Patenty so značkou «stabilizované»

Disulfidovou väzbou stabilizované funkčné rozpustné heterodiméry MHC II. triedy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21016

Dátum: 18.02.2011

Autori: Frigstad Terje, Bogen Bjarne, Loset Geir Age, Sandlie Inger

MPK: C07K 14/435

Značky: disulfidovou, vazbou, triedy, heterodiméry, funkčně, stabilizované, rozpustné

Text:

...dostupných činidielprípadoch, ked boli kdispozícii tetraméry MHC II. triedy, boli rozsiahlo používané a mali obrovský vplyv na porozumenie rozvoja ochorenia. Teda vzhladom na dopad, aký už úspešná rekombinantná produkcia MHC l. triedy preukázala, je možné pozorovať, že existuje silná a jednoznačná motivácia, ako akademická, tak komerčná, pre vloženie ďalšieho úsilia do snahy o produkciu nových MHC II. triedy. Avšak sohladom na...

Stabilizované formy balenia sevelameru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20480

Dátum: 09.02.2011

Autor: Bakker-holmdahl Lisa

MPK: A61J 1/03, A61J 1/00

Značky: sevelameru, balenia, formy, stabilizované

Text:

...sa zápachu, a takáto stabilizácia, aj keďneovplyvňuje účinnosť a bezpečnosť liečiva, predíde potenciálnemu nepohodliu pacienta pripoužívaní medicínskeho produktu, zvlášť pri používaní medicínskeho produktu tesne preduplynutím jeho doby trvanlivosti. ZHRNUTIE VYNÁLEZUAko exempláme uskutočnenie je poskytnuté balenie na uskladnenie sevelamer obsahujúcej farmaceutickej kompozície, prednostné viacerých tabletiek, pričom dané balenie-...

Obaľované stabilizované jedlá zohrievané v mikrovlnnej rúre

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12158

Dátum: 17.01.2011

Autor: Pickford Keith

MPK: A23L 1/0522, A23L 1/01, A23L 1/00...

Značky: mikrovlnnej, rúre, zohrievané, obaľované, stabilizované, jedlá

Text:

...byť vybrané zo skupiny pozostávajúcej z metylcelulózy, hydroxypropyl metyl celulózy a karboxymetyl celulózy. Uprednostňovaná je metylcelulóza alebo élery celulózy, ktoré sú predávané pod ochrannou známkou METHOCEL A 4 M. Výhodné je množstvo okolo 10 , výhodne najmä okolo 15 .0028 Výhodné modiñkované škroby obsahujú čiastočne dispergovaný škrob, ktorý bol modiñkovaný napriklad zohrievanlm alebo acetyláciou. Môže sa použiť hydroxyalkylovaný...

Polyamidy stabilizované voči svetlu a teplu a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16080

Dátum: 20.01.2010

Autori: Maiwald Steffen, Veevaete Maarten

MPK: C08K 5/3435, C07F 9/6571, C08G 69/04...

Značky: polyamidy, spôsob, stabilizované, teplu, světlu, výroby, voči

Text:

...R 2 a/alebo R 3, alifatický, R 2- CH 2 - CH - jCHgjm- R 3, s n a m v rozsahu od O do 20, pričom R 2 a R 3 môže byt naviazaný na ľubovoľnom uhlikovom atóme alifatického uhľovodíka a nie je obmedzený na terminálnu pozíciu, 0000 xR 1 C 1 až C 20 alifatický, C 4 až C 9 cykloalifatický, benzyl, fenyl,R -CZOOH, -cooRl, -NHRÍ -NCO, anhydrid, R R , s výnimkou zvyškov kyseliny butándíkarboxylovej.0015 Predmetom vynálezu je spôsob výroby polyamidov...

Stabilizované kompozície pre rekombinantne produkovaný faktor VIII

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12318

Dátum: 03.09.2009

Autori: Rippner Brita, Agerkvist Iréne, Österberg Josefin, Ivarsson Elsa, Nilsson Ulrika

MPK: A61K 38/37, A61K 31/195, A61K 9/19...

