Patenty so značkou «stierača»

Gumička do stierača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6247

Dátum: 02.10.2012

Autor: Banga Štefan

MPK: B60S 1/38, B60S 1/04, B60S 1/32...

Značky: gumička, stierača

Text:

...aje len približne, Veľa kvapaliny sa ostrekuje mimo skiel automobilov, preto sa vodiči sťažujú na stierače a ostrekovače.Uvedené nevýhody odstraňuje predkladané technické riešenie, gumička do stierača. Podstata spočíva v tom, že spojíme dve stieracie gumičky do jednej, čím sa predĺži životnosť gumičky a kvalita očistenia skla. Medzi gumičkami je hadička s otvormi na spodnej časti na kvapalinu na umývanie skla. Presná aplikácia kvapaliny...

Ramienko stierača

Načítavanie...

Číslo patentu: 286809

Dátum: 06.05.2009

Autor: Zimmer Joachim

MPK: B60S 1/32

Značky: ramienko, stierača

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka ramienka stierača s kĺbovo pripojeným stieracím listom a upevňovacím dielcom (10) na upevnenie na poháňacom hriadeli (12), pričom tento je prestrčený rozširujúcou sa priehlbňou (38) upevňovacieho dielca (10) a matica (44) skrutky upína upevňovací dielec (10) proti prítlačnej ploche (30) s poháňacím hriadeľom (12) prostredníctvom zverného dielca (40, 50), ktorý je prispôsobený priehlbni (38). Navrhuje sa, aby styčná plocha (66)...

List stierača

Načítavanie...

Číslo patentu: 286808

Dátum: 06.05.2009

Autor: De Block Peter

MPK: B60S 1/38, B60S 1/32

Značky: stierača

Zhrnutie / Anotácia:

Navrhnutý je list stierača, ktorý slúži na čistenie skiel motorových vozidiel. List (10) stierača je vybavený pretiahnutou gumenou pružnou lištou (16), ktorá môže priliehať na sklo (24), ktorá je umiestnená na pásovej ploche (14) pružinového pretiahnutého nosného elementu (12) rovnobežne s pozdĺžnou osou, pričom na druhej pásovej ploche (18) nosného elementu je osadený spájací diel (20) spojený s jeho stredovým úsekom, ktorý má kĺbovú polovicu...

Zariadenie stierača čelného skla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16296

Dátum: 24.04.2009

Autor: Boland Xavier

MPK: B60S 1/38

Značky: čelného, zariadenie, stierača

Text:

...lišta stierača obsahuje na svojich pozdĺžnych stranách protiľahlé pozdĺžne drážky, v ktorých sú rozmiestnené v určitom odstupe uložené pozdĺžne pásiky nosného prvku, kdesusediace konce pozdĺžnych pásikov sú vzájomne prepojenéspojovacím zariadeniu na jednom konci lišty stierača a spojovacím dielom na druhom konci lišty stierača. Spojovacie zariadenie môže byť lepené, spájkované, lisované alebo zvarené na pozdĺžne pásiky.0011 V ďalšom výhodnom...

Zariadenie stierača predného skla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15920

Dátum: 30.03.2009

Autor: Boland Xavier

MPK: B60S 1/38

Značky: zariadenie, predného, stierača

Text:

...výstupkom a smerom nahor sa zväčšujúcim výstupkom, v tomto poradí, s cieľom udržať stieracie lišty na uvedenom ohýbači. Z toho dôvodu, stieracia lišta vrátane pripojeného stieraciehoprvku, môže vykonávať otáčavý pohyb.0008 Vynález bude teraz podrobnejšie vysvetlený s odkazmn naobrázky znázornené na výkrese, kde- obrázok 1 je perspektívny schematický pohľad na výhodné vyhotovenie zariadenia stierača predného skla podľa vynálezu, jednotlivo...

