Patenty so značkou «spřádání»

Zařízení pro spřádání staplových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 269897

Dátum: 14.05.1990

Autor: Popel Jiří

MPK: D01H 1/135

Značky: vláken, zařízení, staplových, spřádání

Text:

...upraven na rotujících prvcích uložených na ložiscích chycených v rotačním tělase spŕádacího ústrojí lg, je velmi jednoduše zajištěno, aby koncová část lg šikmého dopravního kanálu l sprádacího ústrojí rotovala souhlasně a se stejnou kruhovou frekvencí jako pro vzduch propustný nosič vláken ll. Pro vzduch propustný nosič vláken gg je zároveň situován tak, aby se pohyboval při svém obíhání ve směru šípky ll napříč výstupu 2 koncovéčásti gr...

Zařízení pro zapřádání příze při frikčním spřádání vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 264582

Dátum: 14.08.1989

Autori: Čada František, Dídek Stanislav, Dynkast Jaroslav

MPK: D01H 1/135

Značky: spřádání, vláken, zařízení, frikčním, zapřádání, příze

Text:

...Rovněž se zařízením podle vynálezuumožňuje zohlednit různé dynamické vlastnosti frikčních spřádacich jednotek jak při índividuálním,tak í při hromadném zapřádáni přize, zvláště pokud jde 0 charakter reekci elektromagnetických spojek u přísluš ných spouštěcich mechanismů. Zařízení podle vynálezu je V přikladných provedenich zná~zorněno na příloženýoh schematických výkresech, kde značí obro 1 pohled na frikční spřádaci jednotku s...

Zařízení pro frikční spřádání vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 264243

Dátum: 13.06.1989

Autori: Jiskra Miloslav, Pavlíček Luboš, Stejskal Alois, Šling Jaroslav, Doležal Josef, Reymanová Markéta, Lehká Věra, Blažek Petr, Čada František, Skála Josef, Ferkl František, Dídek Stanislav, Marková Marie, Fajt Ludvík

MPK: D01H 1/135

Značky: vláken, zařízení, spřádání, frikční

Text:

...jako řez rovinou III-lllz obr. 1. Zařízení na frikční spřádâní vláken zahmujev příkladném provedení dopravní kanál 1 prodopravu vláken 11 do klinové štěrbiny 2, vytvořené dvěma proti sobě se pohybujícími třecími plochami 3, 4. Třecí plocha 3 je upravena na rotujícím nosiči ve tvaru válce 5. opatřeného perforací. Druhá třecí plocha 4 může být upravena na rotujícím nosiči ve tvaru bubnu 6, kdy je tvořena povrchem jeho dutiny 7 (obr. 1),...

Způsob frikčního spřádání staplových vláken a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256281

Dátum: 15.04.1988

Autori: Fajt Ludvík, Dídek Stanislav, Stejskal Alois, Blažek Petr, Jiskra Miloslav, Skála Josef, Šlingr Jaroslav

MPK: D01H 1/135

Značky: provádění, frikčního, vláken, spřádání, způsobu, staplových, způsob, tohoto, zařízení

Text:

...Tento rozdíl rychlosti mezi přivodem vláken dopro~ casu zhuštováni s obvodovou rychlosti vytvářeného otavřeného255 281 konce přize je jednou z příčin popsaných charakteristických znaků nevýhodné struktury přize.Vynález si klade za úkol odstranit uvedené nedostatky při tvorbě vnitřní struktury příze vytvářené z vláken přiváděných transportní perforovanou třecí plochou e skrucovaných V klínovité štěrbině mezi touto a protílehlou třecí...

Zařízení pro frikční spřádání příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 253656

Dátum: 17.12.1987

Autori: Stejskal Alois, Ursíny Petr, Dídek Stanislav

MPK: D01H 1/135

Značky: spřádání, příze, zařízení, frikční

Text:

...plocha, pohybující se z klínovíté štěrbiny protisměrně ato vždy v polohově odpovídejících místech obou ploch po délce klínovité štěrbiny, při zachování rostoucí drsnosti od počátku pásme prívodu vláken směrem k výstupu příze z pásma formování příze. Tím je příze v důsledku uvedených vlastností třecích ploch v každém úseku udržováne v optimální hloubce klínovité štůrbiny, je vypřádána méně utnžená a při zvoleném počtu zákrutů vykazuje...