Značky: rekombinantné, kompozície, produkovaný, stabilizované, faktor

Text:

...cmc polyoxyetylén obsahujúcich neiónových detergentov sú teplotne závislé tak, že sa hodnota cmc zvyšuje v nižších teplotách (Alexandridis, P. et al, 1994. Nilsson, M. et al, 2007). Hodnota cmc Poloxameru 188 je aspoň 20-30 mg/ml ve 37 °C (Kabanov, A. V. et al, 1995, 3Alexandrídis, P. et al, 1994, Moghimi, S. M. et al, 2004) a zvyšuje sa na 100 mg/ml v 20 °C (Nakashíma, K. et al, 1994). Podľa týchto publikácii je teda cmc Poloxameru 188 je v...

Stabilizované emulzie oleja vo vode obsahujúce poľnohospodárske aktívne zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20155

Dátum: 09.03.2009

Autori: Tank Holger, Cobb Joey, Xu Wen

MPK: A01N 25/30, A01N 25/04, A01N 25/10...

Značky: aktívne, emulzie, zložky, obsahujúce, poľnohospodárske, stabilizované, oleja

Text:

...aktívne činidlo, aspoň jedno neiónové hydrofilné povrchovo aktívne činidlo, aspoň jedno iónové povrchovo aktívne činidlo a vodu.0009 Olejová fáza emulzie oleja vo vode podľa predloženého vynálezu využíva buď poľnohospodársky aktívnu zlúčeninu, ktorá je vo forme oleja alebo alternatívne poľnohospodársky aktívnu zlúčeninu, rozpustenú alebo vmiešanú do oleja počas vzniku olejovitých globulárnych čiastočiek. Olej je podľa definície...

Stabilizované prípravky 6-hydroxy-3-(4-[2-(piperidin-1-yl)etoxy]fenoxy)-2-(4- metoxyfenyl)benzo[b]tiofén a ich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 286346

Dátum: 07.07.2008

Autori: Minnett Michael Dean, Tingle Cheryl Ann, Hartauer Kerry John, Bashore Fadia Najjar, Rickard Eugene Clark

MPK: A61K 47/16, A61K 47/20, A61K 31/4523...

Značky: metoxyfenyl)benzo[b]tiofén, přípravky, stabilizované, 6-hydroxy-3-(4-[2-(piperidin-1-yl)etoxy]fenoxy)-2-(4

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutické prípravky obsahujú 6-hydroxy-3-(4-[2-(piperidin-1-yl)etoxy]fenoxy)-2-(4- metoxyfenyl)benzo[b]tiofén alebo jeho soľ a sú stabilizované proti oxidácii alebo ďalším formám dekompozície vložením stabilizačného činidla, zvoleného zo súboru zahrnujúceho metionín, acetylcysteín, cysteín alebo ich soli.

Kompozície a častice obsahujúce celulózové vlákna a stabilizované a/alebo aktivované ureázové inhibítory, ako aj spôsoby ich výroby a ich požitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18867

Dátum: 23.05.2008

Autori: Goyal Gopal, Shaver Linnea, Tan Zheng

MPK: A61F 13/15, A61K 47/38

Značky: obsahujúce, požitie, celulózové, výroby, kompozície, spôsoby, vlákna, stabilizované, ureázové, aktivované, částice, inhibitory

Text:

...môže obsahovať najmenej jedno celulózové vlákno. Príklady celulózového vlákna zahŕňajú vlákna izolované zo stromov s tvrdým drevom, zo stromov s mäkkým drevom alebo so stromov s kombináciou tvrdého a mäkkého dreva, ktoré sú spracované na použitie v zariadení na výrobu papiera a/alebo v zariadení na výrobu jemnej buničiny akýmkoľvek známym vhodným štiepením, prečisťovanim alebo bielením. Celulózovými vláknami môžu byť recyklované vlákna...

Stabilizované amorfné formy imatinib mezylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12653

Dátum: 07.06.2007

Autori: Wirth Wolfgang, Goncalves Elisabete, Mutz Michael, Kalb Oskar

MPK: A61K 31/506, A61P 35/02, A61K 9/16...

Značky: mezylátu, imatinib, formy, stabilizované, amorfné

Text:

...ekonomických výhod, a vyššiu rýchlosťKryštalický materiál sa všeobecne získa procesom kiyštalizácie, ktorý predstavuje ďalší krok výroby. Konkrétne kompletná kryštalizácia z matečného lúhu často predstavuje procesný krok, ktorý trvá dlhý čas a z tohto dôvodu obmedzuje kapacitu výroby. Ztoho dôvodu predstavuje stabilizovaná amorfná forma imatiníb mezylátu z ekonomického hľadiskaatraktívnu altematívu kryštalických foriem.Látka v amorfnej...

