Patenty so značkou «sráženého»

Způsob výroby sráženého uhličitanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 246995

Dátum: 15.10.1987

Autori: Opoeenský Miloš, Jirka Miloš, Kubát Oldoich

MPK: C01F 11/18

Značky: způsob, výroby, sráženého, vápenatého, uhličitanu

Text:

...krystalů hydrogenuhličitanu sodnáho dochází při výrobě sody ke snížení produkoe odpadního roztoku obsahujicího chlorid vápenatý a k nižěímu zatížení vyvařováku destilační stanice,přičemž lze vznikajioi oxid uhličitý nebo Veškerý zbylý roztok zpracovat při výrobě sody. túru způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosud známým výrobním postupdm výrazně výhodnějším.Výroba může být. kontinuální, diskontinuální, nebo kombinací obou...

Způsob výroby sráženého uhličitanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 241836

Dátum: 15.09.1987

Autori: Liko 1udovat, Bobovnický Jozef

MPK: C01F 11/18

Značky: výroby, vápenatého, sráženého, způsob, uhličitanu

Text:

...zahuštěniąa snížení obsahu chloridu sodného.Základní úrčinerk způzsobu výroby ,podle vynálezu spolčívá rv tom, že se získa ząpét amoniak jakožto pomocné látka a čistý roztok chloridu vápenatého, které lze použít opět jalko vých-ozí suroviny. Tím se způsob výroby podle vynal-ezu stává oiprouti dosud známým výrobnírn postupům výrazně Výhodněvjším.Výroba můrže lbýtkołntinuálnní, diskontinuální, nebo kombinací obou těchto postjupů. Postupuje se...

Způsob výroby sráženého uhličitanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 241835

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kleo Jarolím, Mišáni Ján

MPK: C01F 11/18

Značky: uhličitanu, způsob, vápenatého, sráženého, výroby

Text:

...v tom, že se získava zpět.amoniak jakožto pomocné Ivánka a čistá vápenaltá sůl, které lze použít opět jako výchozi suroviny. Tím se způsob výroby podle vynáletzu stáva oproti -d-osud známým sražecim výr-obním postupům výrazně výbodnějsím.Výroba může být kontinuální, dislkontinoální, netbo kombinace obou těchto postupu. Postupuje se například tak, že roztok vodorozpustnê Näpenaté soli o konncentraci 1 hmotnostní »až nasycený roztok při...

Způsob výroby sráženého uhličitanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 241827

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hudoba Miloš, Hric Vladimír

MPK: C01F 11/18

Značky: vápenatého, sráženého, uhličitanu, způsob, výroby

Text:

...výrobu .lze realizovat i s méně čistým -a tedy i levnějšim dusiwčnanem väpenatým, aniž by došlo Ikesnížení jakost-i vyráběného .prodruiktu, Tím se způsob výroby podle vynálezu stává o.proti dosud známým srážecím výrob-ním postupům výrazně výhodnějším.Výroba může být kontinuální, diskorrtinuâlní, nebo kombinace obou těchto postupů. Postupuje se například tak, že do roztoku, respektive ta-veniny dusičnanu vápenatěho, vzniikxlého rozpuštěnírm...