Patenty so značkou «stejnosměrný»

Stejnosměrný stroj točivý

Načítavanie...

Číslo patentu: 265253

Dátum: 13.10.1989

Autori: Rákos Jaroslav, Mezírka Milan, Žák Zdeněk

MPK: H02K 1/18

Značky: stejnosměrný, točivý, stroj

Text:

...spojnicí vnějších stran sousedních segmentů, geometrickou přímkovou spojnicí jejich vnitřních stran a jejich navzájem přivrácenými okraji, umístěnatraverza, přiléhající k okrajům segmentů.Podstatnou výhodou řešení stejnosměrného stroje točivého podle vynálezu je, že jeho magnetický obvod statoru je charakterizován kvalitativně vyšší radiální i torzní tuhostí oproti porovnatelným provedením magnetického obvodu statoru stávajících stejnosměrných...

Stabilizovaný stejnosměrný měnič jištěný proti zkratu a podpětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264400

Dátum: 12.07.1989

Autor: Příhoda Karel

MPK: H02M 3/24, G01R 19/04

Značky: zkratu, jištěný, proti, měnič, stejnosměrný, podpětí, stabilizovaný

Text:

...3 odchytkového zesítovače §, jehož výstupl 1 a zpětnovazební vstup 2 jsou spojený přeszpětnova 2 ební btok 33 s výstupní svorkou lg napětového měničeâgebo se vzorkovaci svorkou äg, nezakresleno, uspořádanou za vzorkovacím odporem ěl připojeným k nestabítizovanému zdroji 1. Mezj odchylkovým zesiLovačem É a napětovým měničem 11 je zařazen jisticí obvod gê, v němž je zapojen na výstup ll odchytkového zesilovače § bázi 23 tranzistor 2, obr. 2....

Stejnosměrný zdroj elektrického proudu, tvořený homopolárním alternátorem s usměrňovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259607

Dátum: 17.10.1988

Autori: Nepustil Tomáš, Mezírka Milan, Daniel Jiří, Dresler Jaromír

MPK: H02K 11/00

Značky: usměrňovačem, tvořený, elektrického, alternátorem, stejnosměrný, zdroj, proudu, homopolárním

Text:

...alternátorem s usměrñovačem, jehož podstata spočíva v tom, že čelně ke statorovým jádrům a permanentním magnetům je llSpOřádán prstencovitý kotouč z elektrický nevodivého materiálu, na němž jsou umístěny polovodičové diody usměrňovače, které jsou spojený navzájem, s vinutím a se vstupními a výstupními svorkami zdroje vodivými obrazci, s výhodou tištěnými spojí, Lispořádanýml na kotoučl.Řešením podle výnálezu lze zdroj elektrického...

Stejnosměrný ampérmetr

Načítavanie...

Číslo patentu: 257913

Dátum: 15.06.1988

Autor: Filip Aleš

MPK: G21K 1/12, G01R 19/00

Značky: ampérmetr, stejnosměrný

Text:

...dva vysokofrekvenční generátory łg, dva detektory łä, dva nízkofrekvenční zesilovače ł 1.aÁ dvoupeprskový oociloskop ł§.vModuląéní cívky łg umistěné mezipőly Q magnetických obvodů g~ag jsou připojeny přes reostaty łlik nízkofrekvenčnímu geñerátoru łł a rovněž k horizontálnimvvstupům dvoupeprekového osci 1 oskopuł§. Vertikéiní vstupy dvou~.paprskového oscíloskopu łž jsou spojeny s výstupy nízkofrekveně 257913ních zesílovačů łg. Regietreční...

Dvoupólový stejnosměrný motor s budicím vinutím zapojeným v sérii s vinutím kotvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252904

Dátum: 15.10.1987

Autori: Stolařík Milan, Válka Jiří

MPK: H02K 23/26

Značky: stejnosměrný, dvoupólový, budicím, vinutím, kotvy, motor, sérií, zapojeným

Text:

...Výše uvedené nedostatky jsou odstreněny u dvoupőlového etejnosměrného motoru s budicím vinutím zapojenm v sérii a vinutím kotvy podle vynálezu, jehož podstata epočivá v tom,že poměr počtu závitü N 1 budíciho vinutí jednoho pőlu k počtu vodičů 5 vinutí kotvy v jedné větví je roven hodnotě V roz mezĺ 0,3 až 0,5, kde značíN 1 počet závitü budicího vinutí jednoho pőlu,V celkový počet vodičů vinutí kotvy, 2 a celkový počet paralelních větví...

