Patenty so značkou «stabilizace»

Způsob stabilizace emulzního koncentrátu herbicidních přípravků na bázisubstituovaných biskarbamátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260416

Dátum: 15.12.1998

Autori: Pscheidt Jiří, Sádlo Luboš, Chadimová Naděžda, Špác Jaroslav

MPK: A01N 25/02

Značky: způsob, stabilizace, koncentrátů, biskarbamátů, přípravků, bázisubstituovaných, emulzního, herbicidních

Text:

...nový způsob stabilizace emulzního koncentrátu herbicidních připravků na bázi substituovaných biskarba 4mátú v organickem ro-zpouštědle s obsahom povrchové aktivní látky a stabilizätoru. Podstata spočívá V tom, že se stabilizace provede přídavkem 0,1 až 10 0/0 hmot kyselíny m-nitrobenzensulíonové neb-o p-nitrotoiuensulfonové.Přídavel těchto stabilízujících látek má nejen plně srovnetelnou stabilizující účinnost nebo dokonce lepší...

Způsob stabilizace polypropylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270314

Dátum: 13.06.1990

Autori: Sedlář Jiří, Pešta Pavel, Zahradníčková Alena, Šulc Zdeněk, Ottis Jiří

MPK: C09K 15/06, C08K 5/15, C08K 5/13...

Značky: stabilizace, způsob, polypropylénu

Text:

...o kombínaot ao dvlma íenollckýml stabilizotory oe vyrábłjí kondanzací blaíenolů o apíotsldrhydçlnam a eau oharakhrízovćruy obsahom opoxldlcklho kyelíku. Epoxldovó pryakyřlce obsahující o. a 1 o 96 hmotnoolních opoxídlckłho kyalíku nagují o kovy a tím onílují mnololví kovů. vetuptajíoích do nakoe a íenoltckýmí stablllzćlory. Tím takő eníiují pravdůpodobnoot výskytu nelldoucmo saborvení polymeru.Přldtním o.o 1 až 1 96 hmotnoolního...

Způsob stabilizace barvivové uzávěrky laseru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270306

Dátum: 13.06.1990

Autori: Panoch Miroslav, Chalupa Ladislav, Kvapil Jiří, Rohlíček František, Kubelka Jiří

MPK: H01S 3/14, H01S 3/16

Značky: způsob, uzávěrky, laseru, barvivové, stabilizace

Text:

...mění na hydrogonuhilčitan a haiogonld alkallcký. způsobem podio vynálozu izo konotruovai klíčované lasory s vysoiuasklodwací a íunkční šlvotnootí boz zvláłtních nároků na izolační, konotrukční a nátůrovő oraanioko mabriáiy.Bylo tostována barvlvová uzávörka vo lormł opticky kvalitní íőlio trlocotátu oolulosy o ploio 2 m 2 vybarvoná barvlvom bio(4-dimotylaminodítlulobonoll)nlkl v takovő konoontraoi. čo optická propusinost na vlnovö dólca 1 oG-l...

Způsob stabilizace biologicky nestabilních úletů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269714

Dátum: 14.05.1990

Autori: Čulík Karel, Ulbert Stanislav, Hano Alexander, Nutil Jan, Bučko Michal, Mikláš Emil

MPK: B01D 47/00

Značky: stabilizace, nestabilních, biologicky, způsob, úletů

Text:

...vy LiUvedené nevýhody odstraňuje způsob stabilizace biologicky nestabilních úletú ze sušárenekých a dopravních zařízení v různých typech mokrých odlučovačů, podle vynálezu, jehož podstata .počívá v tom, že se úlet zachycuje do použité náplně pračky, pozůstávající ze sušeného tekutého koncentrátu o sušině vyšší než 40 hmotnostních ne bo z kapaliny, jejíž obsah suěiny byl zvýäen na nejméně 40 hmotnostních přídavkemnetoxických,...

Způsob stabilizace polyolefinů směsí fenolického antioxidantu se sirnými kostabilizátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 269396

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pospíšil Jan, Kúdelka Ivo

MPK: C08K 5/37, C08L 23/00, C08K 5/13...

