Patenty so značkou «stabilizační»

Stabilizační opěra tyče, zejména trasírky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270477

Dátum: 13.06.1990

Autori: Píchalová Zorica, Říha Karel

MPK: G01C 15/06

Značky: zejména, tyče, stabilizační, trasírky, opěra

Text:

...opery tyče, zejmenałtrasírky, podle vynálezu je v axcnomatrickém pohledu onazornen na pripojene výkrese.stabilizační cpära podle vynálczu je tvorena dvěma opěrnými rameny 1, 3,uspoi-ddanými vzájomne k sobě v potŕebném a nsstavitelném úhluoó, obvykle 90 °. operná ramena l., g mohou být bučpsvnä ustavená, anebo s výhodou jsou vzájomne spojene fixačnín kloubsm 3 cpatreným napr. ručním šroubem s tcčítkem i nebo ruční maticí (neznazcrnčnou)....

Uložení hydraulicky ovládané stabilizační opěry

Načítavanie...

Číslo patentu: 267482

Dátum: 12.02.1990

Autori: Komm Karel, Slavíček Josef, Engliš Karel

MPK: B66C 23/80, B66C 23/78, B66C 23/62...

Značky: hydraulický, uložení, stabilizační, ovládané, opěry

Text:

...sin podílu velikosti poklesu vnčjšího konce stabílizační opěry při jejím vykývnuti z přepravní do pracovní polohy a délky stabilízační opěry.Řešením podle vynálezu se dosćhne zkrácení doby potřebné pro stabilizaci rámu otočného pracovního stroje bez jokéhokoliv omezení průjezdností mobilního podvozku terénem. na vnějších koncich stabilizačních opčr lze použít přímočarých opěrných hydromotorü s menšín zdv 1 hem čímž se sníží 1 množství a...

Výsuvná hydraulicky ovládaná stabilizační opěra

Načítavanie...

Číslo patentu: 267481

Dátum: 12.02.1990

Autori: Engliš Karel, Slavíček Josef, Komm Karel

MPK: B66C 23/62, B66C 23/80, B66C 23/78...

Značky: výsuvná, opěra, hydraulický, ovládaná, stabilizační

Text:

...mobilniho podvozku terénem. Na vnějších koncich výsuvných etebilizačních opěr lze použít přímočerého opěrného hydromotoru e menším zdvihem, čímž se eníží í množství e velikost kmítů stabílizečního opérného systému při práci stroje.Příkled provedení výauvné hydraulický ovládané etebilizačni opěry je znázorněn na připojeném výkrese.Hydraulícky ovládané výsuvná opěra 3 je na evé apodní etrené u svého vnéjšího konce opetřens nébéhem 3 s na svém...

Stabilizační kanál kapalinou stabilizovaného plazmového hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266749

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kroupa Petr, Brzoň Václav, Brzoň Jaroslav, Szabó Josef

MPK: H05H 1/28

Značky: kanál, stabilizační, hořáku, plazmového, kapalinou, stabilizovaného

Text:

...patrné z obr. 1, je stabilizační kanál podle vynálezu, uspořádaný mezi vnitřní tyčovou katodou l a čárkovaně naznačenou vnější rotační anodou g hořáku, tvořen dvěma válcovitými stabilizačními elementy Q, 5. Stabilizační elementy Ä, A vytvořené z keramickcýh trubek,jsou uspořádány v pouzdře nebo samostatných pouzdrech § stabilizačního kanálu, uspořádaném v tělese lg plazmového hořáku. uspořádání je takové, že v pouzdře á stabilizačního kanálu...

Recirkulační práškový uhelný zapalovací a stabilizační hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 266003

Dátum: 14.11.1989

Autor: Straka Jindřich

MPK: F23D 1/00

Značky: práškový, recirkulační, uhelný, zapalovací, stabilizační, horák

Text:

...spalín zajiščující stabilizaci hoření vlastního hořáku. Další výhodou navrženeho zařízení je regulace teploty vstupní částí recirkulačního potrubí usměrněným proudem přídavného spalovacího vzduchu, čímž se zamezí natavování uhelného prášku V recirkulačním potrubí.Příklad provedení recirkulačního práškového uhelného zapalovacího a stabilizačního hořáku podle vynálézu je znázorněn na přípojeném výkresu, kde na obr. 1 je znázorněn řez...

