Patenty so značkou «stínění»

Způsob výroby neutronového stínění

Načítavanie...

Číslo patentu: 268214

Dátum: 14.03.1990

Autori: Starý Miroslav, Kupf Lubomír, Nezbedová Eva, Zavadil Zbyněk, Bízek Václav

MPK: G21F 1/04

Značky: způsob, stínění, výroby, neutrónového

Text:

...pojiva, a ta se pak za stáleho míchání ztekutí přídavkem 20 až 30 hmotnostních vody.Vzniklá ztekucend licí směs se pak nalije do vhodného bednění, kde se nechá ztuhnout. Pro usnadnění homogenizace, dokonalejší ztakucení a zvýšení soudržnosti vzniklého neutronověho stínění se do směsi může přidat vhodné smáčedlo.Výhodou neutronového stínění vyrobeného způsobem podle vynálezu je především jeho podstatně nižší pořizovací cena ve srovnání s...

Způsob výroby stínění pro galvanoplastické postupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267256

Dátum: 12.02.1990

Autori: Landa Václav, Primas Vladimír

MPK: C25D 17/00

Značky: postupy, stínění, způsob, výroby, galvanoplastické

Text:

...tvořen nerozvinutelnými plochami,ovenĺ účinného stínčnĺ velmi ztíženo. Pro tyto podmínkyje zhot bylo v praxi zkoušeno celistvé stíněni, zhotovené ze skelného laminátu, ktoré se však v provozních podmínkách pro značnéčlenité předměty neosvědčilo. Technologie jeho výroby byla rovněž náročná.Uvedené nedostatky odstraňuje způsobąvýroby stínění pro galvanoplastické postupy, které je Vytvořeno na P°k 0 V°V 5 ném předmětu 0 putřenémp 0 m 0 cn 0 u...

Způsob přípravy zakřivených kanálů do kontejnerů ze slitin uranu pro stínění gama záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 266526

Dátum: 12.01.1990

Autori: Václavík Emil, Mahelka Svatopluk

MPK: G21F 5/00

Značky: slitin, kontejneru, způsob, zakřivených, kanálu, stínění, záření, uranu, přípravy

Text:

...s roztaveným uranem. Vysušená forma se založí do vakuové pece a zaplní tekutým kovem při licí teplotě blízke likvidu dané slitiny. Vtoková soustava zajištuje zaplnění formy tak, aby nedocházelo k přímému proudění kovu z kelímku na zakřivený kanál. Po odlití a vychladnutí se odstraní z volných konců kanálu zátky, vypustí plyn a vysype sypký ohnivzdorný materiál. zkoušky ukázaly, že zalitím připraveného zakřiveného kanálu uranovými...

Zařízení pro elektrické stínění katody fotonásobiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 264594

Dátum: 14.08.1989

Autori: Rott Robert, Matoušek Stanislav, Král Antonín

MPK: G01N 21/76

Značky: stínění, zařízení, fotonásobiče, elektrické, katody

Text:

...uzemněného pláště elektricky izolován. Stiněni vlastni katody se provádí mŕižkou nebo sitkou, která je vodivěNevýhodou takového zařízení je hustote ok stínící oítky čím větší Jsou oka sám, tím více světla dopadá na katodu,ale silně vzrůetá šum a tím se podstatne znižuje citlivoet zařízení. Čím je eííka huetší, tím lepší je ztínění a nižší hodnote šumu, ale také Je silně zeelabováno e potlečováno záření, které by mělo dopadat na kntodu...

Složené stínění na velkorozměrné tvarované desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261598

Dátum: 10.02.1989

Autori: Landa Václav, Zeman Václav

MPK: C25D 17/00

Značky: tvarované, velkorozměrné, desky, stínění, složené

Text:

...materiálu, v jehož rozích jsou vsazony čopy s nasazo~nýni posuvnýní vložknmí s pružnýní vložkauí, jejichž poloha je ustavono ponooí polohovocích šroubů. Zadní nefunkční část je zastíněno krytou z ízolačního materiá 1 u,vsazonýn do rozobíratelnébo ránu,e přední funkční část je opatřene dělenýn stíněníl z ízolaćního nateríá 1 u,opatřoným funkčníní otvory. ktoré je upovněno na rozebíratolnóm rámu.Výhodou tohoto zařízení je především doaažení...

Zařízení pro stínění čárového stínítka barevné obrazovky se stěrbinovou maskou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252822

Dátum: 15.10.1987

Autor: Ragland Frank

MPK: H01J 31/20

Značky: barevné, stínění, obrazovky, maskou, štěrbinovou, čárového, zařízení, stínítka

Text:

...známý jako majáček lg, který se používá pro stínění barevné obrazovky. Majáček lg obsahuje světelnou komoru lg a nosič li panelu, jejichž vzájemné poloha je udržována neznázorněnými šrouby na základné lg, která je zase udržována v požadovaném úhlu rameny lg. Čárový světelný zdroj gg, typicky rtuřová oblouková lampa,je upevněn ve světelné komoře lg. Aperturni deska gg je umístěná uvnitř Světelné komory lg nad čárovým světelným zdrojem gg....

Způsob výroby tvarovaného stínění pro galvanoplastické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 243686

Dátum: 15.07.1987

Autori: Holub Jaroslav, Trepková Emilie, Vonášek František

MPK: C25D 1/00

Značky: tvarovaného, stínění, výroby, účely, způsob, galvanoplastické

Text:

...jednoduěit výrobu těchto stínłní. Pro jejich prípravu lze pouzit přímo galvanoplasticky model, aniž by jej bylo třeba jakýmkoliv způsobem upravovat, pŕičemłjs možno tsntýž model po přípravě stínění znovu použít k původnímu účelu. To mi za následok značne snížení výrobních nákladů,vláitě pak pri výrobe galvanoplastických otisků členitych dílcü a torom.Stínćní je možno mimo to vyrlbět s vysokou přesností, přičemž i velmi členitó tvary lze...

Zařízení pro upevnění stínění

Načítavanie...

Číslo patentu: 250644

Dátum: 15.04.1987

Autor: Landa Václav

MPK: C25D 1/00

Značky: upevnění, stínění, zařízení

Text:

...jsou vytvcŕeny nejméně dvě rybinovítě upínací úchytky, v jejichž otvoreoh jsou upevnőny výkyvně šrouby. Výkyvné šrouby zapadají do zářezů, vytvorených na obvodu izolační krycí desky v níž je vytvořen otvor pro zámek tur~ bínové lopatky.Výhodou zařízení podle vynálezu je především rychlost spojení lopatky se stíněním, ktenĺ je základní podmínkou pre dodržaní technologických požadavků galvanoplastickěho proce~ su. Další výhodou zařízení je...

Pohyblivé světlotěsné stínění pro fotozáznam z pohybového gamagrafu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232402

Dátum: 15.07.1986

Autori: Jandora Lubomír, John Aleš

MPK: A61N 5/00, G01T 1/164, G21G 4/08...

Značky: pohybového, stínění, gamagrafu, pohyblivé, fotozáznam, světlotěsné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší otázku světlotěsnosti u fotozáznamů z pohybového gamagrafu, kterým je dignostický přístroj v nukleární medicíně. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na objektivu fotoaparátu, resp. fotopřístroje, je upevněna objímka s vnitřně uspořádaným křížovým kloubem, ke kterému je připevněn jeden konec teleskopické soustavy trubic, jenž je překrytý světlotěsným stíněním, a jejíž druhý konec je opatřen stejným křížovým kloubem připevněný k...