Stabilizované polypeptidy rastového faktora podobného inzulínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18779

Dátum: 06.06.2007

Autori: Glass David Jonathan, Fornaro Mara

MPK: A61K 38/30

Značky: podobného, polypeptidy, faktora, inzulínu, rastového, stabilizované

Text:

...zabránené napr. mutáciou či delécíou buď arginínu v pozícii 1, alebo serínu v pozícii 2 E-peptidov (zodpovedajúcich pozíciám 71 a 72 v natívnom prekurzore IGF-l). V IGF-2 sa štíepeniu zabráni napr. mutáciou či deléciou bud arginínu v pozícii 1, alebo kyseliny asparágovej v pozícii 2 E-peptidu (zodpovedajúcich pozíciám 68 a 69 V natívnom prekurzore IGF-2). Tomuto štíepeniu môžu zabrániť i ďalšiemodifikácie prekurzorového proteínu IGF.Okrem...

Stabilizované farmaceutické kompozície obsahujúce fezoterodín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10247

Dátum: 06.06.2007

Autori: Bicane Fatima, Mika Hans-jürgen, Paulus Kerstin, Arth Christoph, Lindner Hans, Irngartigner Meike, Komenda Michael

MPK: A61K 9/16, A61P 13/10, A61K 31/222...

Značky: obsahujúce, kompozície, farmaceutické, stabilizované, fezoterodín

Text:

...interferujú s touto akciou, a tak znižujú kontrakcie detruzoru. Napriek dostupnosti rôznych antimuskarínových liečiv však zostávajúlekári a pacienti nespokojni so súčasnou liečbou kvôli0010 Fezoterodín je v odbore známy pre svoju schopnosť liečiť inkontinenciu moču. Fezoterodin však môže vykazovať značnú degradáciu V nepriaznivých podmienkach, napr. vo vlhkom prostredí a pri zvýšenej teplote. Predpokladá sa, že hlavnými mechanizmami, ktorých...

Stabilizované a konzervované ketotifénové oftalmologické kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9858

Dátum: 24.08.2006

Autor: Tsao Fu-pao

MPK: A61K 9/00, A61K 31/4535

Značky: konzervované, kompozície, oftalmologické, stabilizované, ketotifénové

Text:

...CMC do ketotiľćnovýeh kompozícii obsahujúcich HPMC formulovanýeh pri pH, ktoré stabilizuje kctotifćn proti oxidácii peroxidom vodíka, zlepšuje upokojenie stabilizovaných kompozícii po aplikácii do oka. Stabilizované ketotifénové kompozície obsahujúce tak HPMC, ako aj CMC,majú aj partičný koeficient, ktorý je asi trikrát väčší než v kompozíciách ketotiľén/peroxid vodíka obsahujúcich glycerol (pozri príklady 1 a 3), čo naznačuje, že...

Stabilizované kompozíce prchavých alkylačných činidiel a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12504

Dátum: 14.03.2006

Autori: Alonso Robert, Crooks Peter, Pimley Mark

MPK: A61K 31/13, A61K 31/16, A61K 31/50...

Značky: stabilizované, kompozice, prchavých, činidiel, alkylačných, spôsoby, použitia

Text:

...čiastočná odozva NR neuvádza sa.Tabulka 1 Topikálne podávanie horčićného dusíka pn fungoidnej mykoze (MF)0013 Neexistuje dôkaz akejkolvek klinicky významnej systemickej absorpcie topikálne aplikovaného horćićného dusíka. Nepozorovali sa žiadne systemíoké toxicity z perkutánnej absorpcie pri dlhodobom topikálnom použití horćićného dusíka pri MF.0014 Genetická toxicita - nepozorovala sa genetická toxicita pri použití topikálne aplikovaného...

Stabilizované polypropylénové vlákno a spôsob zvyšovania rezistencie a tepelnej stability polypropylénového vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 284817

Dátum: 14.11.2005

Autori: King Roswell Iii, Horsey Douglas

MPK: C08K 5/524, C08K 5/32, C08K 5/3435...

