Patenty so značkou «stejnosměrného»

Zapojení pro ochranu rotoru stejnosměrného motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270625

Dátum: 12.07.1990

Autor: Měřínský Jiří

MPK: H02H 47/08

Značky: ochranu, stejnosměrného, motorů, rotoru, zapojení

Text:

...zesilovač je zapojen jako invertor. Slouží k sečtení a impedančnínu přizpůsobení vstupního a zpětnovazebního signálu. Nelineární zesilovač g je operační zesilovač zapojený jako invertor doplněný odpořy a diodami ve zpětnovazební síti. Takto zapojený zesilovač mározdílná a nastavitelná zesílení pro kladný a záporný vstupní signá 1.0 nezovač 1 je operační zesilo vač s príslušnými vatupními a vazebními odpory a diodami ve zpětnovazební...

Zapojení pro generování vysokonapěťových impulzů ze stejnosměrného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270434

Dátum: 13.06.1990

Autor: Kovács Ádám

MPK: H03K 3/00

Značky: stejnosměrného, vysokonapěťových, impulzů, generování, napětí, zapojení

Text:

...dosavadního stavu techniky.Na obr. 1. lze vidöt pouze první a druhá primární vinutí g s g trsnslormátoru g obvodu podie vynáiezu. mezi nič je vloženo diods g. Dioda g je vioäena v propustroám smöru vzhledem k potsriti napůňvőho zdroje 1. První kondenzátor gg je přes diodu g psralelnĺ 1559950 k dřüłňm prlmdrnímu vinutí g, zstímco druhý kondenzátor 13 je ples diodu g pereiełnĺ PŤIPOiOH k PľVľiĺm prlmárnímu vlnutí g. První svorka druheho...

Zapojení stykových obvodů mikropočítače pro řízení číslicového stejnosměrného servopohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268993

Dátum: 11.04.1990

Autori: Čermák Bohuslav, Závodný Miloslav, Šob Josef, Thuma Jiří

MPK: G05B 19/25, G06F 3/00

Značky: obvodů, mikropočítače, stejnosměrného, zapojení, stykových, číslicového, servopohonů, řízení

Text:

...ggg, blok ggpřepínače diagnostiky modulàtoru mající alespoň prvý vstup, řídieí druhý vstup, třetí vstup a výstup głł, blok 33, mající alespoň prvý vstup, druhý vstup e skupino-. vý výstup ggł dále blok gg řídicího registru, mající alespoň skupinový prvý vstup,druhý vstup, třetí vstup,a výstup ggł, blok gg registru diagnostiky, mající alespoň skupinový prvý vstup, druhý vstup, třetí vstup, výstup g 5 l,výstup 353, výstup gig,skupinový...

Zapojení stabilizovaného blokujícího měniče stejnosměrného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268024

Dátum: 14.03.1990

Autor: Hrásský Jaroslav

MPK: H02M 3/335

Značky: napětí, stabilizovaného, blokujícího, stejnosměrného, měniče, zapojení

Text:

...je spojen přes reľerenční prvek s výetupním íiltračním kondenzátorem a a katodou usměrňovacídiody spojené svou enodou se eakundárhím vinutím.Taková zapojení umožnuje sníłit závěrná napětí na bázi epínacího trsnzistoru na poloviční hodnotu za stejnych podmínek vinutíy čímž umožňuje zschování velkáho výatupního napětí na malém počtu závitd a prakticky sa vyrovnává zapojení s gernaniovým tranzistorem.Na příloženám obr. 1 je znázorněno konkrétní...

Stabilizátor otáček stejnosměrného motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267853

Dátum: 12.02.1990

Autor: Raška Stanislav

MPK: H02P 5/06

Značky: otáček, stabilizátor, stejnosměrného, motorů

Text:

...na obr. 2. Pulsní komparátor l je prvým vstupem připojen na řídící napětí, na druhý vstup je přes dělič 5 odpory 2 a š přivedeno tachonapětí z motoru A blokované diodou 1 ve vodívám směru z výstupu pulsního komparátoru l. Výstup pulsního komparátoru l je přes odpor Ž přípojen na bázi trenzistoru É emitorem spojeného s napájením, kolektorem s motorem A druhou svorkou uzemněným apřemostěným sériovým spojením odporu Q a kondenzátoru 9.Při...

