Patenty so značkou «stabilního»

Způsob výroby stabilního přípravku s obsahem chlordiazepoxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267602

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hermová Helena, Sajvera Jiří, Tomášek Václav

MPK: A61K 31/55

Značky: stabilního, výroby, chlordiazepoxidu, způsob, přípravků, obsahem

Text:

...Tak výrazná závislost biologické dostupnosti na složení tablety nebyla dosud u žád né jiné účinné látky pozorována. lNa základě výsledků tohoto studia byl vypracován způsob výroby stabilního prípravku s obsahem chlordiazepoxidu, zejména ve formě tvarovaných výliskú, určených pro perorální aplikaci, 5 optimální biologickou dostupnosti účinné látky, podle vynálezu.Jeho podstata spoćívá v tom, že se nejprve z homogenizované směsi substance...

Způsob výroby stabilního, roztíratelného, vodu nepouštějícího pokrmového tuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262701

Dátum: 14.03.1989

Autori: Schmidt Hans-heinrich, Hülsen Ulrich, Balla Arnold, Krüger Peter

MPK: A23C 13/14

Značky: způsob, nepouštějícího, roztíratelného, stabilního, výroby, pokrmového

Text:

...fáze s obsahem tuku 0,3 až 2 , cožvedo ke snížení výtěžku. Při tomto způsobu se zkoušídodateěně po oddělení vodné fáze vpraoovat do produktu202 701 vodu. Bez přísad pomocných prostředků jsou možné obse hy vody maximálně do 40 , přičemž se již při obsahu vody od 30 výše nedoeáhne úplného vázání vody. Jestliže se u tohoto způsobu má dosáhnout stabilní vazby vody,pak je nezbytné přidávat cizí přísady,které vážou vodu, a které způsob...

Způsob výroby stabilního calciferolu-pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 262011

Dátum: 10.02.1989

Autori: Prášek Jiří, Fuka Viktor, Lehký Zdeněk, Vích František, Strnad Jiří, Sádlo Luboš

MPK: C08F 6/00, A01N 45/00, C08K 5/09...

Značky: způsob, calciferolu-pryskyřice, výroby, stabilního

Text:

...velmi snadno podléhá rozkladu působenim vzdušného kyslíku, světla či zvýšené te loty. Vsechny tyto vlivy způsobují rozklad calciferolu a tím pokles obsahu účinné složky ve výrobku.Nevýhodu nedostatečné stability caloiferolu - pryskyřice odstraňuje způsob výroby stabilního calciferolu - prysky řice, získaného ozařováním roztoku ergosterolu v organickém rožpduštědle ultrafialovým světlem, oddestilovánim rozpouštědla, oddělením nezreagovaného...

Způsob přípravy koloidně chemicky stabilního suspenzního hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 261899

Dátum: 10.02.1989

Autori: Durkó Anna, Antal János, Orsányi Nyina, Veréb Lajos, Kalász József, Samogyi Adrienne, Dienes Lajos, Halász György, Kiss Éva

MPK: C05B 1/06

Značky: stabilního, koloidně, chemicky, způsob, přípravy, suspenzního, hnojiva

Text:

...v tom, že při provádění tohoto posupu, při kterém se neutralizuje jednduchý superfosfát amoniakem, je možno při vhodně volených reakčních podmínkách zabránit zpětnému převedení na fosforečnan.Vzhledem k výše uvedenému je možno konstatovat, že postupem podle uvedeného vynálezu se připraví suspenzní NPK hnojivo, ktere má vysoký obsah vápníku, vysokou koncentraci a lVySOké podíly ži-vných prvků, které se mohou pohybovat ve velmi širokých...

Způsob výroby stabilního titanového komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259731

Dátum: 17.10.1988

Autori: Křížala Josef, Balcárek Jan, Závodník Jiří, Sahaj Milan, Pálffy Alexander

MPK: C05D 9/02

Značky: způsob, komplexu, stabilního, titanového, výroby

Text:

...práškového produktu se ziská přimísenim suchého, jemně mletého přírodního zeolitu k separovanému pevnému podílu. Při dostatečném přídavku zeolitu se pro-dukt získá přímo v rpráškové formě a není jej třeba již dosroušet. Pokud výrobek obsahuje hrudky, semele se na některém běžném, např. kolíkovém mlýně.Poměr kyseliny vinné a citrónové v reakčni směsi při působení na koncentrovanýroztok titanylsulfátu rozhoduje o povaze získaného...

Způsob výroby stabilního kapalného koncentrátu rozpustného titanu univerzálně použitelného při doplňkové výživě rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259707

Dátum: 17.10.1988

Autori: Crha Miloš, Balcárek Jan, Pálffy Alexander, Sahaj Milan, Závodník Jiří, Křížala Josef

MPK: C05D 9/02

Značky: titanu, stabilního, kapalného, univerzálne, výživě, použitelného, koncentrátů, rozpustného, rostlin, výroby, způsob, doplňkové

Text:

...zvyšuje stupeň využití základních živín a jiných mikroelementů, zipůsobuje sil.nější vzrůst rostlin, zvyšuje úrodu o. zlepšuje kvalitu pr-odukce.Po aplikaci titanového roztoku bylo ptzorována vyšší úroda a lepší kvalita jalowdfi u rajčvat, paprik a okurek, příznivý efekt so však projevil i u mladých sazenio, u nichž titan urychloval jejich růst. Úrvoda ovoce,např. jablek byla vyšší o 5 až 15 e byl nalezen vyšší obsah cukru v- jilodecb. U...

