Patenty so značkou «stoly»

Spôsob určovania vybavenia pre konštantné stoly osadzovacích automatov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16447

Dátum: 09.02.2010

Autori: Pfaffinger Alexander, Bauer Petra, Royer Christian

MPK: H05K 13/00, H05K 13/08

Značky: osadzovacích, stoly, automatov, spôsob, konstantně, určovania, vybavenia

Text:

...výrobných, zhotovovacich alebo montážnych liniek,ktoré môžu pri postupe prevybavenia zostať rovnaké a nemusia byť menené. Konštantné stoly sú teda príspevkom k optimalizovaniu výrobného procesu, pretože náklady na prevybavenie sa môžuzredukovať a vybavenie sa môže ušetriť. Tiež sa zredukuje potrebamiesta a skladovania, pretože je nutné prechovávať menej premenných stolov (pod výrazom premenný stôl sa rozumie výmenný poprípade dopravný stôl...

Ocelové bednění pro betonování obezdívky štoly najednou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268121

Dátum: 14.03.1990

Autori: Jonáš Karel, Farský Bohuslav

MPK: E04G 11/20, E02D 29/10

Značky: bednění, obezdívky, stoly, betonování, ocelové, najednou

Text:

...vybetonovcné štoly a pro vytvoření čelní stěny bednéní slouži čelní příruba s otvory, na kterou se pŕichycují typizované nosníky pro zabednění čelní stěny štoly, přičemž při vlastníbetonáži je plàšř ocelového bednění vyztužen stavítelnými vzoěrani.výhodou řešení podle vynàlezu je především to) že jednoduchou konstrukcí bednění se dosahne velkého snížení pracnosti při bednění štoly, snížení nároxů na kvalifikacípracovníků pracujících s...

Polohovadlo pro dva pracovní stoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 262116

Dátum: 10.02.1989

Autori: Pavlík Dušan, Kopecký Pavel, Holec Jiří, Kaláček Jiří

MPK: B23K 37/04

Značky: stoly, pracovní, polohovadlo

Text:

...sestava ze dvou stojanů 1,které jsou vytvoreny z podstavce 2, na némž jsou upevněny dvě stojiny 3 s pevným ramenem 4. Na obou koncích pevných ramen 4 jsou uložený hydraulické ovládací válce 5 s aretačními čepy 6 a v ose čepy 7,na nichž jsou uložena výkyvná ramena 8 spojene v ose nozpěrným hřídelem 9 s ochranným štitem 1 D. Na koncích výkyvných ramen 8 jsou na čepech 11 uložený otočné příruby 12, 13, vždy dvě souose proti sobě....

Zapojení pro programovatelné řízení cyklu posuvové jednotky se dvěma pracovními stoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 256503

Dátum: 15.04.1988

Autori: Blesík Karel, Smíšek Josef

MPK: G05D 5/06

Značky: cyklu, jednotky, stoly, dvěma, řízení, pracovními, posuvové, programovatelné, zapojení

Text:

...il snímače í polohy pracovního stolu A. Snímač 4 je svým výstupem 55 přípojen ke vstupu gl čítače Ž ímpulsů, jehož první výstup 53 je příppjen ke vstupu gl índíkace Ě polohy pracovního stolu A a jehož druhý výstup gš je připojen k prvnímu vstupu gl bloku g porovnàvacích a vyhodnocovacích obvodů okamžitepolohy pracovního stolu A. Ke druhému vstupu gg to-hoto bloku je.přípojen svým třetím výstupem lg blok 1 ovládání posuvové jednotkya ke...

Otočný polohovací stůl se satelitními otočnými dělicími stoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 253523

Dátum: 12.11.1987

Autori: Čtverák Jaroslav, Marek Jiří, Dráždil Josef, Pestr Radko

MPK: B65H 54/02

Značky: polohovací, otočný, stůl, otočnými, dělicími, satelitními, stoly

Text:

...středovém čepu 5 jsou upevněna valivá ložiska Q,stator š s elektromagnetickým vinutím gg. kulové pouzdro 6dvoudílného kloubu a kombinovaná pryžová pružina iz s vikem łâ. Středový čep 5 je nasunut v náboji §. V němž je uloženo kulové sedlo 7 dvoudílného kloubuya náboj § je upevněnspolu s víkem łê v mechanismu navíjecího stroje 39 pomociStředem kombinované pryžové pružiny iz prochází koncová část gg středového čepu Q, přičemž pryžová...

Zapojení otočného polohovacího stolu se satelitními otočnými dělicími stoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 250089

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dráždil Josef, Smíšek Josef

MPK: B23Q 15/00, G05B 19/18

Značky: stolu, satelitními, otočného, zapojení, stoly, polohovacího, otočnými, dělicími

Text:

...dělicích stolů je nápojen jeclnosměrně ~na příslušný blok 5 řízení elektromagnetického hydraulické-ho rozváděče, jednosměrně propojený s blokem G ovládání přímočarého hydromotoru,s blokem 7 ovládání zubové spojky a s blokem B ovládání zpětnovazebního válce satelitního otočneho dělicího stolu. Sepnutím ovládacích prvků v ovládaclm bloku 1 se přiv-ede elektrický signál do bloku 2 logických obvodů řízení cyklu automatického otočného...