Zapojení pro napájení střídavých motorů ze stejnosměrného zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266702

Dátum: 12.01.1990

Autor: Burger Oldřich

MPK: H02P 1/46, H02P 1/42

Značky: stejnosměrného, střídavých, napájení, zdroje, motorů, zapojení

Text:

...stavu, V němž teče stejnosměrný proud pouze jednou polovinou budicího vinutí.Na připojeném obr. 1 je blokově znázorněno zapojení střídavých motorů pro napájení ze stejnosměrného zdroje dle vynálezu. Na obr. 2 je uveden obvyklejší konkrétní příklad zapojení motoru dle vynálezu, na obr. 3 je uveden méně obvyklý příklad možného zapojení motoru pro stejnosměrné napájení. Ke svorkám budicího vinutí střídavého motoru l je na obr. 1 připojen...

Zapojení pro řízení otáček stejnosměrného komutátorového motoru s cizím buzením

Načítavanie...

Číslo patentu: 266171

Dátum: 13.12.1989

Autori: Václavík Leoš, Kirchner Stanislav, Klein František

MPK: H02P 5/06

Značky: otáček, buzením, motorů, cizím, komutátorového, zapojení, řízení, stejnosměrného

Text:

...s výstupem tvarovaciho obvodu podle vynálezu. Podstata vynálezu spočivá v tom, že budici vinutí motorku je prvním vývodem připojeno k prvnlmu výstupu budicího zdroje a zároveň vývodem jednak prostřednictvím sériově zapojeného snimaciho odporu k druhému výstupu budicího zdroje a jednak ke vstupu tvarovacího obvodu.Při použití zapojení podle vynálezu se dosahuje obdobných vlastností regulace jako při použití impulsniho tachogenerátoru, přičemž...

Zapojení stejnosměrného pohonu s tyristorovým měničem a víceprocesorovým přímým řízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 266029

Dátum: 14.11.1989

Autori: Jelínek Richard, Prepsl Jiří, Cibulka Josef, Krtek Jan, Buchar Karel, Kvasnička Josef, Popov Petr

MPK: H02P 5/06

Značky: zapojení, stejnosměrného, víceprocesorovým, měničem, přímým, tyristorovým, řízením, pohonů

Text:

...výstup je spojense vstupem 1 bloku gygg vyhodnocení polohy a otáček, jehož výstup Q je spojen s nultým vektorovým vstupem lg bloku gggg časovačů. Buzení Ě stejnosměrného motoru §§g je spojenose silovým výshąxm y výkonového měniče ygg buzení, jehož výstup 99 hlášení nulového proudu je spojen se vstupem ll bloku gggg procesoru měniče buzení, jehož datový výstup je připojen na společnou datovou sběrnici E, jehož řídící vstup 3 je spojen se...

Zapojení stejnosměrného proudového zdroje pro induktivní zátěže

Načítavanie...

Číslo patentu: 265669

Dátum: 14.11.1989

Autor: Podzimek Oldřich

MPK: H02P 8/00

Značky: zdroje, zátěže, induktivní, zapojení, stejnosměrného, proudového

Text:

...svorku gg napájecího zdroje. íDruhý vývod první a druhé zpětné diody Ql, Q je zapojen na kolektor prvního a druhého epínacího tranzietoru§ä, gâ a emitor prvního a dru L hého spínacího tranzistoru gâ, EQ je zapojen na druhou svorku gg na pájecího zdroje. Báze prvního a druhého spínacího tranzietoru gâ, gá je připojena na výstup prvního a druhého spínače ägł, §§g, jehož vstup je epojen s prvním a druhým ovládacím vstupom ggł, lg, který je sou~...

