Patenty so značkou «štítkov»

Spôsob na overovanie pravosti štítkov RFID tag

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20377

Dátum: 17.07.2013

Autor: Povolny Robert

MPK: G06K 7/10, G06F 21/44

Značky: spôsob, pravosti, štítkov, overovanie

Text:

...dvoch hesiel, 2 ktorých aspoň jedno je správne a aspoň jedno je chybné/falošné, cez rádiovérozhranie na štítok RFID~Tag, aoverovanie štítku RFID-Tag, ked nie je prijatá odpoved spotvrdením, že nie je žiadne chybné/falošné heslo.0006 Vynález je založený na znalosti prihlasovateľa, že známe overovacie protokoly by mohli byť kompromitované, keď RFID-identifikátor je prečítaný z pravého štítku a je skopírovaný do iného (falošného) štítku,...

Manipulačné a potláčacie zariadenie a spôsob pre štítky, privádzané z pásov štítkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7868

Dátum: 16.11.2005

Autori: Tassi Lamberto, Ballestrazzi Aris

MPK: B41J 15/00, B41J 11/00, B41J 3/00...

Značky: privádzané, štítky, spôsob, štítkov, potláčacie, pásov, zariadenie, manipulačné

Text:

...v rovine nanášania0011 Týmto spôsobom sú štítky łäp usporiadané V polohe kolmej na nadpis lg (pozri obr. 1), čo nezodpovedá konkrétnym poštovým predpisom, ktoré vyžadujú, aby nadpis łg anedostatku môže byt uskutočnené pootočenie štítku lä c) 90 ° pred jeho nanesením na výrobok 11 (pozri obr. 2), rovnobežný0012 Etiketovací stroj vyššie opísaného typu je známy napríklad z dokumentu EP O 897 871, pričom každý štítok je odoberaný z...

Zariadenie na výrobu identifikačných štítkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3914

Dátum: 08.09.2004

Autori: Palček Peter, Katerinčin Marián

MPK: B21D 22/02, B21D 24/16, B44B 5/00...

Značky: zariadenie, identifikačných, výrobu, štítkov

Text:

...5, podľa obr. 5, umiestnený za posuvným mechanizmom 4 je tvorený blokom 501 strihacieho mechanizmu 5 v ktorom je posuvne uložený strižník 502, Strižník 502 je uložený na vratných pružinách 503, ktoré zabezpečujú jeho návrat do východiskovej polohy. V iných príkladných vyhotoveniach môže byt návrat strižníka 502 zabezpečený iným mechanizmom vykonávajúcim priamočiary vratný pohyb, napr. napr. pneumatický, alebo hydraulický valec alebo...

Zapojenie pre riadenie raziča štítkov najmä na hutnícke výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 248142

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kudláč Štefan, Lachovič Peter

MPK: G05B 15/02

Značky: raziča, najmä, zapojenie, hutnické, riadenie, výrobky, štítkov

Text:

...údajov Irapírĺjklćind hmotnosti a počtu JKIJISIOV. je pripojen-ý .na pIñĺjadHLHÚFSélFĺJÚWý .prevodník 1, .ktorého výstup je -napsoujený dlo zuadávacej jednotky 2,na ktorú je ,priveoeaný aj vstup 21 volených údajov, nlapríklald rozmer, číslo zakázky, rarkost číslo tavby.jeden z výstupov zadávacej jednotky 2 je pripojený nla odreoííú jednotku 4, ina lítšosrú je tiež naprojejný vstup 41 .adresy zpočítača je tiež jeden z výstupov riadiacej...

Zapojenie jednotky styku snímača diernych štítkov s riadiacím počítačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 247266

Dátum: 15.05.1986

Autor: Vodieka Ludik

MPK: G06K 7/14

Značky: jednotky, zapojenie, styku, počítačom, diernych, štítkov, snímača, riadiacím

Text:

...spojený s hodinovým vstupom C bistabilného obvodu E 29, ktorého vstupy I a K sú prepojené a cez odpor R 14 pripojené nanapätie 5 V. Vstup R bistabllného obvodu E 29 je cez obvod E 27 logickej negácie spojený s výstupom obvodu E 28 logického súčinu, a priamy výstup Cl je spojený so vstupom ACL, snímača štítkov SŠ. Výstup obvodu E 34 logíckej negácie je spojený s jedným vstupom obvodu E 31. logického súčinu,ktorého druhý vstup je spojený s...