Patenty so značkou «stálé»

Zařízení pro automatickou regulaci stálé statické výšky pneumatických pružin

Načítavanie...

Číslo patentu: 267839

Dátum: 12.02.1990

Autor: Krejčí Oldřich

MPK: F16F 9/43, F16F 9/04

Značky: pneumatických, stálé, automatickou, statické, výšky, pružin, regulaci, zařízení

Text:

...Ze zdroje Q proudí stlačený vzduch do pneumatické pružiny 1 eeškrcený spojení Ž přes polohový regulátor 1 a současně neseškrcený paralelní spojení ll přes redukční ventil lg a zpětnýventil ll. V pneumatické pružině 3 je doraz lg. Za výstupe ze zdroje 6 stlačeného vzduchu je uzavírací kohout g. Pokud pneumatické pružina g neohaahuje tlačený vzduch,epočívó tkací stroj l na pryžových pružinäch g a na dorazu li. Při uvádäní do provozu e otevře...

Zařízení pro udřžování stálé teploty v kapalném prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266838

Dátum: 12.01.1990

Autor: Peša Miroslav

MPK: B01J 19/00

Značky: udržování, prostředí, stálé, zařízení, teploty, kapalném

Text:

...ohřevu pre zvolených základních teplot i neUvedené nedostatky odstrañu že nádoba pro pracovní médium má tvoří vstupní a výstupní ramena,opatřeno temperovacím členem a mcovního média na požadovanou teplotu, časově pomalé změnyrovnoměrná a dlouhá tepelná homogenizace. je řešení podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom,tvar dvojité U trubice. Vnitřní trubice, jejíž rovné části je souose ulož ější trubici. Vstupní rameno je íchadlem, ena ve...

Rozměrově stálé podlahové dlaždice ze směsi měkčeného polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263285

Dátum: 11.04.1989

Autori: Smejkal Petr, Hnilica Zdeněk, Kotásek František, Filípek Svatopluk, Smejkal Vojtěch

MPK: B29C 43/20, B29L 31/10

Značky: podlahové, směsi, měkčeného, rozměrově, stálé, polyvinylchloridu, dlaždice

Text:

...rozměrová stabilita, která se projevuje tím, že po určité době používání dochází u nich k vytvoření nežádoucích spár mezi jednotlivými dlaždicemi. Je zjištěno, že příčinou tohoto jevu je vnitřní pnutí v materiálu vznikajíoí jednak nedostatočným a nesprávným chlazením a rovněž také již po 2 až 3 ročním používání následkem vymývání změkčovadel při běžném čištění podlahových dlaždic.Konstrukce podlahových dlaždic podle vynálezu odstraňuje shora...

Regulační ústrojí stálé statické výšky pneumatického vibroizolačního uložení objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260736

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pešík Lubomír, Krejčír Oldřich

MPK: F16F 15/04

Značky: stálé, objektu, regulační, statické, ústrojí, výšky, uložení, vibroizolačního, pneumatického

Text:

...napnuto. Ohebný závěs zabraňuje kmitavěmu pohybu objektu v požadovaném směru. Pneumatické pružiny mezi objektom .a podkladom omezují přenos .nežádoucích vibrací.Na priložených výkresoch jsou příklady provedení regulace stálé statické výšky pneumatického vibroizolačního uložení objektu podle vynálezu. Na obr. 1 je objekt podepřený dvěma pryžovými nárazníky ajednou pneumatickou pružlnou s »tlakovacím zařízením v podobě dušového ventilu a s...

Porézní, mechanicky a chemicky stálé materiály tvořené biomakromolekulami a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242624

Dátum: 01.05.1988

Autori: Trejtnar Jan, Pochylý František, Rotrekl Miroslav, Zetek Miroslav, Haeecký Miloš

MPK: C12N 11/12

Značky: způsob, jejich, stálé, přípravy, chemicky, tvorené, mechanicky, porézní, materiály, biomakromolekulami

Text:

...tis. Rozpouštidlo je možno odstranit, přitom materiál reversibilně zmenłi svůj objem.Příprava materiálů aodle vynálezu soočivá v tom, že se makrooorézni sférickà celuloza, zbotnalá ve vodě nebo v oufrujicim roztoku /objem oorů 90 Z, obsah vody 85 Z, 5,5 g/g suchého nosiče/.ořivede do rovnováhy s roztokom biomakromolekul při teolotě 0 až 40 °C. Přitom difunduji biomakromolekuly do oorézniho nosiče. Potom se celuloza-obsahující biomakromolekuly...

