Patenty so značkou «staveb»

Stavebnice lidových staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 276816

Dátum: 12.08.1992

Autor: Klápa Zdeněk

MPK: A63H 33/10

Značky: lidových, stavebnice, staveb

Směs pro ochranu, sanování a restaurování kamenných staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 270584

Dátum: 12.07.1990

Autor: Rabe Jürgen

MPK: C04B 41/46

Značky: kamenných, směs, ochranu, staveb, sanování, restaurování

Text:

...mikroorgeniamy, která působí svými produkty látková výmeny první narušení kamene a predpoklady pro další pronikání vlhkosti a další proníkání špíny a zprostredkovávají narušování škodlivými látkami obsaženými v ovzduší.Pro hydrofobování potrebná koncentrace isokyanátu v rozpouštědls závisí na rozsahu kapilárního systemu kamenného materiálu. Zcela hrubá struktura kamene vyžaduje podstatné vyšší podíl isokyanátu v roztoku než jemná kapllární...

Hmota pro izolaci staveb proti zemní vlhkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 268217

Dátum: 14.03.1990

Autori: Holý Evžen, Moravec Vladimír, Zadák Zdeněk, Hradec Miroslav

MPK: C09D 3/82

Značky: proti, vlhkosti, hmota, staveb, izolaci, zemní

Text:

...1 1 až 9 1. Lze používat rozpouštědlo jednodruhové nebo směs různých rozpouštědel.Tato izolace staveb proti zemmí vlhkosti je použitelná zejména u betonů, betonových prefabrikátů, zdiva a da 1 ěíchkonstrukčních prvků a je založena na zaplnění porů při povrchu prvků těsnícím hydrofobikem, které v porech vulkanizuje a vytváří tak v povrchové vrstvě kompozitum s výraznými hydroizolsčními vlastnostmi. Zaplňování pőrů těsnícím hydrofobikem...

Zapojení pro měření konvergencí v nízkých důlních dílech, přítlaku důlních a podzemních výztuží a posunů staveb v místech s omezeným prostorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266601

Dátum: 12.01.1990

Autor: Halada Pavel

MPK: G01B 21/02

Značky: posunu, podzemních, zapojení, nízkých, staveb, místech, výztuží, prítlaku, důlních, dílech, měření, konvergencí, omezeným, prostorem

Text:

...sloupu teleskopu je použite lyžina vyrobená v optimální délce, aby při jejím posunu po výztuží důlního nebo jiného podzemního díla byla vždy v kontaktu se dvěma částmi výztuže, zabudovanými vedle sebe. V tomto případě se přístroj stává kráčející měřicí stanici. Protože je převodové kolo, například klínového profilu, vyrobeno z vhodných materiálů s požadovaným koeficientem tření a je kcntinuálně dotlačováno listovým perem do podálné...

Zařízení na zkoušení únosnosti základů staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 265061

Dátum: 12.09.1989

Autori: Werdenich Karol, Varga František, Glatz Horst

MPK: E02D 33/00

Značky: základu, staveb, zkoušení, únosnosti, zařízení

Text:

...nádrže do druhé,a tím rovněž úsporu vody, kterou lze navíc použit na stavbě k výrobě například betonové směsi. Další výhoř dou řešení je 100 přenos hmotnosti zátěže na zkoušený základ.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je znázorněno na výkresu, který představuje schematický pohledvzařízení podle vynálezu je tvořeno nádrží l válcovitého, hranolovitého neho mnohoúhelníkovitého tvaru opatřenou v ose dnové části dříkem g. Ke svislým...

Zavěšená kloubová stěna konstrukcí staveb, zejména na poddolovaném území

Načítavanie...

Číslo patentu: 260868

Dátum: 12.01.1989

Autori: Húsek Pavel, Fiala Jiří, Lukáš Josef, Cebula Josef

MPK: E04H 9/02

Značky: území, staveb, konstrukcí, poddolovaném, zavěšená, zejména, stěna, kloubová

Text:

...a kontrolních lávek, případně konstrukcí regálových vestavěných bloků.Uvedené nevýhody odstraňuje závésííá kloubové stěna konstrukcí staveb, zejména na poddolovaííém území, podle vynálezu, sestávající ze závěsných protllů spojených podélnými paždíky. Podstatou v-ynálezu je,že závesné profily jsou svými hornímí konci ukotveny k vyloženým úložným konzo 4lám, přlpevnéiíým k nosné korlstrukci stavby, a ve vodorovném směru jsou spojeny kloubovými...