Značky: rezistencie, polypropylénového, stability, vlákna, spôsob, vlákno, tepelnej, stabilizované, zvyšovania, polypropylénové

Zhrnutie / Anotácia:

Polypropylénové vlákno je stabilizované zmesou vybraných chrániacich amínov, vybraných fosfitov a N,N-dialkyl-hydroxylamínov s dlhým reťazcom. Tieto zmesi sú prekvapujúco účinné pri poskytovaní stability polypropylénovým vláknam, pri spracovávaní, poskytovaní dlhodobej tepelnej stability, stability proti účinkom svetla a predovšetkým rezistencie proti blednutiu pôsobením plynov v neprítomnosti bežne používaného fenolového antioxidantu.

Stabilizované lyofilizované formulácie pre cefalosporínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7725

Dátum: 10.11.2005

Autori: Scigalla Wilhelm, Heubes Markus

MPK: A61K 9/00, A61K 31/00, A61K 47/00...

Značky: stabilizované, deriváty, cefalosporínové, formulácie, lyofilizované

Text:

...J. B., Effects of Excipients on the Crystallization of Pharmaceutical Compounds duringKryštalizácia účinnej látky pritom zvyšuje jej stabilitu.Alanín V kryštalizovanej forme zabraňuje kolapsu, teda zhrúteniu lyofilizátu behom fázy sublímácie a sušenia, čím umožňuje výrobu lyofilizovaného produktu s väčším špecifickým povrchom a skracuje takPridaním aminokyseliny k cukru alebo k polyolu v roztoku určenému k lyofilizácii dochádza obecne k...

Stabilizované farmaceutické formulácie obsahujúce leukotrienové B4 (LTB4) činidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8077

Dátum: 20.09.2005

Autor: Borgeat Pierre

MPK: A61K 31/557, A61K 47/02, A61K 47/10...

Značky: ltb4, obsahujúce, formulácie, činidlo, stabilizované, farmaceutické, leukotrienové

Text:

...tátohodnota je napriklad asi 9,5, 9,6, 9,7, 9,8, 9,9, 10,0, 10,1, 10,2, 10,3, 10,4, 10,5,10,6, 10,7, 10,8, 10,9, 11,0, 11,1, 11,2, 11,3, 11,4 alebo 11,5. Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia sa táto výhodná alkalická hodnota pH pohybuje v rozsahu od 8,5 do 9,5, v rozsahu od 9,0 a 10,0, v rozsahu od 9,5 a 10,5 alebo v rozsahu od 10,0 do 11,5.0010 Táto farmaceutické formulácia s LTB., činidlom obsahuje terapeuticky účinné množstvo LTB 4...

Stabilizované presýtené pevné roztoky steroidných liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6332

Dátum: 10.03.2005

Autori: Funke Adrian, Wagner Torsten, Lipp Ralph

MPK: A61K 9/14

Značky: roztoky, presýtené, steroidných, liečiv, pevně, stabilizované

Text:

...Polyvinylpyrrolidone and silica nano particles as carriers for0008 GB 1 365 661 sa týka formulovania tuhých kompozícii, ktoré obsahujú liečivú substancíu, ktorá je málo rozpustná vo vode (cholesteryl-beta-glukozid) a nosič (siliku,(AerosílTM). Kompozícia sa pripraví rozpustením beta-glukozidu v horúcom etanole,následným pridaním tohto roztoku k prášku Aerosilu a Odparením rozpúšťadla zo vzniknutej suspenzie. Výsledná kompozícía má pomalšiu...

Stabilizované farmaceutické prostriedky založené na chinupristíne a dalfopristíne a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284311

Dátum: 20.12.2004

Autori: Conrath Guillaume, Bounine Jean-paul

MPK: A61K 47/02, A61K 31/42, A61K 31/44...

Značky: založené, prostriedky, farmaceutické, stabilizované, dalfopristíne, spôsob, přípravy, chinupristíne

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizovaný farmaceutický prostriedok na báze zmesi chinupristín/dalfopristín obsahujúci najmenej stechiometrické množstvo kyseliny metánsulfónovej alebo kyseliny chlorovodíkovej, pričom sa jeho pH pohybuje medzi 3,5 až 5 a spôsob jeho prípravy.

Stabilizované interferónové kvapalné formulácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10158

Dátum: 10.12.2004

Autor: Del Curto Maria Dorly

MPK: A61K 47/26, A61K 38/21

Značky: kvapalné, interferónové, formulácie, stabilizované

Text:

...éter cyklodextrín.Existuje teda potreba ďalších famiaceutických prostriedkov s lFN-beta, zahrnujúcich fyziologicky kompatibilné stabilizéry, ktore zlepšujú rozpustnost tohto proteínu a stabilizujú proteín proti tvorbe zhlukov, čim sa zlepšuje ich farmaceutické použiteľnosť.Predložený vynález sa týka stabilizovaných kvapalných prostriedkov, zahrnujúcich lFNbeta alebo jeho soľ, kde uvedená formulácia je roztokom, ktorý zahrnuje acetátový...