Značky: polyolefinů, sirnými, stabilizace, antioxidantu, způsob, kostabilizátory, fenolického, směsi

Text:

...směsi byly zahřívény v kyslíkové stmosféře na zpracovatelskou teplotu (vysokohustotný polyethylen HOPE - na 150 °C, polypropylen PP - na 180 °C), přičemž byl sledován průbčh spotřeby kyslíku vzorkem. Stabilita polyoleflnu byla posuzována podle délky počátečniho intervalu, ve kterém nedochézí ke spotřebě kyslíku, tzv. indukční perioda. Pro srovnání účinnosti navrhovaných stabilizačních směsi byla jako standard vzata účinná synergické směs...

Způsob stabilizace polypropylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269371

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zahradníčková Alena, Štohandl Jiří, Sedlář Jiří

MPK: C08K 5/34, C08L 23/12

Značky: polypropylénu, způsob, stabilizace

Text:

...obsahujícího více než l díl hmot. chloridovŕch iontů a 30 dílů hmotnostnícb titsnu na l milion hmot. dílů polyme í ru stericky stínänými aminy na bázi 2,2 6,6 - tetramothyl piperídinu, při kterém sederiváty 2,2 6,6-tetramethy 1 piperidinu kvsrternizují předanebo během stsbilizace1 Při výzkumu nochanismů stsbiliznce polypropylenu obsahujícího ionty titsnu a chloŠ ridy byl studován Vliv organických kyselín na stabilizační systém.Byla...

Způsob stabilizace nápojů a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269309

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lejsek Tomáš, Škach Josef, Večeřa Ladislav

MPK: C12H 1/02

Značky: způsob, stabilizace, nápojů, způsobu, provádění, zařízení

Text:

...k delšímu účelu, tj, jako nádrž tlekového vzduchu. uoístěná v mezíprostoru duplíkátoru. zdroje tlekováho vzduchu se běžná používá ve filtračních a etebílizačních linkách, jednak jako tlakového mádíe e jednak jako prostředku k čístění e ošetřování fíltračních zařízení. K ekonomickému využití prostoru dochází 1 v důsledku delší varianty provedení, kdy výdržníková nádoba je umístěna v duplíkátoru dávkovače etabílízečního prostředků nebo...

Způsob stabilizace léčiv pro perorální podání, které obsahují sloučeniny nestálé v kyselé oblasti

Načítavanie...

Číslo patentu: 268535

Dátum: 14.03.1990

Autori: Lövgren Kurt, Oda Minoru, Yasumura Mitsuru, Pilbrant Âke, Morigaki Satoshi, Ohishi Naohiro

MPK: A61K 9/22

Značky: léčiv, nestálé, perorální, kysele, způsob, sloučeniny, stabilizace, obsahují, podání, oblastí, které

Text:

...do jádra v průběhu pobytu prostředku žaludku před jeho průchodem do tenkého střeva. Tato voda nebo žaludeční stáva rozpustí část Jádra v bezprostřední blízkosti povlaku, čímž vznikne uvnitř povlaku alkalický roztok. Tento alkslický roztok můžeV DE 3 046 559 de popsén způsob povlékání farmaceutickych forem. Tyto lékové formy se nedprve povlékají ve vodě nerozpustnou vrstvou s obsahen nikrokrystalickě celulőzy a pak druhým povlakem,...

Způsob stabilizace intenzity zabarvení komlexu rtuťnatých iontů s difenylkarbazonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267962

Dátum: 12.02.1990

Autori: Novák Josef, Vyhlídka Pavel

MPK: G01N 31/22

Značky: zabarvení, stabilizace, intenzity, rtuťnatých, způsob, komlexu, difenylkarbazonem, iontů

Text:

...spočíva v tom, že se roztokom diíenylkarbazonu na analyzovaný vzorek působí za nepřístupu světelnáho zaření o vlnová dělce kratší než 560 nm, například u~ místěním analyzovanáho vzorku ve evětlotěeném obalu.Výhoda způaobu podle vynálezu spočíva v možnosti použití vysoce citlivého poetupu pro stanovení halogenídů, ee zvýšenou apolehlívostí měření, a tím i přesností výsledků a podstatne nižší chybou stanovení. Umožňuje pracovat ve vodném...

