Patenty so značkou «statoru»

Magnetické úložné zariadenie hriadeľa rotora voči statoru s do seba navzájom zasahujúcimi kotúčovými elementmi rotora a kotúčovými elementmi statora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11991

Dátum: 12.06.2006

Autor: Ries Günter

MPK: F16C 39/06

Značky: hriadeľa, zasahujúcimi, statora, magnetické, voči, rotora, zariadenie, úložné, elementmi, statoru, navzájom, kotúčovými

Text:

...úložnej medzere príťažlivé sily zväčšujú, sú odpovedajúce zariadenia už vopred nestacionárne. Poloha hriadeľa 37 rotora sa teda musí stabilizovať prostredníctvom regulačných obvodov pozostávajúcich z merania vzdialenostia ďalej zaradeným zosilňovačom, ktorý napája budiace magnety 33 a 34. Odpovedajúce úložné zariadenia sú teda nákladné. Proti náhlemu výpadku regulačného obvodu musí byť pridavne upravenéĎalej sú napríklad zo spisu DE 44 36...

Zapojení pro samočinné nastavení optimálních vůlí statoru vůči rotoru axiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270373

Dátum: 13.06.1990

Autori: Sedláček Evžen, Misárek Dušan, Bělohoubek Karel, Janč Zbyněk, Fejman Jiří

MPK: F04D 29/58

Značky: turbokompresoru, zapojení, nastavení, optimálních, vůlí, axiálního, rotoru, statoru, vůči, samočinně

Text:

...olejové potrubí ll tvoří přívod ma.zacího oleje k ložiskůmjł zatímco vývod z ložisekije zajištěn odpadním potrubím 23 napojeným na olejovou nádrž 3 L. Nosný kozlík 9 na výtlačné straně 2 l turbokompresoru 1 má vytvořenu dutinu 24, na kterou je napojeno svým koncern přivéděcí potrubí 3 s regulační armaturou 3 §,které je jako paralelní větev vývedeno před chladičemłg oleje z tlakového olejového potrubí ll. z dutiny 33 nosného kozlíku 9 je...

Zapojení statoru jednofázového elektromotoru zejména čerpacího agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269257

Dátum: 11.04.1990

Autor: Reiner Jan

MPK: F04D 15/00

Značky: zapojení, zejména, jednofázového, agregátu, statoru, čerpacího, elektromotorů

Text:

...55 ve vnitřní řadě spodní sekce. První vodič § elektrické sítě jo spojon so äestým konoktorovým kontaktom já uspořádaným ve vnitřní řadě horní sekce, přičemž druhý vodič 1 elektrické sítě je apojen s prvním konektorovým kontaktom 31. Třetí konektorový kontakt 33 je spojen se sedmým konektorovým kontaktom 47 uopořádanym ve vnější ŕadě pravé sekce nahořo.U propojovací koetky Ž jsou uopořádány 1 horní sekci vo vnější řadě první propojovací...

Magnetický obvod statoru elektrických strojů středních a velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266658

Dátum: 12.01.1990

Autori: Berkovský Oldřich, Peliš Josef, Benda Břetislav

MPK: H02K 1/18

Značky: statoru, veľkých, středních, elektrických, magnetický, výkonu, obvod, strojů

Text:

...podle vynálezu,v němž je svazek segmentu statorových plechu stažen svorníky,axíálně uloženými v polouzavřených drážkách, vytvořených na vnější straně svazku segmentu a profil drážky, kromě jedné její náběhově zkoseně hrany, odpovídá příčněmu prúřezu svornfku. Podstatou vynálezu je, že příčný prúřez svorníku je tvořen plochou kruhu zmenšenou o kruhovou úseč, přičemž rovinnê části svorníků266 558 Vyšší účinek magnetického obvodu podle vynálezu...