Způsob výroby plechů jha statoru a rotoru, hlavních pólů a pomocných pólů stejnosměrného elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 265413

Dátum: 13.10.1989

Autori: Žák Zdeněk, Vrábel Ondřej, Vodička Zdeněk, Rákos Jaroslav

MPK: H02K 5/04

Značky: stroje, stejnosměrného, způsob, hlavních, pomocných, pólů, statoru, rotoru, výroby, točivého, elektrického, plechů

Text:

...s kompletním řezem. Přitom zachovává výhodu maximálního využití materiálu a organizačné - manipulační pod mínky.Konkrétní provedení způsobu výroby plechů jha statoru a rotoru, hlavních a pomocných pôlů stejnosměrného elektrického stroje točivého podle vynálezu je zobrazen na připojeném výkrasu, kde obr. 1 znázorňuje tvar výstřižku plechu po první fázi.Šrafované plochy jsou vystřiženy a materiál propadl do odpadu. Čárkovaně je naznačeno...

Zapojení pro tepelnou ochranu a řízení stejnosměrného cize buzeného motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 264664

Dátum: 14.08.1989

Autori: Sládek Helmut, Cibulka Josef

MPK: H02H 7/08

Značky: motorů, řízení, ochranu, zapojení, tepelnou, stejnosměrného, buzeného

Text:

...se vstupem 1 dělence analogové dělíčky D a druhý vstup 6.8 vyhodnocovacího obvodu 6 je spojen se vstupem 2 (lělitele analogové děličky D, jejíž výstup 3 je spojen se vstupem 1 obvodu AF absolutní hodnoty.Zapojení pro tepelnou ochranu a řízení chlazení stejnosměrného cize buzeného motoru podle vynálezu využívá přímého měření oteplení statoru. Při tom se vychází ze skutečnosti, žes rostoucí teplotou se mění odpor budicího vinutí dle vztahuktlc...

Zapojení pro brzdění trakčního stejnosměrného elektrického motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263915

Dátum: 12.05.1989

Autori: First Miroslav, First Antonín

MPK: H02P 3/14

Značky: brzdění, stejnosměrného, zapojení, trakčního, elektrického, motorů

Text:

...zajištěno vyzkratovaní sériového motoru a jeho nabuzení v brzdovém režimu. Zapojení je použitelná při odporovém i rekuperačním brzdění. Umožňuje používat zpětně vodivých tyristorů, které zjednodušují tyristorový pulsní měnič o diody zapojené paralelné k tyristorům a využít lepších dynamických vlastností zpětně vo 2divých tyristorů a tím sunížit vypínací kapacitu.Vynález bude v dalším textu blíže objas něn na příkladu provedení, znázorněného...

Zařízení pro zajištění stejnosměrného přítlaku podávacích válců rámových pil

Načítavanie...

Číslo patentu: 263769

Dátum: 11.04.1989

Autor: Mihatsch Jan

MPK: B27B 25/02

Značky: prítlaku, podávacích, rámových, stejnosměrného, válců, zařízení, zajištění

Text:

...skříni l pevné uloženo ozubené kolo lg, do něho zapadá hřeben ll pevně spojený s pístnicí 1 hydraulického válce Q, který plní funkci hydropneumatické pruiící jednotky e tlumičem a je uchycen na bočnící rámové pily lg. Prostor nad pístem hydraulickâho válce Q je připojen na akumulátor tlaku Q a prostor pod pístem hydraulickáho válce § je připojen na nádrž g hydraulického oleje pře jednosmerný ventil lg upravený pro opačný smär toku...

Stabilizátor stejnosměrného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263457

Dátum: 11.04.1989

Autori: Burov Vladimir, Kuzněcov Jurij

MPK: G05F 1/569

Značky: stabilizátor, stejnosměrného, napětí

Text:

...Harpysxu TOK áMuTTepa Tpanancropa 2 crpénnrcx YMeHbmaTbca, a TOK 3 MMTTepa TpaH 3 HcTopa 4 - ysennqumarncn. Yquwunas paBeHCTBO TOKOB 3 MHTTep 0 B 5 ŤpaH 3 HCT 0 p 0 B 2 H 4 noporoaoe snauenne roxá Harpyaxn, npn.xoTo poM TpaH 3 HČTdp 4 nuxonnr na pexnma npoöon SMHTTGDHOFO nepexona (npn ycnonnn 0 TCyTCTBHn pesncropa 5) panen ~Hanbneümee ysennqenne TOKH Hàľpy 3 KH npHBOnHT K ymenbmennm Hanpnxennn VR,rpjanancTopa 4, v-rro npuaonprr I yMeHnmeHmo...

