Patenty so značkou «stanic»

Skriňa integrovaného rozvádzača transformačných staníc

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6192

Dátum: 06.08.2012

Autor: Mikula Andrej

MPK: H02B 1/26

Značky: skriňa, integrovaného, rozvádzača, transformačných, stanic

Text:

...spotreby a sekcie hlavného istenia a transformácie prúdu, z ktorých posledne dve sú umiestnené vedľa seba v rovnakej výške od základne tvorenej podlahou objektu a sú vybavené uzamykateľnými dvierkami. Sekcia vývodových istiacich prvkov je voľne prístupná z okolia. Sekcia prípájacích káblov umiestnená v dolnej časti skrine je zvonku uzatvorená odnímateľným krytom.Hlavnými výhodami takéhoto technického riešenia sú najmä kompaktnosť skrine...

Spôsob časovej synchronizácie využitím mobilných staníc v CDMA komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: 287389

Dátum: 28.07.2010

Autori: Tiedemann Edward, Wheatley Charles Iii

MPK: H04B 1/707, H04B 7/26

Značky: využitím, komunikačnom, synchronizácie, systéme, časovej, mobilných, spôsob, stanic

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob synchronizácie času druhej základňovej stanice s prvou základňovou stanicou podľa predloženého riešenia zahŕňa: zmeranie dĺžky (RTD1) oneskorenia obojsmernej cesty prenosov z prvej základňovej stanice (62) do mobilnej stanice (60) komunikujúcej s prvou základňovou stanicou (62) a späť ako signál (502) spätného spoja z mobilnej stanice (60) do prvej základňovej stanice (62) zmeranie, v mobilnej stanici (60), prvého časového rozdielu...

Spôsob výmeny informácií medzi stacionárnou a mobilnou Bluetooth stanicou v závislosti od priestorovej blízkosti týchto staníc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6410

Dátum: 08.02.2007

Autori: Gaufer Andreas, Rother Rainer, Hofmann Johannes

MPK: H04L 12/56, H04W 84/18, H04W 4/02...

Značky: výměny, mobilnou, blízkosti, týchto, stanic, spôsob, stanicou, stacionárnou, závislosti, informácií, bluetooth, priestorovej, medzi

Text:

...splnené, uživatel dostane cez dialóg na displejisvojho mobilného koncového prístroja otázku, či je ochotný prijať informácie - tu môže uživatel dodat svoje potvrdenie. Informácie sa teraz prenesú a uživatel ich môže následne použiť. Prípadne sa tu dá druh informácii, ktoré odošle Bluetoothhotspot, vybrat pomocou V prvom kroku zvoleného Bluetooth mena (Bluetooth meno Hra, aby sa dostala hra, Bluetooth meno Hudba, aby sa dostala...

Prefabrikovaný betónový prvok staníc katódovej ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4200

Dátum: 01.07.2005

Autor: Kalis Pavel

MPK: C23F 13/00, E04H 12/12

Značky: betónový, prefabrikovaný, prvok, katódovej, stanic, ochrany

Text:

...dvierok.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom obr. l znázorňuje prefabrikovaný betónový prvok stanic katódovej ochrany podľa technického riešenia, obr. 2 znázorňuje betónový prvok po spojení betónového stĺpu a betónovej hlavice, obr. 3 znázorňuje možnost vyrobenia betónového prvku v celostí bez potreby spájania betónového stĺpu a betónovej hlavice, obr. 4 znázorňuje starý stav a...

Zapojenie na príjem rádiových staníc vysielaných cez internet

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3445

Dátum: 04.02.2003

Autor: Šablický Adrián

MPK: H04L 29/00, H04H 1/02

Značky: vysielaných, internet, stanic, radiových, zapojenie, příjem

Text:

...stanice Spojenej s vysokofrekvenčným vysielačom a internetového rádia, pozostávajúceho z vysokofrekvenčného prijímača, vstupno výstupných prevodnikov, pamätí, výstupných zariadeni a prehliadača.Prehľad obrázkov na výkresochNa výkrese je znázornená schéma zapojenia podľa tohto technického riešenia.Zapojenie na príjem rádiových staníc vysielaných cez intemet podľa tohto riešenia pozostáva z intemetovej rádiovej stanice l obsahujúcej internetovú...

