Patenty so značkou «štávě»

Vodná suspenzia pigmentov, plnív alebo minerálov, spôsob jej výroby, jej použitie, kompozícia, papier a kartón s jej obsahom, plnivo, pigment alebo minerál v suchom stave, spôsob ich úpravy, spôsob výroby listu papiera a kartónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287894

Dátum: 15.02.2012

Autori: Gane Patrick, Karth Beat, Blum René Vinzenz, Buri Matthias

MPK: D21H 17/67, C09C 1/02, C09C 3/06...

Značky: kompozícia, úpravy, papiera, použitie, kartónu, výroby, listů, suspenzia, pigmentov, plnivo, vodná, obsahom, minerálov, kartón, pigment, plniv, minerál, štávě, spôsob, papier, suchom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka pigmentu, plniva alebo minerálu obsahujúceho prírodný uhličitan vápenatý upravený jedným alebo viacerými donormi iónov H3O+ a plynným CO2 umožňujúcich zníženie plošnej hmotnosti papiera bez straty fyzikálnych vlastností pri použití vo výrobe uvedeného papiera ako pigment alebo náterová hmota. Vynález sa predovšetkým týka pigmentu, plniva alebo minerálu obsahujúcich prírodný uhličitan vápenatý alebo dolomit, alebo zmesí...

Zariadenie na kompenzáciu činnej a jalovej zložky prúdu v mieste zemného spojenia a na vyrovnanie fázových napätí voči zemi v bezporuchovom stave siete

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20850

Dátum: 21.10.2005

Autor: Žák František

MPK: H02H 9/08

Značky: kompenzáciu, siete, štávě, mieste, bezporuchovom, napätí, jalovej, činnej, zemného, zariadenie, prúdu, fázových, spojenia, zložky, voči, vyrovnanie

Text:

...prúdu v bode zemnéhospojenia a v bezporuchovom stave umožniť kompenzáciu fázovej napätovej nesymetrie.0011 Tento cieľ sa dosiahne nastavením optimálnej hodnoty zemnej fázovejreaktancie induktívneho charakteru vzhľadom k zemnej fázovej kapacitesiete príslušnej fázy tak, aby došlo k paralelnej rezonancii. lnduktívna zemná fázová reaktancia je zapojená medzi fázu siete a zemný potenciál.Na rozdiel od predtým používanej metódy zapojenia tlmivky...

Počítačový terminál a spôsob prezentovania informácie o stave simultánnych úloh

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9876

Dátum: 20.07.2005

Autor: Mäkelä Mikko

MPK: G06F 3/048

Značky: štávě, úloh, spôsob, prezentovania, terminál, simultánnych, informácie, počítačový

Text:

...vytvorené analógové signály sú konvertované v analógovo/digitálnom prevodnlku (nie je zobrazený) skôr, než sa reč zakóduje v základnej jednotke digitálneho signálu 14 (DSP - Digital Signal Processing unit). Zakódovaný rečový signál sa prenesie do procesora 18. ktorý napriklad podporuje softvér GSM terminálu. Procesor 18 taktiež tvori rozhranie k periférnym zariadeniam prístroja, vrátane pamäte RAM 17 a a flash pamäte ROM 17, SIM karty 16,...

Obruba okuliarov s ramenami, majúcimi dve kolmé osi otáčania a tvoriacimi v zloženom stave puzdro

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5307

Dátum: 16.02.2005

Autori: Mazzero Alessandro, Breda Pierluigi

MPK: G02C 5/00

Značky: majúcimi, kolmé, zloženom, obruba, okuliarov, štávě, otáčania, puzdro, ramenami, tvoriacimi

Text:

...ktoré sa používajú, pokiaľ používateľ nemá okuliare nasadená, ako pre okuliare na predpis, tak aj slnečné okuliare.Známe puzdrá na okuliare môžu byť tvrdé alebo mäkké a sú vo vnútri vyložené veľmi jemným materiálom na ochranu okuliarov pred namáhaniami, ktoré by mohli narušiť ich neporušenosť, a pred cudzími predmetmi, ktoré by mohli poškriabať skla.Hlavným problémom týchto známych puzdier je skutočnosť, že pri vybratí okuliarov na ktorých...

Prípravok na fixovanie úst v otvorenom stave

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1423

Dátum: 05.03.1997

Autor: Lipták Jozef

MPK: A61C 7/36, A61C 5/14

Značky: štávě, otvorenom, fixovanie, prípravok

Text:

...zasúvajú do úst 9. Rozperná časť je tvorená prvou častou 1 a druhou častou 2. Koniec prvej časti 1 rozpernej časti je upravený tak, že je v ňom otvor 4, ktorý je v tomto prípade symetrický podľa pozdĺžnej osi, rovnobežný, obdĺžnikový. Môže mat aj tvar nepravidelného mnohouholníka alebo elipsoidu alebo byt ploský. V pozdĺžnom smere má otvor 4 rovnobežníkový alebo klínový tvar. Druhá časť 2 má koniec 5,ktorý skoro úplne negatívne kopíruje otvor...