Odrušovací zapojení stejnosměrného komutátorového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263101

Dátum: 11.04.1989

Autori: Onderlička Ivan, Krejčí Karel

MPK: H02K 11/00

Značky: stejnosměrného, odrušovací, motorů, zapojení, komutátorového

Text:

...s elektronickými napájecími zařízením pohomxou jednotku, přičemž je zde docilováno vyšäího stupně odrušeníí celého» pohonu při várazàám zjed~ nodušení filtrečních obvodů, a tím i snížení nákladůNa připojeném výkresu je znázorněn příklad odrušovacího zapojení etejnoeměrného komutátorovéhos motoru podle vynálezu. .Stejnoeměrny komutátorovýłmntor je opatřen vinutím sériovým a nebo vinutím kompenzečním a vinutím pomocných pólů. Aleepoš jedno z...

Zapojení pro řízení zdroje stabilizovaného stejnosměrného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263015

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vrbík Jan, Koníř Ladislav, Němec Zbyněk, Hruška Ondřej

MPK: G05F 1/10

Značky: napětí, řízení, stejnosměrného, stabilizovaného, zapojení, zdroje

Text:

...zesilovače EZ. Na inverv tující vstup g komparačního zesilovače gg je připojena odbočka výstupního děliče napětí, sestávajícího z alespoň dvou pevných odporů El, gg. Jako zdroj stabilizovaného stejnosměrného napětí nebe- 2 233 015 proudu se v uvedeném příkladě používá integrovaný obvod MAA 723. Na výkresu je označen § a je z něj zakrealena část, obsahující komparační zesilovač gg a regulační tranzistor E. Pro řízení zdroje...

Zapojení pro zapínání a brzdění stejnosměrného elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262089

Dátum: 10.02.1989

Autor: Mikulášek Vladimír

MPK: H02P 3/12

Značky: brzdění, elektromotorů, zapojení, stejnosměrného, zapínání

Text:

...svorku Z. Kolektor spínacího tranzistoru T 2711. typu lJPN je připojen přes omezovací odpor R 1 na bázi výkonovébo trauzistoru T 2 typu PNP, jehož emítor je připojen na katodu první ochranné diody D 1, na svorku U kladného napětí a přes první bázový odpor R 2 na bázi výkonového tranzistorutypu PNP. Svorka U kladného napětí je připojitelná na neznázorněný zdroj kladného napětí. Kolektor výkonového trenzistoru.typu PNP je připojen na auodu....

Zapojení pro ovládání stejnosměrného elektromagnetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261195

Dátum: 12.01.1989

Autori: Tůma Zdeněk, Šamánek Milan

MPK: H03K 17/292

Značky: zapojení, stejnosměrného, elektromagnetů, ovládání

Text:

...pro ovládání stejnosměrného elektromagnetu podle vynálezu umožňuje použití elektromagnetu menších rozměrů, který je požadován v menších, případně přenosných přístrojích,než v případech, kdy je obvod řešen pouze s jedním spínačem a jedním napájecím napätím. Zároveň dochází při využití zapojení podle vynálezu k úspoře energie potřebné k drženíNa obr. 1 je znázorněno blokové schéma zapojení pro ovládání stejnosměrného...

Zapojení pro komutaci buzení stejnosměrného elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260733

Dátum: 12.01.1989

Autor: Mikulášek Vladimír

MPK: H02P 1/18

Značky: buzení, elektromotorů, komutaci, stejnosměrného, zapojení

Text:

...T 4 typu NPN je přípojena jednak přes druhý bázový odpor R 5 na emítor druhé-ho tranzístoru T 4 typu NPN, jednak přes druhý omezovací odpor R 5 na kolektor druhého tranzístoru T 3 typu PNP, jehož emítor je připojen na zemnicí svorku z. Katodat fotodíody OddělOVväCtĺhü optočlenu l je přípojena na druhou budicí svorku B pro- připojení na řídící jednotku. Anoda totodíody oddělovacího optočlenu Dje připvojena na kladnou svorku U 1 .napä...

