Patenty so značkou «stabilizačný»

Stabilizačný a/alebo ukotvovací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 287623

Dátum: 18.03.2011

Autor: Belička Ivan

MPK: F16G 11/00, E02D 5/00, E04H 12/00...

Značky: ukotvovací, prvok, stabilizačný

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizačný a/alebo ukotvovací prvok je vyrobený z materiálu s vysokou mernou hustotou, ako napríklad z betónu, výhodne zo železobetónu. Tento stabilizačný a/alebo ukotvovací prvok má v navzájom dvoch na seba kolmých osiach otočne upevnenú aspoň jednu obruč (2). V každej z týchto obručí (2) je vyhotovená priebežná drážka (4). Pootočením jednej z obručí (2) okolo jednej z osí a pootočením obruče okolo druhej osi vznikne prienik (3) drážok (4)...

Stabilizačný a/alebo ukotvovací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5086

Dátum: 05.02.2009

Autor: Belička Ivan

MPK: E02D 5/80, F16G 11/00, E04H 12/00...

Značky: prvok, ukotvovací, stabilizačný

Text:

...plochou. V onom riešení je možné teleso stabilizačného prvku umiestniť do pripravenej priehlbíny - výkopu.Prehľad obrázkov na výkreseNa obrázku l až 3 je znázornený pohľad na stabilizačný guľovitý prvok a na sústavu upevnenia napr. stožiara. Na obrázku 4 až 9 sú znázornená rôzne varianty tvaru stabilizačných prvkov.Je vyrobený stabilizačný a/alebo ukotvovací prvok 1 z materiálu s vysokou memou hustotou ako napríklad z betónu, výhodne zo...

Výstužný materiál a strešný stabilizačný systém na prevenciu deformovania nakladačov, prívesov a/alebo nákladných vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9754

Dátum: 28.03.2007

Autor: Callens Christophe

MPK: B60J 5/06

Značky: výstužný, systém, strešný, deformovania, prevenciu, nákladných, nakladačov, stabilizačný, materiál, prívesov, vozidiel

Text:

...v druhom šikmom smere, a pričom druhý šikmý smer je odlišný od prvého šikmého smeru. výstužné pramene jednej z vrstiev s výhodou vedú pod uhlom od 20 ° do 80 °, s výhodou od 35 ° do 75 ° a výstužné pramene druhej vrstvy vedú pod uhlom -20 ° až -80 °, s výhodou od -35 ° do -75 °, vzhľadom na pozdĺžny smer plachtoviny. S väčšou výhodou sú prvý a druhý šikmý smer symetricky opačné, t.j. pokial prvý šikmý smer tvori uhol X° s pozdĺžnym...

Stabilizačný tunel na dosiahnutie a dlhodobé fixovanie optimálnej energetickej hodnoty drevnej štiepky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3801

Dátum: 06.04.2004

Autor: Jarábek Július

MPK: F26B 9/06, F26B 3/04

Značky: tunel, dlhodobé, štiepky, stabilizačný, hodnoty, energetickej, fixovanie, dosiahnutie, drevnej, optimálnej

Text:

...alebo suchým vzduchom,eventuálne teplým vlhkým vzduchom. Zariadenie na skladovanie štiepky pozostáva zo stropu 1 ku ktorému sú pevne prichytene steny 8 z pevného a priesvitného PVC čo umožňuje variabilnosť zariadenia a prispôsobenie požiadavkám prevádzkovateľa a prispieva tiež k bezpečnosti práce obsluhy počas prevádzky (závesný systém je z bezpečnostného hľadiska vhodnejší). Ďalšou výhodou stien 8 z pevného a priesvitného PVC je. že veľmi...

Stabilizačný prvok slúchadlovej zostavy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3354

Dátum: 06.11.2002

Autor: Drábik Milan

MPK: H04R 1/10, H04R 1/02

Značky: stabilizačný, zostavy, prvok, slúchadlovej

Text:

...na ñxáciu k homej mušlí ucha podľa tohoto technického riešenia,ktorého podstata spočíva v tom, že stabilizačný prvok je tvorený oblúkovo zakrivenou,smerom nahor sa rozširujúcou a na okrajoch zaoblenou platničkou. Tvar homej časti platničky kopíruje vnútomý tvar homej mušle ucha. Spodná časť platničky je k telesu napevno pripojená, alebo je jeho homogénnou súčasťou.Platnička je vo svojej homej časti z výhodou vybavená vankúšikom, upevneným...

Stabilizačný a brzdiaci mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2205

Dátum: 11.06.1999

Autor: Radvanec František

MPK: F16D 65/00

Značky: brzdiaci, stabilizačný, mechanizmus

Text:

...dierou, v ktorej je ukotvený opačný koniec vratnej pružiny, pričom valcové puzdro je na opačnom konci opatrené tlmiacou podložkou a vytvorenými slepým montážnympozdlžnym skrutkovitým vybratím a taktiež valcové jadro je na opačnom konci opatrenétlmiacou podložkou, ktorá je na ňom navlečená, pričom brzdiaca časť, umiestnená na a v korpuse mechanizmu, tvorená puzdrom, vytvorenom v uholníkovom tvare na jednom konci opatreným klznym...

