Patenty so značkou «statického»

Systém na vytvorenie statického televízneho obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5471

Dátum: 07.06.2010

Autor: Novák Pavel

MPK: H04N 5/00

Značky: televízneho, systém, obrazů, statického, vytvorenie

Text:

...každá bunka 15 obrazovky je napájaná elektrickým prúdom a pri viacfarebnom zobrazení počet buniek vzrastie podľa počtu farieb.Tento systém obrazovky je menovite vhodný pre veľkoplošné LED displeje.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie bude bližšie objasnené pomocou obr. l, ktorý predstavuje schematické zobrazenie systému.Príklady uskutočnenia technického riešeniaSystém na vytvorenie statického televízneho obrazu, podľa obr. l,...

Zapojenie systému zariadení na udržanie statického tlaku a chemickú úpravu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4518

Dátum: 07.07.2006

Autor: Daniš Miroslav

MPK: E03B 1/00, C02F 1/42

Značky: zapojenie, chemickú, statického, zariadení, tlaku, udržanie, systému, úpravu

Text:

...potrubie je cez najmenej jeden úpravňový obtok prepojené na najmenej jedno výstupné úpravňové potrubie s impulzným Vodomerom, ktoré je cez najmenej jeden doplňovací solenoidný ventil s elektromagnetickým doplňovacím ventilom a cez najmenej jedno zásobné potrubie prepojené na najmenej jednu zásobnú vodnú nádrž.Je výhodné, že najmenej jedno výstupné úpravňové potrubie je cez najmenej jeden doplňovací obtok prepojené na najmenej jedno zásobné...

Zařízení na detekci statického tlaku vzduchu pro uvolňovač padáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260225

Dátum: 15.12.1998

Autor: Slabý Jiří

MPK: G01L 7/10

Značky: padáku, detekci, vzduchu, statického, zařízení, uvolňovač, tlaku

Text:

...uvolňovače padáku i pro seskoky na vodní hadinu.Na výkresu je schematicky znázgrhěn příklad provedení zařízení na detekci statického tlaku vzduchu pro uvolňovač padáku podle vynâlezu. Vku g vybavený tlakoměrným systémem se skládá alespoň ze dvou snímačů tlaku vzduchu l, opatřených otvory pro vstup okolního vzduchu a vyústěných do vzduchovodů g, zavedených do uvolňovače padáku g. Snímače tlaku vzduchu łmohou být vzájemně propojeny...

Zařízení na redukci statického tlaku kapalin a plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268640

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kuchařík Josef, Preisler Vlastimil, Klepárník Vojtěch

MPK: F04D 29/66, F16L 55/04

Značky: kapalin, statického, tlaku, redukci, plynů, zařízení

Text:

...odtokovou komoru přenosového kanálu kapaliny nabo plynu. Štěrbina se vyznačuje velkým štíhloatnín poměrem, tj. pomerom délky a výšky v rozaezi přibližně 50 až 200.výhodou štärbiny je spolehlivá dosažení bezkavitační redukce vysokého tlaku. Hlučnoat při prochodu kapaliny ětěrbinou je vo arovnlní e clonovými přepážkani a kruhový otvorea podatatně nižší. Zařazení ětěrbinové clony do racirkulace v jadarných elektrárnách ee odatraní vibrace ve...

Zařízení pro řízení statického měniče kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268501

Dátum: 14.03.1990

Autori: Micu Dan, Cracea Ion, Zaroni Romulus

MPK: H02M 7/515

Značky: zařízení, kmitočtu, řízení, statického, měniče

Text:

...komutačni periody nastane otevření druhého a třetího hlavního tyrístoru lg, I a současně třetího a čtvrtého zhášecího tyristoru Igł.Při reaktívní zàtěži, když zhasne prvni a čtvrtý hlavní tyristor Tl, T 4 popripade . druhý n třnt( hlnvní tyrtntnr T 7, T 3, rnnktívní proud rntěřn jn přnjłmún první n druhou ľekupcruční díoduu gł, gg, popřípodč třntí n čtvrtou rekuparační diodou D 3, D 4 ktoré propouštějí elektrický proud v průběhu času...

