Patenty so značkou «štítu»

Zariadenie na aretovanie poľa štítu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279722

Dátum: 11.02.1999

Autor: Günter Frick

MPK: G09F 7/18

Značky: aretovanie, poľa, štítu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na aretovanie poľa (3) štítu. Nosná doska (1) je opatrená oknom (2) a naprieč prechádzajúcim priečnym rebrom (6) a medzi vždy jedným okrajovým kusom okna (2) a okrajom priečneho rebra (6) sú upravené dve štrbiny (7). Do okna (2) je vsadené pole (3), ktoré vždy jedným pružne ohnuteľným ramenom (4) prechádza vždy jednou štrbinou (7) a vždy zaskočí zaskakovacím výstupkom (5) za jednu zo susedných ríms (8), vytvorených na...

Tepelný výměník pro chlazení radiačního štítu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268235

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hanzelka Pavel, Poláček Libor

MPK: F28D 7/10

Značky: výměník, štítu, chlazení, radiačního, tepelný

Text:

...radiačního štítu umístěný na hrdle nádoby s kryokapalinami podle vynálezupjehož podstatou je, že výměník spojený s radiačnim štítom tvoří válcový plášt uvnitř s prstence s podélnými žebry, nusunutý na hrdle nádoby, ktere je pod prstence opatřeno vstupními otvory a nad ním výstupníni otvory, zatímco uvnitř hrdla nádoby je mezi vstupními a výstupními otvory usporâdaná Vyjímatelná přepážka.Hlĺvní prednosti výmeníku jsou malé rozměry,...

Mechanismus otáčení výložníku těžebního zařízení razicích štítů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266715

Dátum: 12.01.1990

Autori: Oubrychta Pavel, Adamec Vladimír, Jonáš Karel

MPK: E21D 9/06

Značky: mechanismus, štítu, výložníku, těžebního, razicích, zařízení, otáčení

Text:

...hmotnosti,jednoduché a snadné výroby a menší energetické náročnosti. Zařízení je možno vyrobit v průměrně vybavených dílnách, z čehož vyplývají nízká výrobní náklady. Těžební výložníkové zařízení s tímto mechanismem otáčení je méně náročné na obsluhu, údržbu, seřizováni a opravy.Příklad provedení mechanismu otáčení výložníku těžehního zařízení razicích štítu podle vynálezu je zobrazen na obr. 1, kde je těžební zařízení v podélném řezu a na...

Pohybový mechanismus opěrného základkového štítu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262539

Dátum: 14.03.1989

Autori: Korczyňski Petr, Fránek Tomáš

MPK: E21F 15/04

Značky: mechanismus, opěrného, základkového, pohybový, štítu

Text:

...mechaniamus opěrného základkového štítu mechanizované výztuže podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že na základkové stropnici je pomocí nosných čepů ve vnější vodioí dráze upevněn základkový štít, jehož kloubové spojení s dvojčinným hydrauliekým válcem je tvořeno jezdoem a čepem uloženým v podélném oku základkového štítu, přičemž jezdec je suvně uložen na vnitřní vodicí dráze základkové stropnice.Na přiložených výkresoch je...

Zapojení hydraulického obvodu pro ovládání razicího štítu nebo pološtítu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261309

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bena Zdeněk, Jakubec Miroslav, Černý Jaroslav, Tkáč Ivan, Ševčík Arnošt

MPK: E21D 9/06, E21D 19/04

Značky: hydraulického, ovládání, obvodů, pološtítu, štítu, zapojení, razicího

Text:

...sestává ze zdroje l tlakové kapaliny. z potrubí, z ovladačů 3, gg, gł, které jsou uspořádány do skupin 5, §, Q a ze spotřebíčů g, 39, 3 a dalších prvků. zdroj l tlakové kapaliny, jíž je emulze oleje ve vodě, je vytvořen z dvou agregátůlg, ll s různým pracovním tlakem. které mají společné vyrovnávací nádrže lg. Jeden z agregdtů,například lg, má dvě čerpadla. ovladače g, Žg, gl jsou s výhodou provedeny jako rotační vícepolohové rozvaděče s...

