Patenty so značkou «stabilný»

Stabilný injikovateľný paracetamolový prípravok pripravený na použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13892

Dátum: 19.05.2010

Autor: Tseti Ioulia

MPK: A61K 31/167, A61K 47/18, A61K 47/20...

Značky: použitie, prípravok, paracetamolový, injikovateľný, stabilný, pripravený

Text:

...reakciu, kyslíka, prebublávaním dusíkom. Ďalším udržovaním roztoku V úplne hermeticky uzavretej fľaši sa zaistí stabilita paracetamolu v roztoku počas dlhej doby s minimálnymi množstvami nečistôt a úplnou neprítomnosťou farby v roztoku. Je možné predpokladať, že tento produkt z doterajšieho stavu techniky musí byť udržovaný vo vhodných fľašiach, ktoré bránia zavedeniu kyslíka do roztoku, a preto tieto roztoky nemôžu byť skladované...

Stabilný kvapalinový prípravok, spôsob jeho prípravy a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286266

Dátum: 26.05.2008

Autor: Brülls Mikael

MPK: A61K 47/30, A61K 31/44, A61K 9/08...

Značky: kvapalinový, spôsob, stabilný, prípravok, přípravy, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilný kvapalný prípravok bez obsahu vody alebo s obsahom vody menej ako 6 % hmotnostných, ktorý obsahuje polyetylénglykol a sodnú alebo draselnú soľ inhibítora H+, K+-ATPázy, t. j. inhibítora protónovej pumpy, ako je napríklad omeprazol, a prípadne farmaceuticky prijateľné pomocné látky. Opísaný je tiež spôsob jeho prípravy a jeho použitie v medicíne najmä na liečenie gastrointestinálnych ochorení.

Nový stabilný hyperbarický prostriedok zahrnujúci prilokaín HCL, použitie uvedeného prostriedku na intratekálnu anestéziu a spôsob výroby uvedeného prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6475

Dátum: 14.02.2007

Autori: Donati Elisabetta, Mitidieri Augusto

MPK: A61K 47/26, A61K 31/167, A61P 23/00...

Značky: prostriedku, nový, zahrnujúci, prostriedok, intratekálnu, spôsob, stabilný, anestéziu, výroby, prilokaín, uvedeného, použitie, hyperbarický

Text:

...nový farmaceutický prostriedok podľa nároku 1, zahrnujúci prilokaín HCI a glukózu v hyperbarickom roztoku, vyznačujúci sa tým, že jeho doba trvanlivosti pri skladovaní pri teplote miestnosti je najmenej 5 rokov a množstvo obsiahnutého 2-metylanilínu počas celej doby skladovania je menšie ako 0,10 vzhladom na množstvo obsiahnutého prilokaínu HCI. Nové farmaceutické prostriedky v súlade s predloženým vynálezom sú vhodné najmä na...

Stabilný, nazálne, orálne alebo sublinguálne použiteľný farmaceutický prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 285374

Dátum: 08.11.2006

Autori: Hesse Ernst, Hantich Gerhard, Scheidl Helmut, Zapf Thomas

MPK: A61K 9/08, A61K 38/10, A61K 47/12...

Značky: farmaceutický, orálne, nazálne, stabilný, sublinguálne, použitelný, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilný, nazálne, orálne alebo sublinguálne použiteľný prípravok na použitie u pacientov, vo forme tekutého, najmä vodného roztoku desmopresínu ako účinnej látky, pričom tento roztok obsahuje osmotikum a pufer, ktorý udržiava hodnotu pH v oblasti 4 až 6, pričom na stabilizáciu desmopresínu sa použije ako pufer kyselina jablčná.

Tlakové inhalátory s odmeranou dávkou a stabilný aerosólový prípravok na použitie do tlakových inhalátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285246

Dátum: 28.08.2006

Autori: Lewis David, Meakin Brian, Ventura Paolo, Garzia Raffaella, Brambilla Gaetano, Ganderton David

MPK: A61K 9/00

Značky: tlakově, dávkou, stabilný, prípravok, použitie, odmeranou, tlakových, aerosolový, inhalátorov, inhalátory

Zhrnutie / Anotácia:

Tlakové inhalátory s odmeranou dávkou obsahujúce účinnú látku v roztoku hnacieho plynu, ktorým je fluorovaný uhľovodík, ko-rozpúšťadlo a voliteľne zložku s malou prchavosťou, vybranú z glycerolu, propylénglykolu a izopropylmyristátu, ktorých časť vnútorných povrchov alebo celé vnútorné povrchy tvorí ušľachtilá oceľ, anodizovaný uhlík, alebo tento povrch je potiahnutý interným organickým obalom a účinná látka je vybraná zo skupiny pozostávajúcej...

