Patenty so značkou «stacionární»

Stacionární mísicí člen

Načítavanie...

Číslo patentu: 269231

Dátum: 11.04.1990

Autori: Popelka Mirko, David Karel, Popelka Milan

MPK: B01F 5/06

Značky: stacionární, mísicí, člen

Text:

...venými v závitech, které jsou vytvořenyv otvorech na čelech aktivních mísích prvků.Steoionární mísící člen, kterým jsou prbtlačovány kapaliny kašovité a polotuhé látky vykazuje mimořádně intenzivní mísící schopnost 5 minimálními energetickými náklady. To zabezpečuje podstatné zvýšení produktivity práce při mísení hydroizolačních hmot e snížení vlastních nákladů zejména energetických.Přikladné provedení stecionárního mísícího členu pouze s...

Způsob nanášení stacionární kapalné fáze do skleněné nebo křemenné kapiláry chromatografické kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 268710

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mistrjukov Elektron, Rozprávka Jaroslav

MPK: G01N 30/56

Značky: kapiláry, kapalné, fáze, způsob, skleněné, stacionární, chromatografické, křemenné, nanášení, kolony

Text:

...mm . s 1 najprve předehřívací zőňou s teplotou 350 až 400 °C po dobu zdržaní 2 až 5 s a poté temperovenou zőnou s teplotou 150 až 200 °C po dobu zdržení 10 min. až 1,5 hod.cílem vynálezu je snížení kolísáni pracovních parametrů a možnost určité stendardizace, snížení časová náročnosti, snížení procente ručních operací a zvýšení efektívnosti vyráběných kapilárních ko 1 onVýhodou je zejména provedení procesu odpaření a odstranění rozpouštědla,...

Stacionární zařízení pro výpal slínkotvorných minerálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268297

Dátum: 14.03.1990

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: slínkotvorných, minerálů, zařízení, výpal, stacionární

Text:

...společně s přísndou, zevedenou do vzduchoproudové mlýnice ll dvojíc( přfvedů lg přísndy. Po semletĺ odcházf hotový produkt dvojicĺ výstupů 39 hotovčho produktu ze znřĺzenf.Stločaný vzduch je do vzduchoproudovš mlýnice ll přivůdčn dvojici vstupů lg tlačeného vzduchu, an. je vcdco dvojici kanálů ii vzduchu do chladiče 1 §, odkud j. dvojici knnálů łg vzduchu vnden do dvojice horizontálních vstupních cyklonových stupňů lo, odkud je dvojici přivodů...

Způsob nanášení vysocepolární stacionární fáze vnitřní povrch kapiláry chromatografické kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 267860

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mistrjukov Elektron, Rozprávka Jaroslav, Moskva

MPK: G01N 30/56

Značky: povrch, vysocepolární, stacionární, kapiláry, chromatografické, vnitřní, nanášení, fáze, kolony, způsob

Text:

...parametrů kapilárních kolon a dosažení vyšší stabllnasti těchto pracovních parametrů.Vytyćený účinek je dosažen tím, že skleněné, nebo křemennä kapílára se nejprve pracuje silánem a kyselinou chlorovodíkovou, pak se povrch hydrogenuje, vytvorí se mezivrstva modifikátoru vnitřního povrchu, na kterou se nanese statíckým způsobem vrstva vysocepolární kapalinové stacionární fáze a provede se její polymeraoe. Jako rozpouštědlo stacionární...

Stacionární chladicí systém, zejména pro klimatizaci důlních pracovišť

Načítavanie...

Číslo patentu: 266166

Dátum: 13.12.1989

Autori: Cimala Jiří, Cimala Petr

MPK: F28D 21/00

Značky: systém, pracovišť, zejména, klimatizaci, chladicí, stacionární, důlních

Text:

...vynálezu je, že se při dochlazování chladonomá kapaliny - chlazené vody dosahuje u stejného výměníku voda - vzduch výsledný chladící výkon podstatné vyšší, než u jednostupňového způsobu chlazení. U jednotlivýchvýměníku voda - vzduch se chladící výkon zvýšil z 57 na 77 kw. Pří podstatné vyšším chladicímvýkonu se spotřeba elektrické energie nezvýší, protože ve strojovně chlazení při nižší teplotě vratné (církulační) chlazené vody je v...