Chladící a stabilizační okruh plazmového agregátu s vodní stabilizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 265933

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kasal Josef, Kůs Petr, Macku Aleš

MPK: H05H 1/28

Značky: okruh, vodní, agregátu, chladicí, stabilizaci, stabilizační, plazmového

Text:

...hořákem a nádrží je zařazen ejektor,opatřený tryskou tlakové vody, dvěma bočnímí vstupy pro odsávanou chladící vodu a výstupem umístěným do nádrže. Tryska tlakové vody a boční vstupy jsou spojeny se stabilizačnímVýhodou výše uvedeného řešení je vypuštění sacího čerpadla z chladicího okruhu a jeho nahrazení ejektroem. Tímto řešením je odstraněn nejslabší článek chladicího okruhu tj. sacíčerpadlo, které je nahraženo ejektorem.Příklad...

Najížděcí a stabilizační práškový hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 265810

Dátum: 14.11.1989

Autori: Zagata Andrej, Dobrozemský Aleš, Pisar Miroslav, Barát Jozef, Paučír Emil, Dobrozemský Jaroslav

MPK: F23D 1/02

Značky: najížděcí, horák, práškový, stabilizační

Text:

...přcpážka, která leží v ose šikmého 4 nátrubku přivodu sekuldárního vzduchu a na kterou nava zuje.záchytná přepážka, která leží v ose zapalovacího ho řáku.Další výhodná úprava najižděcího a stabilizačního práškového hořáku podle vynálezu apočívá v tom, 265 BIOže zapalovaci hořák je zapuětěl vůči úst prívodu práčkové-směsi n třetí víříoí lopmtky jsou uspoŕádány u ůsti zapalovaciho hořáku.Jiná výhodná ůprava najížděcího a stabilizaěhiho...

Filtrační a stabilizační zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263504

Dátum: 11.04.1989

Autori: Luska Čestmír, Potáček Jan

MPK: A23L 1/015

Značky: stabilizační, filtrační, zařízení

Text:

...je názornč objasněno na obr. 1, který představuje celkový pohled na zařízení ve sohematiokém řezu v náryse.Filtrační zařízení l sestává z uzavřené filtrační nádoby g,která je v horní části opatřena snímatelným víkem 3 a ve spodní části je tvarována do neoznačenšno konického zúžení nebo jinak provedenćho dna, Jímž se vypouštějí kaly z nádoby g po vyčistční filtračních svíček a po ukončení filtračního cyklu.Z víka 2 je vedeno odvzdušňovací...

Stabilizační převodový mechanismus počítadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261786

Dátum: 10.02.1989

Autori: Flok František, Hruda Zdeněk, Klíma Josef, Šír Karel

MPK: G01F 15/06

Značky: stabilizační, mechanismus, převodový, počitadla

Text:

...ve viku L je upevněn první nooný čep 1, na kterém je otočné uloäeno první ozubené dvojkolo g axiłlně zajištěná podlořkou gg o pojiotným krouřkem gł. V čelní etěnä gg spodního otočnáho tě 1 esa.A je upevněn druhý nosný čep lg, na kterém je otoćnä uloženo druhé ozubené dvojkolo3 nxiálně zajištěná prostřednictvím podlořky 33 e pojistného krouäku gł. Ne hŕídelce 1je pevné uchyceno prostřednictvím kolíku L 1 náhonove ozubene kolo lg. Na...

Izotonizační a stabilizační činidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 261206

Dátum: 12.01.1989

Autori: Marsden Peter, Reader Michael

MPK: A61K 31/045

Značky: činidlo, izotonizační, stabilizační

Text:

...5 8 /hmotnost /objem/ nebo nižší, nesmí poškozovat přípravek a nesmí škodit nebo dráždit uživatele. vhodné izotonizující látky použitelná při zpüsobu podle vynálezu zahrnují qlycidy, zejména monosacharidy, jako glukosu, laktosu, manitol a sacharosu, a s výhodou vícemocné alkoholy, jako propýlenglykol,glycerol a polyetylenglykoly s nízkou molekulovou hmotností. Nízkou molekulovou hmotnostije míněna molekulová hmotnost nižší než asi...