Způsob výroby plechů jha statoru a rotoru, hlavních pólů a pomocných pólů stejnosměrného elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 265413

Dátum: 13.10.1989

Autori: Žák Zdeněk, Vodička Zdeněk, Rákos Jaroslav, Vrábel Ondřej

MPK: H02K 5/04

Značky: hlavních, točivého, plechů, stejnosměrného, rotoru, statoru, pomocných, pólů, způsob, stroje, výroby, elektrického

Text:

...s kompletním řezem. Přitom zachovává výhodu maximálního využití materiálu a organizačné - manipulační pod mínky.Konkrétní provedení způsobu výroby plechů jha statoru a rotoru, hlavních a pomocných pôlů stejnosměrného elektrického stroje točivého podle vynálezu je zobrazen na připojeném výkrasu, kde obr. 1 znázorňuje tvar výstřižku plechu po první fázi.Šrafované plochy jsou vystřiženy a materiál propadl do odpadu. Čárkovaně je naznačeno...

Zařízení k pružnému uložení statoru hydroalternátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 264771

Dátum: 12.09.1989

Autori: Rada Bohuslav, Podroužek Jiří, Masopust Rudolf

MPK: F16F 15/12

Značky: hydroalternátorů, pružnému, zařízení, statoru, uložení

Text:

...hydroalternátoru. Je toho dosaženo odstraněním tepelné dilatace a dostatečně měkkou odezvou systému vůči přenášené síle.Prinoip pružného uložení statoru hydroalternátoru podle vynálezu je zobrazen na obr. I přiloženého výkresu. Příkladné provedení pružného uložení statoru hydroalternátoru podle vynálezu je zobrazen v detailu s rozkreslenými pružinovými izolátory a viskozními tlumiči na obr. 2 přiloženého výkresu.Pružné uložení statoru...

Uložení statoru turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262245

Dátum: 14.03.1989

Autori: Šídlo Pavel, Bezpalec Vojtěch, Bezdíček Josef, Petrovský Ivan

MPK: F01D 25/16, F16C 35/00, F16C 35/067...

Značky: uložení, turbokompresoru, statoru

Text:

...upravenými kolmo k ose statoru a první patky statoru jsou uloženy na horní ploše druhého ložlskového stojanu s možností dilatace v horizontální rovině, přičemž oba ložiskové stojany jsou opatřeny držáky, v nichž jsou uložena svislá pera.Základní výhoda uložení podle vynálezu spočíva v tom, že umožňuje autokompenza 4ci teplotních deformací a omezení vlivu vysoké provozní teploty na práci ložisek při provozu, zejména tehdy, kdy provozní teploty...

Zařízení k uchycení vyjímatelného jha plechů statoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258932

Dátum: 16.09.1988

Autori: Pavlas Jaroslav, Zdeněk Dalibor, Maloušek Antonín, Benda Břetislav

MPK: H02K 15/14

Značky: vyjímatelného, uchycení, statoru, plechů, zařízení

Text:

...polohy ve směru hlavní osy stroje.Další výhodné úpravy spočívají v tom, že první úhelníková příĺožka a druhá úhelníková příložka jsou navzájom spojeny pomocným šroubem, přičemž druhá úhelníková příložka je připojena přídržným šroubem k postraniui kostry. svislý kolík může být v horní části opatřen závitempro nasunutou trubku a alespoň jednu maticí.Hlavní výhody řešení podle vynálezu spočívají V tom, že vyjímatelné jho plechu statoru lze...

Zapojení pro zkoušky motorů mezních výkonů s větším počtem třífázových vinutí statoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247246

Dátum: 01.08.1988

Autori: Haken Jioí, Hönich Pavel, Hajšo Štefan

MPK: G01R 31/06

Značky: vinutí, zkoušky, zapojení, mezních, statoru, větším, motorů, výkonu, počtem, třífázových

Text:

...motorem M 2 . První transformátor ga je k prvnímu zkoušenému motoru M 1 připojen prostřednictvím prvé větve se sériovou kombinací druhého vypínače 92, prvního sítoveho usměrňovače pí, první indukčnosti pl a prvního motorového invertoru 93, a také prostřednictvím druhé větve se sériovou kombinací třetího vypínače QB, druhého sítového usměrňovače ga, druhé indukčnosti ga a druhého motorového ínvertoru Q 4. První zkoušený motor M 1 je s...