Montážny rám nástenných domových regulačných staníc plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282847

Dátum: 22.11.2002

Autori: Kováč Ladislav, Gála Tibor

MPK: F16L 3/00, F17D 1/04, G01F 15/18...

Značky: plynů, montážny, domových, stanic, nástenných, regulačných

Zhrnutie / Anotácia:

Montážny rám nástenných domových regulačných staníc plynu, v ktorom je k hornému ramenu rámu (1) pripevnená horná príchytka (2) a k dolnému ramenu rámu (1) je pripevnená aspoň jedna dolná príchytka (3). K hornej príchytke (2) je pripevnený držiak (4) nosníka (5), pričom s jedným koncom nosníka (5) je spojené koleno (6) a s druhým koncom nosníka (5) je spojený nátrubok (7). V hornej príchytke (2) a dolnej príchytke (3) sú montážne otvory (8). K...

Montážny rám nástenných domových regulačných staníc plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1833

Dátum: 06.05.1998

Autori: Kováč Ladislav, Gála Tibor

MPK: F17D 1/04

Značky: plynů, stanic, regulačných, montážny, domových, nástenných

Text:

...pre pripojenie regulačných a meracích prístrojov zabraňujú pôsobeniu nežiadúcich síl,ktoré by mohli na prístroje pôsobiť.Na obvodový rám sú pripevnené vodítka a spony, ktoré umožňujú jednoducho a bezpečne pripojiť a odpojiť kryt domovej regulačnej stanice.Celá zostava-podľa technického riešenia je vyrobená vo výrobných priestoroch a ako celok je na mieste montáže pripevnená k nosnej stene a pripojená na vstup a výstup plynu.Prehľad...

Materiál do podkladných vrstiev podvalového podložia železničných tratí a staníc

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1786

Dátum: 04.03.1998

Autori: Hundáková Adriana, Kačica Emil, Mach Marián, Mikšík Milan

MPK: E01B 1/00

Značky: vrstiev, podvalového, tratí, železničných, podložia, podkladných, stanic, materiál

Text:

...tom, že materiál do podkladných vrstiev podvaloveho podložiafrakcie veľkosti zŕn 0.125 mm až 63 mm, zároveň obsahfrakcie veľkosti zŕn 0.25 mm až 63 mm je 72 Ž až 90 hmotnosti, zároveň obsah frakcie veľkosti zŕn 0.5 mm až 63 mm je 51 Ž až 84 Ž hmotnosti. zároveň obsah frakcie veľkosti zŕn 1 mm až 63 mm je 40 Ž až 74 Ž hmotnosti. zároveň obsah frakcie veľkosti zŕn 2 mm až 63 mm je 31 Ž až 64 Ž hmotnosti. zároveň obsah frakcie veľkosti zŕn 4 mm...

Kamenivo do konštrukcie koľajového lôžka železničných tratí a staníc

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1785

Dátum: 04.03.1998

Autori: Kačica Emil, Mikšík Milan, Mach Marián, Hundáková Adriana

MPK: E01B 1/00

Značky: stanic, koľajového, lôžka, tratí, kamenivo, železničných, konštrukcie

Text:

...veľkosti zŕn 8 mm až 45 mm. zároveň obsah frakcie veľkosti zŕn 16 mm až 45 mm je 85 až 100 Z hmotnosti. zároveň Obsah frakcie veľkosti zŕn 32 mm až 45 mm je 0 Z až 10 Z hmotnosti. Pritom musí byť splnená podmienka. že žiadne zo zŕn nie je väččieVlastnosti kameniva do konštrukcie koľajového lôžka železničných tratí a staníc umožňujú jeho použitie do koľaje kategórie 1. až 9. rádu ako aj do súvisiacich výhybiek, ale iba výhybiek na...