Zapalovací a stabilizační hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 245928

Dátum: 01.07.1988

Autori: Pätzold Volker, Leonhardt Werner, Kaden Gisela

MPK: F23D 1/06

Značky: horák, zapalovací, stabilizační

Text:

...v popise příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, který znázorňuje v podélném řezu schematícky zapalovací a stabílizační hořák podle vynálezu.Horák ł sestává z komory Zfhořáku, v níž je umístěna-spalovací komora łł, a z primárního přívodního potrubí g a sekundárního přívodního potrubí 5. Primární přívodní potrubí g.je uloženo uvnitř sekundárního přívodního potrubí 5. Proti prłmárnímu přią vodnímu potrubí g je umístěna první...

Zapalovací a stabilizační hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 256430

Dátum: 15.04.1988

Autori: Deyl Otakar, Kuba Vladimír

MPK: F23D 1/00

Značky: horák, stabilizační, zapalovací

Text:

...krátkém nahřátí zajístí zapálení směsi přímo před výstupem z hořáku do relatív250430 ně studené komory a takto vzniklý plamen zase zpětně nahřivá tento iniciační člen. Tím zajišťuje zapalovací a stabilizační účinek využitím.uhelného prášku, odebraného z provozovaného mlecího okruhu zapalovaného případně stabilizovaného kotle nebo kotle sousedního pomocí vysoké intenzity epalovacího procesu docílené inicíačním členem, například...

Zapalovací a stabilizační práškový hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 256022

Dátum: 15.04.1988

Autori: Deyl Otakar, Šebela Zdeněk, Koller Aleš, Macháček Metoděj

MPK: F23D 1/00

Značky: zapalovací, stabilizační, práškový, horák

Text:

...závady odstraňovat.Uvedené nedostatky odstraňuje zspalovací a stabilizeční práškový hořák podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že na v komoře hořáku umístěný inicieční člen jsou připojeny prívody elektrického proudu. Iniciační člen může být tvořen plochým tělesem nebokeramickou uflí.Zapalovací a stebilizační práškový hořák podle vynálezu,vybavený V prostoru optimální íniciace primární směsi hmotou vyhřívanou elektrickým proudem na...

Uspořádání práškovodu pro plnění pomocného zásobníku pro práškový zapalovací, případně stabilizační hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 237056

Dátum: 01.10.1987

Autor: Homolka Dimitrij

MPK: F23K 1/00

Značky: pomocného, zásobníku, zapalovací, případně, horák, práškový, plnění, uspořádání, stabilizační, práškovodu

Zhrnutie / Anotácia:

Uspořádání praškovodů pro plnění pomocného zásobníku se používá při záměně zapalovacích a stabilizačních hořáky na ušlechtilá paliva za hořáky práškové. Přívodní potrubí do odlučovače a brýdové potrubí je nad odlučovačem propojeno obtokovým potrubím, které je opatřeno uzavíracími orgány tak, že prášková směs proudí buď do odlučovače a brýdy do sání ventilátoru, nebo brýdového hořáku, přičemž malá část smesi stále prochází obtokovým potrubím...

Stabilizační systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 246182

Dátum: 15.09.1987

Autori: Zeman Jioí, Odda Jan, Novák Josef, Chmátal Vladimír

MPK: C07C 15/46, C07C 7/20

Značky: systém, stabilizační

Text:

...to vedle vysoké ceny, často i kolísavé účinnosti nčkterydi složek podle měnících ss technologických podmínek, především toxicits (je zvláště atributem jednak z nejdčinnějěích stsbilizátord p-nitrosofenolu s některých nitrovpných látek), potíže a likvidsoí destilačních zbytků(např. u síryf, nebo agrcsivní působení některých stabilizátorů, které způsobí korozi zařízení. Při aplikaci stebilizátoru je třeba respsktovat vedle dosažaní...