Dvoustupňový tlumič s automatickým regulátorem stálé statické polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254266

Dátum: 15.01.1988

Autori: Manďák Josef, Holub Vladimír

MPK: F16F 9/19

Značky: statické, stálé, tlumič, regulátorem, automatickým, polohy, dvoustupňový

Text:

...lg, příp. při vyšroubování šroubení na táhlu gg šoupátka dojde k propojení potrubí gg akumulátoru s potrubím 5 a do komory gł automatického regulát 0 ru.stá 1 é statické polohy Vtéká tlakovémédium ze zdroje ll tlakového média konstantního objemu, nastává plnění komory gl automatickéhoregulátoru stálé statické polohy.Opačně, jestliže je poloha kmitající hmoty lä zvýšena v důsledku odebrání hmot lg,příp. z jiných příčin, dojde k propojení...

Zařízení k napínání nitě zejména při navíjení kuželových cívek za stálé podávací rychlosti nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 253782

Dátum: 17.12.1987

Autori: Viták Josef, Holý Zdeněk, Pávek Miroslav, Procházka Miroslav, Horváth Jiří

MPK: D01H 13/10

Značky: navíjení, zařízení, zejména, kuželových, napínání, rychlostí, cívek, podávací, nitě, stálé

Text:

...civky lg upevněné v držáku ll. Napříč k dráze podávané nitě l je přiřazen napinač §, který je opatřen clonou lg a nekonečným pásem §, na kterém je napínač Ž pohyblivě uložen. Zařízení je dále opatřeno dvěma čidly ll a ll, která jsou uložena v ro vině rovnoběžné s rovinou pohybu napínače 5 a která vymezují krajní polohu napínače É a timvelikost délky smyčky nitě l. Čidla jsou uspořádána v neznázorněném elektrickém obvodu regu látoru otáček...

Přenosné laboratorní zařízení pro provádění deformace materiálu za konstantního tahového napětí při zvolené stálé teplotě

Načítavanie...

Číslo patentu: 245389

Dátum: 15.09.1987

Autori: Oddej Miška Koloman, Euba Štefan

MPK: G01N 3/18

Značky: deformace, zařízení, teplotě, materiálů, laboratorní, zvolené, stálé, konstantního, napětí, provádění, prenosné, tahového

Text:

...pracovní část zařízení z jednoho termostatu do druhého jednoduchou, řádově sekundovou operací a dílo bezprostřední styk tepelné malokapacítního systému ~ to znamená nepohyblivou čelist vsorek materialu pohyblivou čelist - s termostatovaným mediem o velké tepelné kapacitě unolñuje rychle prohłdtí vzorku na pfedepsanou teplotu s její dlouhodobou stabilitu.Podstata vynálezu je v dalším objasněna pomocí přiiožených výkresů, na nichž je...

Zapojení pro udržení stálé úrovně

Načítavanie...

Číslo patentu: 249788

Dátum: 15.04.1987

Autori: Schiedewitz Christian, Ohlmeyer Joachim, Kloetzner Heinz

MPK: H04L 25/06

Značky: udržení, stálé, úrovně, zapojení

Text:

.... Vnpyroü npuuep Hcnonuenun yxasàn Ha QHP. 3. Bech peqb uer 06 onpeenehnu HHH oöecneqeunu roquo onpeenennoro yponnx cpaôawmaànun B 9 B. Yposeub Emma 9 B na nnnnn, B aunon cnyqae, aanrepa 2, paöowammeno B Kaqecŕae Hcroqnuxayane 3 ĺ Bnech Tome, B pesynbrawe omnqécxux noreps no nnnun snexwpnqecxoro coeuneHnaqepea Kopnyc MJ MOPYT BOBHHKHYTB Hcxameuun nan cnnnrn ypoBHncpa 4 öawmnanna cxeM perynupoaxn nowenunana Sĺ B HSOĎDGTÉHHH sra npoőnena pemeua...

Uzavírací víko s regulátorem stálé statické polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 234454

Dátum: 01.03.1987

Autor: Pavlů Miloš

MPK: F16F 9/32

Značky: statické, uzavírací, stálé, polohy, víko, regulátorem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uzavíracího víka s regulátorem stálé statické polohy, určeného pro uzavírání pneumatických a hydraulických prvků, opatřeného uzavírací plochou, přívodem tlakového média od zdroje tlaku, vývodem tlakového média do pneumatického nebo hydraulického prvku a odvodem tlakového média z těchto prvků do okolního ovzduší. Těleso (6) regulátoru je částečně nebo celé umístěno uvnitř pneumatické pružiny (1), tvoří s uzavíracím víkem (5)...

