Patenty so značkou «správné»

Paletizačná súprava na správne ukladanie plochých výrobkov pri preprave a skladovaní

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4862

Dátum: 02.11.2007

Autor: Zvara Dušan

MPK: B65D 57/00

Značky: plochých, súprava, paletizačná, správné, přepravě, ukladanie, skladování, výrobkov

Text:

...plastu,z materiálu na báze dreva. Výhodne uskutočnenie palety je,že úložná plocha je opatrená dvojicami podpíer rovnomerne rozmiestnených na tejto ploche. Ďalším výhodným riešenímje že tvar podpíer má trojuholníkový, štvorcový alebo obdĺžnikový pôdorys.Prehľad obrázkov na výkreseNa obr. l je znázornená paleta s dvojicamí podpíer rovnomeme rozložených po úložnej ploche. Na obr. 2 je znázomená podpera z vlnitej kartónovej lcpenky.Úložná plocha...

Paletizačná súprava na správne ustavenie plochých výrobkov pri preprave a skladovaní

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4459

Dátum: 04.05.2006

Autor: Laco Patrik

MPK: B65D 19/02

Značky: správné, přepravě, paletizačná, skladování, súprava, ustavenie, výrobkov, plochých

Text:

...výrobkov 3 na alebo do prepravnej palety v určených rozstupoch od seba, kde ku krajncj základovej časti l prilieha krajný prístrih 4 s hrebeňom 5 v jeho homej časti, homá výstuž 6 má po svojich dvoch okrajoch výstrihy 7, ktoré zapadajú samostatne alebo s hrebeňom 5 krajného prístrihu 4 medzi prepravované ploche výrobky 3, pričom homá výstuž 6 môže byť umiestnená na aspoň dvoch dištančných dieloch 8 so zárezmi 12 na ustavenie...

Vymedzovacia súprava na správne ustavenie plochých výrobkov pri preprave a skladovaní

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4417

Dátum: 06.04.2006

Autori: Janiga Radomír, Laco Patrik, Červeň Tibor

MPK: B65D 19/38

Značky: skladování, ustavenie, súprava, výrobkov, vymedzovacia, správné, přepravě, plochých

Text:

...opatrenými dištančným prvkom na udržanie vzdialenosti medzi medzikusmi.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku je znázomená samotná vymedzovacia súprava na správne ustavenie plochých výrobkov pri preprave a skladovaní.Príklady uskutočnenia technického riešeniaVymedzovacia súprava na správne ustavenie plochých výrobkov pri preprave a skladovaní pozostáva zo základného podkladového prvku l s aspoň dvoma vymedzovacímí elementmi 3 na dvoch...

Zařízení na zajišťování správné polohy výřezů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269163

Dátum: 11.04.1990

Autor: Hajšl Václav

MPK: B27B 31/04, B27B 25/02

Značky: výřezů, zajišťování, zařízení, polohy, správné

Text:

...dopravníku se äikmými válečky opatřenebo bočnioí s volmími vúlečky,za kterým de řada fotobuně) a za nimi de naklápěcí válečkový dopravník, na jehož valcíoh jsou prstence a jehož bočnioe jsou opatřeny volnými válečw.Výhody řešení podle vyndlezu spočívąjí v ton, že na naklápěoím dopravníku se nesprávne položené výřezy překlopí do správne polohy, čímž se zcela odstraní fyzicky namahavá práce, sníží se nebezpečí vzniku pracovního úrazu a v...

Zařízení pro zabezpečení správné funkce obvodů omezovačů statorového proudu synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259911

Dátum: 15.11.1988

Autori: Hrzán Emil, Petrášek Petr

MPK: H02H 3/24, H02P 1/46

Značky: zařízení, funkce, proudu, statorového, správné, omezovačů, zabezpečení, obvodů, synchronního, stroje

Text:

...na sledovaných obvodech omezovače É statorového proudu hlavního regulačního obvodu napětí je přepínač Q v klidové poloze a propojuje vstup ÉLE s výstupem gàg. Dojde-li k poruše nebo nesprávne funkci omezovače Q statorového proudu hlavního regulačního obvodu napětí, provede popisované zařízení vyhodnocení tohoto stavu a signálem z členu 12 logických operací zajistí přepnutí přepínače g do polohy, kdy je propojen vstup § 42 s Výstupem QLQ...