Zařízení k indikaci statického nevývažku obrobků rotačního tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266888

Dátum: 12.01.1990

Autori: Volf Bohumil, Sklenář Miroslav

MPK: G01M 3/00

Značky: nevývažku, rotačního, indikaci, tvaru, obrobků, statického, zařízení

Text:

...vůlí do podélných výřezů le nástavce 1 d nosného pouzdra 1. Je však třeba uvést i to, že funkční délka M těchto kulových čepů 29 je shodná se vzdálenosti N roviny os čepů 22 d Cardanova kloubu 22 od mezikružné čelní plochy nástavec 1 d nosného pouzdra 1popisovanćho zařízení. To má příznivý účinek na funkční spolchlívost a idcntiíikační schopnost tohoto zařízení, o jehož činnosti bude pojctlííántr v tiâllŠĺlíl. Uvedené výřczy le. množňtlii...

Zapojení systému pro zvyšování statického tlaku plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263934

Dátum: 12.05.1989

Autori: Talpa Ivan, Šmíd Vladimír, Dufek František

MPK: F17C 13/02

Značky: plynů, systému, tlaku, zapojení, statického, zvyšování

Text:

...zapojení systému pro zvyšovaní statického tlaku plynu je schematícky nakreslen na připojeném obrázku, kde jsou zobrazeny základní prvky zařízení propojené plnými čarami znázorňujícími spojovací potrubí.Zapojení systému pro zvyšovaní statickéh~o tlaku plynu podle vynálezu sestava ze zásobní tlakové nádoby 1 spojené potrubím přes plynový ventil 2 jednak se vstup 2ním otvorem první tlakové nádoby 3 s vestavěnou membránou 4, ke které je...

Zapojení pro potlačení statického hazardu na výstupu multiplexoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260872

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kristen Jiří

MPK: H03K 19/00

Značky: výstupu, statického, potlačení, hazardů, multiplexoru, zapojení

Text:

...200. Obdobuě jsou propojeny i následující vstupní datové svorky m-tá 00 M je spojene s in-týrn datovým vstupem 101 V prvního multíplexoru 100 a současně je spojene s prvním datovým vstupem 201 druheho multiplexoru 200. Zároveň první vstupní adresová svorka 01 je prop-ojoua na první adresový vstup 11 prvního mnltiplexoru 1,00 a nadto je propojeua na Jitąpa 31 jzrmí oegace 401, jejíž výstup 41 je spojen s prvním adresovým vstupem 21...

Zapojení řízení jedno a vícefázového mostu střídače tyristorového statického měniče kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257655

Dátum: 16.05.1988

Autori: Bradáč Vladimír, Caha Jaromír

MPK: H02M 1/08, H02M 1/084

Značky: statického, vícefázového, jedno, zapojení, mostů, kmitočtu, tyristorového, měniče, řízení, střídače

Text:

...jedno ,s vícsfázového mostu střídače tyristorověho ststického měníče kmitočtu s řízením zapojeným podle vyndlezu je v jeho zapojení s individuální komutací, vyznečeněn ne obr. 1, každá fáze mostu střídsče tvořeno nejnáněp jedním tyristoreu 4 horní větve, který je přípojen ne klednou svorku ł stejnosměrného zdroje .mostu střídačev svou anodou, k s nejmáně jednímvtyrístorem 2 dolní větve, který je přípoą-Ajen na zápornou svorku g...

Zapojení pro generování statického televizního obrazce

Načítavanie...

Číslo patentu: 255059

Dátum: 15.02.1988

Autor: Včislák František

MPK: H04N 7/13

Značky: televizního, obrazce, zapojení, statického, generování

Text:

...Pro zobrazení jemných obrysů~ stačí zachovat jemné členění obrazu jen v jednom směru rozkladu, např. v řádkavém rozkladu. Tohoto provedení, tj. jemného členění ve vertikálním směru po jednotlivých televizních řádcích se týká další popis. V horizontálním směru tvoří bezprostředně v řádku po sobě následující obrazové body se stejným jasem a příp. se stejnou barvou obrazový prvek. Velikost obrazového prvku je tak proměnná a závisí na obrazové...

