Patenty so značkou «srážení»

Zařízení ke srážení hran

Načítavanie...

Číslo patentu: 264354

Dátum: 12.07.1989

Autor: Dvořák Miroslav

MPK: B23B 29/34, B25B 33/00

Značky: srážení, zařízení

Text:

...umožňuje volné otáčení stopky noží~ ku V tělesq a tím i držadle Při srážení hran např. kruhového otvoru zařízením podle vynálezu není třeba otáčet rukou, nobot se otáčí sám nožík podle místa a tvaru otvoru. Ruka je proto stále v pŕirozeně poloze a rovněž poloha ostří nožíkuvůči hranl obrobku je stále optimální. Obrobkem není třeba otáčet, což spolu s předchozími výhodami výrazně snižuje ce 1 ~ kovou pracnost a zejména zvyšuje...

Nástroj pro oboustranné srážení hran děr při jednom upnutí nástroje a obrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258970

Dátum: 16.09.1988

Autor: Březina Josef

MPK: B23B 51/16

Značky: nástroj, srážení, jednom, oboustranné, upnutí, obrobků, nástroje

Text:

...břitová destička se automaticky vykývne podle povrchu díry. Při dosednutí hřbetu břitové destič ky na povrch díry nedochází k bodovému dotyku, který Způäobuje2 25 a 970 pbškrábání opracovaného povrchu díry, naopak hřbet břitové destičky vyhlazuje povrch díry. Nástroj je zvláště vhodný pro srážení hran otvorů na nepřístupných místech.Snižuje pracnost nejen při samotné obráběcí operací, ale především odpadá namáhavá manipulace při vyjímání a...

Vícebřitý obráběcí nástroj pro srážení hran

Načítavanie...

Číslo patentu: 256336

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kaška Pavel, Gálik Josef

MPK: B23B 51/10, B23B 5/16

Značky: srážení, vícebřitý, nástroj, obráběcí

Text:

...různé velikosti prováděných úkosů je značné zvýäona produktivita prá~ ce, dále značné zvýšona geometrické přesnoat opracování a zvýšena i konečná kvalita trubek.Příklad konkrétního provedení víoebřitého obráběcího nástroje pro srážení hran podle vynálezu je zobrazen na výkresu,kde na obr. 1 je znázorněna sestava tříbřitového obráběcího nástroje v řozu, na obr. 2 vnější těleso v nárysu, na obr. 3 vnější těleso v čelním pohledu, obr, 4 zobrazúje...

Pracovní jednotka na srážení vnějších nebo vnitřních hran tyčí nebo trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255987

Dátum: 15.04.1988

Autor: Vlk Václav

MPK: B23B 5/16

Značky: vnějších, pracovní, tyčí, vnitřních, trubek, jednotka, srážení

Text:

...nebo trubek. Velikost sražení hrany, kterou lze předem nastavit axiálním přestavením řeznéhonástroje vůči opěrce je u všech koncú tyčí nebo trubek stejné.Na připojených obrázcích je znázorněn příklad konkrétního provedení pracovní jednotky na srážení hran, podle vynálezu, kde na obr. 1 je osový řez pracovní jednotkou a na obr. 2 je pohled na čelní plochu nástrojové hlavy, ve směru šípky P z obr. 1.Pracovní jednotka na srážení vnějších neho...

Zařízení na srážení hran, zejména v podélných drážkách závitů pohybových šroubů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254891

Dátum: 15.02.1988

Autor: Pavlík Jaroslav

MPK: B23G 9/00

Značky: zařízení, srážení, drážkách, pohybových, šroubu, zejména, závitů, hrán, podélných

Text:

...válce lll, kde pístnice llgl jeho pístu je ukotvena ke konzole lll podélného suportu lg.Těleso hydraulického válce lll je opatřeno vedením lll s pohybovým šroubem lll opatřeným ručním kolem 1331. ve vedení lll je suvně uloženo těleso lg válce hydraulického šoupátka, 3 254891přičemž tyč 1351 tohoto šoupátka je na vyčnívajíoím konci opatřena třmenem 136, který má horní rameno opatřeno snímacím nosem 1362 tvořeným destičkou, jejíž...

Zařízení pro měření doby srážení krve, nebo krevní plasmy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255273

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kopřiva Václav, Petrlík Martin

MPK: G01N 15/05

Značky: krve, zařízení, plasmy, měření, srážení, krevní

Text:

...přítomné pohyblivé mechanické součástky nemůže dojít k vadné funkci přístroje způsobené jejich opotřebením.Pohyb ocelové kuličky, která je vlastně měřicí sondou zařízení je indikován objektívně,pomocí snímaěüpoloh. Tím je dcsaženo zrychlení měření a dosažené výsledky jsou přesnější.Praktické provedení předmětu vynálezu je na přiloženém výkrese, na kterém je znázcrněn řez zařízení pro měření doby srážení krve nebo krevní plazmy.Ocelová...