Zariadenie stierača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14161

Dátum: 27.01.2005

Autori: Rapp Juergen, Kraus Achim

MPK: B60S 1/04

Značky: stierača, zariadenie

Text:

...liatía, pričom je možné vyhnúť sa tomu, že medzi upevňovacím elementom a tvarovou rúrkou sú potrebné závesy, nity,hmoždinky a ďalšie upevňovacie prostriedky, ktoré sú v prevádzkenáchylnć k poruchám alebo sa môžu pri náraze chodca poškodiť.jeho ľahké, jednoduché a lacné umiestnenie do upevňovacieho elementu, pričom definovaná sila nárazu je ľahko nastaviteľnáĎalej sa považuje za výhodné, keď má najmenej jedna dieraobdĺžnikový prierez. Ten...

Deformovateľná hnacia páka mechanizmu stierača skiel obsahujúca pozdĺžny otvor v tvare štvoruholníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5048

Dátum: 07.09.2004

Autori: Meurville Florent, Pain Joël, Boissac Jean-paul

MPK: B60S 1/06

Značky: štvoruholníka, stierača, hnacia, skiel, páka, otvor, pozdĺžny, tvare, obsahujúca, deformovateľná, mechanizmu

Text:

...diagonálu v jej strede.Podľa ďalších charakteristík vynálezu- pozdĺžny otvor má tvar kosoštvorca, ktorého väčšia diagonála je zhodná s hlavnou osou uvedeného úseku- plocha prierezu každej vetvy je všeobecne konštantná V celej dĺžke vetvy- plocha prierezu každej vetvy V úrovni aspoň jedného uhla pozdĺžneho otvoru je menšia ako priečny vertikálny prierez vetvy medzi uvedenými uhlami pozdĺžneho otvoru- prvý koniec je vyhotovený vo všeobecne...

Spôsob výroby ramienka stierača, najmä pre zariadenie na čistenie skiel vo vozidlách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4947

Dátum: 03.08.2004

Autor: Lösch Manfred

MPK: B60S 1/32

Značky: ramienka, výroby, najmä, spôsob, skiel, zariadenie, stierača, vozidlách, čistenie

Text:

...materiál coil - coating hrúbky 1,2 až 2Vo výhodnom spôsobe uskutočnenia vynálezu sa kĺbová časť ramienka stierača ohne do tvaru kanálika tvaru U. V tomto tvare je zvlášť vhodný na výrobu modemého ramienka stieračaĎalšie výhody a význaky vynálezu vyplývajú z nasledujúceho opisu a priložených výkresov.- obrázok 1 schematický perspektívny pohľad na ramíenko stierača- obrázok 2 rez pozdĺž čiary II - II z obrázku 1 a- obrázok 3 Vývojový...

Usporiadanie na upevnenie lišty stierača čelného skla na ramene

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3500

Dátum: 08.09.2003

Autor: Vacher Pascal

MPK: B60S 1/38, B60S 1/32

Značky: stierača, lišty, ramene, usporiadanie, čelného, upevnenie

Text:

...Prvý pozdĺžny uzamykací prostriedok pozostáva z kĺbovo pripojenej časti, pozostávajúcej z priečneho člena 7, kĺbovo pripevneného na adaptéri najmenej jedným ohybným jazýčkom 8 a nesúceho výstupok 9. Ako to bude presnejšie opísané ďalej, tento výstupok 9 je upevnený v otvore 10 usporiadanom na tyčke 2 keď je tyčka pripevnená. Tento priečny člen 7 vytvára so stenou 6 D adaptéra na jeho vstupnom konci 6 C kanálik na umiestnenie tyčky.0020...

Plechová upínacia súčasť ramena stierača

Načítavanie...