Způsob imobilizace stacionární fáze u ohebných křemenných kapilárních kolon

Načítavanie...

Číslo patentu: 262253

Dátum: 14.03.1989

Autori: Tříska Jan, Knobloch Pavel, Vodička Luděk

MPK: G01N 30/50

Značky: imobilizace, způsob, kapilárních, ohebných, kolon, stacionární, fáze, křemenných

Text:

...fáze na stěny kapiláry.Způsob podle vynálezu je podrobněji popsán na několika příkladech provedení a zařízení k nanášeni stacionární fáze 5 přidavkem organického peroxidu nebo azoinicíátoru je blĺže vysvětleno na přípojeném výkresu, na němž obr 1 značí schematický nárys zařízení a obr. 2 bokorys.Křemenná kapilára Q o délce 25 m a vnitřním průměru 0,2 mm, pokrytá na vnějším povrchu polyamidimidovým polymerem, byla navinuta na horní cívku 5 o...

Stacionární norná stěna

Načítavanie...

Číslo patentu: 260645

Dátum: 12.01.1989

Autor: Lamacz Jindřich

MPK: E02B 15/04, E02B 8/02

Značky: stěna, norná, stacionární

Text:

...obr. 1 až 3,kde obr. 1 je schematický pohled na nornou stěnu umistěnou na vodoteči v nárysu, obrázek 2 znázorňuje zvětšenýdetail příčnéhe řezu hornou stěnou a na obr. 3 je v půdorysu schematícky situovana norná stena vzhledem k vodoteči.Základní vodorovný nosník 1 je prostorová příhradová konstrukce o čtvercovém přičném průřezu, svařovanä z ocelových trubek. Na horní straně nosníku 1 jsou v patkách 5 uložený díly odnímatelné prac-cw ní...

Zařízení na získávání tepla z odpadního vzduchu pro ohřev čerstvého vzduchu u stacionární horkovzdušné bubnové sušárny krmiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 254066

Dátum: 15.01.1988

Autor: Chytil František

MPK: F26B 21/04

Značky: horkovzdušné, ohrev, odpadního, tepla, vzduchu, čerstvého, získavání, krmiv, stacionární, sušárny, bubnové, zařízení

Text:

...Toto získané teplo předává prostřednictvím sekundárniho vzduchu přes spalovací komoru zpět do procesu sušení. Zařízení je jednoduché, investičné nenáročné,254 nan Yykazuje vysokou tepelnou účinnost, nevyžaduje následné investice ajeho návratnost je velni krátká. Ve svých důsledoích přispír vá k podstatnému snížení spotřeby topného média na výroku l t úsušků. Celkové účinnost zařízení je vyšší než so z, což u sušáren s max. výkonem hořáku...

Zařízení k podávání útku od stacionární cívečnice na útkové cívky zanašečů u víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253510

Dátum: 12.11.1987

Autori: Lanta Jiří, Augusta František, Zábrodský Zdeněk, Mikulecký Karel, Lindenthal Antonín

MPK: D03D 47/26

Značky: cívečnice, útku, zařízení, podávání, cívky, útkové, stacionární, zanašečů, stroje, tkacího, víceprošlupního

Text:

...bodu Q podání je uspořádán v místě útkových cívek najíždějicích zanaäečů 3 do soukaci sőny Q soukaci dráhy Q. No obloukové vnější atěně zakřivenáho kanálu 1 je vytvořena podélná ětěrbína 2 pro vyaunování útku g ze zekříveného ka ná 1 u A v průběhu jeho soukáni na útkovou civku zansěečů 3 postu pujícich směrem do prošlupu łj. Zanašeče 3 se pohybuji rovnoměr 253 510nourrychlostí v nekonečné dráze 1 a procházejí prošlupem L 1, kde je útek g...