Zapojení obvodu pro řízení spínacích prvků statického měniče kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237155

Dátum: 01.10.1987

Autori: Škrland Bohdan, May Josef, Kočí Jiří

MPK: H03K 5/00

Značky: měniče, statického, prvků, spínacích, řízení, kmitočtu, obvodů, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru silnoproudé elektrotechniky a řeší problém zapalování spínacích prvků v závislosti na hodnotě výstupního fázového proudu a hodnotě vypínací doby tyristorů střídače úměrné absolutní hodnotě a úhlu vstupní impedance vazebního členu připojeného ke komplexní impedanci cn nebo vvn sítě. Ve třech komparátorech porovnává rozhodující tři parametry a při překročení kteréhokoliv signalizuje poruchový stav signalizační zařízení.

Způsob statického smáčení kapilár roztokem stacionární fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 244869

Dátum: 14.08.1987

Autori: Paxson Timm Edward, Steil Klaus-peter, Kim Leo, Tang Sunny Conrad

MPK: G01N 30/00

Značky: smáčení, statického, stacionární, kapilár, způsob, roztokem, fáze

Text:

...hodinu.K tomu ještě je nutné kapiláru s roztokom termostatovat a po celou dobu smdčení udržovst přibližně stálou hodnotu vakua. Uvedené nevýhody odstraňuje způsob statickáho emáčeni kapilár roztokem stacionární fáze, jehož podstatou je, že se kapilára naplňuje roztokom staciOnární fáze v nízkovrouoím rozpouštědle a celá se udržuje při teplotě vyšší než je teplota varu rozpouätědla. 4způsob podle vynálezu umožňuje urychlení celého procesu...

Použitie statického zmiešavača pre kontinuálne snímanie viskozity pretekajúcich vysokoviskóznych medií

Načítavanie...

Číslo patentu: 252373

Dátum: 13.08.1987

Autori: Matišin Mikuláš, Havlík Pavol, Andraščík Ondrej

MPK: D01D 1/09

Značky: použitie, zmiešavača, vysokoviskóznych, médií, statického, viskozity, kontinuálně, pretekajúcich, snímanie

Text:

...polyméru statickým zmiešavačom a v dôsledku toho ku zmenám tiaioového spáadu média pred a za statickým zmiešavačom.Pri využití statických zmiešavačruv, najmä prekážkových sme zistili, že počas dlhodobého používania týchto, nedochádza k tvorbe usadenín na jeho povrchu tak, aby došlo k zmenám tokových vlastností v takom rozsahu, aby meranie v prevádzkových podmienkach nebolo reproduk-ovateiiné. Naviac príetokový profil statického zmiešava 4ča...

Zapojení statického zdroje pro nabíjení a vybíjení akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250340

Dátum: 15.04.1987

Autori: Heinrich Petr, Kmínek Zdeněk, Raba Pavel

MPK: H02J 7/02, H02J 7/04, H02J 7/10...

Značky: zdroje, statického, nabíjení, akumulátorů, zapojení, vybíjení

Text:

...a sledu fází a prvním výstupem 222 obvodu 22 kontroly polarity »akumulátoruDruhý výstup 183 obvodu 18 logiky vyhodnoecení stavu zátěže, druhý výstup 163 obvodu 16 komparátoru napětíově úrovně,druhý výstup 213 obvodu 21 výpadku a sledu fávzí a »druhý výstup 223 obv-odu 22 kontroly polarity akumulätoru jsou spojený s druhým vstupom 243 obvodu 24 signalizace. Druhý vstup 202 obvodu 20 měření derivace výstupního proudu je spojen .s »druhým...

Obvod statického nulování

Načítavanie...

Číslo patentu: 234449

Dátum: 01.03.1987

Autor: Müller Rudolf

MPK: H03K 21/30

Značky: nulování, statického, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obvodu statického nulování. Podstatou vynálezu je, že je tvořen prvním dvouvstupovým hradlem NAND CMOS, jehož dva vstupy jsou připojeny k běžci odporového trimru, zapojeného svým prvním vývodem přes první rezistor ke svorce napájecího napětí a svým druhým vývodem přes druhý rezistor na zem, přičemž výstup prvního dvouvstupového hradla NAND CMOS je spojen jednak přes třetí rezistor, jednak přes čtvrtý rezistor a diodu v záběrném...

