Patenty so značkou «stopových»

Kvapalné koncentráty sekundárnych a/alebo stopových rastlinných živín a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7512

Dátum: 01.08.2016

Autor: Teren Ján

MPK: A01N 33/02, A01N 59/00, A01N 37/44...

Značky: kvapalné, rastlinných, stopových, koncentráty, použitie, živin, sekundárnych

Text:

...kyselín s niektorým z amínov alebo hydroxylamínov. Pri príprave komplexu biogénnych prvkov viazaných vo forme komplexov aminopolykarboxylových kyselín v zmysle riešenia sa na neutralizáciu vodíkových katiónov uvoľňujúcich sa pri komplexotvorných reakciách namiesto bázických látok, ktoré sú potom zdrojom alkalického kovu alebo amoniaku, používa niektorý z amínov alebo hydroxylamínov.Experimentálne sa potvrdilo, že pri použití amínov alebo...

Zdroj sekundárnych a/alebo stopových biogénnych prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7416

Dátum: 01.04.2016

Autor: Teren Ján

MPK: A01N 47/00, A01N 65/00, A01N 41/04...

Značky: stopových, prvkov, zdroj, biogénnych, sekundárnych

Text:

...a celulózy V Bratislave vyústili do ďalších spoločných chránených riešení (AO 210 823, AO 211 287), ktoré našli uplatnenie i vo výrobnej praxi (FYTOVIT, MIKROCHELA, MONOCHELA).Lignínsulfonátové komplexy mikroelementov i sekundárnych rastlinných živín pripravované z vedľajších produktov celulózo-papierenského priemysle sú dnes i V ponuke najväčších výrobcov V tejto oblasti (Borregaard AS, resp. Borregaard LignoTech).Kompost je najstarším a...

Roztok stopových prvkov pre bioplynové spôsoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15048

Dátum: 19.12.2008

Autori: Friedmann Hans, Kube Jürgen

MPK: C02F 1/68, C02F 11/04, C02F 3/28...

Značky: bioplynové, spôsoby, prvkov, roztok, stopových

Text:

...prvkov, môžu sa stopové prvky používať v kyslom roztoku. Vzhľadom na nízku hodnotu pH bude rovnováha disociácie H 2 S a S 2 ku HgS posunutá a tým sa zabráni vyzrážaniu. Zabráni sa tak i vyzrážaniu ťažko rozpustných soli hydroxidov. Po zavedení do bioplynového reaktora sa však takto rozpustené stopové prvky opäť vyzrážajú ako sulfidy, pretože napríklad v bioplynovom reaktore je hodnota pH 6-8. 0013 Ďalšia možnosť ako urobiť stopové...

Způsob stanovení stopových příměsí v N-(6-methyl-8 alfa-(9-arogenyl)N’,N’-diethylmočovině a v jejich solích

Načítavanie...

Číslo patentu: 270492

Dátum: 13.06.1990

Autori: Beneš Karel, Pavelek Zdeněk

MPK: G01N 30/00

Značky: příměsí, jejich, solích, stanovení, alfa-(9-arogenyl)n',n'-diethylmočovině, způsob, stopových, n-(6-methyl-8

Text:

...přímőeí v lieurldu kapalinovou chromatogreiíí na kyanové koionä podle vynálezu. kdy se ako mobilní fáze použije roztok citronanwěho, octanoveho nebo íosíorečnanovćho pufru e pH v oblastí od 2 do 8,5 ve směsi vody a acetonitrllu. kde obsah vody může být v rozmezí 2 o až Bo 56 objemových. Tato metoda má výhody ve vysokóm rozlišení jednotlivých píků, me stanovení je nižší než 1 ppm a navíc nedochazí k rychlómu opotřebení chromatosraiických...