Zařízení k vytváření filmu stacionární fáze v chromatografické kapilární koloně

Načítavanie...

Číslo patentu: 252408

Dátum: 17.09.1987

Autori: Vejrosta Jiří, Horká Marie, Janák Karel, Tesařík Karel

MPK: G01N 30/50

Značky: stacionární, zařízení, kapilární, koloně, vytváření, filmu, chromatografické, fáze

Text:

...stacionární fáąe v rozpouštědľe v nadkritickém stavu a na .tobr. lb část pro smáčení chromatografické kolony.První část zařízení na obr. 1 a sestává ze zásobníku 1 výstupem spojeného přes první ventil g, druhý ventil 3 3 plnicí nádobkou 3 obsahující stacionární fázi Ž a rozpouštědlo Š. Plnící nádobka 3 je ponořena do Dewarovy nádoby 3 s kapalným dusíkem udržujícím chladící teplotu v hodnotě cca 180 °C. Druhé část zařízení na obr. 1 b sestává z...

Způsob statického smáčení kapilár roztokem stacionární fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 244869

Dátum: 14.08.1987

Autori: Tang Sunny Conrad, Steil Klaus-peter, Kim Leo, Paxson Timm Edward

MPK: G01N 30/00

Značky: stacionární, statického, roztokem, smáčení, způsob, kapilár, fáze

Text:

...hodinu.K tomu ještě je nutné kapiláru s roztokom termostatovat a po celou dobu smdčení udržovst přibližně stálou hodnotu vakua. Uvedené nevýhody odstraňuje způsob statickáho emáčeni kapilár roztokem stacionární fáze, jehož podstatou je, že se kapilára naplňuje roztokom staciOnární fáze v nízkovrouoím rozpouštědle a celá se udržuje při teplotě vyšší než je teplota varu rozpouätědla. 4způsob podle vynálezu umožňuje urychlení celého procesu...

Stacionární vodicí plocha hlavy rapíru na tkalcovských stavech

Načítavanie...

Číslo patentu: 251695

Dátum: 16.07.1987

Autor: Kitzig Peter

MPK: D03D 47/18

Značky: rapíru, hlavy, stavech, plocha, stacionární, vodiči, tkalcovských

Text:

...sneMeHTax 7, mecTKo coenn HGHHHX c Hanpannnmmnnu penbcamu 3 H 4.Ecnn no npnqnue nsuoca samena ronosox 5 pannp Hymna, Tonxarenu 6 nepenBnramw~ ca-B caonx Hanpannñmmnx 3 neMeHTax 7 (no crpenxe). Brom npouecc sanenu ocýmecwnnnewcx npn 3 aHeMnohomeHKH öepna. Hocwyn K rononxau 5 oöecneqnnaercn. BHGH cnue B BGDXHGM nanpannamméu penbce 3 nnn cwonue B Hnmuem HanpaBnKmmeM penbce 4 Bonmue ronoaxn 5 ownenamrcn or cnonx pannp H nunnmamrca no Hanpasnennm...

Způsob přípravy kapilárních kolon s polární stacionární fází

Načítavanie...

Číslo patentu: 251281

Dátum: 11.06.1987

Autori: Kahle Vladislav, Janák Karel, Horká Marie, Tesařík Karel

MPK: G01N 30/50

Značky: stacionární, kapilárních, způsob, fázi, kolon, přípravy, polární

Text:

...a dlbutyl-cín-dilaurátem. Volbou vhodných reakčních podmínek proběhne přímo na stěně zesítování.V obou popsaných způsobech je však stupeň zesítování poměrně nízký.Tyto dosavadní nevýhody odstraňuje způsob přípravy kapilárních kolon s polární stacionární fází polyglykolového typu tvorbou polyuretanových vazeb, jehož podstatou je, že se i kapilární kolona s předem upraveným vnitřním povrchem silylací - například 1 °-q 1 ycidoxy~...