Zapojení obvodu pro generování časově stabilního synchronizačního impulzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244356

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kropáeek Jaroslav, Šindel Jaroslav

MPK: H03K 3/00

Značky: zapojení, impulzů, stabilního, časově, generování, obvodů, synchronizačního

Text:

...obvykle byla závislá na amplitudě vlny R, která kolísá vlivêm dýchání.Uvedené nedostatky jsou odstraněny zapojením obvodu pro generování časově stabilního synchronizačního impulzu z komplexu QRS elektrokardiogramu podle vynálezuĺjehož podstatou je, že komplex QRS elektrokardiogramu je přiveden na vstupní svorku připojenou přes horní própust tvořenou odporem a kondenzátorem na kladný vstup komparačního obvodu a zároveň na vstup...

Zařízení k zajištění stabilního chodu axiálních ventilátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240882

Dátum: 01.01.1988

Autori: Bohdal Jaroslav, Pletka Pavel

MPK: F01P 5/06

Značky: zařízení, zajištění, ventilátoru, axiálních, chodu, stabilního

Text:

...bez nebezpečí odtržení proudu od lopatky při nejnižších otáčkách, což je požadováno hlavně u chledících ventilátorů vzduchem chlazených spalovacích motorů při jejich startování. Zařízení je jednoduché a snad~ no vyrobitelné s možností použití i na stávajících motorech. Dovoluje využít ventilátor V oblasti maximální účinnosti. Zařízení podle vynálezu dále zlepšuje Větrání prostoru pod krytom po zastavení motorą a snižuje tak nebezpečí...

Konstrukce dynamicky stabilního mostu přes vodní plochu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253303

Dátum: 12.11.1987

Autor: Trnka Rudolf

MPK: E01D 1/00

Značky: mostů, stabilního, dynamický, vodní, konstrukce, plochu, přes

Text:

...vodní hladinou 1, takže nezvyšuje svou hmotností statické zatížení mostního tělesa l. Další stabilizační účinek stabilizátoru 3 spočíva v tom, že při pohybu pod vodní hladinou 1 působí na něj odpor okolního prostředí silou úměrnou přibližně rychlosti pohybu, a toto mechanické tlumení se přenáší táhlem 3 na těleso l. Stabilizátor 1 působí prostřednictvím táhla 3 na těleso 1 především settvačnou, ale i dynamickou tlumicí siloupřičemž podstatné...

Způsob výroby stabilního roztoku, obsahujícího železo a selen

Načítavanie...

Číslo patentu: 240957

Dátum: 14.08.1987

Autori: Koneený Luboš, Pavlík Vladislav

MPK: A61K 33/04, A23K 1/175

Značky: způsob, roztoku, stabilního, železo, výroby, selen, obsahujícího

Text:

...v séru a aktivita enzymu glutathion-peroxidázy byly vzaty za míru bioaktivity selenu v organismu. Bylo zjištěno, že obsah selenu i aktivita glutathion-peroxidázy/gSH-Px/ byly významně vyšší u prasat, jimž byl podán přípravek, než u prasat, která dostala jenom selen /tabulka 1/. Po dobu zkoušení dostávala všechna prasata stejnou dietu.Číslo Vzorek O osmého dne patnáctého dne gSH-Px se gSH~Px Se gSH-Px Se IU-1 ng/ml IU-1 ng/ml IU/1 nq/ml 1...

Způsob výroby stabilního technického koncentrátu L-lysinu v práškové formě, zejména pro krmné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 250851

Dátum: 14.05.1987

Autori: Sálka Ján, Vanický Miroslav, Bulla Ján, Hofbauer Henrich, Čulík Karel, Mikláš Emil, Chromík Jindřich, Bučko Michal, Bělík Eduard, Severa Zdeněk

MPK: A23K 1/16

Značky: stabilního, zejména, krmné, způsob, koncentrátů, výroby, práškové, formě, účely, l-lysinu, technického

Text:

...použítelnýtch prášikovitých ati-organických a/neabo or-ganiokých fyziologicíky neškowdných hmot, které mohou ibýt součástí krmiva a které jsou kom-patiibilni s vysušeným sulbstrátem, lze uvévst uhlilčitan vápenatý nebo hořečnatý ve formě chemicky definovaných substancí nebo .přírodních materiálů, jako je vápenec, kří~da, dolomi 250851ticlký vápenec, d-ol-omit, magnezit, dále látky na bázi kysličníku křemíčítého .a lkřemíčitanů, jako je...

Způsob výroby dlouhodobě stabilního suchého a rychle rozpustného oxyhemoglobinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230193

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kramlová Marie, Fořtová Hana, Ulrych Stanislav, Přistoupil Tomáš Ivan

MPK: A61K 35/14, A61K 35/16

Značky: dlouhodobé, rozpustného, výroby, oxyhemoglobinu, suchého, stabilního, způsob, rychle

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy dlouhodobě stabilního suchého a rychle rozpustného oxyhemoglobinu z destromatizovaného hemolyzátu lidské nebo zvířecí sterilní erytromasy lyofilizací v přítomnosti sacharózy a dosušením ve vakuovém exsikátoru, vyznačený tím, že v hemolyzátu s koncentrací oxyhemoglobinu 20 g/1 až 80 g/l, s výhodou 60 g/l, a s relativní příměsí nejvýše 8 % methemoglobinu, se rozpustí sacharóza na konečnou koncentraci 55 g/1 až 80 g/l, s výhodou 60...