Patenty so značkou «stejnosměrných»

Ústrojí k vymezování mechanických vůlí v náhonovém mechanismu s dvojicí navzájem opačně napájených stejnosměrných servomotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268298

Dátum: 14.03.1990

Autori: Skalický Jiří, Kočí Ladislav

MPK: B23Q 5/56

Značky: mechanických, opačně, náhonovém, stejnosměrných, vůlí, navzájem, mechanismu, servomotoru, dvojici, napájených, ústrojí, vymezování

Text:

...prostředkem Lg náhonověho mechanismu. Jinak prvý servopohon sestávd z prvého servomotoru l s snímače otáček ł n podobnč druhý servopohon z druhého servomotoru Š o jemu příslušněho snímače otáčok 1. Protože ukolem těchto servopohonů je í funkce vymezování vůlí V nóhonověm mechnnismu, jsou jejich servomotory L, 1 řízeny síce stejně velkým řídicím napätím Ut, ale nnvzijem opnčnd polsríty. Jako usměrnuvscí prostředek tu slouží tyrístorový...

Zapojení pro spouštění stejnosměrných elektromagnetických prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 267844

Dátum: 12.02.1990

Autor: Mráz Stanislav

MPK: G05F 1/16

Značky: elektromagnetických, prvků, spouštění, zapojení, stejnosměrných

Text:

...průchodu proudu lze nastavit velikosti nabíjecího odporu a nalíjecíhc kondenzátoru. Další výhodou je jednoduchost a epolehlivost tohoto zapojení, oproL řešení s lcgickými integrovanými obvody odpadá nutnost napájení ze stabilizcvanćhozdroje napätí. Na přiloženćm výkrese je znázorněno schema zapojení podle vynálezu.Mezi kladnou svorku zdroje štejnosmřrnćho napätí a jeho svorku 5 nulovým pcten ciálem jsou v sérii zapojeny elektromagnetický prvek...

Zapojení pro rychlé nabuzení stejnosměrných trakčních motorů při elektrodynamickém brzdění

Načítavanie...

Číslo patentu: 265887

Dátum: 14.11.1989

Autori: Peroutka Ivan, Holub Přemysl

MPK: B60L 7/04, B60L 7/08

Značky: zapojení, trakčních, stejnosměrných, brzdění, motorů, elektrodynamickém, rychle, nabuzení

Text:

...ze silových obvodú,i když je k napájení pomocné sítě použito stejně akumulâtorovêbaterie, jako pro zdroj budicího proudu. Předností tohoto zaD 0jení je spolehlivost elektrodynamickê brzdy při jednoduché úpravě brzdovêho obvodu a zařízení, nevyžadující velkych nakladu.Oproti dosud obvykle používanêmu zapojení s připojeným pomocným kondenzâtorem k hlavnímu tyristoru je naopak odstraněna nutnost dobrzdovâní vozidla při nízkych otáčkach motoru...

Zapojení pro připojování stejnosměrných impulsů k jednomu z vodičů vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264682

Dátum: 14.08.1989

Autor: Vítek Karel

MPK: G08C 19/16, H04M 15/00

Značky: zapojení, vedení, impulsů, jednomu, vodičů, stejnosměrných, připojování

Text:

...mezi bázi druhého tranzistoru a první pól mohou být nahrazeny Zenerovou diodou v opačném směru propustnosu.Zapojení pro připojovâní stejnosměrných impulsů k jednomu z vodičů vedení podle vynálezu umožňuje dosáhnout tvaru vysílaného impulsu pro potlačení rušívého vlivu, bez použití rozměrných cívek. Tím jednak zjednodušuje technologii výroby, jednak přispívá k miniaturizaci zařízení tím, že zmenšuje jeho hmotnost i nároky na prostor.Příklad...

Zapojení pro automatickou regulaci stejnosměrných motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262018

Dátum: 10.02.1989

Autori: Šmíd Oldřich, Píša Ladislav

MPK: H02P 5/16

Značky: regulaci, zapojení, stejnosměrných, motorů, automatickou

Text:

...stejnosměrnýmí motory nahradit drahé a málo účinné motory krokové.Na příloženém výkresu je na obr. 1 znázorněno blokově schéma zapojení automatické regulace stejnosměrných motorů podle vynáLezua na obr. 2 je toto zapojení doplněno sígnalízačnim a blokovacím obvodem.Na první vstup ll vratného čítače 1 je přjpojen zdroj Ě referenčního kmitočtu a na druhý vstup 1 je přípojen výstup z ínkrementálního čjdla 21 polohy motoruł. Výstupy lži, lłg až...