Zařízení k soukání útkové nitě do útkových cívek ze stacionární cívečnice u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247637

Dátum: 15.01.1987

Autori: Zábrodský Zdeněk, Lindenthal Antonín, Mikulecký Karel, Augusta František, Lanta Jiří

MPK: D03D 47/34, D03D 47/26

Značky: strojů, cívečnice, zařízení, útkových, soukání, stacionární, útkové, víceprošlupních, tkacích, nitě, cívek

Text:

...zhruba umístěny v linifmi, v níž jsou od sebe vzdálenyV předem určené rozteči łâ, která teoreticky nemusí být neustále stejná.Volbou rozdílných rozteči ł 6 nepohyblivých magnetů g, lze měnit rychlost rotaoe V průběhu jednoho soukaoího cyklu. Polerita pőlu g, g nepohyblivých magnetů g je stŕídavá. Kombinací unášivého pohybu zanašečů g a účinku magnetického pole od nepohyblivých magnetů § se vytvoří moment, který uděluje útkovým cívkám i...

Mláticí koš pro sklízecí i stacionární mlátičky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220054

Dátum: 15.10.1985

Autori: Roh Jiří, Kašpárek Václav, Koubek Josef

Značky: sklízecí, stacionární, mláticí, mlátičky

Zhrnutie / Anotácia:

Mláticí koš pro sklízecí i stacionární mlátičky tvořený poháněnými rotujícími válci. Účelem vynálezu je zvýšení průchodnosti mláticího mechanismu na jednotku délky snížení potřeby energie na výmlat zrna a snížení poškození zrna, zejména u luskovin. Uvedeného účelu se dosáhne mláticím košem, tvořeným poháněnými rotujícími lištovými válci, které se otáčejí ve směru průchodu materiálu s menší obvodovou rychlostí, než je obvodová rychlost mláticího...

Ovládací hlava zařízení, například pro stacionární kapkovou elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219475

Dátum: 15.08.1985

Autor: Novotný Ladislav

Značky: hlava, kapkovou, elektrodu, ovládací, zařízení, například, stacionární

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém konstrukce ovládací hlavy zařízení, např. pro stacionární kapkovou elektrodu, na bázi přerušování průtoku rtuti kapilárou. Podstatou řešení je konstrukce, u níž je vřeteno ventilu pružně usazeno v pohyblivé části ovládacího mechanismu, přičemž pružnost konstrukčního celku, tvořeného pohyblivou částí ovládacího mechanismu a vřetenem, je ve směru podélné osy vřetena v rozmezí 0,001 až 2,1.105 MPa. Přitom může být vřeteno...

Uzávěr zařízení pro stacionární kapku

Načítavanie...

Číslo patentu: 224754

Dátum: 01.09.1984

Autor: Novotný Ladislav

Značky: uzáver, kapku, zařízení, stacionární

Zhrnutie / Anotácia:

Uzávěr zařízení pro stacionární kapku, kde vřeteno, například jehlové, je připevněno k pohyblivé části ovládacího mechanismu a nachází se alespoň zčásti ve vnitřním prostoru zařízení, přičemž zasahuje do upravené horní části kapiláry, vyznačený tím, že vřeteno /l/ prochází v horní části vnitřního prostoru /2/ uzávěru profilovaným těsněním /3/, s výhodou ve tvaru písmene U, připevněným k tělu /4/ uzávěru, přičemž je modul pružnosti materiálu, z...

Stacionární těsnění s kluzným kroužkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 215880

Dátum: 15.07.1984

Autori: Hauke Hubert, Roehr Dieter

Značky: kluzným, stacionární, těsnění, kroužkem

Zhrnutie / Anotácia:

Stacionární těsnění s kluzným kroužkem a s ústrojím pro omezení opotřebení, zejména pro zajištění potrubních čerpadel proti jiskření při utěsnění hřídele vedoucího z těsnicího prostoru skříně čerpadla vývrtem ve víku skříně, za pomoci protikroužku, který se otáčí spolu se hřídelem upraveným na hřídelové objímce, upevněné upínacím kroužkem a je vůči kluznému kroužku v těsnicím styku přes stacionární vodicí pouzdro a přes pružinové sedlo na něm...