Patenty so značkou «stlačeného»

Leštiaci prístroj s chladením pomocou stlačeného vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9527

Dátum: 29.06.2009

Autori: Neyrolles Yves, Rogy Alain

MPK: B24B 23/02

Značky: leštiaci, pomocou, vzduchu, prístroj, stlačeného, chladením

Text:

...vývod vzduchu s okrajovou oblasťou plášťa.0009 Otvory vo vnútornej stene sú výhodne navzájom zarovno asú rovnomerne rozmiestnené v kruhu. Taká zostava umožňuje rovnomernérozdelovanie prívodu vzduchu v plášti.0010 Spomínané dve steny sú výhodne vzájomne prepojené na úrovnisvojich voľných okrajov pomocou dierovanej kruhovej steny.0011 Kruhová stena výhodne obsahuje množstvo dier rovnomerne rozmiestených po jej dĺžke. Diery vtejto...

Spôsob ovládania jednotky stlačeného vzduchu a jednotka stlačeného vzduchu na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15716

Dátum: 11.06.2009

Autori: Beyaert Olivier Marie-andré, Van Campfort Kris, Janssens Stijn Jozef Rita Johanna, Heirman Peter Jozef

MPK: F16T 1/00

Značky: stlačeného, spôsobu, spôsob, uskutočňovanie, jednotky, jednotka, tohto, vzduchu, ovládania

Text:

...vzduchu, bez toho aby tento príklad bol akýmkoľvek spôsobom obmedzujúci, ako aj jednotka stlačeného vzduchu na uskutočňovanie tohto spôsobu, s odkazmi na jeden priložený obrázok.0023 Tento obrázok znázorňuje jednotku 1 stlačeného vzduchu, ktorá je v tomto pripade opatrené dvojstupňovým kompresorom majúcim nízkotlakový stupeň 2, ktorý je pripojený k nasávaciemu potrubiu 3 a ktorý je pripojený k vysokotlakovému stupňu 4 s jeho výstupnou...

Spôsob a zariadenie na dopravu stlačeného plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12041

Dátum: 25.05.2009

Autori: Heumesser Thomas, Huttar Ernst

MPK: F04B 23/04, F04B 23/10, F04B 25/00...

Značky: zariadenie, spôsob, dopravu, stlačeného, plynů

Text:

...100 barov, obvykle vo vysokotlakových0010 Keď po voľnom prepúšťaní plynu z prvého do druhého úseku potrubia sa plyn, ešte vopred stlačený v prvom úseku potrubia, najprv po vysokotlakovom stlačení dopravuje do druhého úseku potrubia a po poklesnutí úrovne tlaku plynu v prvom úseku potrubia k doprave plynu do druhého úseku potrubia sa plyn pred vysokotlakovým stlačením najprv stláča v nízkotlakovej oblasti, uskutočňuje sa zvlášť energeticky...

Zariadenie na sušenie stlačeného plynu a spôsob sušenia stlačeného plynu využívajúci toto zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19288

Dátum: 05.03.2007

Autor: Huberland Filip Gustaff

MPK: B01D 53/26

Značky: sušenie, stlačeného, plynů, zariadenie, sušenia, spôsob, využívajúci

Text:

...prvým vstupom a výstupom a odberným miestom pre užívateľov stlačeného suchého plynu, pričom tieto tlakové nádoby sú striedavo použité na sušenie plynu a akoregeneračná nádoba na regeneráciu sušiva v príslušnej nádobe, pričom vo vyššie uvedených tlakových nádobách sú umiestnené aspoň dve vrstvy sušiva, prvá vrstva vodeodolného sušiva a druhá vrstva sušiva, ktoré nie je nevyhnutne vodeodolné, a pričom vyššie uvedené tlakové nádoby sú opatrené...

Spôsob a zariadenie na výrobu plynu zo stlačeného vzduchu kryogénnou destiláciou vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20395

Dátum: 06.04.2004

Autori: Decayeux Olivier, Judas Frédéric, Le Bot Patrick

MPK: F25J 3/04

Značky: kryogénnou, výrobu, destiláciou, spôsob, zariadenie, vzduchu, stlačeného, plynů

Text:

...systému kolón sa čiastočne ohreje vo vedení na výmenu, expanduje vexpanznej turbíne, ktorá tvorí hnacie zariadenie (alebo jeho súčasť), a ohreje sa vo vedení na výmenu- prietok vzduchu expanduje v expanznej turbíne, ktorá tvorí hnacie zariadenie (alebo jeho súčasť), a expandovaný vzduch je posielaný do jednej kolóny systému kolón, najmä do nízkotlakovej kolóny- kvapalina vychádzajúca zkolón, ktorá sa odparí, je v porovnaní so vzduchom...

