Patenty so značkou «stĺp»

Inteligentný stĺp verejného osvetlenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6866

Dátum: 05.08.2014

Autori: Pallya Róbert, Husár Dušan

MPK: F21S 9/03

Značky: veřejného, osvetlenia, stĺp, inteligentný

Text:

...sebestačný.Napájanie systému sa zabezpečuje pomocou fotovoltického článku a vetemého generátora. Oba zdroje energie môžu pracovať samostatne alebo aj súčasne V závislosti od počasia a povetemostných podmienok. Prenos obrazu a zvuku je riešený WIFI technológiou, odpadá tak prevádzkovateľovi potreba budovania prenosových káblových rozvodov. Hlavnou výhodou zariadenia je úplná energetická sebestačnosť a minimálne finančné požiadavky na...

Forma a spôsob na výrobu betónového stĺpa, betónový stĺp vyrobený týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6741

Dátum: 02.04.2014

Autor: Horváth Tibor

MPK: B28B 7/20, B28B 7/00

Značky: vyrobený, stĺp, spôsob, betonového, forma, stĺpa, betónový, spôsobom, týmto, výrobu

Text:

...pripojením príložnej časti formy. Na obr. 6 je axonometrický pohľad na detail čela formy s pripevňovacími prvkami V zmontovanej polohe. Na obrázku 7 je pohľad na prierez betónovej dosky s vystužovacím náliatkom.V tomto príklade podľa obrázkov l až 3 a 6 je opísaný priebežný betónový stĺp j, ktorý má dve pozdĺžne U drážky z vo vzájomne protiľahlej polohe, je teda určený na vedenie betónových alebo prípadne aj iných doskových výplní po...

Spôsob ukotvenia dutého stĺpa a dutý stĺp so zvýšenou ohybovou tuhosťou votknutia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6280

Dátum: 05.11.2012

Autor: Tilinger Miroslav

MPK: E04H 12/08, E04C 3/04

Značky: zvýšenou, dutého, stĺp, tuhosťou, ohybovou, dutý, stĺpa, spôsob, votknutia, ukotvenia

Text:

...základového prstenca pomocou domiešavača betónu s pumpou po ustanovení presnej polohy stĺpa, Na obrázku 10 je plnenie vnútra stĺpa pomocou betónovej pumpy cez homý otvor stlpa.Na obrázku ll je detail homej časti betónovej výplne stĺpa s vytvoreným odpadovým žľabom, ktorý tvori výhodný znak a nie je nevyhnutný na dosiahnutie požadovaných účinkov tohto technického riešenia. V tomto príklade nie je v betónovej výplni použité armovanie.Na...

Reklamný a/alebo informačný stĺp

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5313

Dátum: 07.12.2009

Autor: Bahúl Miroslav

MPK: G09F 15/00, G09F 7/18

Značky: reklamný, informačný, stĺp

Text:

...podstava a vrchný diel vytvorená ako tvarový plechový klampiarsky výrobok. Základová podstava je opatrená výstuhami, schopnýrni zabrániť deformáciám z tiaže závaží.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je bližšie vysvetlený pomocou obrázkov l až 3, kde na obrázku l je bokorysný pohľad na polovičný rez reklamného stlpu. Na obrázku 2 je pôdorysný rez reklanmého stlpu s dvoma závažiami na základovej podstave. Na obrázku 3 je rez štruktúry...

Sústava zahŕňajúca stĺp oplotenia a skrinku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9385

Dátum: 17.09.2008

Autor: Feng Liqun

MPK: E04H 17/20

Značky: oplotenia, skrinku, zahŕňajúca, sústava, stĺp

Text:

...prvku 206, teda vyššie ako otvor trubkového prvku 206.Prostriedky montáže 110 sú pevne umiestnené na trubkovom prvku 206 a tiahnu sa po jeho výške.Skrinka 104, ktorá je lepšie viditeľná na Obr. 3, obsahuje v spôsobe realizácie vynálezu základňu 204 atrubkový prvok 202, ktorý drží pevne na základni 204 aje na vrchu otvorený. Základňa 204 je zhotovená tak, aby sa dal vložiť do otvoru trubkového prvku 206 stĺpu oplotenia106. Tu základňa 204...