Číslo patentu: 283062

Dátum: 23.12.2002

Autori: Egner-walter Bruno, Bienert Herbert, Fink Andreas

MPK: B21D 53/88, B60S 1/34

Značky: ramena, stierača, súčasť, upínacia, plechová

Zhrnutie / Anotácia:

Plechová upínacia súčasť ramena stierača zahŕňajúca chrbát (6) majúci vonkajšiu rovinnú stenu (6a), bočné steny (7, 8) a objímku (9) na prichytenie hriadeľa (2) ramena stierača, ktorá má vonkajšiu stenu (11a) a vnútornú kónickú stenu (11b), pričom chrbát (6), bočné steny (7, 8) a objímka (9) tvoria celistvo vytvarovaný diel a hrana (13) objímky (9) a hrana (12) plechovej upínacej súčasti (3) je charakteristická tým, že vonkajšia stena (6a)...

Poháňacie prepojenie na systém stierača automobilového čelného skla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3499

Dátum: 09.12.2002

Autori: Princet Joel, Edele Reinhard, Egner-walter Bruno

MPK: B60S 1/06, F16C 23/00, F16C 11/06...

Značky: automobilového, poháňacie, stierača, prepojenie, čelného, systém

Text:

...guľovej časti. Druhý z dvojice guľových kĺbov obsahuje druhý guľový čap s guľovou časťou a objímkovou časťou, pričom objímková časť má valcový spojovací otvor axiálne proti guľovej časti. Kľuka má upevňovací otvor, a drieková časť prvého guľového čapu je pripevnená zalisovaním do spojovacieho otvoru v objímkovej časti druhého guľového čapu, zatiaľ čo objímková časť druhého guľového čapu je pripevnená zalisovaním do upevňovacieho otvoru...

Vodná nádržka stierača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1404

Dátum: 30.10.2002

Autor: Winterling Stefan

MPK: B60S 1/46

Značky: nádržka, stierača, vodná

Text:

...3 EP 1 441 935 B 1pričom tvar nádržky kompenzuje priestorové dané skutočnosti. Pri usporiadaní kvapalinovej nádržky na kapote motora a/alebo na vrchnáku zavazadloveho priestoru je kvapalinová nádržka opatrená výklopným plniacim lievikom. Aby sa zabránilo vyliatí nádržky, je jejplniací otvor zaskrutkovaný vrchnákom a podobne.Na základe priestorových pomerov sú plniace hrdlá alebo plniace lieviky vytvorené pomerne úzke. Pri plnení nádržky...

Spojovacia súčiastka stierača automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1646

Dátum: 02.10.2002

Autor: Poton Eric

MPK: B60S 1/32

Značky: automobilů, súčiastka, spojovacia, stierača

Text:

...súčiastka 42 namontovaná v zasunutej polohe na konci,ktorý má tvar háčka 32.0033 Tieto automatické blokovacie prostriedky majú dva jazýčky 60, pričom je každý uchytený na bočnej stene 48 spojovacej súčiastky 42.0034 Každý jazýček 60 je pozdĺžne uložený od prednej strany bočnej steny 48, ktorá ho nesie. Voľný koniec 62 jazýčka 60 má tvar hrotu, ktorý priečne vyčnleva do vnútra spojovacej súčiastky 42 a ktorý spolupracuje s konvexnou...

Kľukový pohon hnacieho mechanizmu stierača na motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 280208

Dátum: 10.01.1996

Autor: Rienhardt Hans Peter

MPK: B60S 1/16

Značky: pohon, kľukový, stierača, motorové, hnacieho, vozidlo, mechanizmu

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je kľukový pohon (9) hnacieho mechanizmu stierača na motorové vozidlo, skladajúci sa z páky (10) a kľuky (8), ktorá je s ňou spojená otočným kĺbom (11), pričom kľuka (8) je otočne pripojená excentricky k hnaciemu ozubenému kolesu, najmä závitovkovému kolesu (4) hnacieho mechanizmu, a páka (10) je neotočne spojená alebo spojiteľná s hriadeľom (12) stierača. Kľuka (8) a páka (10) sú navzájom otočne spojené bajonetovým spojom...