Systém a spôsob plnenia stlačeného plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7217

Dátum: 10.02.2003

Autori: Cohen Joseph Perry, Farese David John

MPK: F17C 7/00

Značky: plnenia, systém, plynů, stlačeného, spôsob

Text:

...generuje signál pomerného naplnenia nádrže v . kde naplnenie nádrže v je pomer hustoty plynu v plnenej nádrži k hodnote hustoty plnej nádrže.0012 Do systému možno zahrnúť tiež chladiaci systém na chladenie plynu vystupujúceho zo zdroja stlačeného plynu pred vstupom plynu do nádrže. Tak uvedený chladiaci systém môže-3 využívat mechanický chladiaci cyklus, napríklad cyklus s použitím fluórovaného uhlovodíka. Alternatívne môže chladiaci okruh...

Zapojenie prijímača stlačeného televízneho signálu s vysokým rozlíšením

Načítavanie...

Číslo patentu: 279718

Dátum: 11.02.1999

Autori: Wine Charles Martin, Reitmeier Glenn Arthur, Zdepski Joel Walter, Raychaudhuri Dipankar

MPK: H04N 7/00, H04N 7/12

Značky: televízneho, zapojenie, stlačeného, prijímača, rozlišením, signálu, vysokým

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie prijímača stlačeného televízneho obrazového signálu s vysokým rozlíšením typu, zahrnujúceho stlačené obrazové dáta premenne oddelené na báze subobrazovej oblasti do kanálov s vysokou a nízkou prioritou, obsahuje obvod (29) kompletizácie dát na príjem televízneho signálu a zaistenie toku prvých a druhých dát, zodpovedajúcich prenosovým blokom z kanálov s vysokou, prípadne nízkou prioritou, prenosový procesor (25) pripojený na obvod...

Dávkovač stlačeného plynu plynovej zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: 279336

Dátum: 07.10.1998

Autor: Kmetík Ferdinand

MPK: F41B 11/32

Značky: stlačeného, plynů, plynovej, zbraně, dávkovač

Zhrnutie / Anotácia:

Dávkovač pozostáva z telesa (7), na ktoré je pripevnený zásobník stlačeného plynu, ktorý je prepojený v telese (7) rozvodom (2) s hlavňou (8) cez kužeľový ventil (3) umiestnený medzi pružinou (5) a uzatváracou skrutkou (6) a tesnením (4) osadeným v telese (7). V hornom otvore telesa (7) je za hlavňou (8) súosovo osadený záver (9) ukončený výstupkom (32), v ktorom je radiálne umiestnený palec (11), za ktorým je na závere (9) poistkou (12)...

Zařízení pro akumulaci expandovaného stlačeného vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267261

Dátum: 12.02.1990

Autor: Bystrianský Marián

MPK: F17D 1/00

Značky: expandovaného, akumulaci, vzduchu, zařízení, stlačeného

Text:

...vzduchu dle ąvynálezu zajistí podstatné snížení hlučností o znečiščovbní pracovního proetředí a dále zajlstí využití energie, uložené v expondovaném stlačenén vzduchu jbhoexploatací ve výrobě, např. jakoapulovacího vzduchu v plynových ohřívacích pecích. , Príklad provedení zařízení pro akunulaci expandovaného stlačeného vzduchu podle vynúlezu je achenatícky zobrazen na přilo ženém výkrese.soustava pracovních tlakových vâlců l tlakovzdušného...

Zariadenie na využívanie odpadového tepla stlačeného vzduchu pre ohrev kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 257500

Dátum: 16.05.1988

Autori: Harant Miroslav, Podstanický Alexander

MPK: F24H 7/04

Značky: využívanie, vzduchu, zariadenie, tepla, stlačeného, ohrev, kvapalín, odpadového

Text:

...a súčasne v dochlazovači zabezpečiť schladenie stlačeněho vzduchu na požadovanú teplotu.Na priloženom obrázku je zariadenie na využívanie odpadového tepla znázornená schématicrDo okruhu chladiacej veže l s obehovým čerpadlom g sú pomocou rozdeľovacieho regulačného dvojcestného ventilu l paralelne pripojené dochladzovač 5 vzduchu,a chladič 5 vzduchu.Vzhľadom k trase vzduchu ll chladič Ě vzduchu a dochladzovač l vzduchu sú umiestnené V...