Způsob stabilizace vodných roztoků chinoxalin-di-N-oxidu vůči světlu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266319

Dátum: 13.12.1989

Autori: Voege Herbert, Sieveking Hans

MPK: C07D 241/52, A61K 31/495

Značky: světlu, roztoku, vůči, způsob, stabilizace, chinoxalin-di-n-oxidu, vodných

Text:

...jako jsou například annato-barviva a látky ze skupiny flavonü, jakoje například v přírodě se vyskytující turin.Vzhledem k tomu, že účinná látka vzorce I se používá v rozsahu koncentrací od 25 ppmdo 500 ppm, má se při použití látek, které se používají jako prostředky k ochraně proti světlu, používat těchto látek V odpovídajícím rozsahu množství. Výhodně se účinná látka používá v podobném množství jako je množství použitého...

Způsob zpětnovazební stabilizace vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266168

Dátum: 13.12.1989

Autor: Petráček Martin

MPK: G05F 1/575

Značky: zpětnovazební, stabilizace, způsob, vysokého, napětí

Text:

...krystalu,se registruje laserovým interferometrem s velkou citlivostí nebo jiným vhodným zařízením a takto získaným signálem nesoucím informaci o hodnotě vysokého napětí se řídí zpětná vazba stabilízující vysoké napětí. Měření změn napětí je zde převedeno na měření změn délky, což umožňuje dosáhnout dostatečně citlivosti i pro velmi malé změny vysokého napětí.Uvedený způsob je možno realízovat např. takto Monokrystal Seignettovy soli se...

Způsob stabilizace injekčně aplikovatelných vodných roztoků antiemetického činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 265238

Dátum: 13.10.1989

Autori: Bogardus Joseph, Nassar Munir, Agharkar Shreeram

MPK: A61K 31/16, A61K 31/045

Značky: injekčné, činidla, stabilizace, způsob, vodných, roztoku, antiemetického, aplikovatelných

Text:

...náležeji ethanol, propylenglykol, glycerol a mannitol, přičemž nejvýhodnějším stabilizátorem je glycerol. Zvlášč výhodnou farmaceuticky upotřebitelnou adiční solí sloučeniny obecného vzorce I s kyselinou je hydrochlorid. Nejvýhodnější sloučeninou obecného vzorce I je ta látka, v níž R 1, R 3 a R 4 znamenaji atom vodiku a R 2 představuje methylovou skupinu, tj. 4-amino-2-(2-butanon-3-yl) oxy-5-chlor-N-2-(diethylamino)ethy 1 benzamid (la).Bylo...

Způsob stabilizace neutralizačních kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262458

Dátum: 14.03.1989

Autor: Weiss Miloš

MPK: B09B 3/00, C02F 11/00

Značky: stabilizace, způsob, neutralizačních, kalů

Text:

...dá do míchačky na beton a za neustálého míchání se přileje 20 l roztaveného asfaltu. Během stabilizace se do míchačky vhání horký vzduch 120 °C až 150 °C a to za pomocí hořáku na plynné nebo kapalná palivo, který je umístěn u ústí míchačky a je možno jej dle potřeby odklonit. Stahilizace je u konce pokud se vizuálně zjistí, že celý povrch neutralizačního kalu je černý. Po té se prestane do míchačky vhánět horký vzduch a směs se z míohačky...

Způsob stabilizace lineárního polyetylénu a jeho kopolymerů s propylénem a 1-buténem pevnými stabilizátory a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262221

Dátum: 14.03.1989

Autori: Křemenák Lubomír, Pešta Pavel

MPK: C08J 3/20

Značky: zařízení, lineárního, provádění, kopolymerů, propylenem, 1-buténem, způsob, polyetylénu, stabilizátory, tohoto, pevnými, stabilizace, způsobu

Text:

...oproti způsobu podle xdosavadního stavu techniky. jako práškový polyetylén byl použit kopolymer etylenu s l-butenlem -o indexu toku 100 C 21,2111, 0,116 g/10 min. a o hustote 0,952 g..cm 3 jako pevný stabilizátor byl použit tetrakis metyién-S- 3,5-diterc.biityl-íl-hyd~ roxytenylprojalonát j-metan.Cílová koncentrace stabilizätoru ve výsledném granulátu byla 0,20 °/o hmot.Výsledky jsou shrnuty v tabulce 1. Způsobstabílizace A uvedený v...

Způsob stabilizace vodného prostředku obsahujícího amethokain

Načítavanie...

