Patenty so značkou «šroubový»

Šroubový mechanismus stavění

Načítavanie...

Číslo patentu: 268149

Dátum: 14.03.1990

Autor: Dobrovolný František

MPK: B21B 31/24, B21B 31/12

Značky: stavění, mechanismus, šroubový

Text:

...čísla se dosáhne velkého tlskového účinku.Uvedené řeěení se při použití valivých petních ložisek vyznačuje velkou celkovou účinnosti a malým obestavěným proetorem. Největěím problémom pohybových šroubů je tření v závitech, a to zejména při rozběhu z klidu. V tomto případě je tření téměř celá využite ve smyslu působení vstupního člcnu. Velikost síly, potřebné pro přskonání nakloněně roviny (po rozvinutí závitu), bude třením ovlivněna...

Dvojčinný šroubový lis

Načítavanie...

Číslo patentu: 267686

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bovykin Igor, Bočarov, Mjakiněnkov Vladimir, Salov Viktor, Safonov Anatolij, Rudman Leonid, Tamaris Jurij, Zajdlin Mark, Nosov Anatolij, Lunkov Jevgenij, Perepečin Igor

MPK: B30B 1/18

Značky: dvojčinný, šroubový

Text:

...H 28. ľañxa 7 u Kouyc 6 na xoe naarcua numa ne upamanwcu. Tax Kax onu aaropnomeuu (rovno ne noxaaau).Cuuuecruoe nnumeuue uapymuoro nonsyua 2 H nonsumuoň nonepewuuu 19 npaucxunnr na nunenraHOIIEPGHHHa 1 UCTBEIHBJIHBZIBTCSI H HHXDÄHTCSI B Henonunmlłun ImJIUmeuHH. ĺlpn EJTÚM xxapymnuň (Icumyu 2 HE IIOXÚJXHT IU CBOGFD KPañlłGľD HHMIIEFO HOJIDMEHHH łlí| perymnuyrgnyn BEJHFIHHY. PCFYJIIÍIJÚUKEA ueuuunuu nunxana nonayna 2 ocymecremnercn c nauombn...

Šroubový chladník tyčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262522

Dátum: 14.03.1989

Autori: Tomis Antonín, Lukáš Josef

MPK: B22D 11/124, B22D 11/128

Značky: materiálů, tyčového, chladník, šroubový

Text:

...a obr. 2 je podélný řez.Sroubový chladník tyčového materiálu, podle příkladného provedení, aestává z rámu ł hnacího ústrojí, tvořeného elektromotorem g, jehož hřídel je řemenovým převodem napojen na vstupní hřídel rozvodové skříně g, jejíž oboustranné výstupní hřídele jsou spojkami spojeny s převodovými skříněmi 5, jež jsou řetězovými převody § a É napojený na dopravní šrouby 1 a g, které jsou svým jedním koncem uloženy v ložískách g,...

Jaderníkový šroubový uzávěr

Načítavanie...

Číslo patentu: 257589

Dátum: 16.05.1988

Autori: Holemář Josef, Prycl Alois

MPK: B22C 7/06

Značky: jaderníkový, uzáver, šroubový

Text:

...její drážka je na závadu při roztáčeni nebo povolování křídlově matice.Nevýhodou tohoto typu uzávěru je jeho velká hmotnost a pracnost při montáži. Druhou je,že součástí jsou ze šedé litiny a při používání uzávěru dochází často k jejich praekání.Výše uvedené nevýhody odstraňuje jaderníkový šroubový uzávěr, sestavený z držáku, šroubu,podložky a matice podle vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že držák je vytvořen z drátu,který je navlečen...

Šroubový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 242832

Dátum: 01.04.1988

Autor: Prachao Otakar

MPK: F16B 37/04

Značky: šroubový

Text:

...1 e vynálezu spočivaji v tom, že odpadá převrtáváni otvoru v panelech a těsnění spojevzhledem k použití přirubové podložky z polyamidu, která vymezuje vůli mezi šroubem a otvorem v rámu a utěeňuje spoj. Při dotahování šroubového spoje stači jeden pracovník, zalisovaná drážkovaná válcová přirubová matice se nemusi přidržovat proti protočeni.vynález je v dalším podrobněji vysvětlen na příkladu provedení ve spojeni s výkreeovou části, kde na...

Kuličkový šroubový převod

Načítavanie...

Číslo patentu: 255943

Dátum: 15.03.1988

Autori: Procházka Bohumil, Gubík Gabriel

MPK: F16H 25/22

Značky: šroubový, kuličkový, převod

Text:

...úpravách přechodovýchčáotl.qľřikladné provedení kuličkového äroobového převodu podle vyw nálezu je sohenaticky znázorněno na výkresu, kde obr. 1 představuje kuličkovou natici v částečném řezu, na obr. 2 je pře.jváděcí lůžko v náryoném pohledu ana oor. 3 totéž převáděci lůžkoKuličkový šroubový převod seotúvá ze závitového vřeteno 52 oz matice g, V jejimž plášti g.jaou provedeny závitové drâžky Q.Mezi-vnějäin záviten závitovéhovřetena lg a...

Šroubový spalovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 252827

Dátum: 15.10.1987

Autor: Konečný Zdeněk

MPK: F01C 1/107

Značky: spalovací, motor, šroubový

Text:

...rotoru 3 zpúso~ buje V první části rotoru, kde je stoupání šrouhovice větší, sání přes sací otvor 3. Ke středu hnacího rotoru Ä, kde se stoupáni šroubovice zmenšuje, nastává komprese V kompresním prostoru § a dále pak nastává zářeh nebo vstřik paliva ve spalovacím prostoru É. V druhé části rotoru se pak stoupání šroubovicu opět zvětšuje a zde nastává expanze v expanznim prostoru 1 a později výfuk přes výfukový otvor §. Druhý rotor g má...