Stabilizační zařízení letounu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246106

Dátum: 15.09.1987

Autor: Dvooák Antonín

MPK: B64C 5/10

Značky: stabilizační, zařízení, letounu

Text:

...lg převodu řízení. Táhlo 12 převodu řízení je pak kloubově spojene s řídící pákou u, hsráje ve své střední části ukotvena e která .je současně přes zatěžovací mechenismus M spojene s ukotverąým vyvułovacím mechanismem l . Táhlo 1 g převodu řízení je s výhodou dělené pro zamezení vzniku resonančniho kmitání.Na obr. 4 je znázoměno štvrté příkladné provedení stabilizačního zařízení letounu podle vynálezu. Zde je oproti třetím přikladnému...

Stabilizační činidlo suspenzních hnojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 243425

Dátum: 14.08.1987

Autori: Polák Václav, Mostecký Jioí Akademik, Beránek Antonín, Zavoel Jaroslav, Sedlák Josef, Peola Pavol, Micenko Štefan, Beran Jaromír, Žoudlík Josef

MPK: C05F 11/02

Značky: stabilizační, hnojiv, činidlo, suspenzních

Text:

...v roltoku technického hydroxidu aodnélo, draaelného nebo amonného. Oxihumolit - kapucín je humuscvé hnedé uhlí s nízkou výhřevností a velkým obsahom Vody a popelovin.Huminosílikdtem se rozumí komplexní sloučenina vodorozpustného hunzatu s křemičitanan. Htminosilíkat lze pripravu bud pridaním kyseliny křemičíté nebo alkalických křemičitanů do roztoku vodorozpustného humátu, nebo přídavkem kyseliny křemičité nebo alkalických křemičítam...

Zapojení stabilizační zpětné vazby spínacího měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 252140

Dátum: 13.08.1987

Autori: Hajič Jan, Havlíček Jiří

MPK: H02M 1/14

Značky: zpětné, stabilizační, väzby, zapojení, spínacího, měniče

Text:

...kondennátoru 3, e prvním vývodem druheho deličováho resistoru á. a se aeanicím vývodem 12 porovnávacího bloku 1. Kompenmaění vývod 13 porovnávacího blom 1 je spojen s prvním pőlem kompensaćního kondenzátoru Q. Druhý pól kompenueního kondensátoru § je spojen s porovnávacím vstupe 11 porovnávacího bloku 1, s prvním vývodam spetnevasebního reeietoru IQ s s prvním vývodem vatupního rezistoru 2. Druhý vývod vstupního resistoru 2 je spojen s...

Zkapalňovací a stabilizační přísada a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 251788

Dátum: 13.08.1987

Autori: Prevedello Aldo, Platone Edoardo, Piccinini Carlo

MPK: C08K 11/00, C10J 3/46

Značky: stabilizační, výroby, její, způsob, zkapalňovací, prísada

Text:

...může nalít do roztoku oxidu sírového v jednom nebo více z uvedených rozpouštědel, přičemž je třeba dbát na to, aby v případě,že se dehet zavádíve formě roztoku, byla rozpouštědla kombinovatelná a aby ani při velmipomalém přilívání nedošlo k prudké reakci.Pro lepší ilustraci vynálezu bude nyní uvedeno několik příkladů. vynález však těmito příklady, ani na tyto příklady, není žádným způsobem limitován.Dehet použitý ve všech testech...

Stabilizační systém kapalinou stabilizovaného plazmového hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250646

Dátum: 15.04.1987

Autori: Řezáč Jiří, Kroupa Petr, Szabó Josef

MPK: H05H 1/24, H05H 1/26

Značky: stabilizovaného, hořáku, plazmového, stabilizační, kapalinou, systém

Text:

...přičemž poměr vnitřních průměrů zadní trysky a škrtící trysky, resp. zadní škrtící trysky, je větší než poměr vnitřních průměrů škrtící trysky, resp. přední škrtící trysky a hlavní trysky. Zkosené stěny katodové clony, zadní trysky a škrtící trysky nebo trysek mohou být kuželové, nebo mohou mít vypouklý nebo vydutý tvar a trysky a katodová clona mohou být elektricky odizolovány od sebe navzájom, resp. od öela hořáku a od puuzdra...

Stabilizační hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 250419

Dátum: 15.04.1987

Autor: Ondrovčík Štěpán

MPK: F23N 5/08

Značky: stabilizační, horák

Text:

...k umístění fotonky v blízkosti plamene a prošlehávání plemene dochází ke zničení fotonky a přerušení funkce automatického zabezpečování provozu.Výše uvedene nevýhody dosavadního stavu techniky jsou odstnaněny stabilizačnímhořákem s tryskou a s elektrickým zápalováním pomocí zapalovací elektrody a hlídaním plemene pomocí fotonky podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že sestavá z přívodního tělesa tvaru T pro přívod plynné směsi, kde...