Rektifikační podstavec sloupů staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 260668

Dátum: 12.01.1989

Autori: Húsek Pavel, Fiala Jiří, Cebula Josef, Lukáš Josef

MPK: E02D 27/34

Značky: sloupů, podstavec, staveb, rektifikační

Text:

...a pohyblivé části jsou v místech svorníků vloženy podložky.Výhodou rektifikečního podstavce podle vynálezu je, že všechny prvky mohou být z otevřených válcovených profilů,což zjednodušuje konstrukční návrh i výrobu. Tyto profily jsou rovněž podstatně levnější než trubky. Dále je výhodou lepší statické využití materiálu, umožňěné soustředěním průřezové plochy dílčích profilů dále od osy podstavce a rámovým působením pevné části podstavce....

Výškově přestavitelné ložisko pro přenášení a zdvihání, případně spouštění těžkých břemen staveb, zejména mostních staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 257786

Dátum: 15.06.1988

Autori: Lohmann Manfred, Beyer Erwin, Andrä Hans-peter, Bayer Karl, Andrä Wolfhart

MPK: E01D 19/04

Značky: případně, přestavitelné, zejména, ložisko, přenášení, výškově, zdvíhaní, spouštění, břemen, těžkých, staveb, mostních

Text:

...tlakové prostředí, vyüsťujícím ze dna nádržky.Řešení podle vynálezu překomává všechny wpotí-že, které se vyskytovąly u až dosud známých a výše popsaných výškově pñestavitelných ložisek daného. provedení. Není zde již třeba membránový měchýř z ohebné, přípladně pružné. hmoty, a DDOÍO odp-adajístakovou membránou spojené nebo vytváření-í obtíže. Daným řešením se odstraní i podobný, avšak se dnem nádržky pev-ně spo Gjený membranový prvek, ktery...

Vrstvený dílec skládaného střešního nebo obvodového pláště staveb a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 255280

Dátum: 15.02.1988

Autori: Pešek Miroslav, Vlček Jaroslav, Vaněk Václav

MPK: E04D 3/35, B32B 15/20

Značky: staveb, pláště, obvodového, způsob, dílec, vrstvený, výroby, skladaného, střešního

Text:

...zářením a to bud zářením elektronovýmnebo zářením gama nebo zářením ultrafialovým má nosnou vrstvu sesítěnou, spojovací vrstvy zpolymerovány a ochrannou vrstvu vytvrzenou. Výhodou je dále i to, že výrobek je možno radiačně upravit v jedné operaci. Při použití ultrafiąlového záření je nutno přidávat do pojivaa do krycí nosné vrstvy fotosensibilizátory s výhodou benzyldimetylketal.Ultrafialové záŕení je možno použít pouze tehdy,...

Způsob zpevňování a zlepšování nepropustnosti půd a inženýrských staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 254340

Dátum: 15.01.1988

Autori: Czerny Gyözö, Engel Tibor, Nagy Gábor, Székely Tamás, Csanda Ferenc, Bertalan Árpád

MPK: C09K 17/00

Značky: způsob, inženýrských, zlepšování, nepropustnosti, zpevňování, staveb

Text:

...polymerů. Oxidační složkou může být například peroxid vodíku, talkalický persulfát nebo ve vodě rozpustná organické jperkyselina, pričemž redukění slo-žkeu může být napriklad ve vodě rozpustný organioký amin, ve vodě rozpu-stna sůl ~kovu s měnícím se mocenstvím, thiosíran nebo hydrogen-sirlčitan.jakožto polykarboxylové kyseliny to jsou organické kyseliny s alespoň dvěma karboxyľovýnli skupinami), kterých je možno použít pri způsobu...

Způsob zvyšování pevnosti a vodotěsnosti hloubkových staveb a okolní zeminy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253723

Dátum: 17.12.1987

Autori: Czerny Gyözö, Nagy Gábor, Székely Tamás, Csanda Ferenc, Bertalan Árpád

MPK: E02D 3/12, C09K 17/00

Značky: zvyšování, způsob, zeminy, okolní, hloubkových, vodotěsnosti, staveb, pevnosti

Text:

...obsahující jednu nebo Více sloučenin obecných vzorců I a/nebo II, kde R znamená vodík,-CHZOH skupinu nebo skupinu obecného vzorce -CHZSOJM, kde M znamená jednomocný kation, R 1 znamená vodík nebo skupinu -CHZOH, n znamená celé Číslo l až 10, m znamená celé číslo0 až 10, p znamená celé Číslo l až 10, r znamená celé číslo O až 5 s tím omezením, že ve sloučeninách obecných vzorcü I a II je počet skupin -CHZOH alespoň o jednu větší než...