Zařízení na srážení hran zubních mezer ozubeného kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 232041

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kozojed Václav, Kožant Petr

MPK: B23F 19/12

Značky: mezer, ozubeného, zubních, zařízení, srážení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro srážení hran zubních mezer ozubených kol zubových čerpadel. V základové desce (19) je otočně uložen unášecí kotouč (4) s upnutým ozubeným kolem (l). Unášecí kotouč (4) je poháněn přes třecí spojku (9). Tvarový obráběcí nástroj (15), přednostně brusný kotouč, je otočně uložen ve vysokootáčkovém vřetenu vřeteníku (14), který je výkyvně uložen na posuvném stojánku (12). Zvedání brusného kotouče z obráběcí polohy nad...

Způsob srážení síranových iontů v průmyslových odpadních vodách

Načítavanie...

Číslo patentu: 238741

Dátum: 16.03.1987

Autori: Drázský Josef, Grünwald Alexandr, Fuchs Petr, Kubička Rudolf

MPK: C02F 1/58, C02F 1/52

Značky: iontů, způsob, odpadních, průmyslových, vodách, srážení, síranových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob srážení síranových iontů z odpadních vod přídavkem odpadních vod z výroby etylbenzenu obsahujících hlinité ionty, v dávce odpovídající 0,045 až 0,36 g Al3+ na 1 g S042- za současného přídavku rozpuštěné soli vápníku v dávce 0,2 g až 1,66 g Ca2+ na 1 g SO42-. Způsob je vhodný k úpravě průmyslových vod, čištění odpadních a důlních vod, dočišťování vod ve vodárenství.

Zařízení pro srážení ostřin v otvorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 237501

Dátum: 15.12.1986

Autor: Vahalík Vilém

MPK: B23B 21/034

Značky: srážení, zařízení, ostřin, otvorech

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zařízení pro srážení ostřin v otvorech výrobků z kovových i nekovových materiálů, zejména při srážení ostřin u vnitřních zápichů nebo u závitových otvorů pro mazací hlavice z vnitřní strany jejich otvorů nebo při úpravě malých děrovaných otvorů cca do ( 10 mm ve větších součástkách plechu. Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že tělo zařízení tvoří ozubená lišta a vodicí lišta, ve které je uloženo ozubené kolečko....

Způsob přivádění plynu pro chemické procesy srážení v plynné fázi pod nízkým tlakem v trubkovém reaktoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240442

Dátum: 15.12.1986

Autori: Smékal Otto, Hájek Vladimír, Ružieka Karel

MPK: C23C 14/00

Značky: způsob, fázi, trubkovém, srážení, plynné, provádění, reaktoru, plynů, nízkým, tohoto, tlakem, zařízení, procesy, způsobu, chemické, přivádění

Text:

...Tpyóqaworo peaKT°pa ° H°PM 35 HM ĽaBĽ°H°M Oüücüäaewca B axbnommuecxom nam m A°hT° Th 33 ü ĺĺĺ 935 » EAH STOĚ Hel BHyTpu peaxropaoro npocmpaacrna napannennxo no omaomeann K nepmawanam nas Juonnoxen pacnonomeHH.ToHKme Buuycxnne wpyón nna rason,cäaómeaane npopasamu.B npoueccax xumnqecxoro ocamnexua B naponoü Qaae non HMBKHM nanneamam wexnonnrmqecnnü ras omcacunaemcn npu nomomn BanyymnuxHacocon. Honumeuue npouaaonmmensnocwn omcacunanna...

Způsob regulace srážení a dloužení hnacích řemenů vyztužených polyesterovými nebo jinými vlákny a krokovací zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 233767

Dátum: 15.08.1986

Autori: Buráň Antonín, Dočekal Josef, Uherský Brod, Doložílek Oldřich, Duda Josef

MPK: B29H 7/22

Značky: řemenů, vlákny, vyztužených, způsob, regulace, hnacích, zařízení, provádění, srážení, dloužení, krokovací, polyesterovými, jinými

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výroby zařízení pro výrobu hnacích řemenů, zejména potom zařízení pro výrobu klínových řemenů hnacích. Řeší způsob vulkanizace hnacích řemenů s tažnou částí s teplem smrštitelných vláken, zejména polyesterových na rotačních lisech a k jeho provádění krokovací zařízení pro rozdělení požadované dráhy srážení a dloužení na požadovaný počet dílů ve zvolených cyklech s možností nastavení zvolené délky posunu v jednom cyklu v...