Způsob výroby koncentrované, při skladování stálé emulze herbicidně účinných esterů fenoxyalkankarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 232748

Dátum: 15.01.1987

Autori: Leiss Kurt, Leitner Harald

MPK: A01N 39/02, A01N 25/04

Značky: kyselin, výroby, emulze, způsob, stálé, fenoxyalkankarboxylových, esterů, skladování, herbicídne, účinných, koncentrované

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby koncentrované, při skladování stálé emulze herbicidně účinných esterů fenoxyalkankarboxylových kyselin za použití emulgátoru rozpustného v oleji a vodorozpustného dispergátoru, vyznačující se tím, že k výrobě koncentrátu na vodné bázi s obsahem účinné látky 30 až 75 % a s viskozitou 50 až 3000 mPa.s se z jednoho nebo několika esterů fenoxyalkankarboxylových kyselin a z alespoň jednoho iontového nebo neiontového emulgátoru,...

Způsob udržování stálé koncentrace a objemu pískového rmutu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234923

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vokatý Petr, Štěpánek Zdeněk, Kádě Vladimír

MPK: B28C 7/06

Značky: rmutu, objemu, způsob, stálé, udržování, pískového, koncentrace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší udržování stálé koncentrace a objemového množství pískového rmutu vytékajícího z propadové trysky zahušťovače rmutu. Způsob podle vynálezu se vyznačuje tím, že podle průběžně snímané hmotnosti zahušťovače je regulováno množství zřeďovací vody nastřikované do sacího potrubí dopravního čerpadla pískového rmutu do zahušťovače.

Automatický regulátor stálé statické polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 234567

Dátum: 01.01.1987

Autori: Pavlů Miloš, Danča Jiří

MPK: F16F 9/32

Značky: polohy, stálé, statické, regulátor, automatický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automatického regulátoru stálé statické polohy, určeného zejména pro regulaci stálé statické polohy strojů a zařízení, uložených na pneumatických nebo hydraulických prvcích. Sestává z pístu (3), který je pohyblivě uložen ve válcovém vrtání (19) tělesa (2) regulátoru (1) a v pístu (3), opatřeném těsněními (4 a 5), je uchyceno táhlo (8), pevně spojené s podstavcem (3( nebo podložkou (31) a nebo s regulovaným strojem (25). V tělese...

Zařízení k udržování stálé provozní teploty zážehových a vznětových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228676

Dátum: 15.03.1986

Autori: Boháč Pavel, Rosa Jiří

MPK: F01P 3/20

Značky: teploty, udržování, zařízení, motorů, provozní, vznětových, zážehových, stálé

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k udržování stálé provozní teploty zážehových a vznětových motorů chlazených kapalinou, obsahující chladicí plášť se vstupním otvorem chladicí kapaliny a výstupním otvorem chladicí kapaliny vyznačené tím, že do výstupního potrubí (8) z chladiče (6) je vložen ohřívač (2) chladicí kapaliny, napojený potrubím (9) na motor (1), přičemž do výstupního potrubí (7) z motoru (1) je vloženo tepelné čidlo (3) pro ovládání ohřívače (2) chladicí...

Způsob udržování stálé hladiny kapaliny v tlumiči hydraulických rázů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222746

Dátum: 15.03.1986

Autor: Věk Vladimír

Značky: kapaliny, zařízení, rázů, stálé, hydraulických, tohoto, udržování, způsob, provádění, hladiny, způsobu, tlumící

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oblasti proudění kapalin a řeší automatické udržování stálé hladiny v tlumiči hydraulických rázů. Přebytečný plyn se odvádí ze vzdušného polštáře tlumicí zóny a rovnoměrně rozptyluje do hlavního proudu dopravované kapaliny, přičemž jako hnacího prostředí se používá dopravované kapaliny. Uvnitř tlumiče (1) je uspořádána trubka (2), jejíž jeden konec je umístěn v místě hladiny (11) kapaliny v tlumiči a druhý konec je zaveden na...

Pojidlo k navulkanizování kaučuku na kovy nebo jiné, za vulkanizačních podmínek stálé, pevné substráty

Načítavanie...

Číslo patentu: 226014

Dátum: 15.02.1986

Autori: Özelli Riza Nur, Gierenz Gerhard, Kohlstadt Hans-peter

Značky: pevně, navulkanizování, vulkanizačních, kaučuku, podmínek, pojidlo, jiné, substráty, stálé

Zhrnutie / Anotácia:

Pojidlo k navulkanizování kaučuku na kovy nebo na jiné za vulkanizačních podmínek stélé pevné substráty na bázi vodných disperzí popřípadě systémů polymerů, polykondenzátů, několikafunkčních nitrososloučenin a dalších běžných pomocných látek, vyznačené tím, že je tvořeno směsí 1 000 hmotnostních dílů polyvinylidenchloridu popřípadě kopolymeru vinylidenchloridu a esteru akrylové kyseliny a/nebo kopolymeru butadienu a akrylonitrilu, 100 až 500...

Zařízení pro uchycení automatických regulátorů stálé statické výšky

Načítavanie...