Čtyřpólový stejnosměrný motor s hrníčkovým rotorem a se snímačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252066

Dátum: 13.08.1987

Autori: Novotný Ctibor, Vambera František

MPK: H02K 24/00, H02K 23/40

Značky: stejnosměrný, rotorem, hrníčkovým, snímačem, motor, čtyřpólový

Text:

...perame- Ť trů celé sestavy monobloku motor - snímač.Příklad provedení motoru ee snímačom podle vynálezuł ve tvaru techodnema, Je znázornän na přiloženém výkreeu v öáeteöném řezu.Stutor motoru ł Je vytvořen ze etctorového Jhe, ke kterému Joou připevnänypermanentní magnety 3. Permanentní magnety 3 Jsou ne vnitřní straně opątřeny zaob 1 enými.pő 1 ovými náatavoi tak, že me-.o si plochou pőlových náetavců a nepohyblivou částí 2 e...

Stejnosměrný napájecí zdroj elektronických obvodů s ochranou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240155

Dátum: 01.06.1987

Autori: Bretnutz Rudi, Altmann Heinz Dieter

MPK: H02H 7/20

Značky: zdroj, obvodů, ochranou, stejnosměrný, napájecí, elektronických

Text:

...nesýmetrie a zvlněni nestabilizovaných napětí a nepňipustných velikosti stabilizavaných napětí a na třeti vstup Ěàž prvého polovodičového spinače Q. Prvý výstup § 45 stabilizátoru 5 se dvěma sýmetrickými výstupnimi napětimi, připojený jednak na čtvrtý vstup ggg prvého polovodičového spínače Q a jednak na druhý vstup ŽLŠl - 34 a 155 obvodu Ž vyhodnoceni nesymetrie a zvlnění nestabílizovaných napětí a-nepřípustných velikosti stabilizovaných...

Tyristorový stejnosměrný napaječ trakčních měníren

Načítavanie...

Číslo patentu: 250869

Dátum: 14.05.1987

Autori: Flieger Jiří, Straka Jaromír

MPK: H02M 7/12

Značky: tyristorový, napáječ, stejnosměrný, měníren, trakčních

Text:

...se řídijcími výstupy 53, 54 řídicího obvodu 5, který je dále opatřen ovládaním vstupom 51 s indilkačním výstupom 52, které jsou propojeny s centrálním řídicím systémem 100.Ke stejnosměrným výlstupům 103, 104,které jsou připojeny ke Sp-Olečllýll výstupínm výsuv-ným ,kontaktůrn 114, 213 třííázových tyristoro-vých blołků 31, 32, jsou ,pak,přes vývody 101, 102 trolej-oveho vedení palľaleldlě jiřipojeny ú-selkove ddIpoj-ovawíe 71, 72, 73,...

Rychlý převodník rozkmitu periodického signálu na stejnosměrný signál

Načítavanie...

Číslo patentu: 239646

Dátum: 16.03.1987

Autor: Sternschuss Antonín

MPK: G01R 19/22, G01R 19/04

Značky: signál, převodník, rychlý, periodického, signálu, stejnosměrný, rozkmitu

Text:

...spojen s druhým vstupem detektoru 1 maxima a současně s druhým vstupem detektoru gminima, druhý výstup obvodu § časových řídicích signálu je spojem gg zapojen do druhého vstupu analogové paměti Q maxima a současně do druhého vstupu analogové paměti A minima, přičemž do vstupu obvodu g časových řídicích signálu je zapojen spojem lg výstup měřiče 1 frekvence.Další verze vynálezu spočíva v tom, že výstup detektoru l maxima je zapojen spojem lg...

Zapojení tyristorového měniče pro stejnosměrný pohon s reverzací v kotvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 247468

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kvasnička Josef, Jelínek Richard, Cibulka Josef, Buchar Karel, Prepsl Jiří, Krtek Jan

MPK: H02P 5/06

Značky: stejnosměrný, pohon, měniče, reverzaci, kotvě, zapojení, tyristorového

Text:

...spojen se vstupem prvního čidla § proudu, První výstup prvního čidla Q proudu je spojen s druhým vstupem prvního regulâtoru É proudu kotvy,jehož první výstup je spojen s výstupem přepínače Q polarity žádaného proudu a jehož čtvrtý vstup je spojen jednak s druhým výstupem prvního čidla § proudu a jednak se čtvrtým vstupem centrální reverzační logiky §.Výstup prvního regulátoru Q proudu kotvy je spojen s prvním vstupem prvního jednopilo vého...