Zařízení pro ustavení vyjímatelného jha statoru do dělené kostry statoru elektrických točivých strojů , zejména dynamoelektrických strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246397

Dátum: 01.08.1988

Autori: Števeek Konrád, Florovie Stanislav

MPK: H02K 1/18

Značky: elektrických, dělené, dynamoelektrických, ustavení, točivých, kostry, strojů, statoru, zejména, zařízení, vyjímatelného

Text:

...účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkledu jeho provedení podle přiloženého výkresu, kde obr. 1 znázorňuje schemeticky řez jhem statoru a spodní plovinou skříně ststoru svislou rovinou procházející hlavní osou stroje u zařízení pro ustevení vyjímatelného jha statoru do dělené kostry stetoru elektrických točivých strojů, zejména dynamoelektrickych strojů, podle vynálezu, přičemž vlevo od osy je znázorněno uspořádání s vodorovnymi...

Magnetický obvod statoru stejnosměrného stroje točivého s pomocnými póly

Načítavanie...

Číslo patentu: 257677

Dátum: 16.05.1988

Autori: Rákos Jaroslav, Žák Zdeněk, Mezírka Milan

MPK: H02K 1/06

Značky: obvod, magnetický, stroje, točivého, stejnosměrného, póly, pomocnými, statoru

Text:

...potřebu zvětšování objemu vodičů budicího vinutí hlavních pőlů magnetického obvodu atatoru. Je přitom nasnadě, že pro dooílení požadované mechanické tuhosti výhodného řešení magnetického obvodu statoru stejnosměrného stroje točivého s pomocnými pőly podle vynálezu jsou technologické spáry v jednotlivých vrstvách plechñ svazku plechů pravidelně prostřídány tak, aby příslušné technologické spéra v jedné vrstvě plechů bvla překryta v tomto...

Zařízení pro vyztužení čel vinutí statoru rychloběžných motorů mezních výkonů, zejména napájených z polovodičových měničů frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 255692

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pavlas Jaroslav, Benda Břetislav, Rakušan Milan, Maloušek Antonín, Zdeněk Dalibor

MPK: H02K 3/50

Značky: rychloběžných, napájených, mezních, výkonu, zejména, vinutí, vyztužení, zařízení, polovodičových, frekvence, měničů, statoru, motorů

Text:

...vynálezu dostatečnou pružnost. Navíc nemůže docházet k samovclnému uvolñování svorníků vlivem víbrací od pulsačních momentu či k odtlačování a postupnému uvolňování dílů výztužné konstrukce.vynález bude v dalším textu blíže osvětlen na příkladech provedení, znázorněných na pŕipojených Výkresech.- Na obr. 1 je schematicky znázorněn řez čelní částí stroje rovinou procházející hlavní osou stroje. Na obr. 2 a 3 jsou znázorněna dvě konkrétní...

Způsob klínování vodicích tyčí dynamoelektrických strojů, zejména jejich statorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246833

Dátum: 01.03.1988

Autori: Stejskal Alois, Lojka Jaroslav

MPK: H02K 15/10

Značky: klínování, způsob, dynamoelektrických, statoru, jejich, zejména, tyčí, vodicích, strojů

Text:

...tyčí a klínem.Působením tlaku příčně k podélné ose vodící tyče se dosáhne dokonalého přilehnutí vodící tyče ke dnu klínované drážky, e tím i k možnosti odměření skutečně potřebné tlouštky vymezovací podložky. Tato se pak spolu s klínem vsune do klínované drážky.Příkladné provedení způsobu podle vynálezu je zobrazeno v celkovém pohledu na obr. 1 na klínoveném statoru v podélném řezu spolu s příčným řezem klínované drážky v detailu na...