Ocelový prut kruhového průřezu pro výztuž betonových staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 251164

Dátum: 11.06.1987

Autor: Surý Antonín

MPK: E04C 5/01

Značky: ocelový, průřezu, betonových, kruhového, výztuž, staveb

Text:

...jsou vůči obvodovým žebrům druhé poloviny válcové plochy povrchu prutu přesazena o polovinu jejich rozg teče ve směru osy prutu, kde boční plochy šikmých skřížených žeber jsou oblé a zužují se od středu směrem k oběma koncům, kde šikmá žebra vytvářejí čtyřúhelníkové obrazca.Výhoda ocelováho prutu kruhového průřezu pro výztuž betonových staveb, zejména dílců namáhaných na chyb, spočívá podle3 251 164 vynálezu v tom, že vhodným uspořádáním...

Způsob montáže staveb z betonových prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242788

Dátum: 15.05.1987

Autori: Jansová Ivana, Bartušek Pavel, Eeoovský Karel

MPK: E04C 3/26

Značky: montáže, prvků, staveb, způsob, betonových

Text:

...výrobě do konstrukce seprovede jejich zatížení jimi nesenými prvky stavby, načež se provede předepnutí každého beto nového prvku jeho druhou částí ocelové výztuže silou menší, než je síla, způsobující destrukci betonu betcnového prvku, zatíženého prvky stavby.Výhodou způsobu montáže staveb z betonových prvků podle vynálezu je to, že se zvýši provozní ůnosnost stavby o zatížení, vyvolané zatížením betonových prvků jimi nesenými prvky...

Styk pro železobetonové konstrukce pozemních a inženýrských staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 239617

Dátum: 16.03.1987

Autori: Prosecký Jaroslav, Macku Jaroslav

MPK: E04B 5/43

Značky: inženýrských, konstrukce, pozemních, železobetónové, staveb

Text:

...usměrnění napětí v tahu, hlavním tahu a ve smyku pomocí šikmé spáry a vložky, uložené ve spáře s případnou změnou tuhosti, je spojení vytvořeno pomocí ocelové výztuže s vyloučením případných nepřesností uložení konstrukcí na konzolách, kdy vzhledem k velkým podporovýmtlakům má každý výkyv v uložení značný Vliv na namáhání, a tím i únosnost styků.Zvláště výhodné je použití nového styku pro prefabrikované betonové konstrukce s velkou únosnosti...

Způsob hotovení monolitických tunelových staveb a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233108

Dátum: 01.01.1987

Autor: Kačírek Josef

MPK: E21D 11/10, E21D 11/00

Značky: provádění, tunelových, způsobu, hotovení, zařízení, tohoto, monolitických, způsob, staveb

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob se týká hotovení monolitických betonových tunelových staveb zejména kolektorů, pomocí vnitřního tunelového bednění a vnějšího přídavného bednění, které je tvořeno bednicími tabulemi, dopravovanými na další úsek pomocí spodní pojezdových kol, zapadlých do vodicího žlábku, a horních pojezdových kol, pojíždějících po dohotovené stěně a vedoucích horní okraj odkloněných bednicích tabulí. Zařízení podle vynálezu je tvořeno spodními...

Svařovaná mříž, zejména pro zajišťování podzemních staveb a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 231951

Dátum: 15.12.1986

Autori: Asszonyi Csaba, Klausz István, Pásztor Reszö, Meitzen Nándor, Kmety István

MPK: E21D 11/14

Značky: výroby, zejména, způsob, zajišťování, její, mříž, staveb, svařovaná, podzemních

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata svařované mříže spočívá v tom, že sestává ze vzájemně kolmých nebo přibližně kolmých prutů, které jsou vzájemně spojeny v místech křížení, zejména svařením, přičemž jedna soustava prutů sestává ze vzájemně rovnoběžných přímých prutů a druhá soustava, která je zejména kolmá na první soustavu, je tvořena pruty, které jsou opatřeny zakřivenými úseky, které jejich délku stejnoměrně zkracují, přičemž zakřivené úseky mají zejména stejný...