Číslo patentu: 261887

Dátum: 10.02.1989

Autori: Woolfson David, Mccafferty Dermot

MPK: A61K 31/245

Značky: prostředků, vodného, stabilizace, amethokain, obsahujícího, způsob

Text:

...bolesti .a tak umožňuje bezbolestne odnětí velkých kusů kuožních itransplantátů V plné tloušťce kůže,pronikaní injekčních jehel např, venepunkce a ostatní podobné menší chirurgické procedury. Směs se odstraňuje užitím lokální infiltrační anestesie za těchto podmínek a může být snadno aplikována medicínsky netrénov-anými osobami. Amethokain obsahující prostředek pro lokální perkutánní aplikaci může obsahovat od 1 do 7 0/0,svýhodou 4 0/0...

Způsob stabilizace střídavého signálu a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261702

Dátum: 10.02.1989

Autor: Hrdlička Drahomír

MPK: H03L 1/00

Značky: způsob, tohoto, způsobu, signálu, střídavého, zapojení, stabilizace, provádění

Text:

...na emitor prvního tranzistoru Qgl řízeného elektrickým polem, jehož kolektor je připojen na záporný potenciál. Neinvertující vstup prvního operačního zesilovače ggi je připojen na nulový potenciál,kdežto jeho výstup na anodu první diody pg a na katodu druhé diody, jejíž anoda je připojena na řídící elektrodu prvního tranzistoru gg řízeného elektrickým polem, dále jednak přes konden zátor C 2 l na nulový potenciál, jednak přes šestý odpor R...

Způsob stabilizace lineárního polyetylénu a kopolymerů etylénu s vyššími 1-olefiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261169

Dátum: 12.01.1989

Autori: Knor Zdeněk, Balabán Luboš, Hupka Ladislav

MPK: C08K 5/07, C08K 5/34

Značky: polyetylénu, vyššími, stabilizace, kopolymerů, způsob, lineárního, etylénu, 1-olefiny

Text:

...granulovaných surovín apráškového stabilizačního koncentrátu3.1 Jako základní suroviny se použije granulované směsi lineárního polyetylenu nebo kopolymerů etylenu s vyššími 1-olefiny, které se smíchají s granulovanými ostatními polyolefinickými polymery, popřípadě s dalšími modifikátory, organickými a anorganickými barvivy a jinými zpracovatelskými přísadami.3.2 způsobem uvedeným v odst. 1.2 nebo 2.2 se připraví práškový stabilizační...

Způsob stabilizace pěny, zejména při odstraňování tuků z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 260945

Dátum: 12.01.1989

Autori: Rudiš Miroslav, Ryšavý Zdeněk, Vocel Jan

MPK: C02F 1/24

Značky: pěny, odstraňování, odpadních, zejména, stabilizace, způsob, tuků

Text:

...vod s použitím beztlakové flotace a solubilizace za pomoci aníonaktivních tenzidových aditiv a jeho podstata spočívá v tom, že na začátku čisticího procesu se do odpadní vody přidají polyakrylamidy nebo polyetylénoxidy v koncentraci 5 až S 0 g/ma odpadní vody.Vyšší účinek způsobu podle vynálezu spočíva v prodloužené životnosti pěny a zároveň zlepšení solubilizace. způsob vykazuje nejen větší pěnivost, ale i vyšší účinnost čistioiho...

Způsob stabilizace lineárních polymerů etylenu a jeho kopolymerů s propylénem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259619

Dátum: 17.10.1988

Autori: Legeza Vasil, Balabán Luboš

MPK: C08K 5/52, C08K 5/13

Značky: etylénu, stabilizace, propylenem, polymerů, způsob, lineárních, kopolymerů

Text:

...v uvedeném teplotním rozmezí, převládá desaktivačiíí proces před oxidací.Požadované teploty polymeru nebo kopolymeru se dosáhne bud průchodem práškového polyetylénu vhodným vyměníkem,nebo takovou organizací silového hospodářství, která umožní extruzi práškového polymer-u ve vhodné době po polymeraci.(Jptimálních výsledků se přitom dosahuje v takových případech, kdy transportní médium ~ vzduch je zcela nebo alespoň částečně nahrazen...