Zapojení pro ochranu stejnosměrných cize buzených motorů při prohoření kotevního pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 259465

Dátum: 17.10.1988

Autori: Sobotka Ladislav, Kepl Václav, Hajžman Miroslav, Rozsypal Jaromír

MPK: B60L 15/00, H02H 7/08

Značky: buzených, pulsního, měniče, prohoření, zapojení, stejnosměrných, motorů, kotevního, ochranu

Text:

...proudu a stavu logiky, čímž se drží komutační pomery stejnosměrných cize buzených motorů nad kritickým stavem a proto nedojde k přeskoku na komutátoru motoru. a jeho znehodnocení. zapojení zvyšuje provozní spolehlivost elektrických lokomotiv a snižuje náklady na údržbu.Na připojeném výkresu je znázorněno blokove schéma zapojení podle vynâlezu.~Kotevní pulsní měnič g je spojen s vyhlazovací tlumivkou 1, nulovou diodou Q, hlavním...

Ampérmetr pro měření velkých stejnosměrných proudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257912

Dátum: 15.06.1988

Autor: Filip Aleš

MPK: G01K 1/12, G01N 19/00

Značky: veľkých, proudu, ampérmetr, stejnosměrných, měření

Text:

...obr. 1 Je uvedene funkční uspořádání přístroje a na obr. 2 a 3 Jsou nakreeleny příčné řezy primárními převodníky.Ampérmetr obsahuje sériové spojený první a druhý primárníy převodník ł a g válcového tvaru s excentrickými«válcovými dutinami 1. Oba primární převodníky ł a g Jsou vyrobeny z nemagnetického materiálu. Jsou umistěny v prostoru paralelné svými podélnými osami,a to tak,že magnetické indukce homogenního...

Zapojení pro měření malých stejnosměrných elektrických proudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254278

Dátum: 15.01.1988

Autor: Knapp Karel

MPK: G01R 19/00, G01R 17/18

Značky: elektrických, měření, malých, proudu, stejnosměrných, zapojení

Text:

...kontaktem 31 druhého spínače gg. V této fázi se nastaví počáteční podmínky. Ve druhé fázi se spojí prvý kontakt g se třetím kontaktem 5 prvního přepínače 5 a druhý kontakt gg a první kontakt 31 druhého spínače gg se rozpojí.Zůstanou spojený prvý kontakt ll s druhým kontaktem lg druhého přepínače 39 a druhý kontakt lg s prvním kontaktem lg prvního spínače lg. Zdroj l měřeného proudu je tedy připojen na vstup integrátoru, tvoŕeného...

Zapojení pro regulaci otáček stejnosměrných a střídavých motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238008

Dátum: 15.10.1987

Autori: Skála Miroslav, Gsela Petr

MPK: H02P 5/16

Značky: motorů, stejnosměrných, zapojení, otáček, regulaci, střídavých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení regulace stejnosměrných a střídavých motorů s velkým regulačním rozsahem se zachováním velkého krouticího momentu v celém regulačním rozsahu. Podstatou vynálezu je, že zesilovač s proměnným zesílením je svým vstupem připojen na výstup snímače otáček a výstup má připojen na výstup obvodu pro řízení a regulaci otáček motoru. Zapojení podle vynálezu lze využít při regulaci otáček peristaltického čerpadla, pro regulaci...

Zapojení pro měření malých stejnosměrných napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240237

Dátum: 15.06.1987

Autor: Badalová Marta

MPK: G01R 19/155, H03D 1/04, H03F 3/387...

Značky: měření, stejnosměrných, zapojení, malých, napětí

Text:

...51 do prvého vstupu integračního analogo-číslicového převodníku 5, jehož druhý výstup je připojen sběrnicí 65 na vstup bloku 6 vyhodnocovacích obvodu, přičemž z bloku 7 řidicich signálů je propojen prvý výstup spojem 71 do tře tího vstupu bloku 1 vstupního přepínače a .druhý výstup spojem 37 do druhého vstupu zesilovačeB s logicky ovládaným ziskem a třetí výstup bloku 7 řidiclch signálu je zapojen spojem 47 do třetího vstupu bloku 4...

Zapojení pro měření malých stejnosměrných elektrických proudů pomocí rezonančního obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249173

Dátum: 12.03.1987

Autor: Knapp Karel

MPK: G01R 17/18, G01R 19/18, G01R 19/00...