Elektrolyticky rozpustná pomocná anoda katodické ochrany kovových zařízení vodních staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 227288

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hašlarová Marie, Nechvátal Stanislav, Polák Josef

Značky: elektrolytický, ochrany, staveb, vodních, pomocná, anoda, zařízení, kovových, katodické, rozpustná

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrolyticky rozpustná pomocná anoda katodické ochrany kovových zařízení vodních staveb, vyznačená tím, že je tvořena podélnou elektrodou (4) z elektrolyticky rozpustného kovu, k níž jsou mechanicky i elektricky vodivě připojeny jednak nejméně dvě nosné konstrukce (5) z téhož materiálu jako podélná elektroda (4), spojená s přívodem elektrického proudu (7) a jednak nezávisle na nosné konstrukci (5) nejméně dvě tyče (6) ze stejného materiálu...

Stavební hmota k zlepšení vlastnosti horninového masívu a podzemních inženýrských staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 230906

Dátum: 15.06.1986

Autori: Lenz Kajetán, Slanička Štefan

Značky: hmota, podzemních, horninového, vlastností, inženýrských, zlepšení, staveb, masivů, stavební

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stavební hmoty k zlepšení vlastností horninového masívu a podzemních staveb. Podstata stavební hmoty podla vynálezu spočívá v tom, že sestává ze 30 až 45 % hmotnosti cementu a 55 až 70 % hmotnosti drceného karbonátového kameniva, přičemž směs cementu a karbonátového drceného kameniva obsahuje alespoň 30 % hmotnosti částic menších než 0,063 mm, alespoň 37 % hmotnosti částic menších než 0,25 mm a celkově alespoň 45 % hmotnosti...

Soustava pomocných anod katodické ochrany vodních staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 227570

Dátum: 01.06.1986

Autori: Nechvátal Stanislav, Hašlarová Marie, Flíček Jan, Polák Josef

Značky: pomocných, soustava, vodních, ochrany, staveb, katodické

Zhrnutie / Anotácia:

Soustava pomocných anod katodické ochrany vodních staveb, vyznačená tím, že jednotlivě, elektrolyticky rozpustné anody (3) soustavy jsou nejméně na dvou místech (21) upevněny na nejméně dva nosiče (2) z elektricky nevodivého materiálu, nezávisle na sobě a každá elektrolyticky rozpustná anoda (3) soustavy má vlastní přívod (4) ochranného elektrického proudu, nezávislý na přívodu (4) ostatních elektrolyticky rozpustných anod (3).

Způsob montáže komínů a podobných štíhlých výškových staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 228778

Dátum: 15.04.1986

Autori: Pavlík Dario, Pospíšil Zdeněk, Látal Lubomír

MPK: E04H 12/28

Značky: podobných, štíhlých, způsob, staveb, výškových, komínů, montáže

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob montáže komínů a podobných štíhlých výškových staveb z prefabrikovaných dílců nosného pláště který umožňuje výstavbu těchto objektů bez dodatečného vyplňování montážní styčné spáry mezi dílci a dodatečné rektifikace jednotlivých dílců. Podstata vynálezu spočívá v tom, že po připojení výškově sousedních výztužných tyčí vertikální výztuže se osadí na zahloubení průchozích otvorů pružný těsnicí prvek a horní...

Tepelně izolační hmota pro vyplňování dutin panelů a jiných konstrukcí obvodového pláště staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 224523

Dátum: 15.12.1985

Autori: Bezděčka Ludvík, Sequens Jan

Značky: tepelně, staveb, dutin, pláště, vyplňování, izolační, panelu, hmota, jiných, obvodového, konstrukcí

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelně izolační hmota pro vyplňování dutin panelů a jiných konstrukcí obvodového pláště staveb, vyznačená tím, že obsahuje 40 až 75 % hmot. anorganického pojiva, například sádry nebo cementu, 3 až 5 % hmot. plniva s volnou sypnou hmotností 10 až 250 kg/m3, 1 až 10 % hmot. vodné disperze filmotvorného termoplastického polymeru o sušině 30 až 70 % hmot. popřípadě až 2,5 % hmot. zpěňující přísady na bázi alkylsulfátu nebo alkylsulfonátu,...