Spôsob paralelného stanovenia medziproduktov stobadin-dipalmitanu ako aj stopových množstiev toluidínu v týchto medziproduktoch metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie na silikagéli s chemicky viazanými oktylovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 269685

Dátum: 11.04.1990

Autor: Lukavičová Anna

MPK: G01N 30/00, G01N 30/04

Značky: stobadin-dipalmitanu, stopových, medziproduktoch, silikagéli, metodou, spôsob, toluidínu, medziproduktov, viazanými, paralelného, množstiev, stanovenia, chromatografie, chemicky, kvapalinovej, oktylovými, týchto, skupinami, vysokoúčinnej

Text:

...dichloridu vedľa seba metodou kvapalinovej chromatografie podľa vynáleza, ktorého podstatou Je) že ako stacionálna fáza sa použije sllikagélda chemicky viazanými oktylovými skupinami za izokratickej elácie acctonitril metanol dioxán 0,2 M octan sodný v pomere 58330210 detekcia meraných látok sa uskutoční meraním ul trafialového žiarenia pri vlnovej dĺžke 297 nm.Vynález sa výhodne použije pri stanovení medziproduktov pri výrobe stobadin...

Kontinuální kapalinový analyzátor stopových koncentrací chloridových iontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269643

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kolář Milan, Doležal Bohuslav, Veselý Vladimír, Jedináková Věra, Horejš Jan, Volf Radko

MPK: G01N 21/01

Značky: iontů, koncentrací, kontinuální, analyzátor, chloridových, kapalinový, stopových

Text:

...druhého směšovacího T-kusu łł, který je rovněž propojen s prvním směšovacím T-kusem Z. výstup druhého směšovacího T-kusu Ai je spojen s průtočnou kyvetou łg, jejíž jeden výstup je spojen s odpodem łg a která je dále.napojeno na ovládací a vyhodnocovocí zařízení 51. výstupy ovládacího a vyhodnocovacího zařízení łz jsou elektrickými vodiči propojeny s třetím elektronicky řiditelným kapalinovým kohoutem łg, s druhým elektronicky řiditelným...

Způsob stanovení stopových koncentrací selenu v biologickém materiálu pomocí destruktivní neutronové aktivační analýzy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269160

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pavlík Ladislav, Drábek Karel, Kalousková Jana

MPK: G01N 33/48

Značky: stopových, destruktivní, materiálů, koncentrací, pomocí, způsob, selénu, biologickém, stanovení, aktivační, analýzy, neutrónové

Text:

...Ť 1 5 hümámüi 3341141 l reterenčníní standard Jsou pouzdro ozćřçnr v aktivní Mně roman-u po dobu 15 .z zo hodim3/ Radíocheníohd ooparnoe a/ llínoraiizaoo pokrátkodobých radíonnklídd. ta. oo po troch týdneoh, jsou vzorky rozbs 10111, zvážonyo nínoralíaovdny na obd outd e odpařonín do sucha P 0180 51103ą 3294 - v tento případě je vlak nutno pŕod dallín postupe u každého vzorku upravit Pno/Po skončení ninoraliaaoa Jo ndionktímí aelen přovoden...

Spôsob kvantitatívnej analýzy obsahu stopových množstiev N-/1-formamido-2,2,2-trichlóretyl/morfolínu v rastlinných materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 264989

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kováč Jozef, Kurucová Magda, Klimáčková Margaréta, Jonas František

MPK: G01N 30/02

Značky: spôsob, stopových, analýzy, obsahu, kvantitatívnej, rastlinných, materiáloch, množstiev

Text:

...pri doteraz používaných spôsoboch Jednoduchosť, rýchlosť a presnosť spôsobu podľa vyná lezu ho predurčuje na využitie pri sériových analýzach veľkeho počtu vzoriek na obsah trimorfamidu v biologických substrátoch.Nasledujúci priklad ilustruje predmet vynálezu. P r 1 k 1 a dVšetky použité chemikálie a rozpúšťadlá boli analytickej čistoty, rozpúštadlá boli pred použitím predestilované s ponechaním jednotretinového destilačného zvyšku...

Způsob adsorpčního odstraňování stopových množství uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263779

Dátum: 11.04.1989

Autori: Chrz Václav, Sýkora Jiří

MPK: B01D 3/14

Značky: adsorpčního, odstraňování, stopových, způsob, uhlovodíku, množství

Text:

...injektoru, v něm recirkuluje kapalinu odebíranou z kondenzátoru. Lze přitom dosáhnout vysoké cirkulace a tím i vysoké účinnosti odstrañovâní uhlovodíků.Příkladná realizace způaobu odstraňování uhlovodíků při nízkoteplotním děleni vzduchu rektifikací je patrna z obrázku, kde je zjednodušene technologické schéma výroby čistého tlakového dusíku jednostupňovou rektifikací. Vzduch zbavený kyaličníku uhličitého a vodní páry vstupuje do výměníku l,...