Způsob stabilizace výpalu portlandského slínku v rotační peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 258803

Dátum: 16.09.1988

Autori: Chromý Stanislav, Čižmář Luděk

MPK: F27D 13/00

Značky: stabilizace, výpalu, slínku, způsob, rotační, portlandského

Text:

...pece, což ovlivňuje průchod materiálu pouze do ustavení nové rovnováhy. Trvalý vliv prostřednictvím připadné změny granulace slínku je malý. Dlouhodobou stabilizaci provozu je proto možno V tomto případě dosáhnout pouze kombinací účinku dalších akčních veličín s otáčkamivynález bude dále objasněn na příkladech jeho praktického použití při řízení provozu rotační pece.Operátor řídí ručně výpal v závodě se suchým způsobem výroby s kapacitou...

Způsob dloužení a stabilizace nekonečných pásových útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258584

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kurfürst Jiří, Dočekal Josef

MPK: B29D 29/08

Značky: dloužení, pásových, útvaru, nekonečných, stabilizace, způsob

Text:

...vzhledem k délce po vulkanizaci o 0,1 až 1,5 I a zároveň se postupně chladí na teplotu nižší než je teplota skelného přechodu použitého výztužného provazce.Hlavní výhoda způsobu dvoustupňového dloužení a stabilizace podle vynálezu spočívaV tom, že kombinací dloužení v průběhu vulkanizace a dalšího dloužení v průběhu stabilizace v uvedených poměrech prodloužení řemenů se získávají řemeny s vyšší životnosti a nižším prodloužením při použití na...

Způsob fermentativní stabilizace kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258401

Dátum: 16.08.1988

Autori: Theis Bringfriede, Tromller Klaus, Riedel Werner

MPK: C02F 11/00

Značky: fermentativní, stabilizace, způsob

Text:

...HBOÓDBTEHHH nnnxercn paspaöorxa cnocoöa Ann ®epMeHTaTHBHoň craönnnsauny mna, c npnmeuenuem nonyqaemoü na Bacillus subtilis cMecH mepueuron npu cunsnom cokpamennu pacxoa epMeHTOB.COĽnaCHO Hsoöpeweunm sanaua pemaercn reM, qro npu mepMeHTaTnBHoň cTa 6 unusaunH una c npHMeHeHneM unwonuwnqecxoů cMecn epMeuroB, honyqenuoň us Bacillus subtílís, Koropym oöannnmw K cyőcwpawy B Konuuecwne or 3-O Mr/n, a nHKy 6 auHm nposonnr npn TeMnepaTypax...

Způsob stabilizace alkyl-N-(3-hydroxyfenyl)-karbamátu v systému organické rozpouštědlo-voda

Načítavanie...

Číslo patentu: 256020

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sopuch Tomáš, Sádlo Luboš, Pscheidt Jiří, Láska Jan

MPK: C07C 125/063

Značky: alkyl-n-(3-hydroxyfenyl)-karbamátu, stabilizace, organické, způsob, rozpouštědlo-voda, systému

Text:

...při azeotropickéćiestilaoi, jehož podstata spočíva v tom, že se azeotropické odvodnění provede za přítomnosti 0,01 až 0.5 organické nebo anorganické kyseliny, například kyseliny octovê benzoové, oitronově, štavelové, benzensulfonové, ftalové, sírová,chlorovodíkové, fostorečné, vztaženo na hmotnost alkyl-N-(3-hydrcxyfenyl)-karbemátu. Použitím přídavku organické nebo anorganické kyseliny při azeotropickém odvodnování lze docílit při...

Způsob stabilizace injekční lékové formy (2-0-methyltyrosin)deamino-1-karbaoxytocinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255742

Dátum: 15.03.1988

Autori: Krojidlo Milan, Grafnetterová Taťjana, Pavlovská Eliška, Geisler Adolf, Lebl Michal, Mrvová Zdenka

MPK: C07K 7/16

Značky: způsob, 2-0-methyltyrosin)deamino-1-karbaoxytocinu, formy, injekční, stabilizace, lékové

Text:

...při současné kvalitě v podstatě nelze dále vyráběto /Uvedené nevýhody odstraňuje způsob stabilizace injekční íékové formy (2-O-mety 1 tyrosin)deamino-d-»karbaoxytocinu podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se vodný roztok(2-0-metyltyrosin)deamino~ 1-karbaoxytocinu po kapalinově chromatografii uvedené substance uvede ve styk s iontoměničem typu anexu v acetátovém cyklu a získaný filtrát účinné substance se zlyoxilizujeoZpůsob...