Skříň statoru osového turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255170

Dátum: 15.02.1988

Autori: Klaus Lubomír, Bělohoubek Karel, Misárek Dušan, Janč Zbyněk

MPK: F04D 29/52

Značky: statoru, osového, skříň, turbokompresoru

Text:

...okraj jazyku mezikruhového difuzoru. Její boční stěny jsou tanqenciálně napojeny na vnitřní válcovou stěnu sběrné komory. Na čelní stěně duté výztuhy je v rovině symetrie umístěno usměrňovací žebro, které je od protilehlě stěny sběrné komory po celé délce odděleno spárou.Provedení skříně statoru osového turbokompresoru podle vynálezu zajištuje spolehlivý provoz stroje i při nejnáročnějších provozníchpodmínkách. současně však optimálně řeší...

Zařízení pro klínování vodících tyčí dynamoelektrických strojů, zejména jejích statorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243535

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bárta Eduard, Ferkl František

MPK: H02K 15/10

Značky: strojů, klínování, statoru, tyčí, jejich, dynamoelektrických, zařízení, zejména, vodicích

Text:

...zejména jejich autorů. Sestává se ze silových prvků uatavitelných mezi vodicí tyčí a tělesem dynamoelektriokého stroje a z montážní příruby připévnitelné k čelu tělesa dynamoelektrického stroje. Na piírubě dynamoelektrickěho stroje je ustavitelný pracovní člen rovnoběžně s podélnou osou klínová drážky v těleee.Ustavením silových prvků mezi vodicí tyčí a tělesem dynamoelektrického stroje se dosáhne dokonalého pľilehnutí vodloích tyčí ke dnu...

Elektrický motor s budicím vinutím ve svazku plechů statoru zapojeným v sérii s vinutím rotoru a s kompenzačním vinutím

Načítavanie...

Číslo patentu: 244242

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pavlica Ivo, Krkavec Miroslav, Štipánek Jaroslav

MPK: H02K 3/34, H02K 3/46

Značky: vinutím, kompenzačním, budicím, rotoru, motor, elektricky, plechů, svazků, zapojeným, sérií, statoru

Text:

...s vinutím rotoru, přičemž pouzdro je Vytvořeno z materiálu magneticky i elektricky nevodivého a je vydutým dnem přivráceno k rotoru.Řešenim elektrického motoru s budicún vinutim ve svazku plechů statoru, zapojeným v sérii s vinutim rotoru a s kompenzačním vinutím, podle vynálezu se dosáhne především potlačení vlivu reakce kotvy při rozběhu motoru a dále kompenzace transformačního a reaktančního napětí při chodu motoru. Tím se dosáhne...

Upevnění tyčí vinutí statoru elektrických strojů točivých na výstupu z drážky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241945

Dátum: 01.12.1987

Autori: Mareeek Stanislav, Kubánek Antonín

MPK: H02K 3/50

Značky: výstupu, vinutí, tyčí, statoru, drážky, strojů, točivých, upevnění, elektrických

Text:

...opřená o boky rozšířené drážky a z části o korýtko, je vně drážky přes horní radiální vložku apravou a levou tangenciálni vložku převlečeno korýtko, jehož pravý a levý bok je opřen o stahovaci palce. Unevněni tyče vinuti statoru elektrického stroje točivého podle vynálezu umožňuje doknnákñší vyztuženi tyče vinuti v jednom 2 nejvíce ohrožených míst.Přidáním horních příložek se zvyšuje ohybová tuhost tyče vinutí V tangenciálním aměru,a tim se...