Ukazovateľ uchovania výrobku v nepretržitom zmrazenom stave

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1343

Dátum: 08.01.1997

Autori: Rybajlák Igor, Kováčik Štefan

MPK: G09F 3/00, A23L 3/36

Značky: ukazovateľ, nepretržitom, štávě, výrobků, uchovania, zmrazenom

Text:

...že najmä na ochranu medicinských preparátov teleso je v mieste podindikačnou náplňou zo zmrazeného plynu opatrené znakomPrehľad obrázkov na výkresoch.Technické riešenie je ďalej znázornené na výkresoch, kde Obr.1 predstavuje najjednoduchší príklad konkrétneho vyhotovenia ukazovateľa uchovania výrobku v nepretržitom zmrazenom stave.Obr.2 znázorňuje realizáciu rozšírenej varianty ukazovateľa uchovania výrobku v nepretržitom zmrazenom stave o...

Zariadenie na vytvorenie databanky údajov o stave elektromechanických počítadiel impulzov v telefónnych ústredniach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 123

Dátum: 11.08.1993

Autor: Górný Jaromír

MPK: G06M 1/272, H04M 15/00

Značky: ústredniach, elektromechanických, počítadiel, vytvorenie, telefónnych, štávě, databanky, údajov, impulzov, zariadenie

Text:

...oproti olekhromechanlckým počitadlám. Kamera jepripojená na jednotku apracovąnia obrazu.e je schématlchy nakreslená ząriądenie na vytvorenie databanky údajov O utave elektromechanických poči tadiel impulzov v telefónnych úsLredniach.Ľaríadnnle na vyLvnrenlu dątahanky údajov o stave elektromeahanických poñítndlel imulmnv u ĽneIónnych ústredniach pozoHtůvm zo unímucej jednuLLy L a 2 jndnotky spracovania obrazu g. Snimaciu jednotka L je...

Spôsob delenia hmôt v plastickom stave

Načítavanie...

Číslo patentu: 268552

Dátum: 14.03.1990

Autor: Engelhardt Pavel

MPK: B28B 11/14

Značky: štávě, hmot, delenia, plastickom, spôsob

Text:

...navrhovaného apôeobu delenie hmôt v pleetickon stave Je, že rezný drôt alebo sústava drâtov Je počas rezu podrobená nútenej vibráoii z vibrátora neeedenàho priamo na drôt alebo na rán v ktorou eů uchytené rezné dr 3 ty.Hlavnou výhodou uvedeného a popieanáho apâaobu delenie hmgt v pläatlckom ateve je zníženie napätia e oteru reznáho drâtu, odstránenie tvorby nárastkov,ktoré budů odetreňovaná vibráciou, skvalitnenie rezu a zníženie...

Sušiace zariadenie na materiál v sypkom, plastickom alebo tekutom stave

Načítavanie...

Číslo patentu: 227389

Dátum: 30.06.1985

Autori: Füle Ivan, Dovičovič Ivan, Jalakša Vladimír

Značky: sypkom, zariadenie, materiál, tekutom, sušiace, štávě, plastickom

Zhrnutie / Anotácia:

Sušiace zariadenie na materiál v sypkom, plastickom alebo v tekutom stave (obr. 2). Účelom vynálezu je zlepšenie prestupu tepla, zjednodušenie konštrukcie a zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti sušiaceho zariadenia. Uvedeného účelu sa dosiahne konštrukciou sušiaceho zariadenia pozostávajúceho z valcovej nádoby, v ktorej pozdĺžnou osou prechádza rotujúci hriadeľ s unášacími kotúčmi pospájaný spojnicami na ktorých sú umiestnené voľné otočné...

Způsob odstraňování necukrů z difusní šťávy se stabilizací kalových konglomerátů ve štávě z první saturace a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215356

Dátum: 29.02.1984

Autor: Pochylý Zdeněk

Značky: kalových, saturace, provádění, difusní, odstraňování, způsob, stavy, necukrů, první, konglomerátů, zařízení, štávě, stabilizaci, tohoto, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstraňování necukrů z difusní štávy se stabilizací kalových konglomerátu ve šťávě z první saturace se týká cukrovarnického průmyslu. Účelem vynálezu je dosažení vysoce příznivých fyzikálně-chemických vlastností kalné šťávy z první saturace a tím umožnit podstatné zvýšení výkonu zařízení pro separaci kalu a to jak zahušťovacích filtrů, tak dekantérů bez dofiltrace, vysokou kvalitu lehké šťávy a malou citlivost postupu ke změnám...