Patenty so značkou «stavebnica»

Detská stavebnica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6094

Dátum: 03.04.2012

Autor: Vajsábel Ján

MPK: A63H 33/04

Značky: detská, stavebnica

Text:

...ďalej len troj uholníkových stavebných prvkov Q, 2 kusov stavebných prvkov tvaru symetrického trojuholníka s odvesnami dlžky rovnajúcej sa výške dvojnásobného stavebného prvku, ďalej len dvojnásobných trojuholníkových stavebných prvkov 11, 20 kusov základných spojovacích prvkov 2, 6 kusov spojovacích prvkov s výškou rovnajúcou sa výške dvojnásobného stavebného prvku, ďalej len dvojnásobných spojovacích prvkov 21, 24 kusov spojovacích...

Stavebnica s ihlanmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5924

Dátum: 04.11.2011

Autor: Stoyanov Tsvetan Georgiev

MPK: A63F 9/34, A63F 9/12, A63H 33/04...

Značky: ihlanmi, stavebnica

Text:

...g sú umiestnené slepé diery Q, čie stredy sú zhodné so stredmí Vpísaných kružníc V týchto stenách, pričom V dnách slepých dier l sú dopredu namontované feromagnetické platničky Q.7. Pravidelný kolmý trojuholníkový ihlan Z - jeho stena podstavy je rovnostranný trojuholník s dĺžkou strán 04 priľahlć bočné steny sú zhodné rovnoramenné trojuholníky, uzatvorené priestorové uhly medzi bočnýrnj hranarni a podstavou sa rovnajú cca 37 ° 23 V...

Stavebnica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5763

Dátum: 06.06.2011

Autor: Richter Péter

MPK: F24J 2/52, E04D 13/18

Značky: stavebnica

Text:

...rez stavebnícou pozdĺž čiary C-C z obr. 10, obr. 12 rez pozdĺž čiary D-D z obr. 10, obr. 13 rez pozdĺž čiary E-E z obr. 10 a obr. 14 ďalší rez pozdĺž čiary D-D z obr. 10.Príklady uskutočnenia technického riešeniaNa obr. 1 až 8 je znázornená stavebnica podľa technického riešenia na vstavanie solárnych modulov g a kolektorov inštalovateľných do strechy, pozostávajúcej z väčšieho počtu dielov l - 1 pozostaviteľných vzájorrme do obrubne.Na...

Modulová stavebnica, najmä bytového jadra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5373

Dátum: 08.03.2010

Autor: Matějka Jindřich

MPK: E04C 2/26, E04B 2/58

Značky: modulová, jádra, stavebnica, bytového, najmä

Text:

...zloženia a konštrukcie ako prvá stavebná jednotka 1.K modulovej stavebnici patrí kovový U-profil 6 pre ukotvenie stien a priečok k podlahe, do stropu, k obvodovým stenám, pre vytvorenie ich vzájomného spojenia v rohoch a pre prípadné ďalšie spevnenie ako napríklad pre zavesenie kuchynskej linky. Základný U-profil 6 Iná rozmery šírka 50 mm, hĺbka 35 mm a dlžka 3000 mm. Hrúbka plechu je asi 0,5 mm. K stavebnici ďalej patrí prefabrikovaný...

Stavebnica, najmä bytového jadra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5305

Dátum: 07.12.2009

Autor: Matějka Jindřich

MPK: E04C 2/26, E04B 2/58

Značky: jádra, najmä, bytového, stavebnica

Text:

...je sendvičový panel 1, zložený z dvoch dosák 2 sadrokartónu o rozmeroch 1000 x 500 x 12,5 mm, určeného do priestorov so zvýšenou vlhkosťou, medzi ktorými je uložená doska 3 stabilizovaného polystyrénu o rozmeroch 1000 x 5000 x 50 mm tak, že voči vonkajším sadrokartónovým doskám 2 je uhlopriečne posunutá o dĺžku X, výhodne o 12 mm. Tvorí tak na dvoch stranách presah 4 a na dvoch stranách drážku 5. Presah 4 a drážka 5 jednotlivých panelov 1 do...