Stejnosměrný elektronický elektroměr

Načítavanie...

Číslo patentu: 221051

Dátum: 15.01.1986

Autor: Vykoupil Libor

Značky: stejnosměrný, elektroměr, elektronický

Zhrnutie / Anotácia:

Stejnosměrný elektronický elektroměr pro měření elektrické energie, vytvořený z převodníku proudu na frekvenci, který sestává ze zesilovače vstupního napětí, z integrátoru proudu a z detektoru úrovně referenčního napětí, vyznačující se tím, že v obvodu hlavního zdroje (Q) je zapojen blok snímače (F), v němž je na kladný pól hlavního zdroje (Q) buď přes dělicí Zenerovu diodu (D2) připojen referenční odpor (R5), který je dále přes výstupní odpor...

Stejnosměrný elektrický stroj točivý s celolistěným magnetickým obvodem pomocných pólů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224514

Dátum: 15.12.1985

Autor: Horecký Drahomír

Značky: celolistěným, obvodem, magnetickým, pomocných, stejnosměrný, elektricky, točivý, pólů, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Stejnosměrný elektrický stroj točivý s celolistěným magnetickým obvodem pomocných pólů, vyznačující se tím, že v magnetickém obvodu hlavních pólů (1), ale mimo magnetický obvod pomocných pólu, je zařazen přídavný tlumicí prvek (4) pro omezení pulsace magnetického toku uzavírajícího se magnetickým obvodem hlavních pólů a procházejícího komutující cívkou.

Zapojení pro ochranu poháněcích mechanismů na stejnosměrný proud s regulací otáček před havarijními stavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230658

Dátum: 15.01.1985

Autori: Emmerling Frank, Schulze Manfred, Gräf Heinz

MPK: H02H 7/085

Značky: stejnosměrný, regulaci, poháněcích, ochranu, zapojení, stavy, mechanismu, před, havarijními, proud, otáček

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti elektrotechniky. Cílem vynálezu je zvýšit spolehlivost vysoce dynamických pohonů na stejnosměrný proud s regulací rychlosti otáčení regulátory PI, snížit náklady na obvody a chránit pracovní stroj spojený s pohonem před poškozením. Podstata vynálezu záleží ve vytvoření zařízení na bázi integrovaných obvodů zajišťující blokování pohonu nebo vypnutí pohonu při nedovoleně vysokém proudu v regulačním obvodu a při poškození...

Stejnosměrný elektrický stroj točivý s buzením permanentními magnety a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 224591

Dátum: 01.10.1984

Autori: Škrdlant Karel, Procházka Karel Brno, Mezírka Milan, Válka Jiří, Drlík Milan, Slavík Zbyněk

Značky: stejnosměrný, elektricky, výroby, točivý, stroj, buzením, způsob, permanentními, magnety

Zhrnutie / Anotácia:

Stejnosměrný elektrický stroj točivý s buzením permanentními magnety ve tvaru válcovitě prohnutých segmentů a se statorem z nemagnetického materiálu opatřeným jhem z magneticky vodivého materiálu, zejména elektromotor pro pohon domácích spotřebičů, vyznačující se tím, že permanentní magnety (3) jsou umístěny v nosné kleci (2) z nemagnetického materiálu tvořené dvěma čelními prstenci (7) vzájemně spojenými axiálními trámci (8), jejichž boky...

Stejnosměrný milivoltmetr se samočinným nulováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 213732

Dátum: 01.04.1984

Autor: Příhoda Karel

Značky: stejnosměrný, samočinným, milivoltmetr, nulováním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stejnosměrného milivoltmetru se samočinným nulováním. Řeší problém samočinného nulování odečítáním vstupního signálu od nulovacího signálu na neinvertujícím vstupu zesilovače. Podstatou vynálezu je uspořádání odečítacího členu sestávajícího ze dvou odporů, zapojených jedněmi konci na neinvertující vstup zesilovače, přitom podélný odpor je druhým koncem spojen se vstupní svorkou a nulovací odpor s nulovací svorkou ve výstupu...