Stabilizované alfa helikálne peptidy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15372

Dátum: 05.11.2004

Autori: Walensky Loren D, Verdine Gregory, Korsmeyer Stanley

MPK: C07K 14/00, C07K 14/47

Značky: helikálne, použitie, peptidy, stabilizované

Text:

...peptid nie je schopený aktivovať uvoľnenie cytochrómu c z mítochondrií in vitro, čo nasvedčuje tomu, že BAD nie je priamym aktivátorom BAX/BAK. Mitochondrie, ktoré nadmeme exprimujú BCL-2 sú rezistentné voči uvoľneniu cytochrómu c indukovanému BID, avšak súčasné ošetrenie s BAD môže vrátiť citlivosť BID. Zdá sa, že indukcia mitochondriálnej apoptózy prostredníctvom BAD je výsledkom bud (l) presunutia BAX/BAK aktivátorov, ako napríklad BID a...

Kvapalinou stabilizované formulácie interferónu-beta v potiahnutých farmaceutických obaloch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16288

Dátum: 12.05.2004

Autori: Del Rio Alessandra, Samaritani Fabrizio

MPK: A61J 1/14, A61K 38/21, A61K 47/10...

Značky: kvapalinou, obaloch, formulácie, potiahnutých, stabilizované, farmaceutických, interferónu-beta

Text:

...pufre na regulovanie pH pri mierne kyslom pH po mierne zásadité pH zahŕňajú také zlúčeniny ako fosfát, acetát, citrát, arginín, TRIS a histidin. TRlS označuje 2-amino-2-hydro×ymetyl-1,3,-propándiol a akúkoľvek jeho farmaceutický akceptovateľnú soľ. Výhodné pufre sú acetátové pufre s fyziologickým roztokom alebo akceptovatelnou soľou.0025 izotonické činidlo je zlúčenina, ktorá je fyziologicky znášaná a formulácii dáva vhodnú tonicitu,...

Stabilizované kvapalné formulácie interferónu, ktoré neobsahujú ľudský sérový albumín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14569

Dátum: 29.04.2004

Autori: Del Rio Alessandra, Samaritani Fabrizio

MPK: A61K 47/00, A61K 38/21

Značky: neobsahujú, kvapalné, stabilizované, interferonu, ĺudský, formulácie, albumín, sérový

Text:

...najrôznorodejšiuskupinu tvorenú približne 15 typmi. Na chromozóme 9 leží klasterglykozylované. 0009 IFN-a a IFN-B majú všetky rovnakú dĺžku (165 alebo 166 aminokyselín) a podobné biologické aktivity. IFN-y majú dĺžku146 aminokyselín a menej sa podobajú skupinám a a B. Len IFN-y môžu aktivovať makrofágy alebo indukovať maturáciu zabíjačových T-buniek. Tieto nové typy terapeutických agens sú niekedy nazývané ako modifikátory biologickej...

Stabilizované vodné kompozície obsahujúce inhibítor dráhy tkaninového faktora (TFPI) alebo variant inhibítora dráhy tkaninového faktora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5433

Dátum: 08.01.2004

Autor: Chen Bao-lu

MPK: A61K 47/16, A61K 38/55, A61K 47/12...

Značky: inhibítora, inhibitor, variant, obsahujúce, stabilizované, faktora, kompozície, vodné, dráhy, tfpi, tkaninového

Text:

...forme plynu nahrádzajúceho kyslík, lapača kyslíka alebovolných radikálov alebo chelatačneho činidla.0006 Vynález poskytuje prinajmenšom nasledujúce uskutočnenia.0007 Jedno uskutočnenie vynálezu je vodná kompozícia obsahujúca približne 0,05 až približne 15 mg/ml TFPI alebo varianty TFPI približne 50 až približne 600 mM solubilizačne Činidlo vybrané zo skupiny, ktorú tvorí (i) arginín alebo jehoanalóg, (ii) lyzín alebo jeho analóg a (iii)...