Nástroj k oboustrannému srážení hran děr

Načítavanie...

Číslo patentu: 231907

Dátum: 15.06.1986

Autor: Březina Josef

MPK: B23B 51/16

Značky: nástroj, oboustrannému, srážení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší nástroj k oboustrannému srážení hran děr, zvláště vhodný pro malé díry, určený pro obráběcí stroje při jednom ustavení nástroje a obrobku. Ve vřetenu je ustavena tyč, pružná v radiální rovině, na níž je upevněna břitová destička, která je pevně ustavena v díře, vytvořené v tyči. O břitovou destičku se opírá šroub, umístěný na čele tyče. Přestavením excentricity tyče je možno jedním rozměrem břitové destičky srážet hrany různých...

Nástroj pro srážení hran

Načítavanie...

Číslo patentu: 225701

Dátum: 15.10.1985

Autor: Žaba Zdeněk

Značky: nástroj, srážení

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj nachází uplatnění téměř ve všech případech při vrtání větších otvorů. Umožňuje jejich oboustranné ochranění bez nutnosti obracení vrtaných předmětů. Nástroj sestává z upínací stopky, na jejíž spodní válcové částí je uložen posuvně a neotočně nožový drak s otočně uchyceným nožem a je vyznačen tím, že trojúhelníkový nůž je po zasunutí do otvoru a dosednutí dorazového kroužku na povrch předmětu natočen do řezu zasouvajícím se palcem....

Složený jednobřitový kuželový záhlubník na srážení hran

Načítavanie...

Číslo patentu: 219549

Dátum: 15.08.1985

Autor: Roček Vladimír

Značky: záhlubník, jednobřitový, srážení, kuželový, složený

Zhrnutie / Anotácia:

Složený jednobřitový kuželový záhlubník na srážení hran v otvorech různých součástí je tvořen jednak základním tělesem z konstrukční oceli a jeho řeznou částí je vyměnitelný nůž z rychlořezné oceli upevněný šroubem v základním tělese a seřiditelný opěrným šroubem. Funkční část nástroje je provedena ve tvaru komolého kužele s vrcholovým úhlem o velikosti 60 až 90° a úhlem čela o velikosti 10 až 20°, který vznikl zhotovením žlábku o šířce 4 až 8...

Vícenásobný nástroj pro odjehlování a srážení vnitřních hran otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217341

Dátum: 01.08.1985

Autor: Šlesinger Jiří

Značky: nástroj, otvorů, vnitřních, vícenásobný, odjehlování, srážení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší odjehlování a srážení vnitřních hran otvorů vrtaných do trubkovitých součástí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že držák je opatřen drážkami pro vedení pružných odjehlovacích nožů, které jsou v držáku upevněny prostřednictvím šroubů a jsou mezi sebou vzájemně osově posunuty o rozteč otvorů vytvořených v odjehlované součásti, přičemž držák s pružnými odjehlovacími noži je otočný v obou směrech v ose kolmé na osu odjehlovaného...

Zařízení pro zarovnání délky a srážení vnitřních hran rotačních obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 219104

Dátum: 15.07.1985

Autor: Roubalík Karel

Značky: zarovnání, zařízení, vnitřních, srážení, rotačních, délky, obrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší technický problém srážení vnitřních hran rotačních obrobků při současném zarovnávání obou čel na míru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že příčné suporty, pohybující se kolmo k ose obrobku, mají držák s vodicí kostkou a nastavovacím šroubem na základně. Držák je otočně upevněn na čepu držáku a odtlačován vymezovací pružinou, která přes opěrný šroub působí na doraz, který se při posunu dorazového čepu zasune do jeho vybrání, a k...

Způsob kontroly srážení železnatých iontů v reakční směsi po redukci aromatických nitrolátek železem

Načítavanie...

Číslo patentu: 225411

Dátum: 01.10.1984

Autori: Skalický Petr, Vojíř Vladimír

Značky: kontroly, reakční, iontů, železnatých, směsi, nitrolátek, redukci, aromatických, srážení, železem, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontroly srážení železnatých iontů v reakční směsi po redukci aromatických nitrolátek železem vyznačený tím, že se k reakční směsi za stálého míchání připouští roztok anorganického hydroxidu sodného nebo uhličitanu sodného až k poklesu potenciálního rozdílu mezi železnou nebo železo obsahující elektrodou zasahující do reakční směsi a elektrodou referentní pod hodnotu experimentálně předem zjištěnou pro dané podmínky a uspořádání.