Stabilný komplex účinných látok solí kyseliny o-acetylsalicylovej s bázickými aminokyselinami a glycínom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10928

Dátum: 20.05.2006

Autori: Franckowiak Gerhard, Hayauchi Yutaka, Schweinheim Eberhard, Ledwoch Wolfram

MPK: A61K 31/198, A61K 31/616, A61P 11/06...

Značky: bázickými, komplex, aminokyselinami, kyseliny, látok, účinných, o-acetylsalicylovej, glycínom, solí, stabilný

Text:

...relatívna vlhkost vzduchu - stanovuje sa tvorba kyseliny salicy lovej.Obr. 1 znázorňuje kryštály Aspisolu (obchodný produkt do polovice roku 2005), v ktorom sú popri sebe prítomné D,L-lyzinát kyseliny o-acetylsalicylovej a glycín ako zmes. Táto skutočnosť sa zdôvodňuje spôsobom prípravy, pri ktorom sa na záver navzájom zmiešajú glycín a D,L-lyzinát kyseliny o-acetylsalicylovej ako suché tuhé látky. Obr. 2 naproti tomu znázorňuje zreteľne...

Stabilný kryštál 4-oxochinolínovej zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12488

Dátum: 19.05.2005

Autori: Kondo Kentaro, Miyake Shuji, Ando Koji, Motomura Takahisa, Uehara Hideto, Satoh Motohide, Matsuda Koji, Matsuda Takashi

MPK: C07D 215/56, A61K 31/47, A61P 31/18...

Značky: 4-oxochinolínovej, zlúčeniny, krystal, stabilný

Text:

...zahŕňajúci kryštál vyššie uvedeného 1 a kryštál vyššie uvedeného 2 alebo 36 zmesový kryštál vyššie uvedeného 5, kde čistota kryštálu nie je menšia ako 707 farmaceutická kompozícia zahŕňajúca ktorýkoľvek z vyššie uvedených 1 až 4 alebo zmesový kryštál vyššie uvedených 5 alebo 6, a farmaceutický prijateľný nosič8 inhibítor integrázy zahŕňajúcl kryštál ktoréhokoľvek z vyššie uvedených 1 až 4 alebo zmesový kryštál vyššie uvedených 5 alebo 6...

Stabilný polymort bifepronox mezylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9531

Dátum: 18.08.2004

Autori: Zwier Klaas, Ter Horst-van Amstel Maria, Klein Gerrit, Eijgendaal Irene

MPK: A61K 31/42, C07D 263/58, A61P 25/16...

Značky: stabilný, bifepronox, mezylátu, polymort

Text:

...v pevnej forme, ak je to požadované po zmenšení veľkosti0006 Kryštalická polymorfná forma bifeprunox mezylátu podľa predloženého vynálezu je definovaná nasledujúcimí fyzíkálno-chemickými parametramirtg difrakčné záznamy (X-ray diffraction pattems) (tabuľka 1 a obrázok 1)Teplota topenia polymorfnej formy a je 277 °C (DSC rýchlosť ohrievania 10 K/min) (pozri DSC termogram, obrázok 2)Infračervené spektrum (tabuľka 2 a obrázok 3) v tabuľke...

Stabilný hydrát antagonistu muskarínového receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13149

Dátum: 17.03.2003

Autori: Matthews John George, Dunn Peter James, O`connor Garry, Newbury Trevor Jack

MPK: C07D 405/06, A61K 31/4025, A61P 13/00...

Značky: hydrát, antagonistu, muskarínového, receptora, stabilný

Text:

...Cu K-alfa (vlnová dĺžka l,5406 Ängstróm) s použitím röntgenovej lampy pracujúcej pri 40 kV/40 mA. Analýza sa uskutoční goniometrom nastaveným na režim krokového snímania na 5 sekúnd po 0,02 ° v rozmedzí Zthéta od 2 ° do 45 °.DSC sa uskutoční na prístroji Perkin Elmer DSC-7 vybavenom automatickým zariadením na výmenu vzoriek. Do hliníkovej sondy s objemom 50 míkrolítrov sa presne navážia 3 mg vzorky a nehenneticky sa utesnia perforovaným...

Stabilný lyofilizovaný farmaceutický prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 283031

Dátum: 19.12.2002

Autori: Colliere Laurence, Breul Thierry, Bouloumie Colette, Faure Philippe

MPK: A61K 9/14, A61K 47/26, A61K 47/18...