Zařízení pro zajištění správné funkce řídících regulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244172

Dátum: 01.06.1988

Autor: Jelínek Jioí

MPK: F16K 49/00

Značky: řídících, funkce, správné, regulátoru, zařízení, zajištění

Text:

...v podstatě odstraňuje vynález, kterým je zařízení pro zajištění správné funkce řídících regulátorů, zejména regulátorů tlaku plynu regulačních plynových stanic, sestávajíoí z impulsní trubičky a topného tělesa a jeho podstata spočívá v tom, že impulsní trubička je opatřena vytvarovanou částí a topné těleso je uloženo ve vytvarovaném prostoru, který je vytvarovanou částí ohraničen, přičemž je vytvarovaná část impulsní trubičky umístěna v...

Zařízení pro zabezpečení správné funkce obvodů omezovačů rotorového proudu synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254507

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hrzán Emil, Petrášek Petr

MPK: H02H 7/08

Značky: omezovačů, zabezpečení, obvodů, rotorového, synchronního, správné, funkce, stroje, proudu, zařízení

Text:

...dvouvstupého součinového členu 113, jehož prvý vstup łłgLł je připojen ke vstupu ÄÉLÉ členu ll logických operací a jehož druhý vstup lłgg je připojen k pátému vstupu l 1 § členu ll logických operací. Výstup łłj§ dvouvstupého součtověho členu łłi je spojen s výstupem łłL§ členu łł logických operací.Zařízení podle vynálezu pracuje následujícím způsobem tak, že pokud není porucha na sledovaných obvodeoh omezovače rotorového proudu hlavního...

Diagnostické zařízení pro zjišťování správné funkce frekvenčně analogového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243081

Dátum: 15.11.1987

Autori: Vyskoeil Pavel, Bulla Ján

MPK: G01R 31/28

Značky: zjišťování, zařízení, funkce, diagnostické, analogového, převodníku, frekvenčne, správné

Text:

...2 je připojen na báze tranzistorů 23, jejichž kolektory jsou připojeny na vstupy převodníku 24 úrovně. Výstupy převodníků 24 úrovně jsou pot-om výstupem 22 směrového impedančniho obvodu 2, který je propojen jedním nebo více kanály se vstupem 31 frekvenčně anal-ogového převodníku 3, který má výstup 32. Vstup 41. vstupy liąladinovýcłrklopných obvodů 43 je jichž výstupy jsou připojeny na vstupy součinovéhD- obvodu 44., jehož výstup je...

Zařízení k zajištění správné polohy šroubovacích uzávěrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251707

Dátum: 16.07.1987

Autor: Hušek Petr

MPK: B67B 3/06

Značky: šroubovacích, polohy, zařízení, zajištění, uzávěru, správné

Text:

...padají do zásobníku a nesprávně orientované uzávěry jsou nejdříve převráceny a potom padají do zásobníku, ohr.2 znázorňuje správně orientovaný uzávěr, který se pohybuje v mezeře vertikálního otočného kotouče s příčkamía po podložce, obr.3 znázorňuje vypadnutí nesprávně orientovaného šroubovacího uzávěru z-vertikálního otočneho kotouče, jeho převrácenído správné polohy a zapadnutí do zásobníku, Vobr.4 znázorňuje čelní pohled na zařízení podle...

