Patenty so značkou «stožiara»

Nosná konzola stožiara pre vonkajšie elektrické vedenie vysokého napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4930

Dátum: 06.12.2007

Autori: Tilinger Miroslav, Ivan Peter

MPK: H02G 7/00

Značky: nosná, stožiara, elektrické, konzola, vysokého, vedenie, napätia, vonkajšie

Text:

...konzolu, alebo šírka konzoly umožňujúca dosadnutie vyžaduje výrub širšieho pásu v lesnatom poraste.Uvedené nedostatky odstraňuje riešenie podľa ktorého má konzola tvar prevráteného písmena A. Podstata nosnej konzoly stožiara pre vonkajšie elektrické vedenie vysokého napätia spočíva v tom, že dravce motivuje horná vodorovné čast konzoly, na dosadanie, rozmery konzoly nevyžadujú výrub širšieho pásu lesného porastu a výška nosných stožiarov je...

Zariadenie na dočasné upevnenie drieku stožiara bez základu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4893

Dátum: 06.12.2007

Autori: Kšiňan Alexander, Bartoš Marián

MPK: E04H 12/22

Značky: stožiara, drieku, upevnenie, dočasné, zariadenie, základu

Text:

...ale aj činnost stavebných mechanizmov- z upínacieho a zdvihového mechanizmu, ktorého úlohou je umožniť pevné spojenie rohových uholníkov druhého nadzemného dielu stožiara, umožniť demontáž spoj ovacich skrutiek a stykových dosiek spoja s prvým dielom stožiara i základovým dielom a preniest na seba váhu a silové účinky stožiara- mikrozdvihového mechanizmu stožiara so stranovou synchronizáciou a aretáciou v koncovej polohe.Upevnenie,...

Konzola stožiara

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4538

Dátum: 03.08.2006

Autor: Kopiar Miroslav

MPK: H02G 7/20

Značky: konzola, stožiara

Text:

...v tele konzoly v mieste kratšej odvesny. Upevňovacie prostriedky môžu byť napriklad objímky na kruhový alebo mnohouholníkový tvar. Na dlhšiu odvesnu a preponu sú cez úpinky primontované izolátory na upevnenie vodičov elektrickej energie. Celá konzola je opatrená antíkoróznym povlakom. Výhodou tejto konzoly je, že je ju možné vyrobiť v rôznych veľkostiach pri zachovaní pevnostných požiadaviek, je ju možné umiestniť na rôzne typy stožíarov...

Zariadenie a spôsob pre zosilnenie základu stožiara alebo stĺpa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8167

Dátum: 11.08.2005

Autori: Mazare Bruno, Depardon François, Deniot Michel

MPK: E02D 27/50

Značky: zosilnenie, zariadenie, spôsob, stĺpa, základu, stožiara

Text:

...Cieľom vynálezu je navrhnúť spôsob zosilnenia základu stožiara alebo stĺpa proti vytrhnutiu. ktorý by bol ekonomický, ľahko uskutočniteľný a vyžadoval realizačné prostriedky s malými priestorovými nárokmi, a ktorý by bol spôsobilý kompenzovať medziľahlé deticity silového účinku vo vytrhnutí Qa 1, t.j. rádovo stovky kN a s výhodou nižšie než 1000 kN.0010 Pre dosiahnutie tohto cieľa je predmetom vynálezu spôsob zosilnenia základu...

Protikorózny uzáver päty stožiara

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1891

Dátum: 05.08.1998

Autori: Barták Jiří, Kasková Jana, Šůcha František, Maule Petr

MPK: F16S 3/00

Značky: protikorózny, uzáver, stožiara, paty

Text:

...voda,odrážajúca sa za dažďa od betónovej pätky. Jedná sa 0 výšku 300 až S 00 mm. Na zvýšenie pevnosti novej betónovej výplne a tým aj celej päty stožiara je možné opatrit ju armovaním. Niekedy je vhodné zvýšiť celú pätku dobetónovaním nad úroveň okolitej vegetácie. Súčasne je možné zvýšiť sklon jej horných plôch,zvýšiť tak výšku ostrekovej zóny a tým urýchliť odtekanie dážďovej vody z pätky.Je účelné utesnit Škáru medzi hornou hranou...

Zariadenie pre postavenie základného dielu prenosného kotveného výsuvného stožiara

Načítavanie...

Číslo patentu: 248100

Dátum: 15.01.1987

Autori: Ježík Jozef, Husár Pavol, Kodrle Václav, Dyčka Zdeněk

MPK: H01Q 1/12

Značky: přenosného, zariadenie, výsuvného, stožiara, kotveného, dielů, základného, postavenie

Text:

...ručnou ma-nipuláciou je znázornený na výkresoch, kde na obr. 1 je znázor.nené uloženie základného dielu a pdk-ladacieh-o mechanizmu na moste v dopravnej.polohe na automobile, na obr. 2 je znázornené postavenie základného dielu pokladacím mechanizmom a na obr. 3 znázornený pôdorys obr. 2.Základný diel 1 v dopravnej polohe je uložený na pevných podperách 2 .a odpojtteľnej podpere 3 na moste 4 a je upevnený upínacími skrutkami 5. V hornej...

Napínací mechanizmus kotviaceho lana stožiara

Načítavanie...

Číslo patentu: 230862

Dátum: 15.11.1986

Autor: Ježík Jozef

MPK: E04H 12/20, F16G 11/12

Značky: napínací, stožiara, kotviaceho, mechanizmus

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je napínací mechanizmus kotviaceho lana stožiara navinutého na bubne vrátku, najmä kotvených mobilných stožiarov. Účelom vynálezu je predopnúť kotviace lano stožiara vopred určenou silou, ktorú možno vyčítať na stupnici. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením podľa vynálezu, ktoré pozostáva z lana, ktorého jeden koniec je pevne uchytený v držiaku, ktorý je čapom pripojený k prírube bubna vrátku a druhý koniec lana je pevne...