Značky: farmaceutický, lyofilizovaný, stabilný, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilný lyofilizovaný farmaceutický prípravok zložený z fázy amorfnej a z fázy kryštalickej, farmaceuticky prijateľných, obsahujúcich najmenej jednu aktívnu neproteinickú látku, a obsahujúci manitol a alanín v hmotnostnom pomere R medzi 0,1 až 1, kde R znamená pomer hmotnosti manitolu k hmotnosti alanínu. Prípravok obsahuje ďalej ešte jedno alebo viac činidiel, tvoriacich matricu, zvolených zo skupiny, ktorú tvoria pektíny, proteíny...

Stabilný vodný prostriedok, stabilný vodný roztok, výrobok, spôsob prípravy stabilného vodného prostriedku a sterilizovaná plniaca nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: 282949

Dátum: 09.12.2002

Autori: Kline Douglas, Yuen Pui-ho

MPK: A61K 47/00, A61K 38/21

Značky: přípravy, stabilný, stabilného, výrobok, nádoba, spôsob, roztok, vodný, prostriedok, sterilizovaná, vodného, prostriedku, plniaca

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilný vodný prostriedok obsahuje interferón typu alfa, ako alfa-2a-interferón a alfa-2b-interferón, tlmivý roztok na udržanie pH v rozsahu od 4,5 do 7,1, polysorbát 20 alebo 80 ako stabilizátor, edetát disodný ako chelatačné činidlo, chlorid sodný ako tonizačné činidlo a m-kresol ako antibakteriálne konzervačné činidlo, ktorý si udržiava vysokú chemickú, fyzikálnu a biologickú stabilitu interferónu typu alfa počas skladovania, najmenej 24...

Vodný viacfázový stabilný pesticídny prípravok na ochranu rastlín, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282488

Dátum: 11.01.2002

Autori: Parg Adolf, Kober Reiner, Fricke Hans-michael, Kardorff Uwe, Wigger August

MPK: A01N 25/04

Značky: výroby, vodný, viacfázový, stabilný, rastlín, prípravok, použitie, pesticídny, ochranu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa vodný viacfázový stabilný pesticídny prípravok na ochranu rastlín, obsahujúci okrem vody a) 10 až 700 g/l jednej alebo viac účinných látok na ochranu rastlín, b) 5 až 150 g/l jedného alebo viac dispergačných prostriedkov, c) 50 až 500 g/l jedného alebo viac zmáčadiel, d) 0,5 až 5 g/l jedného alebo viac zahusťovadiel a e) prípadne organické rozpúšťadlo.

Benzimidazolová zlúčenina a spôsob jej prípravy, stabilný kryštál, farmaceutický prípravok a medziprodukt

Načítavanie...

Číslo patentu: 282473

Dátum: 04.01.2002

Autori: Naka Takehiko, Nishikawa Kohei, Kato Takeshi

MPK: C07D 235/26, A61K 31/415, C07D 235/28...

Značky: medziprodukt, přípravy, zlúčenina, prípravok, spôsob, farmaceutický, benzimidazolová, krystal, stabilný

Zhrnutie / Anotácia:

Benzimidazolové deriváty všeobecného vzorca (I) a ich farmaceuticky použiteľné soli, ktoré majú významnú antihypertenzívnu a antagonistickú účinnosť proti angiotenzínu II a preto sú použiteľné ako terapeutické činidlá na liečenie obehových chorôb, ako hypertenzie a chorôb srdca
spôsoby ich prípravy
medziprodukt na ich prípravu a farmaceutický prípravok, ktorý ich obsahuje.

Stabilný hydratovaný suchý práškový cefalosporínový prostriedok, spôsob jeho prípravy a farmaceutická kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: 279329

Dátum: 07.10.1998

Autori: Galeos Rebecca, Johnson Donald, Sequeira Joel, Wearley Lorraine

MPK: A61K 31/545

Značky: farmaceutická, stabilný, suchý, přípravy, práškový, spôsob, hydratovaný, prostriedok, cefalosporínový, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na orálnu aplikáciu vo forme suspenznej dávky vo vode obsahuje 65 až 150 mg/g hydratovaného ceftibuténu so 7 až 14 hmotn. % vody, 0,30 až 0,50 mg/g polysorbátu 80, 0,60 až 1,0 mg/g simetikónu, 12 až 20 mg/g xantánovej živice, 8 až 12 mg/g oxidu kremičitého, 14 až 22 mg/g oxidu titaničitého, 3 až 19 mg/g konzervačného činidla rozpustného vo vode, 3 až 5 mg/g prípravku na zlepšenie chuti s ovocnou príchuťou a sladidlo alebo sladiaci...

