Patenty so značkou «starého»

Prípravok na chemickú modifikáciu starého papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: 288084

Dátum: 09.05.2013

Autori: Kazíková Jana, Považanec František, Katuščák Svetozár, Kirschnerová Soňa, Vizárová Katarína

MPK: D21H 25/02, C07D 211/98

Značky: chemickú, modifikáciu, papiera, prípravok, starého

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa prípravok, ktorý pozostáva z 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínu v množstve 0,5 % hmotn. do 3 % hmotn., deacidifikačného činidla v množstve do 30 % hmotn. a zvyšok do 100 % hmotn. tvorí rozpúšťadlo. Prípravok môže byť vo forme roztoku a/alebo suspenzie, pričom vo forme suspenzie je tvorený aj detergentom v množstve 1 až 2 % hmotn.

Prípravok na predĺženie životnosti starého papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: 287799

Dátum: 19.09.2011

Autori: Rychlý Jozef, Kirschnerová Soňa, Vizárová Katarína, Kronek Juraj, Katuščák Svetozár

MPK: D21H 17/00, C08L 79/00, C08L 79/04...

Značky: papiera, starého, predĺženie, prípravok, životnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je prípravok na predĺženie životnosti starého papiera pozostávajúci z poly(2-(C1-C4)alkyl-2-oxazolínu) alebo poly(2-fenyl-2-oxazolínu) a organickej alebo anorganickej bázy.

Prípravok na chemickú modifikáciu starého papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5429

Dátum: 07.04.2010

Autori: Katuščák Svetozár, Kirschnerová Soňa, Kazíková Jana, Považanec František, Vizárová Katarína

MPK: D21H 17/00

Značky: prípravok, starého, papiera, modifikáciu, chemickú

Text:

...z hľadiska zmeny molekulovej hmotnosti celulózových reťazcov a tiež mechanických vlastností.2,2,6,ó-tetrametylpiperidínové deriváty sú známe pre ich antioxídačné vlastnosti. Tieto veľmi účinne premieňajú radikálové častice na neutrálne molekuly, čím spôsobujú inhibíciu autooxidačnej degradácie polymérov. Čiastočne zdegradovaná celulóza obsahuje hydroperoxidové skupiny. Pomocou predmetného prípravku obsahujúceho 4-substituované deriváty...

Spôsob a zariadenie na vytriedenie zložky lepenky zo zmesi starého papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1604

Dátum: 31.07.2002

Autor: Grumbach Udo

MPK: B07B 13/00, D21B 1/00

Značky: spôsob, zložky, zmesí, vytriedenie, starého, papiera, lepenky, zariadenie

Text:

...od transportného zariadenia.Ďalej je uvedená úloha v príslušnom zariadení vyriešené tým, že zložku papiera a zložku lepenky naplocho transportujúcim transportným zariadením, ktorékončí v tríediacej stanici a v koncovej oblasti je medzi oblasťami podpier a pod nimi-3 opatrenými volnými priestormi, vtriediacej stanici usporiadaným prenášaclm zariadením, ktoré je opatrené voľne vystupujúcimi bodcami a ktoré sa pohybuje synchrónne s...

Zařízení pro rozpouštění starého papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241486

Dátum: 15.09.1987

Autori: Fengler Gerd, Hennen Hans, Botta Artur, Scholz Harald

MPK: D21B 1/32

Značky: starého, papíru, rozpouštění, zařízení

Text:

...hmoty. Hlavní odváděcí potrubí 14 ústí do hrubého odvaděcího potrubí 15. SÍJÍO 18 nad odváděcím prostorem 29 je skloněno k vodorovné rovině rovněž pod os-trým úhlem 25 až 35 °, takže je kolmé na osu rotace hřídele 26 rotačního míchadla 16. Dno 28 odváděcího prostoru 29 je rovnoběžné se sítem 18.Hrubé odváděcí potrubí 15 je určeno pro odvádění nečistot, kusů velkých rozměrů a velké hmotnosti, jež nelze rozmělnit a jež proto neprojdou...