Kamenivo do konštrukcie koľajového lôžka železničných tratí a staníc

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1784

Dátum: 04.03.1998

Autori: Mikšík Milan, Hundáková Adriana, Kačica Emil, Mach Marián

MPK: E01B 1/00

Značky: konštrukcie, stanic, lôžka, železničných, kamenivo, tratí, koľajového

Text:

...ako 90 mm. Zároveň zŕn menších ako 22 mmje O Z až 7 Ž hmotnosti. Vlastnosti triedy 3 kameniva do konštrukcie koľajoveho lôžka -železničných tratí a stanic umožňujú jeho použitie do koľaje kategorie 6. až 9. rádu akoaj do súvisiacich výhybiek.Triedu 2 kameniva do konštrukcie koľajového lôžka železničných tratí a staníc možno použit v náročnejších kategóriách koľaji. ako sú koľaje kategórie 1. až 5. rádu a súvisiace výhybky. s výnimkou hlavných...

Riadiací systém verejných telefónnych staníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 277752

Dátum: 19.02.1992

Autori: Ibanez Palomeque Francisco, Mir Cepria Jose

MPK: H04L 12/00, H04M 3/42

Značky: telefónnych, riadiaci, veřejných, stanic, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Riadiaci systém verejných telefónnych staníc (1) pozostáva z overovacích a identifikačných jednotiek (2) zapojených medzi modulovými verejnými telefónnymi stanicami (1) a komutovanou telefónnou sieťou (6), ku ktorej je pripojený oblastný operačný systém (4), ku ktorému je pripojená sieť (8) s paketovým prepínaním, ku ktorej je pripojené overovacie a účtovacie stredisko (5) kreditných kariet. Komutovaná telefónna sieť (6) je pripojená špeciálnym...

Způsob snižování provozních tlakových ztrát filtračních stanic

Načítavanie...

Číslo patentu: 270709

Dátum: 12.07.1990

Autori: Albrecht Jiří, Albrecht Martin

MPK: B01D 29/10

Značky: tlakových, snižování, filtračních, provozních, způsob, ztrát, stanic

Text:

...poklesu průtokového množství, se toto řešilo výměnou íiltračních textilií za nové. Provozní zkoušky realizované v různých podmínkách nasazení průmyslových íiltrů prokázaly, že nepříznivá dlouhodobé narůstání provozních tlakových ztrát je možno odstranit krátkodobým intenzivním proplachem a to při proplachovací rychlosti nad 3,5 cm/5 dosahované při tlakovém spádu na textilii nad 2 500 Pa. Tím se prodlužuje provozní životnost taxtilia a snižuje...

Obvod pro automatické hradlované řízení zisku, zvláště televizních vysílačů retranslačních stanic

Načítavanie...

Číslo patentu: 268181

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bereczki József, Szalay István

MPK: H04N 5/38

Značky: televizních, automatické, hradlované, zisku, retranslačních, řízení, vysílačů, zvláště, obvod, stanic

Text:

...že synchronismus obou těchto signálů se znovu uataví ve velmi krátké době.Výhodný způsob provádění vynélezu je detoilnčjí popsan níže podle přiložených obrázků, kde na obr. 1 je blokové schéma obvodu o dvojí smyčkou podle vynalezu s na obr. 2 je schémntieký časový diagram hradlovneího signálu, to jest vzorkovaní, a synchroniznčniho impulsu.Obr. 1 znázorňuje uspořádání obvodu obsahujícího říditelný zesilovač 1 středngho knitočtu s automatickým...

Zariadenie na ochranu kondenzátnych potrubí a rozvodov kvapaliny výmenníkových staníc centrálneho zásobovania teplom

Načítavanie...