Systém plynového chlazení aktivního železa statoru turboalternátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241910

Dátum: 01.12.1987

Autor: Sobotka Vladimír

MPK: H02K 1/20

Značky: železa, turboalternátoru, plynového, chlazení, aktivního, systém, statoru

Text:

...je poměrně obtížný způsob přívodu chladicího plynu ke krajům železa. Známé řešení bud užívá jako napájecí komory celý čelní prostor statoru, přičemž je nutné vyřešit montážně komplikované utěsnění prostoru plynové mezery, nebo se studený plyn přivádí mezi stahovací deskou a krajem železa, což opět přináší nevýhodu, že je nutné omezit odstupňování konců stato~ rových zubů, které je žádoucí z hlediska snížení přídavných ztrát od čelního...

Způsob izolování a vyztužení čel vinutí statorů elektrických strojů točivých

Načítavanie...

Číslo patentu: 241854

Dátum: 01.12.1987

Autor: Kordoš Peter

MPK: H02K 3/38

Značky: točivých, elektrických, vinutí, izolování, statoru, způsob, vyztužení, strojů

Text:

...pro zalévání je nákladné a pro malý počet strojů se instalace nevyplácí.Tyto nevýhody odstraňuje způsob izolování a vyztužení čel vinutí statorů elektrických strojů točívých, zvláště zxratových generátorů, jehož podstata spočívá v tom, že čelní spojky se vloží mezi první a druhou desku tvaru mezikruží tak, že konce čelních spojek prochází drážkami v izolační trubce, která tvoří vnitřní plášť prstence, jehož vnější plášť tvoří bandáž a...

Jho statoru velkých synchronních strojů točivých

Načítavanie...

Číslo patentu: 244042

Dátum: 16.11.1987

Autor: Koneený Milan

MPK: H02K 1/18

Značky: statoru, točivých, synchronních, strojů, veľkých

Text:

...provedení podle vynálezu je, že i při rozdílu teplot do 25 °C mezi jhem statoru a skeletem kostry je zaručene, že jho bude trvale předepnuto vnějšími silami vyvozenými šrouby. Tím nemůže dojít k uvolnění jha statoru na lichoběžníkových previtkách a ani k jeho borcení. Prodlouži se intervaly generálních oprav i životnost stroje.Příkled praktického provedení vynálezu je na pripojených výkreseoh, kde na obr( 1, Z je provedení s otvory v...

Zařízení pro ochranu kovových předmětů, uložených v okolí velkého magnetického pole, vytvářeného rotorem alternátoru bez statoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253571

Dátum: 12.11.1987

Autori: Delassus Jean, Comensoli Jean-claude, Pouger Paul, Gey Michel

MPK: G01R 31/34, H02K 15/16, H05K 7/20...

Značky: magnetického, kovových, statoru, uložených, předmětů, ochranu, rotorem, okolí, velkého, vytvářeného, zařízení, alternátoru, pole

Text:

...kde se zařízení,tvořené rotorem, jeho ložisky a nosíči a klecemi s příslušnými nosiči sestavuje dohromady. Poté se vozíky lg zavezou dovnitř tunelu, kde uloží nosiče lg ložisek na kluzná vedení llpomocí zvedáků, kterými jsou vozíky lg opatřeny. Vozíky ll, používané pro nosiče lg, 15dolních polovin li, ll klecí lg, lg, jsou opatřeny zvedáky gg, které po spuštění dovolují uložení nosičü lg, lg na kluzná vedení ll.Každá polovina klece, jak...

Magnetický obvod statoru synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238535

Dátum: 01.11.1987

Autor: Kuklík Václav

MPK: H02K 1/16, H02K 1/20

Značky: stroje, statoru, synchronního, obvod, magnetický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká magnetického obvodu statoru synchronního stroje s radiálními větracími štěrbinami tvořenými distančními vložkami mezi svazky plechů. Řeší problém snížení hladiny hluku. První konec distančních vložek umístěny mezi zuby a druhý konec distančních vložek umístěný na obvodu statorových plechů jsou proti sobě natočeny o 40 až 60 % pólové rozteče. Směr zakřivení je u sousedních mezer mezi póly vystřídán.

