Patenty so značkou «statorem»

Podložka svorkovnice, zvláště pro točivý elektrický stroj s bezkostrovým statorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260446

Dátum: 15.12.1998

Autori: Ordáň Jan, Laštovica Milan, Gazda Jiří

MPK: H02K 5/22

Značky: podložka, točivý, elektricky, statorem, bezkostrovým, zvláště, stroj, svorkovnice

Text:

...je proto třeba chránit proti poškozeuí.Fříkladné provedení vynálezu je znázorněno na připojeném výkrese, kde obr. 1 představuje částečný podélný řez elektrickým strojem V místě svorkoV-níce a obr. 2půdorys podložky strorkovníce podle vynálezu. K bezkostrovému statoru 1 točivého elektrického stroje je LlpEVľlĚH přední ložískový štít 2. Stator 1 se skládá z plechů 3 stažených deskamí 4. Nad otvorem 5 V předním ložiskovém štítu 2 je upevněna...

Zařízení pro měření vzájemných posunů mezi rotorem a statorem otáčivého stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238640

Dátum: 15.05.1987

Autor: Bigret Roland

MPK: H02K 15/16

Značky: posunu, stroje, měření, otáčivého, rotorem, statorem, zařízení, vzájemných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro měření vzájemných posunů mezi rotorem a statorem otáčivého stroje ve směru kolmém na osu otáčení rotoru obsahuje čidlo upevněné ke statoru, kluzátko třoucí se o rotor, táhlo, radiálně se opírající o kluzátko působením pružných prostředků a mající svůj druhý konec uložený proti čidlu, takže čidlo měří vzduchovou mezeru, která ho odděluje od protilehlého konce táhla. Řešení podle vynálezu umožňuje zrušit parazitní signály vyplývající...

Zařízení k axiálnímu nastavení funkční mezery mezi statorem a rotorem rotačního inkrementálního snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 249829

Dátum: 15.04.1987

Autor: Loun Bohuslav

MPK: B23Q 17/10

Značky: nastavení, mezery, snímače, statorem, inkrementálního, funkční, rotačního, axiálnímu, rotorem, zařízení

Text:

...spočíva v tom, že využívá stšvajici kruhové drážky,záp 1 chu,ve válcovém povrchu ložiskového pouzdra, která dosud zůstává zcela nevyužłta a -je. splše na překàžku. Do této drâžky se vklàdà jeden nebo vice kruhových segmentů, zabírajícłch celou šířku dràžky, jejichž konce jsou rozřłžnuty a v těchto jrozřiznutich jsou rozpinány vtlačovanými klinovými nebo kuželu-evými součástnł, které procházejl fíxačnłm tělesem, nasazeným na vàlcovém...