Zařízení pro spřádání staplových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 244401

Dátum: 15.07.1987

Autor: Tvrdý Miroslav

MPK: D01H 1/135

Značky: spřádání, vláken, zařízení, staplových

Text:

...interval, kdy válečky jsou ve skutečnosti nehybné, takła v jeho průběhu není vlákennému svazku udělován žádný miki-ut. DélkaA pfíze není vyatavena nevhodná napětí. úseky zákrutu sDalší nudné způooby aJe zná rovně váděn v souvinlá f konce na drumudělovanj tvořící této plocąy, U uñíuní, kdo teoreticky počet zl ony rotační plochy,špři áadnő jeho 800 om/nin, donhudprakluzu bývá vlek teta čísle e něco niilí. vzhledu k schopnosti tohoto...

Spřádací rotor pro spřádání ojednocených vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 250701

Dátum: 14.05.1987

Autori: Vieriková Věra, Tesař Oldřich, Dykast Jaroslav, Jiskra Miloslav

MPK: D01H 7/885

Značky: ojednocených, spřádací, rotor, vláken, spřádání

Text:

...průměru u dna rotoru ve sběrnou drážku, kde stěns, 250 701navazující na skluzovou stěnu svírá s touto tupý úhel e kde skluzová stěne svírá s osou rotace spřádeoího rotoru úhel skluzu v rozmezí lO° až 15 °, přičemž alespoň část dna rotoru, nevazující na sběrnon drážku má tvar křivky odohylující se od měru odtahu tvořící se příze WZ hlediska výroby rotorů jekož i z hlediska technologie bezveřtenového předení je výhodné, jestlíže průměr...

Způsob vytváření vlákenného útvaru pro spřádání staplových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 233582

Dátum: 01.02.1987

Autor: Šafář Václav

MPK: D01H 1/135

Značky: útvaru, způsob, spřádání, vlákenného, vytváření, vláken, staplových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vytváření vlákenného útvaru pro spřádání staplových vláken, vytvářející podmínky pro nové technologické postupy spřádání příze, jehož podstata spočívá v tom, že rozvolněná staplová vlákna se ukládají na sběrný obvod rotačního tělesa větší obvodovou rychlostí, než je obvodová rychlost vlákenného útvaru tvořícího se na sběrném obvodu.

Způsob spřádání staplových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 235737

Dátum: 01.12.1986

Autor: Šafář Václav

MPK: D01H 1/135

Značky: staplových, spřádání, vláken, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob spřádání staplových vláken udílením nepravého zákrutu svazku vláken, vytvořeném družením staplových vláken na sběrném obvodu rotačního tělesa pomocí ukladače vláken, kterýžto svazek se podrobuje zkrucování nepravým zákrutem, když se podle vynálezu na odtahový a nepravým zákrutem zekrucovaný svazek vláken průběžně ukládají a připojují ojednocená staplová vlákna a to jak podél již zakrouceného úseku svazku vláken, tak i podél ještě...

Způsob vylučování složek nečistot u zařízení pro spřádání s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 223858

Dátum: 15.04.1986

Autori: Landwehrkamp Hans, Schreyer Franz, Schiltknecht Adolf

Značky: otevřeným, nečistot, vylučování, spřádání, zařízení, koncem, složek, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vylučování složek nečistot u zařízení pro spřádání s otevřeným koncem, v němž jsou vlákna vedena po dopravní dráze mezi vodicím místem pásu vláken a spřádací komorou přes odlučovací otvor, přičemž složky nečistot se vylučují a dopravují do sběrného prostoru, z něhož se odvádějí pneumaticky, vyznačený tím, že vyloučené složky nečistot se nahromadí ve sběrném prostoru a v časových intervalech se pneumaticky odvádějí.

