Patenty so značkou «stabilitu»

Použitie amfifilných polymérov ako látok, ktoré zlepšujú tepelnú stabilitu a odolnosť voči UV žiareniu chlórovaných a plnených termoplastických materiálov, spôsob výroby uvedených materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16564

Dátum: 06.12.2010

Autori: Buri Matthias, Souzy Renaud, Mongoin Jacques, Gane Patrick

MPK: C08K 3/26, C08L 27/04, C08L 33/00...

Značky: materiálov, chlorovaných, uvedených, výroby, termoplastických, žiareniu, stabilitu, voči, látok, spôsob, tepelnú, amfifilných, zlepšujú, odolnost, plnených, použitie, polymérov

Text:

...pomocou vytláčania, vstrekovania, lisovania, tvarovania ako je vstrekovacie lisovanie alebo kalandrovanie pri zvýšených teplotách (viac než 150 °C). Tieto polyméry sú charakterizované súčasnou prítomnosťou dvoch skupín etylénoxidu a propylénoxidu na bočnom reťazci. Je topredmetom doteraz nezverejnenej francúzskej patentovej prihlášky podanej pod číslom FR 08 58748.0010 Tieto posledne uvedené štruktúry však ešte nie sú plne uspokojujúce. Pri...

Biologicky aktívne proteíny majúce zvýšenú in vivo a/alebo in vitro stabilitu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9438

Dátum: 20.06.2008

Autori: Skerra Arne, Theobald Ina, Schlapschy Martin

MPK: C07K 19/00, A61K 38/17, C07K 14/435...

Značky: proteiny, majúce, aktívne, vitro, zvýšenú, biologicky, stabilitu

Text:

...farmakologickou aktivitou, napríklad Pegasys®, chemicky PEG-ovaný rekombinantný IFNd-2 a (Harris (2003) Nat Rev Drug Discov 22 l 4-221 Walsh (2003) Nat Biotechnol 2 l 865-870).0005 Avšak chemická väzba biologicky aktívneho proteínu sosyntetickými polymérmi moze mať nevýhody v zmyslebiofarmaceutického vývoja a výroby. Vhodné PEG deriváty sú drahé,zvlášť keď je potrebná vysoká čistota, a väzba s rekombinantným proteínom si vyžaduje...

Imunoglobulínové rámce, ktoré vykazujú zvýšenú stabilitu v intracelulárnom prostredí a spôsoby ich identifikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13816

Dátum: 21.05.2003

Autori: Barberis Alcide, Auf Der Maur Adrian, Escher Dominik, Tissot Kathrin, Ewert Stefan

MPK: C07K 16/18, A61K 48/00, C12N 15/09...

Značky: zvýšenú, prostředí, stabilitu, spôsoby, identifikácie, intracelulárnom, rámce, imunoglobulínové, vykazujú

Text:

...typu reprezentujú podstatnú výhodu pri použití protilátok, osobitne, ale nie výlučne, keď funkčnosťVeľký praktický význam knižníc fragmentov protilátok motivoval výskum v tejto oblasti. Winter (EP 0368684) poskytol počiatočné klonovanie a expresiu génov variabílných oblastí protilátok. Začinajúc od týchto génov boli vytvorené veľké knižnice protilátok, ktoré majú vysokú diverzitu v doplnkových určujúcich oblastiach (CDRs) ako aj oblastiach...

Imunoglobulínové rámce, ktoré vykazujú zvýšenú stabilitu v intracelulárnom prostredí a spôsoby ich identifikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18538

Dátum: 21.05.2003

Autori: Barberis Alcide, Ewert Stefan, Tissot Kathrin, Escher Dominik, Auf Der Maur Adrian

MPK: A61K 48/00, C07K 16/18, C12N 15/09...

Značky: rámce, spôsoby, intracelulárnom, zvýšenú, imunoglobulínové, stabilitu, prostředí, vykazujú, identifikácie

Text:

...sa môže ďalej zvýšiť pomocou kovalentného pripojeniapolymérových molekúl ako je polyetylénglykol (PEG) (Weir, 2002). Stabilné molekuly tohtotypu reprezentujú podstatnú výhodu pri použití protilátok, osobitne, ale nie výlučne, keďfunkčnosť Fc nie je žiaduca.Veľký praktický význam knižníc fragmentov protilátok motivoval výskum V tejto oblasti. Winter (EP 0368684) poskytol počiatočné klonovanie a expresiu génov variabilných oblastí...

Způsob stanovení vlivu chemického složení návaru Co-Cr-W-Fe na jeho korozní stabilitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267296

Dátum: 12.02.1990

Autor: Eremiáš Boleslav

MPK: G01N 17/00

Značky: chemického, stanovení, co-cr-w-fe, korozní, způsob, stabilitu, složení, vlivů, návaru

Text:

...náloj a regresní analýzou jeho hodnot pro návary různého chemického složení se zjisti Vliv jednotlivých chev mických prvků návaru na velikost reaktivačního náboje. S výhodou se toto vyhodnoceni provede v roztoku kyseliny sírová s přisadou 0,01 95 KSCN při teplotě od 18 do 22 °c.Způsob stanovení vlivu chemického složení návaru ze slitiny Co-Cr-W-Fe na jeho korotni stabilitu provedený podle vynálezu umožňuje pro tento typ slitin jednak...

Způsob zjišťování a oceňování seismických účinků hromadné střelby na stabilitu důlních děl

Načítavanie...

Číslo patentu: 215565

Dátum: 15.04.1984

Autor: Staš Břetislav

Značky: způsob, střelby, zjišťování, seismických, oceňování, účinků, stabilitu, hromadné, důlních

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob zjišťování a oceňování seismických účinků hromadné střelby na stabilitu posuzovaných důlních děl v konkrétních podmínkách horninového prostředí zájmových důlních areálů hlubinných dolů, respektující konkrétní strukturně-tektonický charakter vnitřní geologické stavby zájmové oblasti, parametry a technické provedení oosuzovaných důlních děl i geometrické a technické parametry rozruchoých bází realizovaných dílčích...