Patenty so značkou «stolička»

Stolička s balančným mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7276

Dátum: 03.11.2015

Autor: Blaško Ľubomír

MPK: A47C 3/026, A47C 1/025

Značky: mechanizmom, stolička, balančným

Text:

...je odstrániť alebo do veľkej miery eliminovať nedostatky doterajšieho stavu techniky, ktoré spočívajú v nemožnosti regulácie balančnosti a nestability sedadla, najmä pri sadaní na stoličku a vstávaní zo stoličky. Cieľom tohto technického riešenia je tiež odstránenie uvedených nedostatkov pri minimalizovaní výrobných nákladov, t. j. jednoduchosť konštrukcie technického riešenia.Uvedené ciele sa dosiahnu stoličkou s balančným mechanizmom...

Stolička s balančným mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7183

Dátum: 01.07.2015

Autor: Blaško Ľubomír

MPK: A47C 1/035, A47C 7/14, A47C 3/02...

Značky: mechanizmom, stolička, balančným

Text:

...riešenie je na lepšie pochopenie znázornená na pripojených výkresoch, kde obrázok l znázorňuje celkový podhľad spredu na stoličku podľa tohto technického riešenia s balančným mechanizmom tvoreným Ílexibilným prvkom medzi sedačkou a nohou stoličky, kde ÍleXibilný prvok je progresívnou vinutou pružinou a okolo tejto pružiny je usporiadané kužeľová vinutá pružina stabilizačného mechanizmu. Obrázok 2 znázorňuje detail balančného...

Stolička s pružným konštrukčným prvkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7018

Dátum: 07.01.2015

Autori: Ihring Marián, Idrizoglu Kortan

MPK: A47C 7/14, A47C 1/035, A47C 3/02...

Značky: prvkom, pružným, konštrukčným, stolička

Text:

...nerezových platní do vyrezaných otvorov zodpovedajúceho tvaru.Na obrázku 3 sú znázornenć základné konštrukčné prvky spojenia bočných nôh a operadla pomocou pružného konštrukčného prvku, celok po spojení, a celkový pohľad na stoličku.Na obrázku 4 je znázomená stolička V pohľade spredu.Na obrázku 2 je znázomené spevnenie vyrezaného otvoru 2 vo vrchnej časti bočných nôh g nerezovými lamelami Q hrúbky 2 mm zlepenými do zodpovedajúcich otvorov 1...

Stolička na dlhodobé sedenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6810

Dátum: 02.07.2014

Autori: Kardoš František, Král Jozef

MPK: A47C 3/02, A47C 9/00, A47C 7/02...

Značky: dlhodobé, stolička, sedenie

Text:

...v schéme, obr. 4 znázorňuje tvarovú vložku, v pohľade spredu, obr. 5 znázorňuje pohľad zhora a vyz 11 ačené rezy sedacej plochy stoličky v dvoch rozmerových a tvarových uskutočneniach, pričom v reze A-A je znázomené univerzálne riešenie.Stolička m na dlhodobé sedenie má sedaciu plochu 2 upevnenú na výkyvných ramenách Q sedacieho ovládacieho mechanizmu 3, ktorého prvá ovládacia páka í zasahuje do pracovného priestoru ovládača Q na pohyblivej...

Skladacia stolička

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6806

Dátum: 03.06.2014

Autor: Suja Matej

MPK: A47C 4/02

Značky: stolička, skladacia

Text:

...sedadla a operadla medzi už zložené nohy s lubmi. Sedadloje vpredu zafixované o nohy dvoma kolíkmi, ktoré ho držia na svojom mieste a tiež držia operadlo, ktoré je pripevnené o sedadlo, aby pri opretí oň ostalo na svojom mieste. Pri skladani stoličky sa najprv zodvihne sedadlo k operadlu, následne sa sklopia luby dohromady a operadlo so sedadlom sa sklopia do priestoru medzi nohy.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie...

Multifunkčná ergonomická kancelárska stolička na prácu s počítačom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6007

Dátum: 04.01.2012

Autor: Janišová Jolana

MPK: A47C 1/02, A47C 7/62, A47C 1/022...

Značky: stolička, počítačom, multifunkčná, prácu, ergonomická, kancelárska

Text:

...v zvesenej polohe podľa technického riešenia a na obr. 5 je znázornený axonometrický pohľad na multifunkčnú ergonomickú kancelársku stoličku prácu s počítačom s klávesnicou v pokojovej polohe podľa technického riešenia.Príklady uskutočnenia technického riešeniaNa obr. l je znázomený pohľad zo strany na multifunkčnú ergonomickú kancelársku stoličku l na prácu s počítačom. Multifunkčná ergonomická kancelárska stolička 1 na prácu s...

