Patenty so značkou «stanovenou»

Zariadenie na dávkovanie liečiv s pevne stanovenou dávkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2339

Dátum: 15.10.2004

Autori: Burroughs Andrew Christopher, Barron Traci Jo, Hixson David William

MPK: A61M 5/315

Značky: dávkou, pevně, zariadenie, stanovenou, liečiv, dávkovanie

Text:

...dávky zahŕňa nulovaci segment,segment zapojovania matice a segment otáčania matice, spojené do postupnosti, pričom injekčná sekcia spája segment otáčania matice s nulovacím segmentom. spolupracujúce prvky matice a ovládača sú odpojené v dobe, keď sa ovládač nachádza v nulovacom segmente a spolupracujúce prvky matice a ovládača sa zapojujú v dobe, keď je ovládač posúvaný cez segment zapojovania matice medzi nulovacím segmentom a segmentom...

Zařízení k převodu drátů, rozřezaných na stanovenou délku do jednoduché vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 251230

Dátum: 11.06.1987

Autori: Palutke Werner, Konschak Werner

MPK: B65G 47/14

Značky: jednoduché, drátu, délku, převodů, zařízení, stanovenou, vrstvy, rozřezaných

Text:

...Haľpy 3 KHOoýMneHM Kai aannx n,aHöpa~.nuonuan-öanxa, c aoanpawno-nocrynąwen§HuM nàuxeaueu, EOTODMG napannenbno npyr ř K npyry ycranoaneuu B pane. Bn 6 pauuoHHanÁ 6 anxa, Hamann crbpona xowopoücHa 6 xe.HanPO®HHHp 0 BaHHeM, Hanpàannercnn pane axcuanbuo H ćsnsunaercà c Kpuaomunuoá maTyHHmM Mexannsnou. PaMa HanpannaeTcn 6 oKqBmM oópaaon Ha onopnom cwone, Koropuñ oőpasyer noaepxHocrb~npnneraHua npononox. C uenbm...