Stavebnica

Načítavanie...

Číslo patentu: 286906

Dátum: 17.06.2009

Autor: Stráňava Miroslav

MPK: A63H 33/04

Značky: stavebnica

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebnica obsahuje prvé moduly (1, 2, 3) alebo druhé moduly (12, 13, 14) v tvare kvádra so skosenou hranou a podstavou štvorca so skosenou hranou. Každý modul je vybavený minimálne jedným vstupom a minimálne jedným výstupom, a to v prípade prvých modulov vstupom (4) a výstupom (5) s ozubením a v prípade druhých modulov vstupmi (15) a výstupmi (16) bez ozubenia.

Stavebnica na vytvorenie vodného pachového uzáveru

Načítavanie...

Číslo patentu: 286201

Dátum: 28.04.2008

Autor: Rittmann Anton

MPK: E03C 1/28, E03F 5/04

Značky: vodného, uzávěru, vytvorenie, stavebnica, pachového

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebnica na vytvorenie vodného pachového uzáveru je tvorená kombináciou dvoch konštrukčných prvkov: prvého konštrukčného prvku (11), vytvoreného ako známy prstencový žľab tvorený hore otvoreným, ako jeden kus vytvoreným žľabovým telesom s prierezom tvaru "U", a druhého konštrukčného prvku (25), vytvoreného známym spôsobom ako zvonovité teleso, ktorého voľný okraj zasahuje do prstencového žľabu.

Edukačná stavebnica v obale

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4765

Dátum: 07.06.2007

Autor: Polčic Ľudovít

MPK: A63H 33/04, G09B 1/00

Značky: edukačná, stavebnica, obale

Text:

...bezpečnost, hygienickost a materiálová vhodnosť) a ekonomických požiadaviek na tvorbu edukačných médií. Edukačná stavebnica V obale má všetky funkcie učebných pomôcok (informatívnu, formativnu, inštrumentálnu, motivačnú, systematizujúcu, názomú a racionálno-ekonomickú), pričom má uplatnenie vo všetkých etapách edukačného procesu v materských a základných školách, ako aj v kluboch a voľnočasových zariadeniach.Technické riešenie je bližšie...

Stavebnica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4608

Dátum: 03.11.2006

Autor: Stráňava Miroslav

MPK: A63H 33/04

Značky: stavebnica

Text:

...č, 4 C - zachytáva röntgenový pohľad na modul s priamym pohľadom na výstupy.Obrázok č. 4 D - zachytáva röntgenový pohľad na modul s priamym pohľadom na vstupy.Príkladom uskutočnenia je stavebnica, ktorá obsahuje prvé moduly 1.2.3 (obr. 2). Modul má tvar kvádra s podstavou štvorca 8 so skosenou hranou 9 (obr. 2), je vybavený vstupmi 4 a výstupmi 5, ktoré sú umiestnené po stranách modulu a slúžia na spájanie sa modulov.Vnútomý...

Stavebnica rozvodnej skrine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1560

Dátum: 12.03.2004

Autori: Irmer Günter, Perschon Helmut

MPK: H02B 1/00

Značky: stavebnica, rozvodnej, skříně

Text:

...prebiehajúce čapy, ktoré sú obidva zavedené do priečneho prvku,respektíve do stojatej podpery, do jej konca. Nosníky sú tiež priskrutkované na spojovacie prvky, pričom profilované výstupkyspojovacieho prvku zasahujú do profilu nosníka.Preto úlohou. predloženého vynálezu. je stanoviť výrobný postup pre najrôznejšie varianty rozvodných skríň ako i dat k dispozícii vhodné montážne sady na uskutočnenie týchto postupovą s pomocou ktorých je možné...