Způsob kontinuálního amperometrického měření stopových koncentrací fluoridů ve vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 262711

Dátum: 14.03.1989

Autor: Novák Jiří

MPK: G01N 27/26

Značky: amperometrického, vodě, koncentrací, měření, způsob, kontinuálního, fluoridu, stopových

Text:

...prostoru je umístěna indikační anoda (roubík,drát nebo plech) z čistého hliníku a v dalším katoda z uhlí vku (roubík) nebo ušleohtilého kovu, například z platiny nebopalladia (plech nebo drát). Obě elektrody jsou ponořeny do společného elektrolyzovaného roztoku protékajícího elektrolyzérem. Je důležité, aby přívod vzduchu do prvního elektrodového prostoru elektrolyzéru ústil pod hladinou elektrolyzovaného roztoku, aby roztok u indikační...

Sposob kvantitatívnej analýzy obsahu stopových množstiev N-(1-formamido-2,2,2-trichlóretyl)-morfolínu v chmeli

Načítavanie...

Číslo patentu: 254674

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kurucová Magda, Kováč Jozef, Minárová Eleonóra

MPK: G01N 30/02

Značky: analýzy, chmeli, n-(1-formamido-2,2,2-trichlóretyl)-morfolínu, obsahu, kvantitatívnej, množstiev, stopových, spôsob

Text:

...podstata spočíva v tom, že po kyslej hydrolýze trimorfamidu sa hydrolyticlký produkt ~ morfolín po -oddestilovaní z alkalického prostredia s vodnou parou, stanoví metódou plynovej Chromatografia.Pri stanovení stopových množstiev trimorfamidu v ch-melí časť koextraktov a metabolit morfolín sa oddelia v sústave tlmivý roztok chloroform. Z chloroformu sa trimorfamld extrahuje do zriedenej kyseliny chlo 4rovodíkovej, kde dochádza k...

Zařízení pro stanovení stopových množství uhlovodíků v plynné směsi plamenným ionizačním detektorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251007

Dátum: 11.06.1987

Autori: Vojtek Jan, Kocián Vítězslav

MPK: G01N 30/68

Značky: plamenným, množství, plynné, zařízení, směsi, stopových, detektorem, stanovení, uhlovodíku, ionizačním

Text:

...Z tohoto důvodu může být zpracována několikatináaobná dávka vzorku. při jednoduchám čaeovám programu,při použiti vodiku a dueiku o etředni čietotě e při použiti vzduchu z normálniho tlakováho rozvodu. Velkou výhodou Je také to, že výstupniho signálu z tepelně vodivostniho detektoru je možno použit ke etanoveni některých anorganických plynů, ktere nelze stenovit plamenovým ionizečnim detektorem, Jako napřiklad kysličniku uhličitého nebo...

Kvapalný koncentrát stopových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239410

Dátum: 16.04.1987

Autori: Frýdek-místek, Rambousek Zdenik, Petruželka Jioí

MPK: C05D 9/02

Značky: prvkov, stopových, koncentrát, kvapalný

Text:

...bol nájdený kvapalny koncentrát stopovýoh prvkov podľa vynálesu.Podstata vynálezu spočíva v ton, ie každých 100 hmotnostnych dielov koncantrátu obsahuje 5 ai 35 hmotnostnych dielov soli alebo zaesi solí zinku e/alebo aedi, 5 si 30 bnot. dielov kyseliny jantárovej, 0,42 a 16,5 hmotnostnyoh dielov dusika v amoniakálnej forae a 201 65 bmotnostných dielov vody.Ďalej sa zistilo, ie vzhľadom na malú rozpustnosťkyseliny jantárovej vo vode je...