Způsob objemové stabilizace vysušeného silikaorganogelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255598

Dátum: 15.03.1988

Autori: Čížková Jana, Víška Jarmil

MPK: C01B 33/157

Značky: silikaorganogelu, objemové, způsob, vysušeného, stabilizace

Text:

...až 20 hodin. iTouto úpravou se získá porézni kysličník křemiěitý, který po vymyti solí a vysušeni, případně vyžíháni 3 nemění objem částic, objem a velikost pőrů, ani po opakovaném vaření ve vodě nebo ve vndných roztocich kyselín či solí. Podržuje si vyšší objem pőrů, jaký měl výchozí vysušený silikàorganogel Je možno jej použit jako adsorbent, například v chromatografických ko-lonách, nebo jako matrici pro chemické navázání organických...

Způsob stabilizace okamžité teploty v hydroformylačním reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239965

Dátum: 01.02.1988

Autori: Chvoj Miroslav, Tesao Václav

MPK: C07C 45/50

Značky: stabilizace, reaktoru, způsob, okamžité, teploty, hydroformylačním

Text:

...nemusí být vždy uspokojivá. Běžné je řízení teploty v reaktoru chladicím okruhem, v němž cirkuluje chladící voda, jejíž teplota se upravuje na požadovanou hodnotu dalším chladicím okruhem, tzv. kaskádní regulace. Pro tento způsob regulace je charakteristické značné zpoždění mezi regulovanou veličinou, tj. teplotou V reaktoru a veličinou akční, tj. teplotou chladící vody v okruhu ohladicím hydroformylační reaktory. Druhá známá varianta...

Způsob stabilizace vitaminochlorofylového koncentrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245886

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hireš Jaroslav, Iurišová Julie, Husák Jioí, Drobný František

MPK: C09B 61/00, C07G 13/00, C08K 3/24...

Značky: vitaminochlorofylového, stabilizace, způsob, koncentrátů

Text:

...6 .až 1 B 0/0 hmot. se doplní obsah vitamínu C na původní hladinu ch. č. kyselinou L-EIJSKOľĎÚVIOH. Přídavkem takto vyrobeného vitaminochlorofylového koncentrátu do mycích, čistlcích a pracích prostředků se dosáhne toho, že do flnálníhlo výrobku se dostanou v požadované míře látky nua bázi karotenů, chlorofylů, Ivi 245886Íalľlĺllll C a monoterpeniokých valkoholů, které kromě svého všeobecně pozitivního působení na po-kožku zvyšují i...

Způsob přípravy a stabilizace infúzních a injekčních roztoků hydrogenuhličitanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 238503

Dátum: 01.11.1987

Autori: Hejlek Jan, Půček Vladimír, Jindra Lumír

MPK: A61K 31/265

Značky: roztoku, stabilizace, infúzních, hydrogenuhličitanu, přípravy, způsob, injekčních, sodného

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu přípravy a stabilizace infúzních, injekčních a dalších sterilních roztoků hydrogenuhličitanu sodného a infúzních, injekčních a dalších sterilních roztoku, obsahujících jako jednu ze složek hydrogenuhličitan sodný.

Způsob stabilizace polohy výchozích polotovarů při válcování kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253266

Dátum: 15.10.1987

Autori: Schlenkrich Bernd, Gäbler Dieter, Heinrich Peter

MPK: B21H 1/12

Značky: kroužků, stabilizace, způsob, výchozích, polotovarů, polohy, válcování

Text:

...neücrBymmaà na-sa Hanuqua Henaöemuux Hesnaunwennux HeKTOB, B qacTHocwn HECOOCHOCTH oceů uucrpymenroa, He B cocmoxuuu CMBCTHTB naenne no ocn. j Cornacno n 3 o 6 peTeHww.3 Ta mnxcaunn ocymecrznnercx C nouombm nsyx MEDOHDHHTKŘ 2 Pàauepm ncxonnoü nerann auönpamvcx TaKHM o 6 pa 3 oM, uro nue ee unnnnnpa no Meubmeü Mepe une KpoMKH Haexuo KacamTcx nsnenna (aanox, onpaaxa), npexe qeu uununp ucxonóň newanu Kocnercn coomaewcrnymmero unnnHnpa.nsnennn,...