Číslo patentu: 266968

Dátum: 12.01.1990

Autor: Pavelica Milan

MPK: F28B 9/10

Značky: zariadenie, teplom, kondenzátnych, rozvodov, stanic, ochranu, výmenníkových, potrubí, kvapaliny, zásobovania, centrálneho

Text:

...čo predraží stavbu, plebo previesť nutenú dopravu kondenzatu pomocou podávacieho ejektora.Príklad prevedenia takéhoto zariadenia k ochrane kondenzétnych potrubí a rozvodov horúcej vody parných výmennikových stanic je uvedený na priloženej schéme zapojenia zariadení parných výmennikových stanic.Priložené schéma zapojenia je spracované pre konkrétne riešenie v súčasnej dobe projektovaných a prevedených parných výmennikových stanic, pričom v...

Zařízení pro tlumení dopadajícího materiálu u přesypových stanic pásové dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254824

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kutal Jiří, Žahour Jiří

MPK: B65G 39/10

Značky: stanic, dopravy, tlumení, materiálů, přesypových, pásové, zařízení, dopadajícího

Text:

...vlivom kusovitostivdopadajíoího materiálu. zýroveň se tím sníží negativní následky působící na činnou plochu vlivem ostrosti hran balvanů a jiných předmětů. Dále se sníží tlaky ve styku mezi spodní plochou pásu a pryžovými disky válečků, čímž se zvětší životnost vrohní a spodní krycí pryžové vrstvy dopravního pásu. Uvedené řešení lze instalovat na přesypech všeho druhu s minimálnímí náklady.Na připojených výkresoch je znázorněn schematicky...

Převodovka pro pohon čerpadel čerpacích stanic

Načítavanie...

Číslo patentu: 253496

Dátum: 12.11.1987

Autori: Mareš Václav, Lejček Miloslav

MPK: F16H 57/02

Značky: čerpadel, převodovka, stanic, čerpacích, pohon

Text:

...je to, že boční stěnyspodní části skříně jsou vytvořeny v rovinné návaznosti na vnější čelní plochy ložiskových třmenů vstupního a výstupního hřídele hnacího a hnaného ozubeněho kola.Výhodou převodovky podle vynálezu je to, že se značně zmenšila při stejném obsahu olejové náplně její stavební výška, což klsdně ovlivňuje jak výrobní náklady na stavbu základů a úpravu břehů, tak i vlastní montáž celého agregátu. Převodovka vlastně nemá...

Zařízení pro spojování dvou z nejméně tří stanic

Načítavanie...

Číslo patentu: 250225

Dátum: 15.04.1987

Autor: Reist Walter

MPK: B65G 35/00

Značky: tří, nejméně, zařízení, spojování, stanic

Text:

...podélnou štěrbinou v petrubním vedením 5 a rsouží pro vytváření spojení mezi přenášecím prvikem l a mezi jednou z cílový-ch stanic 2, 3, případně 4. Na konci, který je protilehlý ke spojovacímu ústrojí 16, je přenášecí prvek 12 trvale spojen s hlavní stanici 1.Dále je upraveno blíže neznázornenfě ovládání pohonu, ktere je Vytvořeno tak. že pohon 13 může přesouvat článkový řetěz 6 s kulovými klouby mezi různými polohami,v nichž je...

Zařízení pro zavodňování čerpadel a čerpacích stanic

Načítavanie...

Číslo patentu: 238079

Dátum: 01.04.1987

Autor: Sedláček Jindřich

MPK: F04D 13/14

Značky: stanic, čerpacích, zařízení, zavodňování, čerpadel

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru závlah, zejména čerpacích stanic, a týká se zařízení pro zavodňování čerpadel a sacích potrubí zejména u čerpacích stanic vzdálených od vodního zdroje. Účelem vynálezu je snížení výrobních nákladů a spotřeby materiálu odstraněním nutnosti budovat zvláštní vyrovnávací potrubí. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že evakuační potrubí (7) čerpadel (8) jsou spojena s vodním obsahem vyrovnávací nádrže (2) a to alespoň v minimální...