Stabilný orálny entericky potiahnutý prípravok, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281105

Dátum: 09.04.1997

Autori: Bengtsson Inga Siv, Lövgren Kurt Ingmar

MPK: A61K 9/52, A61K 9/24, A61K 31/44...

Značky: potiahnutý, použitie, spôsob, orálny, prípravok, entericky, výroby, stabilný

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilný orálny entericky potiahnutý prípravok obsahuje novú fyzikálnu formu nagnéziovej soli omeprazolu, ktorá má stupeň kryštalinity vyšší ako 70 % podľa stanovenia röntgenovej práškovej difrakcie a alkalicky reagujúcu zlúčeninu. Je opísaný i spôsob výroby prípravku a jeho použitie na inhibíciu sekrécie žalúdočnej kyseliny a na liečenie chorôb spojených so žalúdočnou kyselinou.

Stabilný omeprazolový prostriedok vo forme mikrogranúl a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280198

Dátum: 08.01.1997

Autori: Leduc Gérard, Debregeas Patrice

MPK: A61K 9/50, A61K 31/44

Značky: spôsob, stabilný, prostriedok, mikrogranúl, výroby, omeprazolový, formě

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok obsahuje ako aktívnu vrstvu roztok omeprazolu v manitole s hmotnostným pomerom omeprazolu/manitol 1 a vonkajšia ochranná vrstva obsahuje poťah odolný proti žalúdočnému prostrediu z ftalátu hydroxypropylmetylcelulózy a mastenca. Aktívna omeprazolová vrstva obsahuje 10 % hmotn. karboxymetylškrobu a 5 % hmotn. povrchovo aktívnej látky ako laurylsulfátu sodného a jej povrch obsahuje ďalšiu ochrannú vrstvu tvorenú manitolom. Spojivom...

Injektovateľný, stabilný vodný farmaceutický prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 277911

Dátum: 15.10.1991

Autori: Rosenberg Leonard, Herbranson Dale, Speicher Earl

MPK: A61K 31/41

Značky: farmaceutický, injektovatelný, vodný, prípravok, stabilný

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný farmaceutický prípravok 3-(hydroxymetyl)-5,5-difenylhydantoín-disodného fosfátového esteru, proliečivo 5,5-difenylhydantoínu (fenytoínu) bežne používaného ako liečivo na liečenie a ošetrovanie epilepsie a iných typov konvulzívnych stavov. Degradácia proliečiva na fenytoín môže byť regulovaná úpravou pH prípravku. Udržiavanie pH v rozmedzí 8,3 až 9,4 vedie k vzniku difenylglycínamidu ako primárneho degradanta a minimalizuje degradáciu...

Stabilný šampón s kondicionérom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281337

Dátum: 16.07.1991

Autori: Robbins Clarence, Patel Amrit

MPK: A61K 7/08, C11D 3/37, A61K 7/06...

Značky: kondicionérom, stabilný, šampon

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilný šampón s kondicionérom na úpravu vlasov vo forme emulzie alebo suspenzie, ktorý obsahuje 10 % až 15 % hmotn. mastného alkoholsulfátu amónneho obsahujúceho 12 až 18 atómov uhlíka, až 5 % hmotnostných mastného alkoholétersulfátu sodného obsahujúceho 1 až 6 etoxyskupín a 6 až 18 atómov uhlíka v skupine mastného alkoholu, 0,1 až 0,7 % hmotn. kvartérneho halogenidu amónneho ako kondicionačného činidla obsahujúceho 2 alebo 3 alkylové skupiny...

Stabilný fungicídny prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 215691

Dátum: 15.03.1984

Autori: Gahér Stanislav, Truchlik Štefan, Kováč Jozef, Frajšták Pavol Ing, Ábelová Irena

Značky: prípravok, fungicídný, stabilný

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilný fungicídny prípravok vo forme dispergovateľného prášku, na báze N-/1-formamido-2,2,2-trichlóretyl/morfolínu samotného, alebo v zmesi s inými pesticídne účinnými látkami, rozširujúcimi biologické spektrum použitia prípravku ako koloidná síra, zinočnatý komplex etylénbisditiokarbamátu manganatého, Cu-oxychlorid, 0,0-dimetyl-S-ftalimidometylditiofosfát. Obsahuje povrchovoaktívne látky, inertné plnidlo a prípadne ochranný koloid. Stabilný...