Spôsob prípravy kvapalných koncentrátov stopových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234290

Dátum: 01.03.1987

Autori: Vážny Emil, Liptáková Veronika, Nádvorník Róbert, Kotvas František, Kleinová Zuzana

MPK: C05D 9/02

Značky: kvapalných, spôsob, prvkov, přípravy, stopových, koncentrátov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy kvapalných koncentrátov stopových prvkov s kyselinou citrónovou reakciou 1 hmot dielu stopového prvku s 0,8 až 26 hmot. dielmi kyseliny citrónovej, pričom reakčná zmes sa v priebehu alebo po reakcii s kyselinou citrónovou nechá reagovať s takým množstvom amoniaku a/alebo hydroxidu a/alebo uhličitanu alkalického kovu, aby pH reakčnej zmesi bolo 5,0 až 9,0.

Zařízení ke kontinuálnímu obohacování kapaliny parami látek nacházejících se ve stopových koncentracích v plynném prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 248313

Dátum: 12.02.1987

Autori: Janák Jaroslav Člen Korespondent Čsav, Večeřa Zbyněk, Vančuříková Jitka

MPK: B01F 3/04

Značky: prostředí, zařízení, nacházejících, koncentracích, plynném, stopových, látek, kontinuálnímu, obohacování, kapaliny, parami

Text:

...blíže objasní výkres, na kterém je osový řez koncentrační zařízením. Zmazat-ručné ząřcícm/ .se skháłĺze směšovače plynu s vodou nebo vodným roztokem a kondenzační části. Směšovač tvoří trubice ł upevněná V čele lg a ukončená tryakou gaýo které ústí kapilára Q spojená s přívodem kapaliny. Trubice ł je opatřena sacím přívodem łg, Čelo łł se směšovačem je vsunuto do válce 5, ve kterém je přepážka § s otvory §,sloužící k úpravě...

Automatický analyzátor pro kontinuální měření stopových koncentrací oxidačních nebo redukčních látek v ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 232878

Dátum: 01.01.1987

Autori: Zavázal Jiří, Novák Jiří, Prusík Bohumil

MPK: G01N 27/26

Značky: stopových, látek, redukčních, ovzduší, koncentrací, kontinuální, automatický, analyzátor, měření, oxidačních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automatického analyzátoru pro kontinuální měření stopových koncentrací oxidačních nebo redukčních látek v ovzduší. Automatický analyzátor pro kontinuální měření stopových koncentrací oxidačních nebo redukčních látek v ovzduší spočívá v tom, že je tvořen částí s elektricky ovládaným trojcestným ventilem napojeným na cejchovací zdroj s čerpadlem vzduchu a dále na přívod měřeného vzduchu a na nulovací filtr, přičemž nulovací filtr...

Spôsob stanovenia stopových množstiev chrómu v chloride sodnom alebo solanke

Načítavanie...

Číslo patentu: 229424

Dátum: 15.04.1986

Autori: Kostková Viktória, Ležovič Alfonz, Šingliar Michal, Sestrienková Marta

MPK: C01G 37/00, G01N 21/00

Značky: stopových, chromu, chloride, spôsob, solanke, sodnom, množstiev, stanovenia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru analytickej chémie a to stanovenia stopových množstiev chrómu v chloride sodnom alebo v soľanke. Podstatou stanovenia stopových množstiev chrómu v soli alebo soľanke spektrofotometricky alebo elektrochemicky je použitie roztoku chlórnanu sodného o koncentrácii 0,3 až 12 % hmot. ako oxidačného činidla.

Způsob stanovení stopových množství dimetylnitrosaminu ve vodných vzorcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 224498

Dátum: 15.02.1986

Autori: Mejstřík Viktor, Pečenka Vladimír, Ságner Zdeněk

Značky: stanovení, způsob, vodných, množství, dimetylnitrosaminu, stopových, vzorcích

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovaní stopových množství dimetylnitrosaminu ve vodných vzorcích pomocí diferenčně pulsní polarografie, vyznačený tím, že se vzorek předestiluje, destilát se podrobí azeotropické destilaci, s tetrachlormetanem, destilační zbytek se promyje tetrachlormetanem, po přidání hydroxidu sodného se provede extrakce dichlormetanem extrakt se promyje kyselinou sírovou o koncentraci 1 až 5 mol/l, provede se extrakce z dichlormetanu do kyseliny...