Zařízení pro vyrovnávání axiálního natočení razicích štítů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255970

Dátum: 15.04.1988

Autori: Černý Jaroslav, Jakubec Miroslav, Oubrychta Pavel

MPK: E21D 9/06

Značky: axiálního, štítu, zařízení, natočení, razicích, vyrovnávání

Text:

...štítu po obvodě tělesa štítu,podle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, že těleso štítu je vybavena alespoň dvěmi výklopnými hydraulickými válci uloženými rovnoběžně s osou tělesa štítu a uchycenými tangenciálně výklopně v kloubovém uložení pomocí vodící kulisy a přestavovacího mechanismu.Výhody zařízení podle vynálezu spočívají zejména v možnosti jednoduché úpravy uspořádání přímo tlačných válců štítu.Na přiložených výkresoch je...

Bezpečnostní závěs štítu pěchovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242097

Dátum: 01.02.1988

Autor: Rybáo Oldoich

MPK: C10B 31/00

Značky: stroje, závěs, štítu, pěchovacího, bezpečnostní

Text:

...na obr. 3 pouzdro.Pouzdro g, připevněné na tělese łg pouzdra ł, které je přiěroubováno ke štítu, je tvořeno vodicí drahou například kruhového průřezu, která je ze spodní strany otevřena pro vstup vodicího tělesa Z. Z boku a zezhora má vytvorené otvory pro držák g, upevňovací tě 1 esog a pro závěsné oko g háku łł. Tyto mají však menší rozměry nežli je průměr vodicího tělesa Z, aby těmito otvory nedocházelo k vypadnuti háku łł. Zajiěřovací...

Způsob výroby ložiskových štítů elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 246754

Dátum: 15.12.1987

Autori: Belko Dušan, Truchlik Štefan

MPK: H02K 5/15

Značky: štítu, elektrického, ložiskových, výroby, stroje, způsob, točivého

Text:

...plechových štítů se nalisují a zámky zajistí komory pro samomazná neb-o kuličkové ložiska.Zpfrsobem výroby ložiskových štítů elektrického stroje točivého podle vynálezzu se docílí varíantního použití štítu pro samo mazné, nebo kuličková ložiska, značné ú 4spory materiálu .a pracnosti při nízkych investičních .nákladechNa pripojených vykresech je znázorněn.príklad řešení .podle vynálezu, kde na obr. 1 je boční řez ložiskového štítu pro...

Zariadenie pre určenie polohy raziaceho štítu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253407

Dátum: 12.11.1987

Autori: Gebrlín Dušan, Krčík Marián

MPK: E21D 9/06

Značky: určenie, štítu, raziaceho, zariadenie, polohy

Text:

...v ktorej leží i axíálna os štítu v jeho základnej polohe. Konštrukciu posuvného podvesného terču tvoria dva závesné háky 5, olovnica. B s niťou 7, hrotový ukazovateľ it a vlastný terč 9 so súradnicovou sieťou 10. Na ukazovateli 11 a nosnej tyčí 12 je vyznačenä pomocné stupnica 13 pre pomocné meračské práce. Zariadenie je doplnené štr 4binovou zarážkou 14, ktorá vymedzuje pohyb olovnice 6.Axiálne natočenie štítu sa merí tým, že z pôvodnej...

Zařízení k vodotěsné úpravě přírubového štítu elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243628

Dátum: 15.05.1987

Autori: Bezdik Miloslav, Cyprián Karel

MPK: H02K 5/10

Značky: štítu, elektromotorů, zařízení, vodotěsné, přírubového, úpravě

Text:

...otáčkami jako čep elektromotoru a svým odstředivým účinkem a tvarovým profilem odvádí vodu,přicházející k přírubovému štítu ve směru axiálním. Voda, vnikající k přírubovému štítu ve směru radiá 1 ním,obtéká příložku a vytéká na spodní straně úzkou štěrbinou mezi odstřikovacím talířkem a přírubovým štítom.Příložka je opotřena na vnější čelní straně těsnicím kroužkem doléhajícím na střední část odstřikovacího talíŕku, labyrintovými drážkami...

Ovládací zařízení navijáku shrnovacího štítu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231685

Dátum: 01.05.1986

Autor: Ledida Mikuláš

MPK: B66C 13/50

Značky: shrnovacího, ovládací, štítu, navijáku, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro ovládáni navijáku shrnovacího štítu používaného pro přemisťování sypkých materiálů. Vynález se týká záložního zařízení k ovládání shrnovacího štítu v případě porušení ovládacího vodiče vpleteného do tažného lana. Hřídel lanového bubnu je opatřen šroubením s vypínací maticí opatřenou sběračem proudu, spojeným vedením s budicím vinutím elektromagnetické spojky. Proti sběrači proudu je umístěna kontaktní lišta,...