Postranice kostry statoru velkého horizontálního točivého stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250703

Dátum: 14.05.1987

Autor: Svěchota Albert

MPK: H02K 5/04

Značky: postranice, horizontálního, točivého, stroje, kostry, statoru, velkého

Text:

...rovněž známy postranioe, z nichž každá sestava ze dvou částí v různé tlouštce, které jsou vzájemné svařeny. Tyto postranice jsou však vhodné zejména pro takové točivê stroje, u nichž není z konstrukčních důvodů omezena celková výška postranic.Uvedené nevýhody jsou podle vynálezu odstraněny postranicí kostry statoru velkého horizontàlního točivého stroje. Podstata vynàlezu spočíva v tom, že nad i pod statorovym otvorem v základní časti jsou...

Upevňovací ústrojí čelní části vinutí statoru elektrických strojů točivých a způsob jeho zhotovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238732

Dátum: 16.03.1987

Autori: Alexa Ladislav, Stauber Jiří, Sládek Vladimír

MPK: H02K 3/50

Značky: vinutí, strojů, čelní, točivých, zhotovení, upevňovací, ústrojí, částí, statoru, elektrických, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Upevňovací ústrojí čelní části vinutí statoru elektrických strojů točivých, zvláště zkratových alternátorů řeší problém tangenciálního a radiálního upevnění tyčí vinutí za výstupem z drážek paketu plechů a způsob jeho zhotovení. Mezi tyče vinutí opatřené nevytvrzenou izolací a lichoběžníkové výřezy v pravé a levé příložce je na straně přivrácené a odvrácené od vzduchové mezery uložena horní a dolní vložka trojhranného tvaru. Všechny příložky...

Zařízení k upevnění magnetického obvodu statoru, zvláště u velkých synchronních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249442

Dátum: 12.03.1987

Autori: Rada Bohuslav, Ziegler Miloslav

MPK: H02K 1/18

Značky: zvláště, upevnění, strojů, synchronních, veľkých, magnetického, zařízení, statoru, obvodů

Text:

...při výrobě kostry. U velkých synchronních strojů je dokonce možné provést operací ustavování držákd e pravítek pro skládání magnetického obvodu z výrobního závodu na staveniätě.Magnetický obvod lze složit beze spár včetně přodepnutí složeného magnetického obvodu statoru, kterým se omezí tepelná naméhání. Výroba držáků je jednoduchá, dochází k úspoře materiálu a pracnosti. Držáky po zsvaření do horizontálnúch desek slouží zároveň jako výztuhy...

Postranice kostry statoru velkého horizontálního točivého stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238146

Dátum: 16.02.1987

Autor: Svěchota Albert

MPK: H02K 5/04

Značky: statoru, velkého, horizontálního, postranice, točivého, kostry, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká postranic velkého horizontálního točivého stroje, které jsou umístěny na čelech kostry a slouží jak pro jeho upevnění k základu, tak i pro upevnění magnetického obvodu stroje. Každá postranice je sestavena ze spodní a horní části, které jsou vzájemně spojeny svařením. Výška spodní části je 30 až 50 % z celkové výšky postranice a tloušťka horní části je 50 až 70 % tloušťky spodní části postranice.

Skříň statoru radiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 234663

Dátum: 01.01.1987

Autori: Škaloud Vladimír, Bartoň Petr, Aldorf Pavel

MPK: F04D 29/42

Značky: statoru, radiálního, turbokompresoru, skříň

Zhrnutie / Anotácia:

Skříň statoru vícestupňového radiálního turbokompresoru, která je složena z válcového pláště skříně a rozděleného v horizontální rovině na horní a spodní díl a oba díly jsou vzájemně spojeny prostřednictvím přírub a šroubů. Na čele válcového pláště jsou uchycena jednodílná víka, ve kterých jsou umístěny ucpávky, včetně propojovacích kanálů a vnitřních prostorů labyrintové ucpávkové části.