Nanočasticové kompozície účinných látok stabilizované gélom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8517

Dátum: 11.09.2003

Autori: Mcgurk Simon, Czekai David

MPK: A61K 9/00, A61K 31/192, A61K 9/14...

Značky: látok, stabilizované, účinných, gélom, kompozície, nanočasticové

Text:

...nemagnetické mangánové častice ako kontrastné látky používané vmagnetickej rezonanciiý, 5,429,824 snázvom Use of Tyloxapol as aNanopaniculate Stabilizer (Použitie tyloxapolu ako nanočasticového stabilizátora),5,447,710 s názvom Method for Making Nanoparticulate X-Ray Blood Pool Contrast Agents Using High Molecular Weight Non-Ionic Surfactants (Postup pri výrobe nanočasticových RTG kontrastných blood pool látok použitím neíónových surfaktantov...

Stabilizované kvapalné formulácie protilátok anti-RSV

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18910

Dátum: 16.06.2003

Autori: Oliver Cynthia, Chang Stephen, Allan Christian, Shane Erica, Issaacs Benjamin

MPK: C07K 16/00, A61K 39/385, A61K 39/42...

Značky: protilátok, anti-rsv, kvapalné, formulácie, stabilizované

Text:

...na konkrétnych okolnostiach a klinických skúsenostiach lekára (AmericanAcademy of Pediatrics. Summaries of Infectious Diseases. In Pickering LK., vyd., 2000 RedBookReport of the Committee on Infectious Diseases. 25. vyd., Elk Grove Village, IL,American Academy of Pediatrícs, 2000, str. 483-487).I keby Vakcinácia mohla zabrániť infekcii RSV, žiadna vakcína zatiaľ nemá pre túto indikáciu licenciu. Hlavnou prekážkou vývoja vakcíny je...

Stabilizované kvapalné prípravky s protilátkou proti RSV

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8407

Dátum: 16.06.2003

Autori: Oliver Cynthia, Shane Erica, Allan Christian, Chang Stephen, Issaacs Benjamin

MPK: A61K 39/42, A61K 39/385, A61K 47/18...

Značky: protilátkou, kvapalné, stabilizované, proti, přípravky

Text:

...často vyžadujú značnú podpornú starostlivosť, vrátane podávania zvlhčeného kyslíka a podporu dýchania (Fields et al., ed., 1990, Fields Virology, 2. vyd., zv. 1, Raven Press, New York, na stranách 1045 až 1072). Jediným liekom schváleným na liečbu infekcie je antivirusové Činidlo ribavirín (American Academy of Pediatrics Committee on Infectious Diseases, 1993, Pediatrics 92, 501 až 504). Preukázalo sa, že toto činidlo je účinné v...

Stabilizované vodné disperzie polyuretán-polymočovina

Načítavanie...

Číslo patentu: E 515

Dátum: 10.01.2003

Autori: Feller Thomas, König Eberhard, Naujoks Karin, Meixner Jürgen, Rische Thorsten

MPK: C08G 18/00

Značky: disperzie, polyuretán-polymočovina, vodné, stabilizované

Text:

...(1994) str. 185-200.0024 Polymerne polyoly (A 2) s rozmedzím molekulovej hmotnosti 400 až 6000 sú tie obvyklé, ktoré sa pre polyuretány už dlhú dobu používajú, s OH-funkčnosťou aspoň 1,8 až 4, ako sú napriklad polyakryláty, polyestery, polylaktóny, polyétery, polykarbonáty, polyesterkarbonáty, polyacetaly,polyolefíny a polysiloxány. Výhodné sú polyoly s rozmedzím molekulovej hmotnosti 600 až 2500 s OH-funkčnosfou 2 až 3.0025 Do úvahy...

Tuhé, stabilizované, terapeutické systémy s rýchlym a/alebo modifikovaným uvoľňovaním na orálne podanie kvapalných aktívnych látok, excipientov alebo potravín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17439

Dátum: 06.11.2002

Autor: Massironi Maria Gabriella

MPK: A61K 47/14, A61K 47/10, A61K 9/16...

