Patenty so značkou «stereošpecifickej»

Spôsob stereošpecifickej hydrolýzy derivátov piperidíndiónu a spôsob výroby paroxetínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281767

Dátum: 28.05.2001

Autori: Powell Lawson William, Curzons Alan David, Keay Alan Martin

MPK: C07D 211/90, C07D 405/12

Značky: výroby, spôsob, paroxetínu, stereošpecifickej, derivátov, piperidíndiónu, hydrolýzy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob stereošpecifickej hydrolýzy zmesi (+) a (-) izomérov látky vzorca (II), v ktorom R je C1-6 alkyl s použitím karboxylesterázy pri teplote 0 až 50 °C a pH 4 až 8 (i) na tvorbu látky vzorca (IIIA), a potom separovanie výslednej látky vzorca (IIIA) od zostávajúceho (-) izoméru vzorca (II) alebo na tvorbu látky vzorca (IIIB) a potom separovanie výslednej látky vzorca (IIIB) od zostávajúceho (+) izoméru vzorca (II). Tento...

Spôsob stereošpecifickej polymerizácie alfa-olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279077

Dátum: 03.06.1998

Autori: Fiasse Paul, Bernard Albert

MPK: C08F 4/642, C08F 10/06

Značky: spôsob, alfa-olefínov, polymerizácie, stereošpecifickej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stereošpecifickej polymerizácie alfa-olefínov, hlavne propylénu v suspenzii v inertnom rozpúšťadle, v monoméri v kvapalnom stave alebo v plynnej fáze, v prítomnosti katalytického systému, obsahujúceho organokovovú zlúčeninu kovov skupiny I.A, II.A, II.B a III.B periodického systému a pevný katalyzátor na báze komplexného chloridu titanitého, ktorý bol predaktivovaný uvedením do styku pevného prekurzora vo forme guľovitých častíc s...

Sposob stereošpecifickej prípravy 1,6-anhydro-3,4-di-0-acetyl-beta-D-glukopyranózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254694

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zemek Jiří, Kučár Štefan

MPK: C12P 19/02

Značky: přípravy, 1,6-anhydro-3,4-di-0-acetyl-beta-d-glukopyranózy, spôsob, stereošpecifickej

Text:

...miere odstraňuje postup podľa vynálezu, ktorého podstate spočíva v pôsobení suspenzie buniek Aureobasidium pullulans CCY 27-1-14 a v 0,01 až 0,05 mól.dm 5 citran-ovao-fosforečnanonvom tlmivom roztoku o» pH 5 až 5,8 pri teplote 20 až 40 °C na 1,6-anhydro-2,3,4-tri-O-acetyl-ý-D-glukopyraiíózu. Výtažok LS-anhydro-BA-cli-O-acetylüjő-D-glukopyranózy V tejto reakcii je okolo 90 0/0. Z vedľajších produktov tejto deacetylačnej reakcie prevláda...

Spôsob stereošpecifickej prípravy 1, 6-anhydro-2, 4-di-O-acetyl-.beta. -D-glukopyranózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240333

Dátum: 15.06.1987

Autori: Szilvássy Zsolt, Dezséry Loránd, Hlavay Sandor

MPK: C07H 3/02, C13K 1/00

Značky: stereošpecifickej, 4-di-o-acetyl-.beta, přípravy, 6-anhydro-2, d-glukopyranózy, spôsob

Text:

...1,6-anhyd ro-2,4-di-O-acetyl-li-D-glukopyranôzy v reakčnej zmesi je však nižší, okolo 52 0/0. Výhodou tohto postupu je jeho jednoduchosť,vysoké výťažky 1,ô-anhydro-2,4-di-O-acetyl-gí-D-glukopyranözy v jednom reakčnom stupni.LB-Anhydro-Z,3,4-tri-O-acetyl-p-D-glukopyranóza 1 g sa rozpustí v 10 m 1 metanolu a takto pripravený roztok sa pridá do 50 ml cltranovo f/osforečnanového pufru,0,05 mol . l o pH 5,8 a pridá sa chymo sa, týka...

Spôsob stereošpecifickej prípravy 1, 6-anhydro-2, 3-di-O-acetyl-.beta. -D-glukopyranózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240331

Dátum: 15.06.1987

Autori: Bódi Jan, Ivan Lubomír, Šmidák Štipán

MPK: C13K 1/00, C07H 3/02

Značky: 6-anhydro-2, 3-di-o-acetyl-.beta, přípravy, spôsob, stereošpecifickej, d-glukopyranózy

Text:

...pripravený roztok sa pridá do 50 ml citranovo tostorečňanového pufru,0,05 mol . l o pH 5 a k tomuto roztoku sa pridá ali-esteráza z bravčovej pečene EC 3.1.1.1, 1 ml o celkovej aktivite 2,6 ncat a špecifickej aktivite 2 ncat . mg. Enzýmova hydrolýza prebieha pri teplote 40 °C po d-obu 48 h. Ziskaný reakčný produkt obsahoval 70 hmotnostných 1,ô-anhydro-2,3 4-di-O-acetyI-(f-D-glukopyranózy, t. j. 0,7 g. Reakčná zmes mimo tohto hlavneho...