Patenty so značkou «staticky»

Statický plastový čistič pokožky chrbta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5671

Dátum: 04.03.2011

Autor: Petrovka Peter

MPK: A47K 7/00

Značky: pokožky, chrbta, čistič, staticky, plastový

Text:

...ošetrenia povrchu náterovýrni látkami a pri navrhovanom hladkom povrchu hlavného panela čističa je možné ho veľmi ľahko očistiť bežnými čistiacimi prostriedkami používanými v domácnostiach.Hlavný panel 30 je V priečnom a pozdlžnom profile tvarovaný ako eliptický oblúk, ktorého priemer ,sa nemení po celom obvode hlavného panela Q. Pri prednom pohľade je hlavný panel 39 tvarovaný ako obdlžnik, ktorého dve dlhšie strany sú rovnobežne a dve...

Statický miesič, spôsob výroby a konfigurácia miesičov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10611

Dátum: 20.04.2009

Autor: Jud Michael

MPK: B01D 53/74, B01D 53/34, B01F 15/00...

Značky: miesičov, konfigurácia, spôsob, výroby, miesič, staticky

Text:

...by sa mali presne vyladiť, príliš silne narušia.0009 Z patentového spisu DE 43 13 393 A 1 je známe usporiadanie statických miesičov, pri ktorom v radochprebiehajúcich naprieč na smer prúdenia je usporiadaných viacerolichobežníkových vychyľujúcich prvkov. Vychyľujúce prvky sú v každom rade paralelne k sebe navzájom naklonené V smere prúdenia. Susedné rady sú pritom vyhotovené vždy po pároch,ktorých vychyľujúce prvky V pozdĺžnom smere sú k...

Extrúzny spôsob výroby plastového granulátu so staticky disipatívnym efektom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15431

Dátum: 14.08.2008

Autori: Caro Juan Carlos, Grafe Clemens

MPK: B29B 9/12, C08K 3/00, C08J 3/12...

Značky: granulátu, disipatívnym, spôsob, výroby, staticky, efektom, plášťového, extrúzny

Text:

...Sfarbujú koncový produkt do tmavá (zelená, sivá, hnedá) a túto farbu nemožno prekryť inou farbou. Tieto častice ICP sú okrem toho veľmi citlivé na strihanie. Ich účinok možno eliminovať existujúcim strojovým spracovaním, pretože sú strihaním v extrúderí mechanicky poškodzované. ICP, ako sadze, 2zaručujú trvalé vodivé vlastnosti. Ich obstarávacia cena je však vyššia ako cena komerčne dostupných sadzí.0027 Zo všetkých komerčne dostupných...

Statický zmiešavač, zahrnujúci najmenej pár lopatiek na vytvorenie prietokového vírenia v kanáli

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9096

Dátum: 12.06.2007

Autori: Schoeck Joachim, Moser Felix, Sulzer Worlitschek Sabine

MPK: F15D 1/02, B01F 5/06, B01F 5/04...

Značky: prietokového, zmiešavač, vytvorenie, vírenia, lopatiek, kanáli, staticky, najmenej, zahrnujúci

Text:

...2 až 15 sa týkajú výhodných foriem uskutočnenia zmiešavača podľa vynálezu. 0012 V ďalšom je vynález objasnený na základe výkresov. zobrazujúObrázok 2 pár lopatiek zmiešavača v trochu zjednodušenom vyobrazeníObrázok 3 priehľadné zobrazenie páru Iopatiek podľa obrázka 2 a0013 Zmiešavač 1 podľa vynálezu, ako je zobrazený za pomoci obrázkov 1 až 4, zahrnuje najmenej jeden pár Iopatiek ako zmiešavaci prvok 2, s ktorým sa vkanáli 10 vprúdení 3...

Statický zmiešavač

Načítavanie...

Číslo patentu: 285721

Dátum: 06.06.2007

Autori: Cvengroš Ján, Rotheneder Heinz

MPK: B01F 13/00, B01F 7/00, B01F 5/06...

Značky: staticky, zmiešavač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka statického zmiešavača na miešanie kvapalín a/alebo na prípravu dispergovaných kvapalných systémov, ako sú emulzie a suspenzie. V potrubí sú uložené gule s rovnakým alebo rôznym priemerom, pričom pomer medzi svetlosťou potrubia a priemerom gúľ je medzi 1.10 až 3.00.