Zařízení pro nepřetržitou indikaci izolačního stavu stejnosměrného pohonu s usměrňovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261258

Dátum: 12.01.1989

Autori: Drobný Miroslav, Ledr Zdeněk

MPK: G01R 31/06

Značky: pohonů, stejnosměrného, nepřetržitou, indikaci, stavu, izolačního, zařízení, usměrňovačem

Text:

...e se zápornou svorkou 1 usměrňovacího můstku Ž. Dále je kladnú svorka i usměrňovecího můstku § spojenepřes druhou diodu g se středem potenciometru lg.střídavá strana usměrñoveciho mústku § je paralelné připojena k sekundárnímu vinutí trsnsformátoru ll, jehož primárni vinuti je překlenuto kondenzátorem lg a přes tlumivku lg připojeno ke střidavé napájecí síti s napätím gs.V dále uvedeném popisu funkce značí následující symboly5 - celkový...

Zapojení regulátoru proudu stejnosměrného elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259473

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kuchyňka Jiří, Kříž Pavel, Skalický Jiří, Charvát Zdeněk

MPK: H02P 7/06

Značky: zapojení, regulátoru, elektromotorů, stejnosměrného, proudu

Text:

...a na třetí vstup lg regulátoru 3 proudu so přívádí výstupní signál čidla Q kotvystejnosměrného elektrbmotoru, který je druhým řídicím signálem regulátoru A proudu.Podĺe obr. 3 regulátor i proudu kotvy stejnosměrného elektromotoru sestává z operačního zesilovače łg, nelineárního funkčního měniče gg a sčítacího zesilovače gg. Operační zesilovač lg je připojen svým prvním vstupem łgł, který je současně prvním vstupem łł regulátoru 1 proudu, na...

Zapojení pro ovládání cívky stejnosměrného elektromagnetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259416

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pásek Zdeněk, Stuchlík Vlastimil

MPK: H01H 47/36

Značky: cívky, ovládání, elektromagnetů, stejnosměrného, zapojení

Text:

...může býtproveden jako autotransformátor, který je opatřen alespoň jedu-ou vhodnou odbočkou. Podle obr. 4 je druhý můstkový usměrfpovač US 2 tvořen dvoutepým usměrň-ovačern napájeným ze .dvou sekundarních vinutí transíormátoru TR, jejichž sprolečný střed tvoří jeden pól druhého usměrňovače U 82 a je přípojen k odpovídajícímu polu prvního usměrňovače USI. Na obr. 2 mají dva müstkové usměrňovače U 81 a U 82 vzájemně spojené kladné a zapomné...

Způsob stejnosměrného chlazení kontinuálně vyráběných pásových útvarů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259092

Dátum: 17.10.1988

Autori: Maláč Zdeněk, Machek Pavel, Hrnčiřík Josef, Juřena Otakar, Kokeš Zdeněk

MPK: B29C 47/78, B29L 7/00

Značky: tohoto, způsobu, chlazení, pásových, útvaru, způsob, zařízení, kontinuálně, stejnosměrného, vyráběných, provádění

Text:

...ploěe a je tedy vyloučeno kroucení pásků resp. borcení jejich povrchu. Tato skutečnost je obzvláště důležité u rychle krystalizujících materiálů - např. polyetylénu a polypropylénu.Zařízení podle vynálezu je tvořeno lázní chladící kapaliny a chladicím bubnem s naváděcím a odtahovacím válcem. Podstata vynálezu spočíva v tom, že proti naváděcímu válci je na ose zavěšen přítlačný valec, opatřený pákou se závažím pro nastavenívelikosti přítlačné...

Zapojení pro výrobu stejnosměrného stabilizovaného napětí ze střídavého nebo stejnosměrného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258977

Dátum: 16.09.1988

Autor: Voborník Ladislav

MPK: H02M 7/155

Značky: napětí, výrobu, stabilizovaného, střídavého, zapojení, stejnosměrného

Text:

...sekundární vinutí âg vytváří sekundární obvod transformačního bloku 2 a primární vinutí 2 l představuje primární obvod transformačního bloku 2. Primární obvod transformačního bloku 2 však může být i složitější a může obsahovat např.i pomocný střídavý zdroj 22 zapojený do serie s primárním vinutím 21 transformátoru gg, s pomocným usměrňovacím blokem 5 a s výstupem řídícího obvodu.§.zapojení pracuje dále popsaným způsobem. Nejprve je uvažován...