Zařízení pro jímkování při provádění hydrotechnických staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 222487

Dátum: 01.10.1985

Autor: Vořechovský Miroslav

Značky: zařízení, provádění, jímkování, hydrotechnických, staveb

Zhrnutie / Anotácia:

Návrh řešení zajímkování stavebního prostoru. Podstata je založena na použití potrubí z plastické hmoty do kterého se načerpá voda nejlépe přímo z prostoru určeného k zajímkování. Poloha hradicího potrubí je fixována buď gravitačně (založením, přitížením prefabrikáty a podobně), nebo pilotami atp. Hladina v hradicím potrubí se voli s ohledem na požadovanou stabilitu vůči hladině v nezajímkovaném prostoru. Zařízení lze vtipně využívat v...

Kluzná spára staveb na poddolovaném území

Načítavanie...

Číslo patentu: 219775

Dátum: 15.09.1985

Autori: Bradáč Jiří, Balcárek Vladimír

Značky: poddolovaném, území, kluzná, spára, staveb

Zhrnutie / Anotácia:

Kluzná spára podle vynálezu je určena zejména pro zakládání staveb na poddolovaném území a je vyplněna vrstvou materiálu, snižujícího součinitel tření mezi styčnými plochami a tím smykové napětí při pohybu konstrukce podél kluzné spáry. Podstata vynálezu spočívá v tom, že je vyplněna vrstvou materiálu na bázi asfaltu s minimálním obsahem bitumenů 2500 g/m2, opatřenou popřípadě nejméně jednou vložkou, tvořenou zejména skelnou textilií nebo...

Vrata hydrotechnických staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 221602

Dátum: 15.05.1985

Autori: Fiala Jiří, Láncoš Josef

Značky: vráta, hydrotechnických, staveb

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření vrat hydrotechnických staveb zejména plavebních komor, jejichž konstrukce není namáhána ohybem případně krutem. Uvedeného účelu se dosáhne novou konstrukcí vrat, která sestávají z rovinného pravoúhlého rámu, ke kterému je svými okraji připevněn segment válcové skořepiny, vyduté proti směru vodního tlaku a vytvářející vlastní hradicí stěnu (3). Rovinný pravoúhlý rám každé vrátně je tvořen svislými nosníky (1) a...

Konstrukce alespoň jednopodlažních, zejména provizorních staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 214899

Dátum: 15.10.1984

Autori: Bácskai Gábor, Gaál Ferenc, Benkö Andor, Cserkaszky Antal, Takács Imre

Značky: zejména, alespoň, staveb, jednopodlažních, konstrukce, provizorních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukce alespoň jed nepodlažních, zejména provizorních staveb sestávajících ze základního rámu, ze střešního rámu, z vertikálních nosných prvků, styčníkových těles a stěnových desek. Vynález řeší problém konstrukce, v níž je možno postavit libovolně velké a libovolně rozdělené prostory. Podstatou vynálezu je, že dále sestává z prvních spojovacích prvků pro spojení konstrukce s terénem a z druhých spojovacích prvků pro...

Nosná kostra dočasných staveb na staveništi

Načítavanie...

Číslo patentu: 214728

Dátum: 15.09.1984

Autor: Holm Alex

Značky: dočasných, kostra, staveništi, nosná, staveb

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém nosné kostry dočasných staveb na staveništi, jež sestává z prodlužovacích sloupků, podélníků a táhel, rozebíratelně spolu spojených třmeny, připevněnými k prodlužovacím sloupkům a pojistným západkám, které jsou umístěny na konci podélníků, příčníků a táhel a jsou v záběru s třmeny, připevněnými k prodlužovacím sloupkům. Podstatou vynálezu je, že prodlužovací sloupky nesou na svém horním konci rozebíratelně připojená střešní...

Hmota pro konečnou povrchovou úpravu vnitřních částí staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 216756

Dátum: 01.08.1984

Autor: Moravec Vladimír

Značky: povrchovou, hmota, úpravu, vnitřních, staveb, částí, konečnou

Zhrnutie / Anotácia:

Hmota, určená pro aplikaci ve stavebnictví při progresivních metodách výstavby za zvýšení produktivity práce, zejména nástřikovou technologií, sestává podle vynálezu z disperzního makromolekulárního pojiva, derivátů celulózy ve vodě rozpustných, smáčedel, jednozrnných plniv ve vodě nerozpustných, inertních plniv. Může též obsahovat vodu a/nebo barviva či pigmenty, popřípadě vlákna, fungicidní přísady a odpěňovače silikonového typu. Jednotlivé...