Chladič hermetického kompresoru a stlačeného plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255499

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pařízek Jiří, Kovařík Karel

MPK: F25J 1/02

Značky: plynů, hermetického, kompresoru, stlačeného, chladič

Text:

...tmele, které vyplývají z technologie výroby chladiče a provozních nároků na něj a navíc v relativní nedostupnosti vhodného tepelně vodivého tmele.Navrhované řešení je takové, že na očištěný plášť hermetického kompresoru se měkkou pájkou připájí trubka, kterou protéká chladicí tekutina, obvykle voda a na tuto trubku se měkkou pájkou připájí trubka, kterou protéká ochlazovaný stlačený plyn. Trubka chladící tekutiny může být po plášti...

Zapojenie prívodu stlačeného vzduchu do pracovného priestoru pneumatického valca

Načítavanie...

Číslo patentu: 247317

Dátum: 15.01.1988

Autori: Tureány Jozef, Behula František

MPK: F15B 11/16

Značky: stlačeného, pracovného, zapojenie, vzduchu, přívodů, valca, priestoru, pneumatického

Text:

...vyrovnávaniu tlakov nad piestom pomocného zdvihu a Pod piestom pomocného zdvihu. Ďalej zapojením podľa vynálezu sa znižujespotreba maziva a znižuje sa jeho únik do pracovného prostredia, čim sa docieľuje zlepšenie hygieny práce. Umiestnením akumulátora za regulátorom tlaku sa dosiahla lepšia dynamika činnosti pneumatického rozvodu a zvýšila sa bezpečnost práce, nakoľko pomocný zdvih pri výpade elektrického prúdu sa úplne otvorí. zapojením...

Zariadenie pre prívod stlačeného vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252048

Dátum: 13.08.1987

Autor: Jablonský Stanislav

MPK: B23K 37/04

Značky: přívod, vzduchu, stlačeného, zariadenie

Text:

...prepojené otvormi a do hriadeľa v mieste dolných dräžok sú vyhotovené otvory pre prechod stlačeného vzduchu.Riešením podľa vynálezu nastáva podstatné skrátenie hriadeľxa, čím sa docieľuje materiálová úspora a mzdová úspora pri vŕtaní axialnych otvorov pre prechod stlačeného vzduchu, pričom pri podstatnom skráteni axiálnych otvorov sa značne technologicky zjednodušuje ich Vŕtanie. Skrátením hriadeľa sa zvyšuje manipulačná schopnosř stolového...

Rotačný rozvádzač stlačeného vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228315

Dátum: 15.09.1986

Autori: Marcin Igor, Merčiak Ján, Fritzký Miroslav

Značky: rotačný, vzduchu, rozvádzač, stlačeného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši tranzit väčšieho množstva stlačeného vzduchu s niekoľkými tlakovými hladinami cez rotačné jednotky priemyselných robotov a manipulátorov s relatívne nepohyblivými prívodnými a vývodnými trúbkami. Podstata vynálezu spočíva v riešení rozvodnej trúbky s jej maximálnym využitím prierezu pre vedenie stlačeného vzduchu a v jej uložení v osi rotačnej jednotky robota. Rozvodná trúbka je vytvorená vnútornou vložkou, opatrenou pozdĺžnymi...

Zařízení pro omezování maximální rychlosti motorových vozidel se systémem stlačeného vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225136

Dátum: 15.02.1986

Autori: Ballagi Konrád, Rozsnyai József, Dalos István

Značky: vozidel, stlačeného, motorových, rychlostí, omezování, vzduchu, maximální, zařízení, systémem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém omezování maximální rychlosti vozidel se systémem stlačeného vzduchu bez snížení výkonu motoru, přičemž se rychlost omezuje jen při dosažení nejvyššího stupně rychlosti na předem nastavenou hodnotu a před počátkem omezování rychlosti se vysílá předběžný výstražný signál. Podstatou vynálezu je, že do soustavy táhel je vestavěna kulisa s výstředníkem, k jejímuž výstředníkovému hřídeli je připevněna jedním koncem prvá páka,...