Stavebnica a zostava prefabrikovaných panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1825

Dátum: 11.04.2003

Autor: Kim Young Mi

MPK: E04F 13/12, E04F 13/08

Značky: zostava, panelov, stavebnica, prefabrikovaných

Text:

...ohnutú časť. Susediace izolačné panely tak môžu byť spojované v súlade s priliehavým spojením medzi ohnutými časťami vykonanými na ich príslušných protiľahlých koncoch. Pretože sú ale tieto izolačné panely vyrobené z iného materiálu ako kovové plechy a ich spojovacie časti, majú nedostatočnú tuhosť, môžu sa ohnúť alebo sa od seba vzájomne oddeliť, ak na ne pôsobí vonkajšia sila.0010 Aj ked je vyššie opísaná štruktúra použitelná na...

Hračkárska stavebnica

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8677

Dátum: 16.12.2002

Autor: Glickman Joel

MPK: A63H 33/06, A63H 33/10

Značky: stavebnica, hračkárska

Text:

...cm (3/8 palca). Pri predmetnom type hračkárskych stavebníc majú takéto stavebné valce rozličnú dĺžku približne od 2,54 cm (1 palec) do 22,9 cm (9 palcov). Hlavné dielce novej hračkárskej stavebnice vo forme valca majú vo všeobecnosti kruhovitý prierez, pričom koncové sekcie a centrálna časť majú vo všeobecnosti rovnaký priemer. Koncové úchytky oddeľuje od centrálnej časti prechodová časť (tzv. hrdlo), ktoré má0004 Stavebnica podľa...

Tvárnica z betónu a stavebnica z tvárnic

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2121

Dátum: 24.08.2002

Autor: Hagenah Gerhard

MPK: E01C 5/06

Značky: tvárnica, tvárnic, stavebnica, betonů

Text:

...ako súvislé drážky s rovnakýmprierezom, d) medzi drážkami sú na spodnej strane tvárnice vytvorené výstupky, pričom drážky a výstupky sa rozkladajú. po celejspodnej strane tvárnice, e) všetky drážkovité prehĺbenia sú usporiadané navzájomparalelne a majú rovnaké odstupy od susedných prehĺbení, f) všetky distančně prvky majú rebrovitý tvar, v pôdoryse lichobežnĺkový, pričom distančnê prvky majú po celej výškeZubovým spojením okolo dookola...

Stavebnica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2292

Dátum: 08.10.1999

Autor: Sládkovič Ján

MPK: A63H 33/08

Značky: stavebnica

Text:

...sa nerozpadne a všetky jeho steny môžu byť hladké. Otočné zasúvacie spojovníky umož ňujú na objekte stavať i otočné časti.Prehľad obrázkov na výkresochObr. l znázorňuje na šesťstenoch usporiadanie priebežných drážkových otvorov podľa technického riešenia. Obr. 2 predstavuje zasúvacie spojovníky a obr. 3 znázorňuje štyri n-steny spojené so zasúvacími spojovníkmi. Obr. 4, obr. 7 a obr. 8 znázorñujú tri objekty odlišnej kategórie ako príklady...

Detská stavebnica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2088

Dátum: 11.02.1999

Autor: Sojka Ján

MPK: A63H 33/04, A63H 33/08

Značky: detská, stavebnica

Text:

...priebežnými dierami. obr. 2 pôdorys spojky s čiastočným rezom v mieste jednej z priebežných dier vytvorených v štvorcovej ploche spojky.obr. 3 pohľad na spojku v smere A. obr. 4 nárys tyčovitej roz perky a obr. 5 bokorys tyčovitej rozperky s dvomi čelnými zárez mi. Príklad uskutočnenia technického riešeniaDetská stavebnica pozostáva 2 dvoch druhov prvkov. Jedným je spojka L. ktorá má tvar Štrnásťstena vytvoreného z kocky zrezanim jej...

Stavebnica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1614

Dátum: 08.10.1997

Autor: Trška Ján

MPK: A63H 33/10, A63H 33/08

Značky: stavebnica

Text:

...spojovacieho otvoru Q stavebnicového diela g. Spojovacie prvky g majú v stredeVšetky stavebnicové diely g a spojovacie prvky l sú z dreva.Stavebnica pozostáva z dvanástich stavebnicových dielov g, ktorými sú mnohosteny v tvare priestorových geometrických útvarov, napriklad z dvoch valcov, šiestichch doštičiek, dvoch hranolov a dvoch ihlanov. V každej stene každého dielu g súdva spojovacie otvory Q. Ich hĺbka je menšia ako polovicahrúbky...