Značky: excipientov, uvoľňovaním, systémy, látok, potravin, modifikovaným, stabilizované, tuhé, aktívnych, terapeutické, kvapalných, podanie, orálne, rychlým

Text:

...sú po stabilizácií uvoľňované zo systému so zrýchleným alebo modifikovaným uvoľňovaním.0017 Tento cieľ bol dosiahnutý podľa tohto vynálezu prostredníctvom použitia amfifilických a/alebo Iipoñlných matrlc, ktoré sa vyznačujú tým, že sa topia pri teplotách v rozsahu od 30 °C do 90 °C a sú tuhé pri teplote miestnosti najmenej do 25 °C. Do u vedených roztopených matrlc môžu byť pridané,rozpustené alebo suspendované aktívne látky majúce...

2,4-Dimetyl-6-sek.alkyl-fenoly a stabilizované zmesi organických materiálov s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279627

Dátum: 11.01.1999

Autori: Pitteloud Rita, Dubs Paul

MPK: C09K 15/08, C08K 5/13, C07C 39/06...

Značky: zmesí, stabilizované, obsahom, organických, materiálov, 2,4-dimetyl-6-sek.alkyl-fenoly

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesi obsahujúce polystyrén, substituovaný polystyrén, kopolyméry alebo terpolyméry styrénu alebo substituovaného styrénu, polykarbonát, polyesterkarbonát, polyuretán, polyamid, kopolyamid, polyacetál alebo polyfenylénoxid a aspoň jednu zlúčeninu všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená metyl alebo etyl a R2 znamená C2-C30 alkyl, sú vhodné ako stabilizátory organických materiálov proti odbúravaniu teplom, oxidáciou alebo žiarením.

Stabilizované činidlo na stanovení katalytické koncentrace alaninaminotransferasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263028

Dátum: 11.04.1989

Autori: Malý Milan, Chromý Vratislav

MPK: G01N 33/48

Značky: alaninaminotransferasy, stabilizované, koncentrace, činidlo, katalytické, stanovení

Text:

...nebude mít nepříznivý vliv na katalytickou koncentraci enzymü. Zmíněné nedostatky výrazně potlačuje stabilizované činidlo na stanovení katalytické koncentrace elaninaminotransferas podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že obsahuje 0,5 /umol.l 1 až 10,0 /umo 1.l kyseliny Qitronové a 0,5 až 10 g.l 1 albuminu.Činidlo s kyselinou citronovou a albuminem má následující přednosti. Albumin v kombinaci s kyselinou citronovou zvyšuje,ve srovnání...

Polyamidy, najmä vlákna, stabilizované vôči termooxidačnej a fotooxidačnej degradácii

Načítavanie...

Číslo patentu: 258747

Dátum: 16.09.1988

Autori: Gallovič Ján, Kvarda Vlastislav

MPK: D01F 1/10, C08K 5/34, C08K 5/37...

Značky: najmä, vlákna, fotooxidačnej, polyamidy, degradácii, stabilizované, voči, termooxidačnej

Text:

...na dusíkových atómoch,ktorý je dislokovaný po celej molekule~ väzby Cu-N možno považovat za bežné kovalentné spojenie, väzby inedi s atómami H, S budú komplexné-~ pri použití iných rozpúštadiel namiesto etanolu, iných solí namiesto Cuclg alebo iných postupov prípravy vzniknú odlišné látky s inou štruktúrou. no s podobnými stabilizačnými účinkami pre polyamid.jednou zo základných požiadaviek kladených na stabilizátory je ich tepelná stálosť v...

Způsob výroby za tepla válcovaných pásů z bram z niobem stabilizované dvoufázové nerezavějící oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 236390

Dátum: 01.11.1987

Autori: Dědek Vladimír, Bořuta Josef, Hebda Břetislav

MPK: B21B 1/34, B21B 3/00

Značky: pásu, oceli, tepla, niobem, stabilizované, dvoufázové, způsob, výroby, nerezavějící, válcovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vyvinout způsob výroby za tepla válcovaných pásů z bram z niobem stabilizované dvoufázové nerezavějící oceli. Bramy se ohřejí na teplotu v rozmezí od 1100 do 1280 °C v prostředí oxidační pecní atmosféry, s celkovou výdrží v tomto rozmezí teplot ad 1 do 10 hodin, kde doba výdrže na teplotě ohřevu od 1200 do 1250°C nepřesahuje dobu od 0,5 do 5 hodin, dále tím, že válcování bram na pásy za tepla se provádí v rozmezí tvářecích...