Zariadenie pre upevnenie priečky na stĺp

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9550

Dátum: 28.04.2008

Autor: Feng Liqun

MPK: E04H 17/14

Značky: priečky, stĺp, upevnenie, zariadenie

Text:

...118 a prvé upevňovacie prostriedky 114.Slimák 202 je určený na vloženie do zárezu 104 a na opretie o vnútornú stenu stĺpu 102, ktorá sa nachádza nad zárezom 104 atým pádom na zachovanie zarážky 106 na mieste. Pre lepšieusadenie zarážky 106 na stĺpe 102 sa podložka 118 oprie o vonkajšiu stenu stĺpu 102. Zavedeniezarážky 106 sa vykoná vložením slimáka 202 do zárezu 104 a následne sa zníži teleso zarážky 106 tak, aby sa podložka l 18 dostala...

Pouličný stĺp a spôsob jeho umiestňovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9753

Dátum: 31.03.2008

Autori: Willems Carolien, Lievens Anja, Goossens Urbanus Paul Marguerite, Maes Albert

MPK: E04H 12/08, E01F 9/018

Značky: pouličný, spôsob, umiestňovania, stĺp

Text:

...prekrytie prvej a druhej hrany, možno tento problém vyriešiť použitím iných pripevňovacích prostriedkov než zváranie,napriklad skrutiek, klincov, nitov, západiek a pod., lebo pripevňovacie prostriedky na vytvorenie pouličného stĺpa podľa tohto vynálezu už nie súobmedzené len na zváranie.0011 Hoci v dokumente US 4 644 715 A už bol opisaný pouličný stĺp, v ktorom má prekrytie šírku rozprestierajúcu sa pozdĺž obvodového smeru, nie sú pouličné...

Skrinka prispôsobená na pripevnenie na stĺp kruhového prierezu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4966

Dátum: 07.01.2008

Autor: Černý Miroslav

MPK: H02B 1/00

Značky: prispôsobená, kruhového, prierezu, pripevnenie, skříňka, stĺp

Text:

...na ktorých je na obr. 1 - pohľad do otvoru upevňovacieho výstupku, pohľad z vonkajšej strany,na obr. 2 - pohľad do otvoru upevňovacieho výstupku, pohľad z vnútornej strany,na obr. 3 - zadná stena skrinky s jednou dvojicou upevňovacích výstupkov a s vymedzovacímkolikom,na obr. 4 - detailný pohľad na pripevnenie skrinky na stĺp,na obr. 5 - zadná stena skrinky s dvomi dvojicami upevňovacích výstupkov.Príklady uskutočnenia technického...

Dvojpolohový uchytávač uličného svietidla na stĺp

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4859

Dátum: 02.11.2007

Autor: Veselovský Ján

MPK: F21V 21/10

Značky: uchytávač, dvojpolohový, stĺp, uličného, svietidlá

Text:

...výložník a na vrchol stĺpa osvetlenia.Na priloženom obrázku č. 2 je znázomene uchytenie uličného svietidla na výložník a na vrchol stĺpa osvetlenia s označením polohy dvojpolohového uchytávača.Na priloženom obrázku č. 3 je znázomený dvojpolohový uchytávač V polohe uchytenia uličného svietidla na vrchol a výložník stĺpa osvetlenia.Dvojpolohový uchytávač uličného svietidla na stĺp osvetlenia pozostávajúci z telesa uchytávača 3 s násuvným otvorom...

Drevený stĺp, obzvlášť stĺp vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15857

Dátum: 22.05.2007

Autori: Heidel Andreas, Marx Hans-norbert

MPK: E04H 12/04

Značky: vedenia, obzvlášť, stĺp, dřevěný

Text:

...ich impregnovanie, pri ktorom je v oblasti zóny prechodu medzi zemou a vzduchom umiestňovaná zmršťovacia hadica, ktorá je svojim koncom, smerujúcim dole, nasadzovaná za tepla, načo je potom do kruhového priestoru medzi smerom nahor otvorenou zmršťovacou hadicou a dreveným stĺpom vnášaná látka, brániaca hnilobe, v sypkej alebo kvapalnej forme. Následne je koniec, smerujúci nahor, zmršťovacej hadice rovnako nasadený za tepla na drevený...