Zapojení pro kmitočtově závislé omezení proudu statického měniče kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231733

Dátum: 15.07.1986

Autori: Křiváček Ladislav, Laňka Zdeněk

Značky: omezení, zapojení, proudu, měniče, statického, závislé, kmitočtu, kmitočtově

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení pro kmitočtově závislé omezení proudu statického měniče s regulátorem proudu, k jehož výstupu je připojen zatěžovací obvod a řeší problém omezení proudu spojitě v závislosti na kmitočtu. Účelu se dosahuje tím, že k výstupu statického měniče kmitočtu je připojen vstup kmitočtového detektoru, jehož výstup je spojen se vstupem nastavovacího obvodu žádané hodnoty proudu statického měniče kmitočtu a výstup nastavovacího obvodu...

Způsob měření statického a dynamického namáhání součástí a konstrukcí lepenými polovodičovými tenzometry

Načítavanie...

Číslo patentu: 226211

Dátum: 01.02.1986

Autori: Kozák Karel, Hrubant Ladislav, Kučera Jaromír

Značky: měření, konstrukcí, lepenými, tenzometry, způsob, namáhání, dynamického, statického, polovodičovými, součástí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob měření statického a dynamického namáhání součástí a konstrukcí lepenými polovodičovými tenzometry vyznačený tím, že měřený předmět s alespoň jedním nalepeným tenzometrem se ohřeje do oblasti počáteční pracovní teploty, načež se postu pně ohřívá až do oblasti konečné pracovní teploty a současně se vyhodnocuje změna odporu tenzometru na teplotě, potom se měřený předmět podrobí měření v pracovních podmínkách a nalezená změna odporu...

Řídicí obvod statického měniče kmitočtu s pulsní regulací výstupního napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218776

Dátum: 15.04.1985

Autori: Švábenský Zdeněk, Dostál Zdeněk

Značky: obvod, měniče, řídící, kmitočtu, regulaci, pulsní, výstupního, napětí, statického

Zhrnutie / Anotácia:

Při pulsní regulaci výstupního napětí, kdy se mění počet impulsů v půlperiodě, přičemž dva impulsy na půlperiodu představují minimální počet, kdy je možno ještě napětí regulovat, a kdy se s rostoucím kmitočtem zmenšují mezery mezi impulsy, není v určitém okamžiku, vzhledem ke konečným vypínacím dobám tyristorů, možno impulsy k sobě dále přibližovat a přitom jejich počet již klesl na dva. Při daném poměru kmitočtu a napětí tedy již není další...

Zapojení pro přizpůsobení statického měniče kmitočtu s přirozenou komutací k zátěži

Načítavanie...

Číslo patentu: 217000

Dátum: 15.02.1985

Autori: Křiváček Ladislav, Laňka Zdeněk

Značky: kmitočtu, komutaci, zapojení, přizpůsobení, zátěží, statického, přirozenou, měniče

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro přizpůsobení statického měniče kmitočtu s přirozenou komutací k zátěží, tvořené oscilačním obvodem indukčního tavicího nebo ohřívacího zařízení. Účelu se dosahuje tím, že jedna z částí oscilačního obvodu, tvořeného induktorem a oscilační kondenzátorovou baterií, je opatřena odbočkami , k nimž je pomocí soustavy spínačů připojen statický měnič kmitočtu s přirozenou komutací, přičemž k ovládacím svorkám spínačů jsou...

Zapojení pro bezkontaktní řízení statického stupňového kompenzátoru účiníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 215416

Dátum: 01.01.1985

Autori: Petrů Ctibor, Fuksa František

Značky: stupňového, účiníku, statického, zapojení, bezkontaktní, kompenzátoru, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro bezkontaktní řízení statického stupňového kompenzátoru účiníku. Vynález spadá do oboru silnoproudé elektrotechniky a jeho účelem je odstranit nerovnoměrné zatěžování kompenzačních kondenzátorů a spínačů a tím předčasnému vyřazení některých z nich. Účelu bylo dosaženo zapojením obsahujícím preferenční článek určující pořadí obsazování kompenzačních stupňů. Vynález je určen pro řízení statického stupňového kompenzátoru účiníku v...