Způsob stanovení stopových množství dimethylnitrosaminu v tuhých organických materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 224868

Dátum: 01.08.1985

Autori: Mejstřík Viktor, Pečenka Vladimír Ing, Ságner Zdeněk

Značky: tuhých, stopových, množství, organických, způsob, materiálech, stanovení, dimethylnitrosaminu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanoveni stopových množství dimethylnitrosaminu v tuhých organických materiálech pomocí diferenčně pulsní polarografie, vyznačený tím, že se rozemletý vzorek materiálu extrahuje směsí chloroformu a metanolu, extrakt se odpaří na 20 až 50 ml, po přidání vody se odpaří zbytek organické fáze, vodná fáze se předestiluje, destilát se promyje tetrachlormetanem, po přidáni hydroxidu sodného se provede extrakce dichlormetanem, extrakt se...

Hnojivé kvapalné koncentráty stopových prvkov, sekundárnych živín a fosforu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216448

Dátum: 01.06.1985

Autori: Pukáčová Anna, Nádvorník Róbert, Teren Ján, Juhás Milan, Lúčanský Dušan

Značky: prvkov, stopových, fosforu, koncentráty, sekundárnych, kvapalné, hnojivé, živin

Zhrnutie / Anotácia:

Hnojivé kvapalné koncentráty stopových prvkov, sekundárnych živín a fosforu obsahujúce 5,0 až 35,0 hmotnostných dielov hexametafosforečnanu sodného a) alebo draselného 0,5 až 10,0 hmotnostných dielov kobaltu a) alebo zinku a) alebo mangánu a) alebo železa a) alebo medi 0,2 až 5,0 hmotnostných dielov horčíka 0,3 až 5,0 hmotnostných dielov draslíka a) alebo dusíka 0,5 až 5 hmotnostných dielov S 10 až 60 hmotnostných dielov...

Způsob odstraňovaní stopových množství organických sloučenin chlóru a síry z etylbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225312

Dátum: 01.12.1984

Autori: Šedivý František, Kryška Jindřich, Broulík Drahoslav, Adášek Josef, Spěváček Jiří, Filip Vladimír

Značky: síry, odstraňování, organických, etylbenzenu, stopových, sloučenin, množství, způsob, chlóru

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstraňování stopových množství organických sloučenin chloru a síry z etylbenzenu, vyznačený tím, že etylbenzen prochází přes železitý dehydrogenační katalyzátor při teplotě 480 až 600 °C a při objemové rychlosti 1 až 30 objemů kapalného etylbenzenu na l objem katalyzátoru.

Zařízení pro měření stopových koncentrací látek v kapalinách, metodou nakoncentrování na pevný sorbet

Načítavanie...

Číslo patentu: 215582

Dátum: 15.04.1984

Autori: Batík Jan, Kotner Václav, Hejtman Jiří

Značky: kapalinách, koncentrací, sorbet, měření, zařízení, látek, metodou, nakoncentrování, pevný, stopových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro měření stopových koncentrací látek v kapalinách, metodou nekoncentrování na pevný sorbent. Zařízení sestává z vertikální sorpční komory, uzavřené horním šoupátkovým uzávěrem a dolním šoupátkovým uzávěrem, pod kterým je umístěna měřicí nádoba, zatímco nad horním šoupátkovým uzávěrem je upraven zásobník. Měřící nádoba je rozdělena vertikální přepážkou. Zeřízení je vybaveno soustavou kanálů a potrubí s uzávěry a...

Spôsob kvantitatívnej anylýzy obsahu stopových množstiev herbicídov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223118

Dátum: 01.04.1984

Autori: Henselová Mária, Kurucová Magda, Benada Jaroslav, Bátora Vojtech, Kováč Jozef

Značky: herbicídov, kvantitatívnej, množstiev, spôsob, anylýzy, stopových, obsahu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kvantitatívnej analýzy obsahu stopových množstiev herbicídov inhibujúcich Hillovu reakciu chromatograficky na tenkej vrstve, nanesením roztoku herbicídu so známymi koncentráciami, po vyvíjaní v mobilnej fáze a po jej následnom odparení, po postriekaní chromatogramu detekčným skúmadlom, pozostávajúcim zo zmesi homogenátu chloroplastov a roztoku sodnej soli 2,6 - dichlórfenolindofenolu, pričom po ukončení chromatografie sa chromatogram...