Zařízení pro vracení kondenzátu z předávacích stanic do výrobny tepla, zejména pro výměníkové stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 233857

Dátum: 01.04.1987

Autor: Štěpánek Jiří

MPK: F28B 9/08

Značky: kondenzátu, zařízení, stanice, stanic, předávacích, výrobny, výměníkové, vracení, zejména, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vracení kondenzátu z předávacích stanic do výrobny tepla, zejména pro výměníkové stanice, jehož podstata spočívá v tom, že zařízení podle vynálezu sestává z věžové ocelové nosné konstrukce, v jejíž horní části je umístěn sběrač kondenzátu spojený kondenzátním potrubím přes ustalovací nádržku se sběrnou nádrží kondenzátu, umístěnou v dolní části věžové ocelové nosné konstrukce, přičemž ke sběrné nádrží kondenzátu je připojeno...

Zařízení na ochranu čerpadel čerpacích stanic důlních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 248523

Dátum: 12.02.1987

Autori: Šír Miroslav, Harlass František, Stark Josef, Thelen Vladimír, Pařízek Bedřich, Holas Mikuláš, Brůha Jiří

MPK: E21F 16/00, F04B 39/10

Značky: čerpacích, stanic, důlních, ochranu, zařízení, čerpadel

Text:

...do výtlaku čerpadel důlních vod. Výtlak tohoto objemového kalového čerpadla může být vyveden do samostatného potrubí pro čerpáníąkalů z dolu na povrch.Zařízení podle vynálezu odstraňuje potřebu objemných předřadných usazovacích jímek a nebo značné omezuje jejich objem,přičemž řeší likvidaci usazených kalů v dole.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněno příkladné provedení zařízení na ochranu čerpadel čerpacích stanic důlních...

Způsob měření elektromagnetických variací Země a systém měřicích stanic pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234061

Dátum: 01.10.1986

Autori: Janů Zdeněk, Odehnal Milan, Tichý Rudolf, Petříček Václav

MPK: G01V 3/40

Značky: stanic, variací, způsob, země, systém, provádění, způsobu, měřicích, měření, tohoto, elektromagnetických

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata způsobu měření podle vynálezu spočívá v tom, že se pořizuje synchronně spolu s elektromagnetickým záznamem alespoň v jednom místě zkoumané oblasti v tomtéž místě také gradientometrický záznam lokálních elektromagnetických polí na povrchu Země. Systém měřicích stanic podle vynálezu je vytvořen alespoň ze dvou synchronně pracujících měřicích stanic a z ústředního zařízení pro vyhodnocování záznamů na výstupech stanic. Každá měřicí...

Zapojení obvodů pro přenos a vyhodnocení P-poruchových informací z N-poháněcích stanic pásových dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 220206

Dátum: 15.11.1985

Autor: Kužela Antonín

Značky: n-poháněcích, informaci, stanic, pásových, dopravníku, zapojení, prenos, obvodů, vyhodnocení, p-poruchových

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodů pro přenos a vyhodnocení P-poruchových informací z N-poháněcích stanic pásových dopravníků do velínu technologického celku se společným napájecím zdrojem a dvouvodičovým průběžným napájecím vedením, vyznačené tím, že na pěti (šesti nebo sedmi) vodičové průběžné adresové vedení (3) jsou paralelně připojeny svými vstupy časové dekodéry (11) kódu dvě z pěti (šesti nebo sedmi) na kód jedna z desíti (patnácti nebo jedenadvacíti) a...

Dispečerské zařízení s možností odpojení účastnických stanic v místech se zvýšeným nebezpečím

Načítavanie...

Číslo patentu: 223935

Dátum: 15.11.1985

Autori: Vontor Radomír, Hříbek Bohumír

Značky: místech, stanic, účastnických, odpojení, zařízení, zvýšeným, dispečerské, nebezpečím, možností

Zhrnutie / Anotácia:

Dispečerské zařízení s možností odpojení účastnických stanic v místech se zvýšeným nebezpečím, k hlasitému symplexnímu hovorovému spojení na hlubinných dolech mezi obsluhou ovládacího pracoviště a účastníky z jednotlivých důlních pracovišť, vyznačené tím, že jednotlivá účastnická vedení od koncových stanic (1) jsou na účastnické simplexní sady (2) dispečerské ústředny (3) připojena přes blokovací pole (4) tvořené elektronickými vypínači (5), s...