Číslo patentu: 227234

Dátum: 15.11.1985

Autori: Silber Oldřich, Krejčír Oldřich

Značky: výšky, statické, automatických, stálé, uchycení, zařízení, regulátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení slouží k uchycení automatických regulátorů stále statické výšky pružně pneumaticky uložených strojů s rázovými a vibračními účinky. Těleso regulátoru má na pevném základu nosič se svislou upevňovací plochou. Konec táhla kyvné ovládací páky je uchycen na držáku spojeném s pohyblivým základem. Nosičem může být konzola nebo svislá boční stěna hranolovité části pevného základu.

Rozměrově stálé modifikáty polymerů a kopolymerů odvozených od styrenu nebo ethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219729

Dátum: 15.09.1985

Autor: Popelka Milan

Značky: ethylenu, polymerů, styrenu, modifikáty, kopolymerů, odvozených, stálé, rozměrově

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rozměrově stálých modifikátů polymerů a kopolymerů odvozených od styrenu nebo ethylenu jako jsou například polystyren, kopolymer butadien - styren, terpolymer akrylonitril - butadien - styren a kopolymer ethylen - vinylacetát. Podstatou vynálezu je, že modifikáty obsahují na jeden hmotnostní díl základního polymeru nebo kopolymeru jeden až tři hmotnostní díly odpadové smoly z výroby dimethyltereftalátu.

Způsob výroby koncentrované emulze herbicidně účinných esterů fenoxyalkankarboxylové kyseliny stálé při skladování

Načítavanie...

Číslo patentu: 221850

Dátum: 15.07.1985

Autori: Leitner Harald, Leiss Kurt

Značky: skladování, herbicídne, esterů, stálé, výroby, kyseliny, účinných, emulze, koncentrované, způsob, fenoxyalkankarboxylové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby koncentrované emulze herbicidně účinných esterů fenoxyalkankarboxylové kyseliny, která je stálá při skladování, na vodné bázi s obsahem účinné látky 30 až 75 % a s viskozitou 50 až 3 000 mPa.s za použití emulgátoru rozpustného v oleji a dispergátoru rozpustného ve vodě, vyznačující se tím, že se alespoň z jednoho esteru fenoxyalkankarboxylové kyseliny a alespoň z jednoho emulgátoru rozpustného v tomto esteru s hodnotou...

Způsob výroby stálé disperze mikročástic v nevhodném kapalném prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 221942

Dátum: 15.03.1985

Autori: Thompson Morice William, Bromley Charles

Značky: způsob, výroby, disperze, mikročástic, stálé, nevhodném, kapalném, prostředí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby zesíťovaných mikročástic polymeru, které se hodí pro přidávání do povlakových hmot za účelem modifikace rheologických vlastností těchto hmot a/nebo fyzikálních vlastností povlaků získaných z těchto hmot.

Způsob výroby stálé disperze polymerních mikročástic v nevhodném kapalném prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 221941

Dátum: 15.03.1985

Autori: Backhouse Alan James, Bromley Charles, Thompson Morris William

Značky: prostředí, nevhodném, způsob, mikročástic, výroby, disperze, stálé, kapalném, polymerních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby zesíťovaných mikročástic polymeru, které se hodí pro přidávání do povlakových hmot za účelem modifikace rheologických vlastností těchto hmot a/nebo fyzikálních vlastností povlaků získaných z těchto hmot.

Zařízení pro udržování stálé vzdálenosti řezacího hořáku nad řezaným plechem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217608

Dátum: 15.09.1984

Autor: Štolcpart Václav

Značky: stálé, řezaným, zařízení, udržování, řezacího, hořáku, vzdálenosti, plechem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je možno využít hlavně pro řezání plechu a desek palivovými hořáky a pro sváření elektrickým obloukem nebo plynem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ve spodní části zařízení je volná matice, která je dole opatřena oboustranným ozubením pro dvě protilehlé západky s ovládacími cívkami, v závitu matice je uložena nosná trubice s boční přívodovou trubicí pro kyslík a přívodovou trubicí pro směs plynu s kyslíkem, část nosné trubice obepíná...

Zařízení pro dobývání ložiska užitkového nerostu bez stálé přítomnosti lidí

Načítavanie...

Číslo patentu: 214287

Dátum: 01.06.1984

Autori: Ehrenberger Vlastimil, Mynář Vladimír, Petráš Lubomír

Značky: užitkového, nerostu, ložiska, přítomnosti, stálé, lidí, dobývání, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro dobývání ložiska užitkového nerostu bez stálé přítomnosti lidí, zejména k dobývání uhelného ložiska slojového typu. Vynález řeší problém dobývání a odtěžení rozpojeného užitkového nerostu dálkově ovládaným komplexem popřípadě i s využitím uvolňovaného plynu. Podstatou vynálezu je, že zařízení s rozpojovací částí, nakladačem, pojezdovou částí, dočasnou výztuží a řídicí jednotkou je na své závalové straně opatřeno...