Polypropylen a kopolymery propylenu s ethylenem stabilizované proti světlu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240010

Dátum: 01.06.1987

Autor: Škaloud Jioí

MPK: C08K 13/00, C08L 23/10

Značky: propylenu, proti, polypropylén, světlu, stabilizované, kopolymery, ethylenem

Text:

...(propenyl) - 2,6 - dimethylfenolu s estery kyseliny thiodipropionové, mají vyšší odolnost vůči degredačnímu působení slunečního záření než stebilizeční směsi HALSů s jinými fenolickými nebo fosfitovými stabilizátory za nepřítomnosti sírných stabilizačních přísad. Ve výše uvedené směsi 4-pentadekekis (propenyl) - 2,6 dimethylfenolu s estery kyseliny thiodipropionové a stabilizátory HALS dochází k nečekenélu mimořádně silnénu...

Způsob přípravy základní stabilizované NP suspenze

Načítavanie...

Číslo patentu: 235884

Dátum: 01.03.1987

Autori: Mlčoch Antonín, Schoedlbauer Vladimír, Hegner Pavel, Dadák Vojtěch, Míček František

MPK: C05B 7/00

Značky: stabilizované, základní, způsob, přípravy, suspenze

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo připravit vysoce koncentrovanou NP suspenzi s obsahem síry do 5 % hmot. Tohoto cíle se dosáhne amoniakalizací směsi amofosu a síranu amonného do pH v rozmezí 6,5 až 7. Po amoniakalizací se reakční směs ochladí a stabilizuje přípravkem bentonitové disperze.

Způsob přípravy základní stabilizované NP suspenze

Načítavanie...

Číslo patentu: 235883

Dátum: 01.03.1987

Autori: Mlčoch Antonín, Schoedlbauer Vladimír, Hegner Pavel, Míček František, Dadák Vojtěch

MPK: C05B 7/00

Značky: způsob, suspenze, základní, přípravy, stabilizované

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo připravit vysoce koncentrovanou NP suspenzi s obsahem síry do 5 % hmot. Tohoto cíle se dosáhne amoniakalizací směsi kyseliny fosforečné a síranu amonného do pH v rozmezí 6,5 až 7. Po amoniakalizaci se reakční směs ochladí a stabilizuje přídavkem bentonitové disperze.

Způsob výroby za studena válcovaných navařovacích pásků z niobem stabilizované dvoufázové korozivzdorné oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 234613

Dátum: 01.01.1987

Autori: Vondrášek Otakar, Dědek Vladimír

MPK: C21D 9/52, C21D 8/02

Značky: korozivzdorné, výroby, válcovaných, pásků, oceli, dvoufázové, stabilizované, studena, niobem, způsob, navařovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby za studena válcovaných navařovacích pásků z niobem stabilizované dvoufázové korozivzdorné oceli pro jednovrstvé navařování, kde výchozí za tepla válcovaná pásová ocel se před následujícím válcováním za studena homogenizačně vyžíhá v rozmezí žíhacích teplot 850 až 1150 °C s minimální dobou výdrže 45 sekund na žíhací teplotě, načež se z žíhací teploty ochladí minimální rychlostí 500 °C za minutu až do teploty 300 až 400 °C a dále na...

Stabilizované materiály na bázi polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234005

Dátum: 15.09.1986

Autor: Gay Michel

MPK: C08L 27/06

Značky: polyvinylchloridu, materiály, stabilizované, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stabilizovaných materiálů na bázi polymerů vinylchloridu obsahujících na 100 dílů polyvinylchloridu 0,1 až 5 hmotnostních dílů solí organických kyselin s báriem, vápníkem, zinkem nebo kadmiem a 0,05 až 5 hmotnostních dílů ?-diketonové sloučeniny, podstatnou novou součástí materiálů je 0,05 až 1 hmotnostní díl polyolu. Materiály mají dobrou stálost při vyšších teplotách a je možno je užít k výrobě předmětů, stálých při vyšší...

Tepelne a svetelne stabilizované polyamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223424

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kvarda Vlastislav, Mišenda Peter, Gallovič Ján, Hvastijová Mária, Kohout Jiří

Značky: stabilizované, tepelně, polyamidy, světelné

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelne a svetelne stabilizované polyamidy, najmä vlákna, ktoré pozostávajú z polyamidu a prídavku komplexnej zlúčeniny medi s 2-fenylbenzimidazolom predpokladaného štruktúrneho vzorca v množstve zodpovedajúcom 20 až 300 ppm, výhodne 50 až 200 ppm medi na hmotnosť polyamidu.