Kovová stavebnica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1512

Dátum: 04.06.1997

Autor: Červenko Jozef

MPK: A47B 3/14, E04B 1/344, A47B 57/00...

Značky: kovová, stavebnica

Text:

...riešenia a ktorý pozostáva z kĺbov l, na ktoré sú pripevnené líneáme prvky 2, ktoré môžu byt rôznej dlžky a nivelizačné prvky 1, a z výplňových plošných prvkov i, ktoré vyplňujú plochy ohraničené lineámyrni prvkami a z doplnkových prvkov à ako napr. madla, ozdobného ukončovacieho prvku a/alebo zábradlia LL, so zábradlovou tyčou 30 a zábradlovým stĺpikom 29.Na obraze 2 je znázomený kĺb j, ktorý pozostáva z manžety Q, opatrenej...

Stavebnica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 583

Dátum: 07.09.1994

Autor: Kováč Stanislav

MPK: A63H 33/10

Značky: stavebnica

Text:

...kde sú v náryse, bokoryse a pôdoryse znázornenána obr. 1,2,3,4 stavebný modul tvaru kvádra s rozličnýmina obr. 5 stavebný modul tvaru kockyna obr. 6 stavebný modul tvaru valcana obr. 7 stavebný modul tvaru pátbokého hranola na obr. 8 spojovacie koliky.Stavebnica podľa predloženého technického riešenia bola zrealizovaná so stavebnými modulmi tvaru kvádra, kocky, valca a pätbokého hranola, ako spojovacie prvky boli použité koliky. V...

Detská stavebnica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 43

Dátum: 07.07.1993

Autor: Čápová Radka

MPK: A63H 33/08

Značky: detská, stavebnica

Text:

...účelom je sada hranolů tvořena alespoň dvěma řadami hranolů,z nichž jedna řada má poloviční tlouštku než řada druhá.Ve výhodném provedení je sada hranolů tvořeno čtyřmi kusy hranolü základní délky,šesti kusy hranolů dvojnásobne délky,čtyřmi kusy hranolů trojnásobné délky,dvěma kusy hranolů čtyřnáeobné délky a třemí kusy hranolů pětináaobné délky.Rovnčž ve výhodném provedení je řada hranolů 3 větší tlou~ štkou v provedení základního...

Detská stavebnica

Načítavanie...

Číslo patentu: 279903

Dátum: 13.08.1991

Autor: Glickman Joel

MPK: A63H 33/08, A63H 33/04

Značky: stavebnica, detská

Zhrnutie / Anotácia:

Detská stavebnica obsahuje spojky (10) a rozperky (13) v tvare tyčí, ktoré sú vzájomne rozoberateľne spojovateľné s ďalšími prvkami, pričom aspoň niektoré spojky (10) obsahujú objímku (14). Objímka (14) obsahuje dvojicu upínacích prvkov (16), ktoré sú vybavené prvými blokovacími prostriedkami na rozpojiteľné zablokovanie rozperky (13) a pevné držanie rozperky (13) v polohe vyrovnanej s osou (19). Objímky (14) sú vybavené druhými blokovacími...

Univerzálna stavebnica pre posilňovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 243758

Dátum: 15.01.1988

Autor: Eermák Jan

MPK: A63B 17/00

Značky: stavebnica, posilňovanie, univerzálna

Text:

...jeden kladkový systém.Taktiež Stavebnicové usporiadanie lavičky umožňuje zdražovanie a rozčleňovanie funkcií V naväznosti na použitie jednotlivých montážnych a funkčných celkov unifikovanej stavebnicovej rady posilňovacích pristrojov. Použitie kladkového systému s vedením závažia V lankách podstatne zjednodušuje,zlacňuje a zmenšuje pôvodné zariadenie pre posilňovanie, ktoré malo pomerne zložitú hornú a spodnú konzolu so špeciálnymi...