Stolička so stabilizačným sedacím mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5675

Dátum: 04.03.2011

Autori: Hanudeľ Vladimír, Karaffa Miroslav

MPK: A47C 3/00

Značky: mechanizmom, stolička, stabilizačným, sedacím

Text:

...hornej časti panvy, pričom polohovací mechanizmus umožňuje individuálne nastavenie požadovanej prevádzkovej polohy správneho sedenia, najmä nastavením výšky sedadla, jeho sklonením, prítlakom, tuhosťou blokáde, 10uvoľnenia, výškovým nastavením opierok rúk, a opierok hlavy. Nevýhodou tohto technického riešenia je komplikovanosť technického prevedenia a tým aj vysoké náklady na výrobu.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje stolička so...

Stolička na špirálovej pružine s obmedzovačom pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16877

Dátum: 10.02.2011

Autor: Ham Tomaž

MPK: A47C 3/025

Značky: špirálovej, pohybu, stolička, obmedzovačom, pružině

Text:

...bud tuhá, alebo mierne pružná. Dĺžka tyče je menšia než vzdialenosť medzi vrcholom podpery 2 a dnom plošiny 5, keď je pružina 1 nezaťažená. Kratšia dĺžka tyče než je vzdialenosť medzi vrcholom podpery 2 a dnom plošiny 5, keď je pružina 1 nezaťažená, je potrebná na to, aby sa plošina 5 nedotýkala vrcholu tyče 6, keď je pružina stlačená. Zátaž predstavuje hmotnosť sediacej osoby. Tvrdosť a pružnosť pružiny 1 sú dimenzované v súlade so...

Stolička s pravou a ľavou pohyblivou sedacou plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5251

Dátum: 07.09.2009

Autor: Sedlák Peter

MPK: A47C 3/00, A47C 7/00, A47C 9/00...

Značky: stolička, sedacou, pravou, pohyblivou, plochou, ľavou

Text:

...tohto technického riešenia, sa od súčasného stavu odlišuje tým, že je tvorená pravou pohyblivou sedacou časťou a ľavou pohyblivou sedacou časťou. Pravá pohyblivé sedacia časť a ľavá pohyblivé sedacia časť sú prepojené s kĺbovým mechanizmom a s pružinovým mechanizmom. Kĺbový mechanizmus a pružinový mechanizmus sú prepojené so stredovou stoličkovou nohou.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. l je kresba stoličky s pravou a ľavou pohyblivou...

Posuvno-fixačná stolička

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5153

Dátum: 06.04.2009

Autor: Čeremšák Ján

MPK: A47C 13/00, A47C 7/00

Značky: posuvno-fixačná, stolička

Text:

...vedenie pozdĺž vodiacej časti, pričom homé diely bočných častí sú vždy opatrené opomou kladkou, ktorá sa opiera o vnútomú stranu susednej opomej rúrky. Nevýhodou tohto technického riešenia je komplikovanosť technického prevedenia a tým aj vysoke náklady naUvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje posuvno-fixačná stolička, určená najmä pre imobilné osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata...

Stolička

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5044

Dátum: 05.12.2008

Autor: Janso Miroslav

MPK: A47C 7/00, A47C 3/00

Značky: stolička

Text:

...tohto úžitkového vzoru spočívajú v tom, že použitý materiál je dostatočne pevný pre použitie na výrobu sedákov a operadiel stoličiek. Navyše je možné kovovú konštrukciu stoličiek navrhnút tak, aby výrazným spôsobom podopierala sedák a opierku vyrobenú z HDF, HPL, MDF, DPL materiálu,čím sa zabezpečí vysoká pevnosť a odolnost celej stoličky. HDF materiál má na sebe vrchnú oteru vzdomú fóliu-overlay s uzatvorenými pórrni , ktorá úplne nahradí...

Skladacia masérska stolička

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4741

Dátum: 03.05.2007

Autori: Miškus Milan, Miškusová Dana

MPK: A61H 37/00, A47C 9/00

Značky: stolička, skladacia, masérska

Text:

...pevný kolik 18 so stredným nosníkom 13 rámu s dolným dorazom 19 opierok nôh 2, ktoré sú jednou stranou upevnené v zadnom priečnom stabilizátore 5 a druhou stranou otočne vo vzpere 14 rámu na druhej strane podopretá dolným dorazom 19. Vzpera rámu 14 je otočne spojená s predným nosníkom 15 rámu,kde je otočne osadená nosná doska 21 opierky nôh 2 cez polohovací upevňovací segment 22 (napr. v tvare vedľa seba zapadajúcich kolikov umiestnených...

Stolička

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2931

Dátum: 06.08.2001

Autor: Bendis Anton

MPK: A47C 3/00

Značky: stolička

Text:

...homej časti sedadla. K fixácii predných nôh slúži aj tlak vytvorený predpätím po ohnuti častí sedadla k sebe navzájom.Obe plochy sedadla sú zasunuté do otvoru na operadle. Operadlo je vo svojej polohe zaistené zadnými nohami zasunutými do pripravených otvorov v homej a dolnej časti sedadla, ktoré prečnievajú cez Operadlo. Zužujúci sa tvar nôh v mieste spoja zabezpečuje ñxovanie zadných nôh vo vyžadovanej p 0 lohe aj fixovanie...