Statický tesniaci prvok pre akusticky oddelené namontovávané diely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9342

Dátum: 07.02.2003

Autor: Salameh Ralf

MPK: F02F 7/00, F02F 11/00

Značky: namontovávané, prvok, diely, staticky, oddělené, akustický, tesniaci

Text:

...dielu a otvorom motora. Ztohto vyplýva ďalšia výhoda, že vdôsledku flexibilne realizovanej spojovacej zóny je možné veko uzáveru skrine ľahšie namontovat a demontovať. Najmä pri demontáži už nemôžu byt tuhé namontovávané dielyStvárnenie veka skrine podľa vynálezu ponúka ďalšiu výhodu, ženamontovávané diely sú vintenzívnejšej miere akusticky oddelené. Tak majú akusticky oddelené systémy často väčšiu tuhosť, ktorá negatívne ovplyvňuje...

Statický penetrometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 267483

Dátum: 12.02.1990

Autori: Burian Erik, Nešvara Jaromír, Ryba Vladimír, Michalec Zdeněk, Drha Pavel

MPK: G01V 9/00

Značky: penetrometr, staticky

Text:

...horní části opatřeným šroubovou pružinou s připevněnou zakulaconou nebo jinak vytvarovanou přítlačnou deskou ze spodni strany s příložnou stavitelnou dotykovou yyčinkou, která je napojena na dotykový hrot ručičkového úchylkoměru,jehož podstata spočívá v tom, že stavitelné dotyková tyčínka je přesouvatelně radiálně napojena na jedno rameno dvojromenné páky, ktorá je výkyvně uložena v tělese ponetrometru. K tělesu penetrometru je rovněž...

Statický výkonový dvoucestný vícefázový polovodičový usměrňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 264236

Dátum: 13.06.1989

Autori: Skypala Zdenek, Daniel Jiří, Dresler Jaromír

MPK: H02K 11/00, H02M 7/06

Značky: dvoucestný, staticky, polovodičový, vícefázový, výkonový, usmerňovač

Text:

...elektricky vodivě nalisovány svými stejnosměrnými výstupy V otvorech příslušného fázového úseku elektricky vodivého nosného tělesa 1 a jejichž vstupní střídavé vývody 21 jsou vzájemné propojeny střídavým propojovacím uzlem 5, k němuž je současně připojen i první vývod 31 odrušovacího kondenzátoru 3, upevněného na nosném tělese 1. Druhý vývod 32 odrušovacího kondenzátoru 3 je pak připojen k příslušnému fázovému úseku nosného tělesa 1. Střídavý...

Statický mísič pro toku schopná média

Načítavanie...

Číslo patentu: 263906

Dátum: 12.05.1989

Autori: Redlich Joachim, Havlín Vladimír, Winkler Kurt

MPK: B01F 5/06

Značky: schopná, staticky, media, mísič

Text:

...vynálezu se t-oho dosáhne tím, že se do trubkovitého pláště uspořádají centrálně symetricky a spojitě navzájom prepojené mísicí elementy, přičemž každý element je tvořen třemi oproti axiálnímu a radiálnímu směru šikmo orientovanými vodicími plochami. Vodicí plochy každého» elementu představují k vnitřní stěně trubky přiléhající eliptické segmenty, na jejichž tětivy navazují vždy dvě d~o tv-aru rybicny uspořádané trojúhelníkové plochy....

Statický snímač složek úhlu náklonu normály roviny od vertikály

Načítavanie...

Číslo patentu: 261118

Dátum: 12.01.1989

Autori: Machala František, Vaněk František, Okapal Jan, Pospíšil Karel

MPK: G01C 9/14

Značky: náklonu, snímač, roviny, staticky, úhlu, normály, složek, vertikály

Text:

...třemi dosedacími výstupky 7. - ~ i .Na pružné desce 1 jsou vhodnč umístěny tenzometry 9, 10, a to na vnitřním vetknutí pružné desky 1 tenzometry 9 a na vnějším vetknutí křemíkově pružné desky 1 tenzometry 10. Na křemíkové pružné desce 1 se však nejvíce osvedčilo vytvoření tenzometrů 9, 10 diťúzí, neboimplantováním.Na obr. 2 je znázorněno optimální rozmístění tenzometrů 9, 10 na pružné desce 1 v ose x a v ose y. Například na křemíkové...