Zařízení pro spřádání rozvolněných vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 223961

Dátum: 15.12.1985

Autori: Le Chatelier Jaques, Kueny Michel

Značky: vláken, rozvolněných, zařízení, spřádání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro spřádání rozvolněných vláken, obsahující spřádací rotor s odtahovou nálevkou, na níž navazuje lomená odtahovecí trubice, ve které je umístěn zadržovací prvek zákrutů, nesoucí hranu uloženou tak, že nit, posouvající se přes tuto hranu působením obtahovacích prostředků mění svůj směr, přičemž teto hrana protíná geometrickou rovinu, vymezovanou částí nitě před touto hranou a částí nitě za touto hranou a je uložena v oblasti vystavené...

Spřádací rotor pro spřádání vlákenného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225310

Dátum: 01.12.1984

Autori: Filip František, Filipová Dagmar

Značky: materiálů, vlákenného, spřádací, spřádání, rotor

Zhrnutie / Anotácia:

Spřádací rotor pro spřádání vlákenného materiálu, obsahující sběrný povrch pro ukládáni vláken do stužky, který je opatřen odváděcími kanálky pro odvod nečistot ze sběrného povrchu, vyznačující se tím, že odváděcí kanálky (27) jsou k sběrnému povrchu (21) upraveny tak, že tečna střednice (36) odváděcího kanálku (27) v místě jeho vstupu (28) nebo-li průniku se sběrným povrchem (21) je upravena mimoběžně k ose rotace spřádacího rotoru (6).

Zařízení pro spřádání vláken v přízi

Načítavanie...

Číslo patentu: 215122

Dátum: 15.10.1984

Autori: Turk Herbert, Dammann Peter, Schippers Heinz, Schiminski Herbert

Značky: přízí, zařízení, vláken, spřádání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro spřádání vláken v přízi, sestávající ze dvou pohyblivých povrchů, propustných pro vzduch, pohybujících se proti sobě, tvořených děrovanými plášti rotačních těles, mezi kterými je vytvářena příze, dále z odsávacích ústrojí vzduchu, vyznačující se tím, že pohyblivé povrchy jsou vytvořeny jako pláště rotačních hyperboloidů (31, 32), jejichž osy jsou navzájem zkříženy, takže rotační hyperboloidy (31, 32) vytvářejí úzkou mezeru, která...

Zařízení pro spřádání vláken v přízi

Načítavanie...

Číslo patentu: 215121

Dátum: 15.10.1984

Autori: Dammann Peter, Schiminski Herbert, Schippers Heinz, Turk Herbert

Značky: přízí, spřádání, zařízení, vláken

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro spřádání vláken v přízi, sestávající ze dvou pohyblivých povrchů, propustných pro vzduch, pohybujících se navzájem v opačném smyslu, tvořených děrovanými plášti rotačních těles, mezi kterými je vytvářena příze, dále z odsávacích ústrojí vzduchu, vyznačující se tím, že před přímkově ohraničenou mezerou, která je tvořena mezi rotačními tělesy (41, 42), je upraveno přívodní ústrojí vláken, které sestává z krytu (45) s válcovou...

Zařízení ke spřádání staplových vláken ve spřádacím rotoru se skluzovou stěnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 216110

Dátum: 15.06.1984

Autori: Dykast Jaroslav, Tesař Oldřich

Značky: spřádání, zařízení, vláken, rotoru, stěnou, staplových, skluzovou, spřádacím

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká bezvřetenového předení a řeší technický problém ukládání vláken na skluzovou stěnou spřádacího rotoru. Ojednocená vlákna přiváděná do rotoru přívodním kanálem ve víku rotoru se usměrňují usměrňovací stěnou separátoru svírající se skluzovou stěnou ostrý úhel 60°, přičemž skluzová stěna je prodloužena oběma směry tak, že na jedné straně zasahuje do vybrání nástavce víka a na druhé straně končí ve vybrání dna rotoru. Vynález lze...