Napájací stĺp

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8036

Dátum: 20.01.2007

Autori: Stamer Gernot, Schwarz Jürgen

MPK: H02G 3/04

Značky: stĺp, napájací

Text:

...do medzery a zaisťuje treci záber.0016 Podľa ďalšieho znaku je použitá pružina, ktorá klin tlačí do medzery. Súčasne je na otáčavej páke umiestnené zariadenie na uvoľňovanie klinu.Týmto spôsobom je zaistené, že sa klin nemôže nedopatrením samovoľne0017 Podľa prvého ďalšieho uskutočnenia vynálezu je napínacia pružina pneumatická pružina.0018 Alternatívne k tomu môže byt napínacia pružina vytvorená ako gumový vak naplnený vzduchom.0019 Podľa...

Držiak na stĺp

Načítavanie...

Číslo patentu: 284557

Dátum: 27.05.2005

Autor: Watts Andrew Douglas

MPK: E04H 12/22

Značky: držiak, stĺp

Zhrnutie / Anotácia:

Držiak na stĺp obsahuje pravouhlý skriňový dielec (1), ktorý je aspoň na jednom konci (2) otvorený na vloženie stĺpa. Materiál skriňového dielca (1) v rohovej časti skriňového dielca (1) má horizontálne výrezy (4A, 4b, 5a, 5b) vo viacerých axiálne posunutých polohách s poskytnutím najmenej dvoch párov od seba posunutých chlopní alebo krídiel (6, 7) stenového materiálu alebo jedného páru chlopní alebo krídiel (6, 7) nachádzajúcich sa v podstate...

Zosilnený konzolový stĺp a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6886

Dátum: 24.03.2005

Autori: Chalabala Jiří, Klusáček Ladislav, Solařík Martin, Pencík Jan

MPK: E04G 23/02, E04B 1/20

Značky: zosilnený, stĺp, konzolový, spôsob, výroby

Text:

...vyhotovení sú otvor s kotviacim díelcom usporiadané v homej časti stĺpového prvku v oblasti odkiaľ z nej vybiehajú konzoly.V ďalšom výhodnom vyhotovení je stĺp opatrený štyrmi predpínacímí kotviacimi lanamí, pričom sú po každej strane stĺpového prvku usporiadané dve lana, ktorých konce sú usporiadané v kotviacej trubici a odtiaľ sú lana usporiadané šikmo po strane osy ku kotvám v základe.Ďalším predmetom vynálezu je spôsob výroby zosilneného...

Urnový stĺp

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3417

Dátum: 09.01.2003

Autor: Kováčik Daniel

MPK: E04H 13/00

Značky: stĺp, urnový

Text:

...stĺpa.- vonkajší povrch stĺpa, strana čelná, bočné a zadná, je buď hladká, upravená kamenársky alebo plasticky, vyplavením cementu na plnivo, reliefom prírodným,ako napríklad kôra, drevo, tvár, pribeh, geometrickým, napr. vlnky, krúžky, drážky,alebo farebne, mozaikamí, kamennými doskami, kazetami a podobne,- osvetlenie z hornej komory, hlavice urnového stĺpa prechádza cez ozdobné alebo vitrážové okienko, v súvislosti s jeho zadnou stranou...

Urnový stĺp

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3400

Dátum: 09.01.2003

Autor: Kováčik Daniel

MPK: E04H 13/00

Značky: urnový, stĺp

Text:

...a možnosťou uzamknutia, slúžiaca na uloženie sviec, kahancov, zápaliek, váz, ale aj náradia ako je motyčka, hrabličky, bezpečnostné zariadenie a podobne, potrebného pre bezpečnosť a údržbu okolia umového stlpa.- vonkajší povrch stlpa, strana čelná, bočné a zadná, je buď hladká, upravená kamenársky alebo plasticky, vyplavením cementu na plnivo, reliefom prírodným,ako napríklad kôra, drevo, tvár. príbeh, geometrickým, napr. vlnky,...