Statický zmiešavač na homogenizáciu viskóznych kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 261092

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kupko Rudolf

MPK: D01D 13/02

Značky: zmiešavač, staticky, kvapalín, viskóznych, homogenizáciu

Text:

...v tvare hranolovitého telesa a nemožno ho použit do potrubia, alebo vŕtaného prcdukčného kanála.Podstatou tohoto vynálezu je statický zmiešavač na homogenizáciu viskózových kvapalín., najmä. tavenin syntetických polymérov, ktorý pozostáva z plášte, v ktorom je uložené aspoň jedno valcovité teleso opatrené najmenej jedným stredovým prívodným kanálem, na ktorý sú pripojené prívodné prietokové kanáliky z obvodu vyústujüce do stredu...

Statický směšovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 256219

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šír Jiří, Lecjaks Zdeněk, Macháč Ivan

MPK: B01F 5/06

Značky: směšovač, staticky

Text:

...tekutin uplatňuji všechny mechanismy směšování. Výhodou statického směšovače podle výnálezu je tedy přiměřená jeho délka, nízká tlaková ztráta a poměrně nízká pracnost. Volba materiálu je podminěna agresivitou prostředí a při správné volbě je jejich údržba minimální.Funkci statického směšovače podle vynálezu lze ovlivňovat i volbou úhlu, který svírají eliptické plochy náběhové a koncové části a plochy zalomených obdélníků střední části s...

Statický míchač pro směšování tekutin v potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253614

Dátum: 12.11.1987

Autori: Seichter Pavel, Jaroměřský Jaroslav, Khol Miroslav

MPK: B01F 13/00

Značky: staticky, tekutin, míchač, potrubí, směšování

Text:

...je jednoduchá a pořizovaoí náklady jsou nízké.Příkladné provedení vynálezu je sohematicky znázorněno na přiloženýoh výkresoch. Na obr. 1 je nárysný řez stetického míchače pro směšování tekutín v potrubí na obr. 2 je nárys statického míohaoího elementu pravotočivého na obr. 3 je řez A - A a pohled B na prevotočivý element na obr. 4 je nárysstatického michaoího elementu levotočivého na obr. 5 je řez A - A e pohled B na statický element...

Statický mísič ke zpracování kapalných směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234508

Dátum: 01.11.1987

Autori: Mojžíš Miroslav, Vilím Otakar Ing, Svoboda Pavel, Fedorov Jevgenij Grigorjevič, Zavjalov Leonid Sergějevič, Kohoutek Petr, Šmatlová Taťána, Fedjukin Dimitrij Lvovič, Šlesingerová Marie Ing, Dobrjakov Nikolaj Dmitrijevič, Nagornova Antonina Michajlovna, Kongarov Georgij Semjonovič, Galle Alexandr Robertovič

MPK: B01F 3/10

Značky: staticky, zpracování, mísič, směsi, kapalných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká statického mísicího zařízení ke kontinuálnímu míchání kapalných směsí polymerů. Podstatou zařízení podle vynálezu je válcovitá mísicí komora, do jejíž horní kuželovitě se rozšiřující části se přivádí jedna ze složek směsi středem jádra a druhá složka se přivádí na obvod této části. Spodní část komory je střídavě vyplněna kotouči s axiálními vybráními na obvodu a s centrálním axiálním otvorem, mezi oběma typy kotoučů je umístěna...

Statický směšovač pro směšování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 251891

Dátum: 13.08.1987

Autori: Král Jan, Kára Jan, Valenta Svatopluk, Rybín Miroslav

MPK: B01F 5/02

Značky: směšovač, tekutin, směšování, staticky

Text:

...pravoúhléhou nehotobecně podlouhlého průřezuvmůže mítmenší roizměr -průřezu, výšku-jen .několikamožno jednoduše vyrobit napříkladąvybrou-xwrtšením nebo vyfrézovärním jen velmi mělké udrážky do jediné nebio obou polovin tělesa trysky. Obě poloviny tělesa trysky je Intoižno velmi snadno od sebe odtdělit a trysku tak vyčistlt. Nastavením úhlu, který spolu svírají osy trysek, je možno ouvlivňooat homogenitu směsi kłapualín, kiapalrn a plynů...