Přídavné stabilizační podpěry zejména zdvižných vozíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 234734

Dátum: 01.03.1987

Autor: Novotný Jiří

MPK: B66F 9/075

Značky: přídavné, zejména, podpery, stabilizační, zdvižných, vozíků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález náleží do oblasti manipulace s materiálem. Pracovní stroje určené pro manipulaci s břemeny obsahují pomocné výsuvné hydraulické opěry pro zachování stability stroje v extrémních pracovních podmínkách, jejichž použití je zcela závislé na lidském činiteli. V těchto případech občas dochází k havárii. Tyto nedostatky odstraňuje vynález přídavné stabilizační podpěry zejména zdvižných vozíků, které sestávají z jedné či více dvouramenných pák...

Vysokonapěťové stabilizační čtyřpólové zařízení pro spalovací motory k potlačení rozhlasových poruch

Načítavanie...

Číslo patentu: 240414

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kozok Zbigniv, Eajka Jozef

MPK: H01T 13/05

Značky: potlačení, rozhlasových, poruch, spalovací, stabilizační, zařízení, čtyřpólové, vysokonapěťové, motory

Text:

...yponum Texrmzm coornercrnym ramne ÉBĽTWIHO axpaHnponamłne npownląonomexonue mrexepu npoBona sammeuma c BOTPOemma npemczcponm rrpomemywłcom mm des Hero n c oTneJLLHma noMexononamrmmvx pesucmopom, Ha uaompyxaueñ qacm KOTOpHX meemca Qaoonnax neraan na OMJIORCBHOBOPO Kayuyłça ,um ,uonommreas Horo nonmnemz npoqnocwn Ha npoóoň n no Bosmomxocm mm samu TH om 1 mm n ópusr som.Metrammqeclmñ Iacmqmñâ słcpan, cocrommaü na may nonyexpaaon. mm am...

Stabilizační zařízení plasmového generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232421

Dátum: 15.07.1986

Autori: Kroupa Petr, Tlučhoř Zdeněk, Zvěřina Karel, Polidor Jaromír, Szabó Josef

MPK: H05H 1/26

Značky: plasmového, stabilizační, zařízení, generátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru plazmové techniky a řeší konstrukci stabilizačního zařízení plazmového generátoru používajícího různé stabilizační kapaliny. Podstata vynálezu spočívá ve vytvoření přechodového dílu, tvořeného clonou nebo štěrbinou a rozdělujícího stabilizační systém generátoru na dva relativně samostatné okruhy.

Stabilizační a leskutvorná přísada do bezproudové nikolvací lázně na pokovování hořčíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 229765

Dátum: 01.05.1986

Autori: Radvanská Anna, Langer Ivan, Zeman Miloš, Vavroch Vladimír, Kaisler František

MPK: C23C 3/00

Značky: hořčíku, prísada, lázně, bezproudové, pokovování, leskutvorná, nikolvací, stabilizační

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizační a leskutvorná přísada do bezproudové niklovací lázně na pokovování hořčíku a jeho slitin, obsahující kyselý fluorid amonný, vyznačující se tím, že, je tvořena fluorokřemičitanem v množství 0,1 až 1 g/l a N,N-Diethyldithiokarbaminanem sodným v množství 0,01 až 100 mg/l lázně.

Stabilizační člen pro ohebný rotující paměťový kotouč informační paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 227655

Dátum: 15.02.1986

Autori: Hatchett Michael Robert, Rigbey Leonard John, Cox Allen Ronald

Značky: člen, stabilizační, paměťový, informační, rotující, pamětí, kotouč, ohebný

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizační člen pro ohebný rotující paměťový kotouč informační paměti, který je umístěn v přímé blízkosti tohoto kotouče kolmo k jeho ose otáčení a jehož vodicí plocha je opatřena prohlubeninami pro zmenšení možných přilnavých sil, vyznačující se tím, že prohlubeniny jsou rozloženy jako pravidelný mřížový vzor po celém vodicím povrchu a součet prohloubených ploch je menší než polovina celé vodicí plochy.