Značky: proudu, malých, obvodů, pomocí, měření, elektrických, stejnosměrných, zapojení, rezonančního

Text:

...kontaktemgg třetího spínače g. Kontakty ga łž štvrtého spínače Lg i kontakty g a § 12 pátého spínače 1.8 jsou rozpojeny. Ve třetí fázi dochází k tlumençým volným kmitům v rezonančním obvodu. První a třetí kontakty g a 27 t, 6 a g 8, .9 ad gg prvního, druhého a třetího spínače 1, 1 a g. Kontakt g a Ľ pátého spínače J.§ 3 jsou spojeny a kontaktya ,L 5 čtvrtého spínače ł 6 jsou rozpojeny. Kmity jsou přivedeny na první vstup g komperetoru gg....

Zařízení pro nouzové dynamické brzdění stejnosměrných strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249397

Dátum: 12.03.1987

Autori: Vobruba Zdeněk, Ruml Ladislav, Vaško František

MPK: H02P 3/12

Značky: nouzové, zařízení, stejnosměrných, strojů, brzdění, dynamické

Text:

...na přítomnosti napětí v elektrické síti. Brzdný účinek přitom klesá s časem tak, že se s nastupujícím účinkem mechanického brzdového zařízení nesčítá.zařízení podle vynálezu je dále blíže popsáno na příkladu provedení a podle připojeného výkresu, na němž je nakresleno schéma zapojení zařízení.Kotva stejnosměrného stroje l je připojena na výstup zdroje napětí g a současně je spojena s elektrickým obvodem, tvořeným spínačem Q a k němu...

Zapojení pro regulaci synchronního chodu dvou stejnosměrných motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249393

Dátum: 12.03.1987

Autori: Rejlič Jakša, Tušla Petr

MPK: H02P 5/52

Značky: stejnosměrných, regulaci, chodu, motorů, zapojení, synchronního

Text:

...obvodu indikujívzájemné natočení. Každý stejnosměrný motor gl, gg má v obvodu kotvy spínač §§ł, § 23, kteréobstarávají vlastní řízení souběhu a jsou řízeny z komparátoru 5. První a druhý spínač §gł, ggg je přemostěn prvním a druhým odpoŕem gl, gg. Napájení obou motoru gł, gg je ze společného napájecího zdroje ggg.Do regulátoru 5, který je podstatou celého zapojení a skládá se ze tří hradel gl, gg a gg, obvodu sumace a střední hodnoty §,...

Zapojení servozesilovače pro řízení stejnosměrných servomotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232754

Dátum: 15.01.1987

Autori: Rež Jaroslav, Kaiser Josef

MPK: H02P 7/28

Značky: servomotoru, stejnosměrných, servozesilovače, řízení, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Servozesilovač je určen pro řízení velikosti a smyslu otáček stejnosměrných servomotorů. Servozesilovač je můstkového typu, u něhož dva tranzistory v příslušné větvi pracují v lineárním a dva ve spínacím režimu. Oba režimy těchto tranzistorů zabezpečuje, v příslušné větvi, jeden operační zesilovač. Buzení servozesilovače je buď kladným napětím přivedeným na první popřípadě druhý vstup, čímž je definován smysl otáček rotoru servomotorů a...

Způsob výroby lamel, zejména čelních komutátorů stejnosměrných elektromotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229811

Dátum: 15.09.1986

Autori: Škrdlant Karel, Milota Lubor

MPK: H02K 23/00

Značky: výroby, komutátorů, elektromotorů, čelních, způsob, stejnosměrných, lamel, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby lamel, zejména čelních komutátorů stejnosměrných elektromotorů, vyznačující se tím, že nejprve se vytvoří z pásku komutátorové mědi v jeho příčném průřezu tvar jedné lamely v rozloženém stavu, mající spodní část převážně přímkovou a horní část tvarovou, obsahující dvě osově symetrické úkosové části svírající mezi sebou tupý úhel, kde na obou koncích horní tvarové části se vytvoří vybrání rovnající se hloubce a poloviční šířce...

Způsob kontroly efektivního proudu u stejnosměrných elektrických strojů pro zamezení přetížení a elektronická pojistka pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233724

Dátum: 15.08.1986

Autori: Schoenen Manfred, Heine Hans-hagen

MPK: H02H 7/085

Značky: pojistka, způsob, elektrických, elektronická, přetížení, strojů, proudu, provádění, zamezení, tohoto, stejnosměrných, způsobu, kontroly, efektivního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kontroly efektivního proudu u stejnosměrných elektrických strojů pro zamezení přetížení, u kterého se vytváří druhá mocnina skutečného proudu. Dále se týká elektronické pojistky pro provádění tohoto způsobu, která obsahuje kvadrátor skutečného proudu a integrátor. Vynález umožňuje na základě jmenovitého proudu stroje provádět účinnou kontrolu efektivního proudu resp. zatížení stroje, a to tím, že se od druhé mocniny...