Regulátor elektrického stejnosměrného pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258919

Dátum: 16.09.1988

Autori: Vávra Zdeněk, Skalický Jiří, Skalla Jan, Prchlík Vojtěch, Vurm Vladimír

MPK: H02P 5/06

Značky: stejnosměrného, regulátor, elektrického, pohonů

Text:

...impedance na přiloženém napětí a jednak se vstupem spínacího obvodu. Výstup členu s nelineární závislostí impedance na přiloženém napětí je připojen na vstup děliče napětí. Výstup spínacího obvodu je spojen se vstupem výkonového bloku.Výhodou uspořádání podle vynálezu je možnost optimálního nastavení regulátoru stejnosměrného pohonu, využívajícího fázově ŕízený usměrňovač 5 tyristory pro různé pracovní režimy a tím podstatné zlepšení...

Magnetický obvod statoru stejnosměrného stroje točivého s pomocnými póly

Načítavanie...

Číslo patentu: 257677

Dátum: 16.05.1988

Autori: Žák Zdeněk, Rákos Jaroslav, Mezírka Milan

MPK: H02K 1/06

Značky: pomocnými, stroje, póly, statoru, magnetický, obvod, točivého, stejnosměrného

Text:

...potřebu zvětšování objemu vodičů budicího vinutí hlavních pőlů magnetického obvodu atatoru. Je přitom nasnadě, že pro dooílení požadované mechanické tuhosti výhodného řešení magnetického obvodu statoru stejnosměrného stroje točivého s pomocnými pőly podle vynálezu jsou technologické spáry v jednotlivých vrstvách plechñ svazku plechů pravidelně prostřídány tak, aby příslušné technologické spéra v jedné vrstvě plechů bvla překryta v tomto...

Zapojení pro výrobu stejnosměrného stabilizovaného napětí ze střídavého napětí pomocí měniče napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 257574

Dátum: 16.05.1988

Autor: Voborník Ladislav

MPK: H02M 7/04

Značky: výrobu, měniče, stabilizovaného, střídavého, zapojení, napětí, stejnosměrného, pomocí

Text:

...gg, jehož první primární vinutí gł je připojeno přes dráhu kolektor-emítor prvního tranzistoru 3 k výstupu řídicího obvodu 5. Báze prvního tranzistoru gg je připojena k prvnímu budicímu zdroji 31. Sekundární vinutí gg transformátoru gg je zapojeno do série s napájecím obvodem ł a usměrñovačem g. První budicí zdroj QA vytváří budicí pulsy, které ovládají první tranzistor gg. Je-li tento tranzistor sepnut, je na první primární vinutí âł...

Stator stejnosměrného stroje točivého s pomocnými póly a jhem, tvořeným svazkem plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256615

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mezírka Milan, Rákos Jaroslav, Žák Zdeněk

MPK: H02K 23/22, H02K 1/14

Značky: jhem, stejnosměrného, stroje, svazkem, točivého, stator, pomocnými, póly, tvořeným, plechů

Text:

...stroje, Rozdílné komutační podmínky jednotlivých variant provedení rotorového vinutí kotvy a ektivních délek kotvy lze jednoduše měnit obvyklým způsobem, to je změnou velikosti vzduchové mezery pod pomocnými poly bez použití přídavných závitů vinntí pomocných pőlů. To znamená, že u jedné typové velikosti stejnosměrného stroje točivého s různými provedeními kotvy může být s výhodou využíváno pouze rozdílných vytvoření,pomocných pőlů,...