Stabilizační kroužek pro nastřelovací kotevní hřeb

Načítavanie...

Číslo patentu: 222435

Dátum: 15.09.1985

Autori: Maissner Karel, Fiala Jaroslav, Votava Zdeněk, Kryštof Michael, Hora Josef, Cinegr Miroslav, Karlík Božek

Značky: hřeb, nastřelovací, stabilizační, kotevní, kroužek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stabilizačního kroužku pro nastřelovací kotevní hřeb v oboru tváření kovů se zaměřením na hromadnou výrobu spojovacích součástí. Řeší kroužek z umělé hmoty, který umožňuje fixaci a vedení nástřelného hřebu v hlavni vstřelovacího přístroje. Jedná se o stabilizační kroužek se třemi nebo více středicími výstupky na obvodu které slouží k fixaci a vedení nastřelovacího hřebu hlavní vstřelovacího přístroje. Střední otvor v kroužku je...

Způsob přípravy stabilizační suspenze pro výrobu polystyrenových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 219429

Dátum: 15.08.1985

Autori: Vyroubal Čestmír, Krofta Karel, Marášek Josef, Zach Jiří, Kovařík Jan, Očenášek Vojen

Značky: polystyrenových, výrobu, způsob, přípravy, stabilizační, suspenze

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o přípravu polymerační suspenze s užším rozsahem pH. Dosud používaný způsob měl řadu nevýhod především v rozkolísavém rozsahu pH, přičemž ve speciálních případech docházelo až k likvidaci vytvořené stabiliční suspenze, protože pH leželo mimo požadovaný rozsah. Způsob přípravy podle vynálezu jednak toto nebezpečí odstraňuje, ale hlavně má vliv na reprodukovatelnost polymeračních podmínek, projevujících se především v zúžení...

Skladovatelný vodný cholesteroloxidázový preparát, obsahující pufr a stabilizační činidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 215112

Dátum: 15.10.1984

Autori: Lang Gunter, Vetter Hellmuth, Thum Waldemar, Näher Gotthilf

Značky: činidlo, skladovatelný, preparát, obsahující, stabilizační, cholesteroloxidázový, vodný

Zhrnutie / Anotácia:

Skladovatelný vodný cholesteroloxidázový preparát, obsahující pufr a stabilizační činidlo, pro stanoveni hladiny cholesterolu v biologickém materiálu, vyznačující se tím, že v 1 litru obsahuje jakožto stabilizační činidlo 2 až 3,5 molu chloridu sodného nebo chloridu draselného, má hodnotu pH v rozmezí od 4,5 do 8,5 a koncentraci pufrovací soli v rozmezí od 0,01 do 0,5 M/l.

Stabilizační koncentrát pro nízkotlaký polyetylen

Načítavanie...

Číslo patentu: 217079

Dátum: 01.07.1984

Autori: Pospíšil Jan, Balabán Luboš, Jelínek Jaromír

Značky: koncentrát, nízkotlaký, polyetylen, stabilizační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stabilizačních koncentrátů pro nízkotlaký polyetylen obsahující polyetylen a 2 až 20 % hmotnostních stabilizačních přísad. Polyetylen ve stabilizačním koncentrátu je nízkotlaký polyetylen o indexu toku 2 až 17 g/min, který obsahuje 1 až 2,5 hmotnostních frakce o molekulové hmotnosti do 103 a 0,5 % hmotnostních frakce s molekulovou hmotností vyšší než 106.

Stabilizační opěrka zachycující boční síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 214635

Dátum: 30.03.1984

Autor: Jílek Zdeněk

Značky: zachycující, boční, síly, opěrka, stabilizační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stabilizační opěrky, zejména pro vysokozdvižné vozy s bočním ložením. Pro zvýšení stability různých manipulačních zařízení se používá pomocných opěrek, které bývají navrhovány jako zesílené přímočaré hydromotory, jejichž pístnice je ukončena kloubově uloženým opěrným elementem. U některých zařízení dochází při manipulaci s břemenem k přídavnému namáhání, které působí v jednom směru kolmo na osu opěrky. V dosud používaných...