Zapojení k nastavení nulové hodnoty při měření stejnosměrných proudů miliampérmetrem nebo mikroampérmetrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232494

Dátum: 15.06.1986

Autor: Havel Václav

MPK: G01R 19/00

Značky: měření, miliampérmetrem, nastavení, mikroampérmetrem, hodnoty, proudu, zapojení, stejnosměrných, nulové

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení umožňuje měření malých proudových změn v obvodu, kterým protéká několikanásobně větší proud. Podstata zapojení spočívá v tem, že miliampérmetr nebo mikroampérmetr je paralelně připojen k přechodu kolektor - báze tranzistoru, který je zapojen se společnou bází s v jeho emitorovém obvodu je přes regulovatelný odpor připojen pomocný zdroj.

Zapojení pro záznam stejnosměrných napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 230724

Dátum: 15.06.1986

Autor: Kunt Jaroslav

MPK: G11B 31/00

Značky: napětí, zapojení, stejnosměrných, záznam

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro záznam stejnosměrných napětí, vyznačené tím, že výstup zkušebního stroje pro zkoušení vlastností materiálu, tvořený vstupní svorkou (8) je připojen přes oddělovací odpor (1) jednak k prvku (3) s elektricky řízeným odporem, ke kterému je v sérii připojen oddělovací kondenzátor (4) a jednak k odporu (2) pro řízení předpětí, který je připojen k druhé výstupní svorce (10), přičemž výstup oddělovacího kondenzátoru (4) je připojen jednak...

Zapojení pro řízení tyristorového měniče k napájení stejnosměrných motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228652

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kovář František, Hrbáček Jan

MPK: H02P 13/24

Značky: tyristorového, motorů, zapojení, stejnosměrných, napájení, řízení, měniče

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je vhodná zejména pro elektrické stejnosměrná motory k pohonu strojů se speciálními požadavky na regulaci otáček a jejich stabilizaci, jako je tomu např. u veľkoprůměrových okrouhlých pletacích strojů. Podstata tkví v tom, že zdrojem řídicího napětí pro řízení tyristorového měniče k napájení stejnosměrného motoru je R-C obvod ovládaný diodově odděleným integrovaným operačním zesilovačem. Zapojení umožňuje plynulý rozběh stroje, velkou...

Zapojení kompenzačního obvodu se rtuťovým potenciometrem pro regulaci stejnosměrných motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222741

Dátum: 15.03.1986

Autori: Erban Petr, Vondrouš Jan, Jiřík Jaromír

Značky: kompenzačního, rtuťovým, potenciometrem, motorů, regulaci, zapojení, obvodů, stejnosměrných

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je elektrický obvod, využívající nízkoohmový rtuťový potenciometr ve spojení s operačním zesilovačem a obvodem pro fázové řízení triaku, pro řízení budicího proudu stejnosměrného elektrického motoru. Jediným typem tohoto obvodu lze nahradit všechny typy silových vícewatových drátových potenciometrů, které se používají pro zajištění synchronního chodu většího počtu pohonných motorů zařazených v pracovní lince (např. textilní a...

Zapojení obvodu stejnosměrných trakčních motorů a trakčního alternátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222503

Dátum: 15.03.1986

Autori: Uliarczyk Augustin, Rabiška Miloš

Značky: stejnosměrných, zapojení, trakčních, trakčního, motorů, obvodů, alternátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu stejnosměrných trakčních motorů a trakčního alternátoru s regulací k udržení konstantního výkonu naftového motoru u vozidel nezávislé trakce, sestávající ze dvou galvanicky oddělených statorových vinutí trakčního alternátoru, vždy ze dvou spínacích zařízení, hlavních usměrňovačů, přidružených usměrňovačů a skupin stejnosměrných trakčních motorů, vyznačené tím, že k prvnímu statorovému vinutí (1) trakčního alternátoru jsou...

Zapojení převodníku proudu nebo napětí pro měření stejnosměrných veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 221065

Dátum: 15.01.1986

Autori: First Antonín, Zakopal Erich

Značky: převodníku, měření, zapojení, napětí, veličin, stejnosměrných, proudu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení uvedeného převodníku, který je od měřeného obvodu galvanicky oddělen a je určen zejména pro řízení pulsních měničů. Převodník je sestaven ze dvou čidel a součtového členu. Dynamické čidlo je tvořeno proudovým transformátorem. Statické čidlo může být tvořeno Hallovou sondou nebo magnetoodporem, transduktorem, příp. optopřevodníkem. Výstupy obou čidel jsou připojeny k jednotlivým vstupům součtového členu, přičemž statické...