Dotláčacia valčeková stolička

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2211

Dátum: 12.07.1999

Autor: Šanc Václav

MPK: E01B 7/00

Značky: dotláčacia, stolička, valčeková

Text:

...tlačných pružín s degresívnou charakteristikou, inštalovanou V spodnej časti medzi držiakom a ramenom dotláčacej páky.Pri prestavovaní jazyka z priľahlej polohy do polohy odľahlej otáča päta jazyka prostrednictvom otoćnej kladky dvojramennú páku až do polohy, keď sa kladka nachádza pod pátou jazyka. V tomto usporiadaní nadľahčuje dotláčacia valčeková stolička účinkom stlačenej pružiny odľahlý jazyk v jeho uložení na klzných stoličkách...

Stolička

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1609

Dátum: 10.09.1997

Autor: Doričko Peter

MPK: A47C 1/024, A47C 1/035

Značky: stolička

Text:

Špeciálna stolička

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1350

Dátum: 08.01.1997

Autor: Černý Jaroslav

MPK: A47K 11/04

Značky: stolička, špeciálna

Text:

...gýkresochKonkrétny príklad uskutočnenia konštrukcie špeciálnej stoličky je schématicky znázornený na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je čelný pohľad na stoličku so zakrytým odpadovým otvorom, obr.2 bočný pohľad na stoličku pripravenú pre použitie s vybratým vekom ana obr. 3 spodný pohľad na stoličku so znázornením detailného pripevnenia odpadovej nádoby k sedačke.Špeciálna stolička sa skladá z monolitického skeletu, napr.z...

Valčeková stolička výmen

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1219

Dátum: 07.08.1996

Autor: Šanc Václav

MPK: E01B 7/02

Značky: stolička, valčeková, výmen

Text:

...a výrazne tak predlžuje ich povrchovú úpravu uskutočnenú konzervačným prostriedkom s dlhodobým účinkom, napr. graflakom a pod. Pri správnej funkcii valčekových stoličiek výmen nie je teda v podstate nutné klzné stoličky udržiavať. Odstránenie mastenia výhybiek potom prináša výrazné úspory priamych nákladov a odstránenie namáhavej ľudskej práce a prispieva v podstate na riešenie ekologického problému mastenia výhybiek.Prevod klzného...

Stolička

Načítavanie...

Číslo patentu: U 91

Dátum: 07.07.1993

Autor: Buršová Michaela

MPK: A47C 1/024, A47C 1/00

Značky: stolička

Text:

...např. při houpáni na klasické židlí. Ve srovnání s náročnou jízdou na koni, která se využívá jako jedna z četných metoo u pacientú s oslabením osového svalstva u neuromuskulárních poruch, svalových dystrofií, skolióz, dětských mozkových obrn apod., lze stejného efektu dosáhnout í během jiného zaměstnání, jako jsou stolní hry, výuka nebo četba.Technické řešení bude blíže osvětleno pomocí výkresú,na nichž znázorňuje obr. 1 boční pohled...

Pojazdná stolička

Načítavanie...

Číslo patentu: 278856

Dátum: 12.08.1992

Autor: Weege Rolf-dieter

MPK: A47C 4/42, A61G 5/08

Značky: pojazdná, stolička

Zhrnutie / Anotácia:

Pojazdná stolička pozostáva z dvoch bočných častí (1, 2), navzájom spolu spojených skríženým rozovierateľným vedením a zložiteľných z prevádzkovej polohy, v ktorej sú od seba vzdialené, do neprevádzkovej polohy, v ktorej sú tesne pri sebe. Bočné časti (1, 2) obsahujú dolný diel (3, 4), opatrený kolesami (31 až 34), a horný diel (5, 6), spojený so zložiteľným sedadlom (41), ktoré sú navzájom spojené zvislo posuvne, najmä teleskopickým vedením, a...

Prestaviteľná stolička s kolennou opierkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 245308

Dátum: 15.12.1988

Autor: Caha Zdenik

MPK: A47C 3/20

Značky: prestaviteľná, opierkou, stolička, kolennou

Text:

...koleno, kou 42 so stavacou skrutkou 36. sklon koktoré sa opiera o kolennú opierka. Tým sa lennej opierky 37 sa nastaví v rozsahu ~ 10 ° odľahčuje chrbtové svalstvo a chrbtice v až 25 ° nastavovacim čapom 39. Rozpätie krížovej a be rovej oblasti, čo umožňu e medzi sedadiom 31 a kolennou opierkou 37 vrpriamenu polohu chrbta a prirodzené e- sa nastaví v rozmedzí 440 az 660 mm mesovité prehnutie chrbtice Stranová presta~ dzi poiohami 3 U a 32...