Oporná základňa pre nepohyblivý stĺp a navíjací prístroj s otočnou plošinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 237

Dátum: 03.01.2003

Autor: Marchetti Antonio

MPK: B65B 11/04

Značky: navíjací, základna, plošinou, otočnou, oporná, prístroj, nepohyblivý, stĺp

Text:

...k bočným rámom 2 prostrednictvom upevňovacich0010 Opačný koniec bočných rámov 2 podopiera po poradi opornú dosku 12 pre otočnú plošinu 13, ktorá je určená na podoprenie predmetov,ktoré majú byt otáčané (obrázky 1, 2, a 7). Plošina 13 sa opiera na doske 12 prostredníctvom oporných valcov 14 a prijíma pohyb od elektrického motora 8 prostredníctvom pohybového prevodu, ktorý obsahuje kryt 10, pás 11 (riadne uspôsobený na priechod cez okná 15...

Stĺp zdvižného vozíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 956

Dátum: 10.10.2002

Autor: Polvilampi Janne

MPK: B21C 23/02, B66F 9/08

Značky: stĺp, zdvižného, vozíka

Text:

...pripevnená ku koncu U profilu, bude táto konštrukcia, nazerané v smere pohybu zdvižného vozíka, príliš dlhá, čo vo svojom dôsledku vedie ku zhoršeniu jazdných charakteristík zdvižného vozíka. Najvýhodnejším spôsobom výroby integrovaného nosníka by bolopretlačovanie za tepla alebo ťahanie za studena.0008 Za tepla pretlačovaný dierovaný profil sa zhotovuje s použitím nasledujúcich operácií- Vŕtanie východiskového polotovaru s priemerom napr....

Nosný stĺp

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1773

Dátum: 04.03.1998

Autor: Machů Aleš

MPK: E04H 12/00, H02B 1/50

Značky: nosný, stĺp

Text:

...riešeniaobr.2 - pôdorysný rez stĺpom z dvoch konkávnych a jedného oblúkovitého profiluobr.3 - pôdorysný rez stĺpom z dvoch konkávnych, jedného oblúkovitého profilu a jedného rovinného profilu.Nosný stĺp použiteľný hlavne ako rozvodný stĺp na telekomunikačné rozvody a rozvody káblovej televízie v príkladnom uskutočnení podľa obr.1 s pôdorysným rezom podľa obr.2 je tvorený dutým telesom, ktorého plášť 1 je zložený z dvoch konkávnych profilov...

Stľp prenosnej stľpovej vŕtačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 269541

Dátum: 11.04.1990

Autori: Brngál Ján, Hudček Štefan

MPK: E21C 11/00

Značky: prenosnej, stľpovej, vŕtačky, stĺp

Text:

...stĺpa jediný motorom, na ktorou je uniestnený aj jeho ovladač, Dosiahnz sa tý aininalizàcia hmotnosti pre prenášanie obsluhou,Iinilun ohybných rozvodov energie a zdvih ostrohy rovný alebo väčší než jo zdvih vre tennika na atĺpe.Priklad usporiadania stlpovej prenosnej vřtačky so stĺpo podĺa tohoto vynàlczu je v celkovou pohĺade s čiaatočnýo osovýo rozou stĺpa na obrázku.Po vonkajšom povrchu dutěho stĺp 1 je vedený vretennik, ktorým sa...

Stĺp regálového zakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: 224165

Dátum: 01.07.1984

Autor: Vavro Rudolf

Značky: regálového, stĺp, zakladača

Zhrnutie / Anotácia:

Stĺp regálového zakladača, pozostávajúci z dvoch navzájom rovnobežne usporiadaných profilových nosníkov, na ktorých príruby sú pripojené bočné steny stĺpa ako aj vodiace lišty pre vozík zdvihu regálového zakladača, vyznačujúci sa tým, že tieto vodiace lišty (4) sú upevnené na vonkajších okrajových častiach prírub (2) aspoň jedného profilového nosníka (1) prierezu "I" stĺpa regálového zakladača