Zapojení obvodů pro přenos P-poruchových informací z N-poháněcích stanic pásových dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 222063

Dátum: 15.07.1985

Autor: Kužela Antonín

Značky: dopravníku, zapojení, p-poruchových, informaci, pásových, prenos, n-poháněcích, stanic, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodů pro přenos P-poruchových informací z N-poháněcích stanic pásových dopravníků do velínu technologického celku se společným napájecím zdrojem, s dvouvodičovým průběžným napájecím vedením, s obvodem volby dopravníku, jehož N-vodičový výstup je připojen k ovládacímu převodníku kódu jedna z desítí (patnácti nebo jedenadvacíti) na kód dvě z pěti (šesti nebo sedmi), dále s dekódovacím obvodem kódu dvě z pěti (šesti nebo sedmi) na kód...

Zařízení pro nouzové otevření šachetních dveří koncových stanic výtahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218845

Dátum: 15.04.1985

Autor: Jiřík Jaroslav

Značky: otevření, šachetních, koncových, výtahu, stanic, dveří, nouzové, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález odstraňuje tzv. uvěznění osob v kabině výtahu v takovém případě, kdy klec výtahu přejede při poruše otevírací pásmo koncové stanice výtahu a výtah se stane pro uživatele nacházejícího se v kabině výtahu neovladatelný, například při přejetí na koncový vypínač výtahu, takže nemůže otevřít šachetní dveře výtahu a opustit kabinu. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením pro nouzové otevření dveří koncových stadací páky dveřní uzávěrky...

Způsob synchronizace autonomních vysílacích stanic pracujících v časovém multiplexu a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 216174

Dátum: 15.10.1984

Autori: Wunderer Hans Jürgen, Plum Bernhard

Značky: multiplexu, způsob, zařízení, pracujících, synchronizace, autonomních, provádění, časovém, vysílacích, stanic

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob synchronizace autonomních vysílacích stanic pracujících v časovém multiplexu, navzájem stejně oprávněných, jimiž se zprostředkovávají jedné nebo více přijímacím stanicím informace ve formě povelových telegramů na stejném vysílacím kmitočtu ve vysílacím cyklu, přičemž každá vysílací stanice vykazuje přijímač pro příjem vysokofrekvenční energie vyslané od jiných příslušných vysílacích stanic a identifikačního znaku přiřazujícího přijímací...

Ovládací obvod pro řízení topných stanic v závislosti na povětrnostních vlivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 215104

Dátum: 15.10.1984

Autori: Kiss Lóránt, Nemes Sándor, Majoros Sándor, Fábián Tibor, Oláh Ferenc, Sándor Gyorgy

Značky: vlivech, obvod, ovládací, stanic, závislosti, topných, povětrnostních, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládací obvod pro řízení topných stanic v závislosti na povětrnostních vlivech se skládá z děliče napětí dávajícího povelový signál a obsahujícího odpor s konstantní hodnotou a čidlo teploty vystupujícího teplonosného média, z děliče napětí obsahujícího odpory s konstantní hodnotou a čidlo venkovní teploty, přičemž odpor s proměnnou hodnotou zapojený v dělicích bodech zmíněných děličů napětí tvoří proporcionální člen, dále z děliče napětí...

Zapojení pro dálkovou kontrolu zařízení, zejména výměníkových stanic

Načítavanie...

Číslo patentu: 216561

Dátum: 01.07.1984

Autor: Bednár Peter

Značky: kontrolu, stanic, zapojení, zejména, zařízení, dálkovou, výměníkových

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata zapojení podle vynálezu spočívá v tom, že ke svorkám telefonního vedení je připojen přijímač telefonního vyzvánění, na jehož vstup je připojen výstup generátoru tónů a na jehož výstup je připojen vstup čítače počtu zvonění, k jehož výstupu je připojen vstup generátoru pro postup zkoušek. K výstupu generátoru pro postup zkoušek je připojen vstup čítače provedených zkoušek, jehož výstupy kódu jsou spojeny se vstupy kódu převodníku kódu,...