Zapojení filtračního obvodu pro omezení zvlnění napětí a proudu stejnosměrného napájecího zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243713

Dátum: 01.04.1988

Autori: Fiala Booivoj, Martinát Antonín

MPK: H02M 3/10, H02M 3/315

Značky: zvlnění, napájecího, napětí, stejnosměrného, zapojení, omezení, zdroje, proudu, filtračního, obvodů

Text:

...i více polovodičových měničů s proměnnou frekvencí, které jsou napàjeny z jednoho zdroje. Rovněž nemůže dojít k nevhodnênu ovlivňovàní jejich činnosti, ale naopak, čím větší počet polo- A vodičových měníčů je na stejnoeměrný napájecí zdroj zapojeno,tím více jsou napětí i proud napâjecího zdroje stabilizovàny. Zapojení také zvyšuje spolehlivost řízení pohonu zvlaště v dynamických přechodech, to je na přejezdech jednotlivých sekcí a pži...

Měnič stejnosměrného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255672

Dátum: 15.03.1988

Autori: Eráneke Jiří, Otýs Václav

MPK: H02M 7/537

Značky: napětí, stejnosměrného, měnič

Text:

...členu g TTL s otevřeným kolektorem, druhý výstup 2 řídicího obvodu l je připojen na první vstup g druhého součinového členu §TTL s otevřeným kolektorem a třetí výstup 3 řídicího obvodu l je připojen ne druhe vstupy 5, h obou součinovýoh členů3, 3 TTL s otevřeným kolektorem. Výstup g prvního součinového členu 3 TTL s otevřeným kolektorem je připojen přes první kompenzační vinutí ll na bázi prvního tranzistoru A a výstup 5 druhého součinového...

Zařízení pro řízení stejnosměrného trakčního pohonu s nezávislou elektrickou brzdou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242136

Dátum: 01.02.1988

Autori: Vleková Kvituše, Hetflejš Jioí, Chlup Vladimír

MPK: B60L 15/38

Značky: trakčního, pohonů, elektrickou, řízení, nezávislou, brzdou, zařízení, stejnosměrného

Text:

...blokové uspořádání řídících obvodů pro řízení pohonu trakčního vozidla s pulsní regulací.Zařízení pro řízení stejnosměrného trakčního pohonu s nezávislou elektrickou brzdou sestává z ovládacích obvodů l s výstupem lg požadované hodnoty, výstupom lgg povelového signálu jízda, výstupom ggg povelového signálu brzda výstupom lgg povelového signálu průjezd mycím boxom, Ovládací obvody l jsou realizovány např. vačkovým kontrolerem,...

Zapojení dohledacího obvodu návěstního stejnosměrného proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254496

Dátum: 15.01.1988

Autori: Fiala Karel, Srb Stanislav, Macoun Zbyněk

MPK: B61L 7/10

Značky: zapojení, proudu, stejnosměrného, dohlédacího, obvodů, návěstního

Text:

...2, zatímco první výstupní svorka 3 generátoru g je připojena na.konec gg čtecího vinutí § 12 indikačního transformátoru Q, kdežto druhá výstupní svorka gg generátoru 3 je připojena na začátek àâ čtecího vinutí 5 indikačního transformátoru Q, přičemž výstupní vinutí §g indikačního transformátoru Q je připojeno kaskádně s výstupním usměrňovačem 3 na budící vinutí kontrolního relé §, zatímco doplňující vinutí 53 indikačního transformátoru 3 je...

Zapojení stejnosměrného zdroje, napájeného změnou střídavého napětí na výkonové polovodičové součástce

Načítavanie...

Číslo patentu: 240841

Dátum: 01.01.1988

Autori: Antoš Kamil, Blažej Anton, Hodul Pavel

MPK: H02M 1/08

Značky: stejnosměrného, změnou, napětí, součástce, výkonové, zdroje, zapojení, střídavého, polovodičové, napájeného

Text:

...v tomto případě tyrístorem. Kondenzátor Qł je svým prvním vývodem připojen současně ke katodě tyrístoru 1 a k anodě Zenerovy diody 1 l. Katoda Zenerovy diody yl je přípojena současně k anodě usměrňovací diody gg a v sérii přes kondenzátor gg a odpor 3 k anodě tyris toru 1. Druhý vývod kondenzátora gl je připojen ke katodě usměr ňovací diody 1 g.Jednoceatný usměrňovač, tvořený usměrňovací diodou 1 g a Zenerovou diodou ł,napäjí stejñosměnný...