Statický směšovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 237383

Dátum: 01.08.1987

Autori: Hác Jaroslav, Dolejš Václav

MPK: B01F 5/00

Značky: staticky, směšovač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká statického směšovače šroubového, který sestává ze dvou šroubovitě uspořádaných plochých pásů s opačným směrem rotace a trubky nebo tyče, která je umístěna v ose pláště směšovače, přičemž vnitřní šroubovitý pás je pevně navinut na vnitřní trubce nebo tyči a vnější pás přiléhá k vnitřní stěně pláště. Vnitřní a vnější šroubovitě uspořádané ploché pásy jsou pevně spojeny. Je výhodné, aby pracovní prostory vymezené oběma šroubovitě...

Statický snímač úhlu náklonu svislé osy tělesa od vertikály

Načítavanie...

Číslo patentu: 250181

Dátum: 15.04.1987

Autori: Machala František, Okapal Jan, Vaněk František, Téra Pavel

MPK: G01B 7/30

Značky: staticky, svisle, snímač, úhlu, tělesa, vertikály, náklonu

Text:

...dosku nelepeny. Na polevodičove pružná desce l se vsak nejvíce osvedčilo vytvoření tensonetrd á difúzí.Na obr. 2 je statický snímač úhlu náklonu vytvoť-en opět z pružne desky l z neteriúlu stejnáho druhu jak je uvedene v popise obr. 1, ale pružná deske 1 je upevnine v přechodovém členu g ve tvaru prstence na teže str-en jeko závaží i materiál prstence je stejného druhu jak uvedene v popise obr. 1.Nosník g závaží je připevněn přímo k pružné...

Statický homogenizačný člen

Načítavanie...

Číslo patentu: 248239

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kupko Rudolf

MPK: B01F 5/06, D01D 13/02

Značky: staticky, člen, homogenizačný

Text:

...za súčasnej homogenizáoie rozvádzaného média, avšak vynález uvažuje prietok-Dve kanáliky kolmé na steny pilovitých idrážok.Podstatou tohoto vynálezu je statický homogenizačný člen podla čs. A 0 č. 209 579 pozostávajúci z homogenizačneho telesa opatreného na čelách sústavou pilovitých drážok, pričo-m na plochách pilovitých drá 4 žok sú vytvorené šikmé priebežné prietokové kaunáliky, ktoré sa môžu striedať s kolmými priebežnými...

Statický měnič kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229593

Dátum: 15.09.1986

Autori: Máca Zdeněk, Dostál Zdeněk, Caha Jaromír

MPK: H02M 5/443

Značky: staticky, měnič, kmitočtu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká statického měniče kmitočtu se společnou komutací tyristorů mostu střídače. Účelem vynálezu je zjednodušení zapojení komutačního obvodu statického měniče kmitočtu, které vede k nižším nárokům na počet a dynamické parametry potřebných polovodičových prvků při současném docílení vyšší účinnosti a spolehlivosti provozu. Uvedeného účelu se dosáhne vhodným uspořádáním aktivních a pasivních prvků komutačního obvodu statického měniče...

Statický směšovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 222813

Dátum: 15.03.1986

Autori: Novák Václav, Kvasnička Miroslav

Značky: staticky, směšovač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká statického směšovače ke směšování tekutin v potrubí, pro dispergaci vzájemně mísitelných kapalin, pro dispergaci plynu do kapaliny, intenzifikaci přestupu tepla při proudění vazkých kapalin a podobně. Uvedené zařízení sestává ze statického směšovače, uloženého v potrubí. Jeho podstata spočívá v tom, že je tvořen nejméně dvěma souosými kuželovými tělesy, v nichž jsou vytvořeny lamely a mezery, kde vrchol každého kuželového tělesa...

Staticky určité zavěšení výložníku, zejména u strojů pro povrchové dobývání

Načítavanie...

Číslo patentu: 220551

Dátum: 01.07.1984

Autori: Müller Erich, Kersten Peter, Meixner Peter

Značky: povrchové, zejména, výložníku, určité, strojů, staticky, zavěšení, dobývání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ohybově tuhého jednostranně se opírajícího nosníku s proměnlivým, rovnoměrně rozloženým zatížením, především pro výložník dopravníku strojů, užívaných pro povrchové dobývání. Tento vynález musí zabezpečit velmi lehkou konstrukci výložníku nebo velkou délku výložníku. Podle vynálezu se toho dosahuje tím, že se ohybově tuhý výložník (l) opírá kloubově v koncovém bodě a u druhého konce je zavěšen v několika opěrných bodech podpory...