Zapojení obvodu pro plynulou regulaci buzení cize buzených stejnosměrných trakčních motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214185

Dátum: 15.02.1985

Autori: Uliarczyk Augustin, Hazdra František

Značky: motorů, stejnosměrných, trakčních, buzení, plynulou, obvodů, regulaci, buzených, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro plynulou regulaci buzení nejméně dvou cize buzených stejnosměrných trakčních motorů bez kompenzačního vinutí u vozidel nezávislé trakce, sestávajíce z trakčního generátoru se stejnosměrným výstupním napětím, k němuž jsou paralelně připojeny čidlo napětí a obvody kotev trakčních motorů, kde v každém z těchto obvodů je seriově zapojena blokovací dioda, kotva motoru a čidlo proudu kotvy, dále ze samostatných obvodu buzení...

Vinutí kotev stejnosměrných strojů s aktivní nemagnetickou vzduchovou mezerou

Načítavanie...

Číslo patentu: 217853

Dátum: 15.11.1984

Autori: Kopřiva František, Alexa Ladislav, Hanzelín František

Značky: stejnosměrných, nemagnetickou, mezerou, kotev, strojů, vzduchovou, aktivní, vinutí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukce vinutí kotev stejnosměrných strojů s aktivní nemagnetickou vzduchovou mezerou. Vynález řeší jednovrstvové vinutí pro bezdrážkové rotory stejnosměrných strojů. Počet celkových vodičů v cívce je 4 a počet dílčích vodičů je 3. Kolena K dvou sousedních dílčích vodičů jsou posunuta o ?=B/3, přičemž B je krok kolen K. Krok B kolen K jak prvých, tak i obdobně dalších vzájemně vždy polohově shodně v sousedních celkových...

Zapojení na spínání stejnosměrných napětí se zapínací a vypínací posloupností

Načítavanie...

Číslo patentu: 224236

Dátum: 01.09.1984

Autor: Mikulášek Vladimír

Značky: vypínací, posloupností, zapínací, napětí, zapojení, spínání, stejnosměrných

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení na spínání stejnosměrných napětí se zapínací a vypínací posloupností, se spínači stejnosměrných napětí, vyznačené tím, že spínač (SP1,SP2,SP3) každého stejnosměrného napětí obsahuje tranzistor (T1,T2,T3) a podpěťový spínací obvod (P1,P2,P3), kde emitor tranzistoru (T1,T2,T3) je připojen na vstupní svorku (1,2,3) spínače (SP1,SP2,SP3), kdežto jeho kolektor je připojen na výstupní svorku (01,02,03) spínače (SP1,SP2,SP3), báze tranzistoru...

Způsob výroby čelních komutátorů stejnosměrných elektromotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216338

Dátum: 01.07.1984

Autori: Milota Lubor, Škrdlant Karel

Značky: způsob, čelních, stejnosměrných, výroby, komutátorů, elektromotorů

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je, že se z páskové komutátorové mědi vytvoří tvarový pásek z jednoho kusu, tvořící jednotlivé lamely komutátoru v rozloženém stavu a mající spodní část převážně přímkovou, horní část tvarovanou, obsahující vždy pro jenu lamelu dvě úkosové části svírající mezi sebou tupý úhel, kde mezi oběma úkosovými částmi v nejužším průřezu tvarového pásku je vytvořen výřez po ohnutí a na koncích obou úkosových částí v nejširším průřezu...

Vinutí kotev stejnosměrných strojů s aktivní nemagnetickou vzduchovou mezerou

Načítavanie...

Číslo patentu: 213722

Dátum: 01.04.1984

Autori: Hanzelín František, Alexa Ladislav, Kopřiva František

Značky: kotev, mezerou, vinutí, stejnosměrných, nemagnetickou, strojů, vzduchovou, aktivní

Zhrnutie / Anotácia:

Vinutí kotev stejnosměrných strojů s aktivní nemagnetickou vzduchovou mezerou s vodiči uspořádanými jako Roebelova tyč, kde při počtu "u" celkových vodičů v cívce jsou jednotlivé celkové vodiče rozděleny na počet "n" dílčích vodičů, jež jsou v poloze transponovány v tečném směru po obvodu rotoru, vyznačené tím, že kolena /K/ dílčích vodičů jsou postupně posunuta o posun ?= A/u, jenž je uskutečněn po jednom mezi jak vždy prvými tak i obdobně...