Zariadenie na vysávanie kvapalin z nádrží, najmä oleja z agregátov automobilov pomocou stlačeného vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225853

Dátum: 15.10.1985

Autori: Stacho Miloslav, Stacho Ivan, Bulla Jozef

Značky: kvapalín, pomocou, automobilov, nádrží, zariadenie, oleja, stlačeného, vzduchu, najmä, agregátov, vysávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na vysávanie kvapalín z nádrží, najmä oleja z agregátov automobilov, pomocou stlačeného vzduchu, tvorené vákuovou nádržkou, ejektorom a vysávacou sondou, vyznačujúce sa tým, že vákuová nádržka (1) spolu s držiakom (3) ejektora (19), ejektorom (19) a strmeňmi (4) pre uloženie zvinutej vysávacej hadice (21), zakončenej vysávacou sondou (20), tvorí samonosný kompaktný celok, opatrený pre prenášanie rukoväťou (2).

Korečkové hydraulické zařízení využívající energie stlačeného plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220424

Dátum: 15.04.1985

Autor: Nepraš Josef

Značky: využívající, energie, hydraulické, korečkové, zařízení, plynů, stlačeného

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatnou součástí tohoto korečkového hydraulického zařízení je tuhý koreček (20) s otevřeným vstupním hrdlem (21), který je charakterizován dvěma význaky: Jednak jsou v jeho dně (22) provedeny vstupní otvor, jednak je bezprostředně nad tímto dnem (22) pohyblivě uložena korečková klapka (28) a sice tak, že se může pohybovat pouze směrem do korečku (20). Vynález je mimo jiné použitelný pro přeměnu tlakové energie i znečištěných plynů zaváděných...

Způsob regenerace adsorberů adsorpčního čištění stlačeného vzduchu a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216995

Dátum: 15.02.1985

Autori: Škarvan Josef, Sýkora Jiří, Borovička Josef

Značky: vzduchu, způsobu, provádění, způsob, zařízení, čištění, regenerace, adsorpčního, stlačeného, adsorberů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení spotřeby energie pro regeneraci adsorberů adsorpčního čištění stlačeného vzduchu pro jeho nízkoteplotní dělení. Tohoto cíle je dosaženo využitím kompresního tepla stlačeného vzduchu, které slouží k ohřátí suchého regeneračního média odebíraného z nízkoteplotního bloku. Zařízení k provádění způsobu regenerace je charakterizováno tím, že mezi výstupem regeneračního média z nízkoteplotního bloku a adsorbery,je zařazen...

Pneumatické sestavitelné zařízení pro transformaci energie stlačeného plynu na energii mechanickou

Načítavanie...

Číslo patentu: 217615

Dátum: 15.09.1984

Autori: Janoštíková Květuše, Janoštík Jaroslav

Značky: zařízení, energie, plynů, pneumatické, transformaci, mechanickou, stlačeného, energií, sestavitelné

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření univerzálního zařízení pro automatizační techniku při dosažení vysokého stupně unifikace. Zařízení sestává z jednoho koncového úchytového dílu a nejméně dvou sestavitelných úchytových dílů, opatřených na jedné straně vybráním kruhového tvaru a na druhé straně osazením kruhového tvaru. V každém z nich je vytvořen průchozí otvor, do něhož je vložen tuhý člen ve tvaru kotouče a do kterého ústí přívod tlakového média.

Zařízení k vytváření proudu kapek kapaliny, například kapek nátěrové hmoty, prostřednictvím stlačeného vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223115

Dátum: 01.04.1984

Autor: Tesař Václav

Značky: zařízení, hmoty, kapaliny, vzduchu, vytváření, proudu, prostřednictvím, stlačeného, kapek, nátěrové, například

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru zařízení pro nanášení nátěrových hmot. Řeší problém snížení spotřeby tlakového vzduchu bez zmenšování průřezu ústní trysky a problém rozptýlení vytvářených kapiček. Dosahuje se toho tím, že vzduch před místem, kde nassávé nátěrovou hmotu, je veden vírovou komůrkou, a to v periodicky se opakujících cyklech. Po část cyklu vstupuje do komůrky tangenciálně a rotuje v ní, po zbývající část prochází bez rotace. Střídání se...