Zapojení pro řízení automatického cyklu vícepolohového stavebnicového stroje, vybaveného otočným polohovacím stolem se satelitními otočnými dělicími stoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 249349

Dátum: 12.03.1987

Autori: Smíšek Josef, Dráždil Josef, Sedláček Oldřich, Kessner Karel

MPK: G05B 19/18, B23Q 15/00

Značky: satelitními, řízení, stavebnicového, zapojení, stroje, automatického, cyklu, otočným, vybaveného, polohovacím, vícepolohového, stoly, stolem, dělicími, otočnými

Text:

...a silového řízení se spustí automatický cyklus stroje. Jestliže jsou v zásobníku obrobků uloženy obrobky, vyšle blok 3 řízení automatického dopnavníku a zásobníku obrobků elektrický signál jednak do bloku 3řízení automatického manipulátoru, jednak do bloku l ovládání a silověho řízení stroje, kam se současně přivádějí elektrické signály z bloku 1 řízení a cyklu první pracovní stanice, z bloku, popŕípadě bloků 2 řízení a cyklu dalších...

Zařízení pro manipulaci s pěstebními stoly ve sklenících a foliovnících

Načítavanie...

Číslo patentu: 231322

Dátum: 15.05.1986

Autori: Rochelt Volker, Kučera Miroslav, Fišer František

MPK: A01C 9/14

Značky: manipulaci, zařízení, sklenících, pěstebními, stoly, foliovnících

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výrobců skleníků anebo pěstitelů zeleniny či květin ve sklenících. Vynález řeší manipulaci s pěstebními stoly ve sklenících a foliovnících i mimo ně, např. při výměně pěstebního substrátu, navážení sadby, vyvážení výpěstků a jiných operacích, přičemž je možno vyvézt z řady libovolný pěstební stůl při předčasném dozrání výpěstků, při lokálním výskytu choroby apod., aniž by bylo nutno manipulovat s celou řadou pěstebních stolů....

Vypínací a signalizační ústrojí pro otočné stoly, zejména tvářecích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229340

Dátum: 01.03.1986

Autori: Brázda Ladislav, Drkal Jan

MPK: B30B 15/28

Značky: otočné, zejména, tvářecích, signalizační, vypínací, ústrojí, strojů, stoly

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je jednoduchým, ekonomicky nenáročným způsobem zajistit spolehlivé automatické zastavení rotačního pohybu pohybových částí otočného stolu strojů v případě přetížení nebo havárie pohybových částí kinematických řetězců hlídaných části stroje při současné signalizaci poruchy, např. světelným signálem. Uvedeného účelu se dosáhne konstrukčním řešením mechanické dotykové části ústrojí, připojeného ne hnací ústrojí otočné pracovní...

Zvedací zařízení pro stříhárenské pokládací stoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 228057

Dátum: 15.02.1986

Autor: Vyroubal Antonín

Značky: pokládací, zařízení, zvedací, stoly, stříhárenské

Zhrnutie / Anotácia:

Zvedací zařízení pro stříhárenské pokládací stoly tvořící součást podstavce stolu, vyznačující se tím, že sestává z čtyřkloubového a tříkloubového mechanismu, jejichž společný kloub (7) je uložen v přímočarém vedení (6) a obsahující dále západku (15) za účelem přerušovaného silového styku se společným kloubem (14) táhla (4) a ramene (5) tříkloubového mechanismu.

Způsob výroby odlitků pro pracovní stoly sklofoukacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221712

Dátum: 15.05.1985

Autori: Šmíd Jan, Pekař Jaroslav, Šícha František, Melíšek Jiří

Značky: pracovní, sklofoukacích, strojů, stoly, odlitků, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob výroby pracovních stolů sklofoukacích strojů se zvýšenou životností a bezpečnosti v provozu, s širokým rozsahem použití pro sortiment sklovin i výrobků, zejména potom zlepšením jejich žárupevnosti, zvýšením houževnatosti i odolnosti proti deformacím a praskání tepelnou i mechanickou únavou. Dosud používané pracovní stoly z litinových odlitků se podle vynálezu nahrazují odlitky ocelovými z nízkolegované nízkouhlíkaté...

Stavěcí a pojistné ústrojí pro otočné stoly, zejména tvářecích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216018

Dátum: 01.09.1984

Autori: Brázda Ladislav, Drkal Jan

Značky: pojistné, strojů, tvářecích, stoly, stavěcí, otočné, ústrojí, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stavěcího a pojistného ústrojí pro otočné stoly strojů, zejména lisů. Ústrojí obsahuje nosnou desku, pevně spojenou s hnacím kolem hnacího ústrojí a otočnou pracovní desku, úhlově stavitelnou proti pevné základní desce otočného stolu, přičemž v jedné z desek, nosné nebo otočné, je otočně uloženo výstředníkové pouzdro se střižným čepem, jenž je současně uložen v kameni suvně vedeném v radiální drážce druhé desky, přičemž...