Způsob výroby kostry statoru stejnosměrného stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234553

Dátum: 01.01.1987

Autori: Severa Oldřich Ing, Vodička Zdeněk, Laštovica Milan, Gazda Jiří

MPK: H02K 5/04

Značky: stroje, kostry, statoru, výroby, způsob, stejnosměrného

Zhrnutie / Anotácia:

Dosud se kostry statorů s listěným jhem provádějí tak, že listěného se skládá v přípravku a pří opracování kostry statoru se tato pracně ustřeďuje podle dosedacích ploch pro hlavní a pomocné póly v dutině listěného jha. Tyto nevýhody jsou podle vynálezu odstraněny tím, že listěné jho se skládá na trny upevněné v jedné nahotovo opracované skříni. Po slisování listěného jha druhou skříní se upevní volné konce trnů v druhé skříni, například...

Izolační těleso pro čelní izolaci svazku plechů statoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 235483

Dátum: 15.11.1986

Autori: Gatěk Zdeněk, Čípek Jiří, Mezírka Milan

MPK: H02K 1/06, H02K 3/38

Značky: statoru, svazků, izolaci, těleso, čelní, izolační, plechů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká izolačního tělesa s proudovodnými koncovkami, jejichž kotevní části jsou uspořádány ve vyhloubeních prvních nálitků a jsou opatřeny polohovacími půlkulovitými prolisy, čímž se docílí zaručeně pevného spojení proudovodných koncovek s izolačním tělesem. Alespoň ve dvou protilehlých obloukovitých částech izolačního tělesa mezi druhými nálitky jsou vytvořena vybrání, čímž vznikne prostor, který umožňuje přístup ke svazku plechů...

Kostra statoru elektrického stroje hranatého tvaru svařovaného provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 236976

Dátum: 01.10.1986

Autor: Píchal Miroslav

MPK: H02K 1/18

Značky: stroje, hranatého, provedení, svařovaného, elektrického, statoru, tvaru, kostra

Zhrnutie / Anotácia:

Kostra statoru elektrického stroje hranatého tvaru, svařovaného provedení, která se skládá ze tří konstrukčně samostatných částí, tj. magnetického samonosného jha a dvou svařovaných rámů kostry statoru. Každou s těchto částí lze vyrábět nezávisle na sobě třeba na jiném pracovišti. Po vložení časti magnetického samonosného jha do částí svařovaného rámu kostry statoru se tyto spojí v jeden celek.

Magnetický obvod statoru a rotoru elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 232996

Dátum: 15.07.1986

Autori: Krumpolc Eduard, Stolařík Milan

MPK: H02K 1/06

Značky: rotoru, obvod, statoru, elektrického, magnetický, točivého, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Magnetický obvod statoru a rotoru elektrického stroje točivého s radiální vzduchovou mezerou, s axiálními, v tangenciálním směru natočenými drážkami, má alespoň jeden z obvodu v axiálním směru tvořen dílčími svazky, vzájemně oddělenými distančními vložkami z nemagnetického materiálu, s výhodou z elektricky vodivého materiálu. Tím se docílí snížení magnetické vodivosti obvodu v axiálním směru, vedoucí k potlačení rozptylového toku, uzavírajícího...

Listěné jho statoru stejnosměrného stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 235671

Dátum: 01.06.1986

Autori: Severka Oldřich, Ordáš Jan, Laštovica Milan

MPK: H02K 23/02

Značky: stroje, statoru, stejnosměrného, listěné

Zhrnutie / Anotácia:

Lištěné jho statoru stejnosměrného stroje, složené ze segmentů jediného tvaru střídavé na rub a na líc s překládáním spár a se spárami překrytými hlavními póly se provádějí i s vnějším tvarem hranatým. Spojením sousedních segmentů svary v místech dělicích spár se podle vynálezu zvýší radikální tuhost lištěného jha v místech hlavních pólů bez potřeby dalšího výztužného prvku.