Těsnící potrubní šroubový spoj pro přípojky hydraulických systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242728

Dátum: 15.05.1987

Autor: Brostak Miroslav

MPK: F16L 19/00

Značky: systému, hydraulických, prípojky, těsnicí, šroubový, potrubní

Text:

...potruhní äroubový spoj pro přípojlw hydrsuliqHon systémů, kdo těsnícího účinku se dosahuje axiálním vložením těsnícího O - krouäku do otáčky vytvorená v některá z těenäných s spojovsných součástí s podstata vynálezu spočívá v tom, že dno otvoru hydraulickáho kanálu strojní součástí je uloženo váloovým osasením, na něž dossdd přodní čelo pretencovč pñíruby těsnícilho nátrubku a na zadní čelo prstoncová příruby dosedá rovinnó čelo...

Těsnící potrubní šroubový spoj pro spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242727

Dátum: 15.05.1987

Autor: Pozdina Zdenik

MPK: F16L 19/00

Značky: šroubový, spojky, potrubní, těsnicí

Text:

...značnou čistotu pri menipulaci, protože i nepatrná nečistoty vzniklé mezi kulslové tšsnící plochy mají pri vysokých tlacích za následok vznik netěsností a únik kepalneho média, zavzdusňovlní hydraulická soustsvy a podobne.Opakovaným rozpojováním a epojováním těchto typů prípojok a spojek vznikají na tesnicích funkčních plochách záděry a ozlaky, která také sniäují těsnost spoje.Výše uvedené nedostatky odstraňuje těsnící potrubní šroubovy...

Kuličkový šroubový převod

Načítavanie...

Číslo patentu: 238367

Dátum: 15.04.1987

Autori: Wilke Richard, Korthaus Helmut

MPK: F16H 25/22

Značky: šroubový, kuličkový, převod

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší kuličkový šroubový převod, složený z matice a vřetena, mezi kterými jsou v závitových chodech matice a vřetena se shodnými stoupáními uloženy kuličky, které jsou zpětně vedeny členy, vytvořenými ve vřetenu. Vynález řeší problém zlevnění výroby převodu a snížení tření. Problém je řešen tím, že členy pro zpětné vedení kuliček mezi dvěma sousedními vřetenovými závitovými chody vřetena jsou tvořeny jednak rovinnou plochou mezi...

Šroubový spoj středových těsnících kruhů sklopné dvounístějové ocelářské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 250626

Dátum: 15.04.1987

Autor: Sentelík Vladislav

MPK: F27B 3/12, F27B 3/06

Značky: ocelářské, kruhu, středových, sklopné, těsnicích, šroubový, dvounístějové

Text:

...v závěsech a v jednom děleném místě šroubem, jehož hlava je uložena v koncové patce jednoho kruhového segmentu a dřík šroubu prochází držákem v koncové části sousedního kruhového segmentu podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že hlava šroubu je tvořena válcovým pouzdrem,k němuž je dřík ěroubu přivařen a v němž je s točnou vůlí uložen čepfusazený v bočnicích koncové patky kruhového segmentu.Podle vynálezu dřík šroubu s válcovou h 1...

Univerzální páskový šroubový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 230180

Dátum: 15.09.1986

Autori: Němec František, Šmídová Jana

MPK: F16B 2/02

Značky: páskový, šroubový, univerzální

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzální páskový šroubový spoj sestávající z pásku šroubu a matice, vyznačený tím, že sestává z poutka (1), v němž jsou uloženy šroubová matice (3) s alespoň s jedním závitovým otvorem (4), pod níž je vložena alespoň jedna pružná destička (5) o vysoké tvrdosti a nad maticí (3) prochází pásek (7) opatřený alespoň jedním otvorem (2a) a tvořící na opačné straně oko (8) nebo rozvidlená ramena (10), přičemž poutko (1) je z horní strany opatřeno...

Přestavitelný šroubový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 221402

Dátum: 15.02.1986

Autori: Rybenský Milan, Chvojka František

Značky: šroubový, přestavitelný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přestavitelného šroubového spoje vodorovných nosných příček se svislými nosnými sloupy, zejména pro použití u výškových skladových regálů, kde automatika zakladačů je náročná na přesnost výšek ukládacích rovin a kde se jedná o velké množství těchto spojů v sériové výrobě. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ve svislém nosném sloupu jsou vytvořeny kruhové otvory, proti nimž jsou ve stojině vodorovné nosné příčky vytvořeny svislé...

Šroubový náušnicový uzávěr

Načítavanie...

Číslo patentu: 224450

Dátum: 01.12.1985

Autor: Skočdopole Ladislav

Značky: uzáver, šroubový, náušnicový

Zhrnutie / Anotácia:

Šroubový náušnicový uzávěr, sestávající ze závitového kolíku připevněného k náušnici a matice, vyznačující se tím, že matice je provedena vcelku jako trubka (1) s vnitřním otvorem (4), zčásti rozšířeným, zčásti opatřeným závitem, která je na koncích opatřena větším čelem (2) ozdobně upraveným a menším kruhovým čelem (3), umístěným na straně závitu.

Šroubový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 214073

Dátum: 01.07.1984

Autor: Šrajer Václav

Značky: šroubový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká šroubového spoje součástí s rozdílnými teplotami spojovacích dílců, kupříkladu pro spojení víka a tělesa tlakové nádoby energetických nebo chemických zařízení. Podstatou vynálezu je, že se ve spojované součásti vytvoří kuželovité vyhrdlení, ve kterém je uložena vložka kuželovitého tvaru. Kuželovitá vložka je opatřena průchozím otvorem pro průchod spojovacího šroubu. Použití nové konstrukce šroubového spoje umožňuje spojovat...