Zařízení pro uvádění přízí do správné polohy před pletením v okrouhlém pletacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 237316

Dátum: 15.04.1987

Autor: Lonati Francesco

MPK: D04B 15/54

Značky: okrouhlém, správné, zařízení, stroji, před, pletacím, pletením, uvádění, polohy, přízí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro uvádění přízí do správné polohy před pletením v okrouhlém pletacím stroji, zejména v pletacím stroji na hadice, obsahující foukací trysky orientované směrem k jehelnímu válci nebo k jehelním válcům v sousedství příslušné přívodní jednotky pro přívod příze, s ovládacím ústrojím pro každý vodič příze přívodních jednotek pro přívod příze, s příslušným ventilem pro každou přívodní jednotku pro zavádění tlakové tekutiny ze zdroje...

Zařízení pro zabezpečení správné funkce obvodů hlídání meze podbuzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250464

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hrzán Emil, Petrášek Petr

MPK: H02H 7/06

Značky: stroje, hlídání, podbuzení, zařízení, zabezpečení, správné, funkce, obvodů, synchronního

Text:

...Druhý vstup 124.2 dvouvstupověho součtového členu 124 je připojen k výstupu 122.3 dvouvstupoveho členu 122, jehož prvý vstup 122.1 je připojen na vstup 12.4 členu 12 logických operací, na jeh-ož vstup 12.5 je připojen druhý vstup 122.2 dvouvstupového so-učinového členu 122. Výstup 124.3 dvouvstupého součtového členu 124 je připojenZařízení podle vynálezu pracuje tak, že pokud není porucha na sledovaných obvodech hlídače 6 meze podbuzení...

Indikační a blokovací člen správné polohy odsouvatelných krytů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229839

Dátum: 15.09.1986

Autor: Kesl Lubomír

MPK: B23Q 3/18

Značky: krytu, polohy, indikační, člen, blokovací, správné, odsouvatelných

Zhrnutie / Anotácia:

Indikační a blokovací člen správné polohy odsouvatelných krytů, vyznačující se tím, že sestává ze dvou nosných těles (2, 6), jednotlivě uchycených v odsouvatelných krytech (3), v jednom z nichž je uložen odpružený čep (1) a ve druhém axiálně posuvný polohovací člen (5) s vytvořenými drážkami (51), přičemž jeden z konců odpruženého čepu (1), orientovaný do prostoru mezi odsouvatelné kryty (3), je opatřen vybráním (11) a jeho druhý konec zasahuje...

Zapojení obvodu pro kontrolu správné činnosti střídavé zdrojové soupravy, zvláště pro dopravní prostředky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220483

Dátum: 15.11.1985

Autor: Zapletal Pavel

Značky: kontrolu, správné, dopravní, zapojení, střídavé, činnosti, obvodů, prostředky, zvláště, soupravy, zdrojové

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení zabraňuje prosvěcování kontrolní žárovky nabíjení, které se vyskytuje u střídavých zdrojových souprav, nastane-li rovnost napětí regulovaného s napětím na nabité baterii. Tomuto prosvěcování je zabráněno obvodem podle vynálezu, sestávajícím z integračního členu spojeného s uzlem třífázového vinutí alternátoru, dále z ovládacího členu tvořenému tranzistorem a ze spínacího členu tvořeného výkonovým tranzistorem. Při přechodném odbuzení...

Zařízení pro kontrolu správné činnosti suportů u brusky pro vnitřní broušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 222591

Dátum: 01.02.1984

Autori: Hlinka Jan, Růžička Miroslav, Mirsch Miroslav

Značky: kontrolu, broušení, vnitřní, suportů, správné, brusky, zařízení, činnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro kontrolu správné činnosti suportů u brusek na vnitřní broušení je určeno pro brousicí stroje s elektrohydraulickými servosystémy v pohybových ústrojích. Vzhledem k tomu, že tyto servosystémy nemají dráhu omezenou pevnými dorazy, může při poruše v činnosti nastat velmi vážná havárie. Kontrola správné činnosti se provádí tak, že je trvale sledována velikost poruchového signálu v podélné i příčné servosmyčce a překročí-li tyto signály...