Patenty so značkou «stájový»

Stájový podlahový rošt

Načítavanie...

Číslo patentu: 244073

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kalhousová Marta, Etyroký Jioa, Schröfel Josef

MPK: A01K 1/015

Značky: podlahový, rošt, stájový

Text:

...dostatečně dimenzované umožňují využití i ve stájích s těžšími zvířaty. Profilové roštnice z plastických hmot vytvářejí příznivé podmínky pro pohyb zvířat nad roštovými kanály.Příkladné provedení roštu je na obrázcích 1 až 3,kde na obr. 1 je půdorysný pohled na seutavený rošt, na obr. 2 příčný řez profílovým nosníkem a na obr. 3 pohled na profilový nosníkRošt je sestaven z profilových nosníkd Q, profilovych roštníc3 a spojovacích tyčí Q. Mezi...

Stájový rošt

Načítavanie...

Číslo patentu: 239887

Dátum: 01.07.1987

Autori: Kokeš Petr, Vágner Miroslav, Šuška Valdemar

MPK: A01K 1/015

Značky: stájový, rošt

Text:

...jsou také vhodné pro různou úpravu jejich konců pro osazení do drážekkanálů, ocelových konstrukcí technologických zařizenípod.Příkladné provedení roštu podle vynálezu je na obrázcích l až 8. Na obr. l je půdorysný pohled na sestavený rošt, na obr. 2 částečný boční pohled na rošt směrem v ose kanálu pro rošty, na obr. 3 detail spojení roštnice s nosníkem, na obrázcích 4 až 6 různé úpravy nosné části nosníků a na obr. 7 a 8 úpravy koncové...

Pastevní a/nebo stájový liz a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230812

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kubový Otto, Tlučhoř Vladimír, Vondráček Josef

MPK: A23K 1/16

Značky: způsob, přípravy, pastevní, stájový

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je jednak nové složení lízu, kterého může být použito buďto jako pastevního a/nebo jako stájového, ale dále i originální způsob jeho přípravy, tj. za míchání pří teplotě od 5 do 80°C, kdy se do míchané nádoby předkládá základní násada surovin (H20, NaCl, CaC03 nebo Ca0), popřípadě doplněná podle požadavků spotřebitelů lizů o MgCl2, ligninsulfonan vápenatý, KJ nebo NaJ, železitý pigment, krmivářský bentonit a případně premix...

Podtlakově větraný stájový prostor

Načítavanie...

Číslo patentu: 218786

Dátum: 15.04.1985

Autor: Brož Václav

Značky: podtlakově, prostor, větraný, stájový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká větrání stájových prostorů a řeší problém zpětného získání ztrátové tepelné energie unikající opláštěním stavby využitím podtlakového větrání. Zpětné získávání části ztrátové tepelné energie se dociluje použitím obvodových stěn, které mají svislou větranou mezeru mezi vnitřní vrstvou stěny a vnějším opláštěním spojující vnější prostor s horními větracími otvory pro přívod vzduchu do větrané stáje. Uvedeným spojením svislé...