Stabilizačný a brzdiaci mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 281203

Dátum: 13.04.1999

Autor: Radvanec František

MPK: B62D 35/02, B62D 37/04

Značky: brzdiaci, mechanizmus, stabilizačný

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizačný a brzdiaci mechanizmus osobných a nákladných automobilov, autobusov, automobilových prívesov a návesov, špeciálnych a športových automobilov, koľajových vozidiel alebo iných pohybujúcich sa vozidiel a účelových športových náradí využíva dynamické sily, ktoré vznikajú pri vyvolanej zmene pohybu, rýchlosti alebo smeru pohybujúceho sa automobilu alebo iného pohybujúceho sa telesa na vytvorenie väčšej aktívnej bezpečnosti pomocou...

Stabilizačný systém na tepelnú stabilizáciu chlór obsahujúcich polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 852

Dátum: 07.06.1995

Autori: Krejčí Bohumil, Ferjanc Ján

MPK: C08K 5/56, C08K 5/59

Značky: tepelnú, obsahujúcich, systém, chlor, stabilizačný, stabilizáciu, polymérov

Text:

...z lü hmotnostných dielov oxidu železiteho a 5 hmotnostných dielov oxidu horečnatého.Pri tepelnom namahaní plaetieolu z mikroeuspenzneho Polyvinylchloridu pri 185 stupňov C a dávke stabilizačneho systemu podľa príkladu 1 v množstve 1 hmotnoetneho percentana polyvinylchlorid je indukčna perióda do prvej farebnej3 To zodpovedá dávke 0,75 hmotnostného percenta na polyvinýl chlorid čistého dioktylcin-bis-izooktyl merkaptoacetátu, 2....

Stabilizačný aditív kvapalných hnojív a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263556

Dátum: 11.04.1989

Autori: Štec Boris, Teren Ján, Gabčo Milan, Kopinič Vladimír, Vážny Emil, Hutár Eduard

MPK: C05G 3/00

Značky: aditiv, kvapalných, spôsob, hnojiv, výroby, stabilizačný

Text:

...hnojiv má celý rad ekonomických prednosti (jedná sa o vedľajší produkt výroby extrakčnej fuosforečnej kyseliny a výroby väčšiny tuhých priemyselných hnojív, použitie l-lzsiFe v prevádzkovej praxi prináša určité obmedzenia súvisiace s obvykle nízlkou koncentráciou účinnej látky a tiež relatívne nízkou fázovou stabilitou noztokov HzsiFe pri nízkych teplotách. V dôsledku nízkej koncentrácie roztokov HzsiFs sa zvyšujú náklady na prepravu a...

Stabilizačný systém pre homopolyméry a/alebo kopolyméry vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245092

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pletka Hans-dieter, Kaláe František, Klement Johann, Vavoík Miroslav, Husslein Julius

MPK: C08L 27/06, C08K 13/00

Značky: vinylchloridu, homopolyméry, stabilizačný, systém, kopolymery

Text:

...materiálu vplyvom degradácie. Tepelná stabilita zmesí zodpovedá súčtu účinkov jednotlivých zložiek systému. Ku vzniku sullidov u systému podľa vynálezu nedochádza zrejme preto, že antimon alebo merkaptidový zbytok prednostne reagujú s ostatnými zložkami systému za Vzniku bezfarebných alebo bielych produktov,ktoré tvoria medzistupne, pričom medzi konečnými produktami reakcií nie sú sulfidy. Hoci všetky zl-ožky stabilizačnêho...

Stabilizačný implantát v stomatológii

Načítavanie...

Číslo patentu: 231536

Dátum: 15.12.1986

Autor: Gábor Tibor

MPK: A61C 8/00

Značky: implantát, stomatológii, stabilizačný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru stomatológie a rieši konštrukciu stabilzačného implantátu pre upevnenie zubnej náhrady s dokonalejšou retenciou a stabilitou. Jeho podstata je v tom, že v implantátovom tele sú najmenej dve protiľahlé stabilizačné ramienka a že kŕčok prechádza do prečnievajúceho kŕčkového sedla, pričom implantátové telo je tvarované pod uhlom " v rozmedzí 100° až 130°.

Bieliaca hlinka ako stabilizačný prostriedok nápojových výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 226223

Dátum: 01.02.1986

Autori: Turaz Konštantín, Kopík Rudolf, Tomášek Karol

Značky: výrobkov, hlinka, prostriedok, stabilizačný, bieliaca, nápojových

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie bieliacej hlinky, kyslo aktivovaného bentonitu, k stabilizácii, čiže k zabezpečeniu predĺženej doby trvanlivosti akostných vlastností a k filtrácii nápojových výrobkov a to buď samostatne alebo v zmesi s inými vhodnými vo vode nerozpustnými práškovými anorganickými alebo organickými látkami.