Patenty so značkou «spřádacího»

Ojednocovací zařízení spřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269344

Dátum: 11.04.1990

Autori: Švec Zdeněk, Diviš Václav, Starý Josef

MPK: D01H 7/895

Značky: spřádacího, zařízení, ojednocovací, stroje

Text:

...véloové sténélgâł vylučovscí łtérbínu lg, raspsktíve kanél, navazujíoí na odvéděcí kanál łâ, probíhejíoí v ojsdnocovaoín téleae 3 od vstupu łg na přední strané 333 směrem k zadní otrané 333, kde je napojsn na blíže neznézornéný oentrélní kanél uspořádaný na stroji. odvédäcí kanél łâ je na své příné čéatí a na vstupu łg vynezen z jedné strany vnější sténou 31 výaénné vložky 35. Výaénné vložka łš je uložsna na kolících 33, ktoré jsou vedeny ve...

Uložení hřídele spřádacího rotoru bezvřetenového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268464

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pírko Martin, Mačenka Lubomír, Talach Jaroslav, Sušánka Theodor

MPK: D01H 7/04, D01H 1/12, D01H 7/14...

Značky: stroje, rotoru, uložení, hřídele, spřádacího, bezvřetenového, dopřádacího

Text:

...obvodovou rychlost, přičemž účinky vynálezu se projevují především V tom, že styk kladek Jak váloových, tak kuželovýoh se děje bez prokluzu při ustáleněm chodu, čímž je sníženo oteplování a opotřebování plastových bandáží, e tím je zaJistěna větší spolehlivost provozu, poloha spřádacího rotoru v axiálním směru zůstává po dobu provozu stálá. Snížíse potřebné energie pro pohon jednotky a odpadá axiâlní ložisko.Řešení nevyžaduje dále přívod...

Zařízení pro přítlak břemene u bezvřetenového spřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265980

Dátum: 14.11.1989

Autori: Buryšek František, Mládek Miloš, Plaňanský Agaton, Kubový Miloslav

MPK: D01H 1/241

Značky: spřádacího, zařízení, přítlak, stroje, břemene, bezvřetenového

Text:

...být provedena v jednom celku, jak je také na obr. 1 znázorněno. V tomto příkladném řešení je dvojice výkyvných ramen gl, gg vytvořena z plochých pružin, takže obě opěrné kladky Q jsou pružně Výkyvné a jsou k řemenu 1 přitlačovány silou vhodným nastavením nosného tělesa 3 vůči řemenu 1, aby výkyvná ramena gł, gg z plochých pružin byla vhodně předepjata. Nosné těleso Ä je zakotveno nebo uchyceno pevně na rámu l, může však být s výhodou uchyceno...

Zařízení pro zavedení konce příze do odtahové trubky spřádací jednotky bezvřetenového spřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265081

Dátum: 12.09.1989

Autori: Buryšek František, Zemskov Genadij

MPK: D01H 15/02

Značky: zavedení, spřádací, trubky, jednotky, konce, příze, zařízení, bezvřetenového, odtahové, stroje, spřádacího

Text:

...a zavede ji do odtahové trubkyo Souměrné uspořádání vidlicového vybraní k podélné ose zaváděcí tyče pak usnadňuje lepší a bezpečnější vyrovnávání smyčky příze v odtahovém kanále, kde je jinak málo prostoruo Vidlicové vybraní může být Vytvořeno alespoň na jedné boční straně rozváděcí tyče, s výhodou však na obou bočních stranách V takovém případě je však výhodné, když vidlicové vybrání dosahuje svým koncem k ose nebo až za osu zaváděcí...

Ojednocovací zařízení bezvřetenového spřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263808

Dátum: 12.05.1989

Autori: Mládek Miloš, Kabele Stanislav, Pirkl Ladislav, Blaško Michal, Šafář Václav, Bureš Ladislav, Limberský Jaroslav, Skála Josef, Tesař Oldřich

MPK: D01H 7/895

Značky: spřádacího, ojednocovací, stroje, zařízení, bezvřetenového

Text:

...oblast podávání praníene s podávacím válečkem a přítlačným stolečkem, na obr. 2 je řez příváděcím lcanálení dle roviny lI-Il z obr. 1 a na obr. 3 je řez priváděcím kanálem podle rovíny III-III z obr. 1.Na obr. 1 je znázorněna jen část všeobecně známého ojednocovacílío zařízení. a to jen v té části, která se líezprostředně týká problematiky Vynálezu. Ojednocovací zařízení zahrnuje Ve známém vybraní v. tělese 1 uložený vyčesávací váleček 2,...

Zařízení objížděcího automatu pro čistění spřádacího rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263729

Dátum: 11.04.1989

Autori: Buryšek František, Ptáček Jaroslav, Kolář Ladislav

MPK: D01H 7/888

Značky: spřádacího, automatu, čištění, rotoru, zařízení, objížděcího

Text:

...Tím je dosaženo relativně rdobrého očištění rotoru, ktorý sám o sobě může zůstat při roze vřené poloze zabrzděn. Provedení je relativně jednoduché, nebot se neuvádí do pohybu rotor, ale jen čistící prostředky. Příkladné provedení zařízení čistící hlavice je znázorněno na přiloženém výkrese, kde na obr. l je znázorněno celkové schematické objíždění zařízení s jednou schematicky znázorněnou rozevřenou spřádací jednotkou, na obr. 2 pak řez...

Zařízení pro zapřádání příze bezvřetenového spřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263347

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ježek Jan, Buryšek František, Andrlík Pavel

MPK: D01H 15/02, D01H 9/16

Značky: spřádacího, příze, stroje, zařízení, zapřádání, bezvřetenového

Text:

...cívky 3 od navíjecího válce 5 vzdáleny o vzdálenost 5 běžně známým zařízením, jež není pro přehlednoat obrázku vyobrazeno Mimo dalších notoricky známých obslužných orgánů je obslužné zařízení vybeveno naháněcí kladkou lg s motorkem 2 upravenými na rameni Q výkyvném okolo čepu § ve směru šípky 1 ° Při vyhledávání konce příze se naháněcí kladka lg otáčí ve směru šípky l.odsávací hubice lg je upravena na trubicí lg výkyvně v ložieku li ve směru...

Zařízení pro odtahování příze ze spřádacího rotoru při bezvřetenovém předení

Načítavanie...

Číslo patentu: 258980

Dátum: 16.09.1988

Autori: Škarka Josef, Jaroš František, Hortlík František, Hácová Květa, Voborník Václav, Kubový Miloslav, Řeháčková Božena

MPK: D01H 7/882

Značky: odtahování, zařízení, bezvřetenovém, příze, předení, rotoru, spřádacího

Text:

...příze, která se vrací do rotoru přímou cestou. Pro doeažení potřebné úrovně zadržování zákrutu, jež je nutná k udržení stability předení, te však ukázalo nutným zvýšit účinnost funkčních ploch odváděcí nálevky členem pro zadržování zákrutů, což se provádí pomocí rýh čí drážek na těchto plochách. Takto upràvenou rýhovanou nálevkou dochází však při odtahu příze k jejímu odírání způsobujícimu zvýšené zanášení šběrného povrchu spřádacího...

Zařízení pro zapřádání příze u spřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 258172

Dátum: 15.07.1988

Autori: Buryšek František, Ivanov Genadij, Šilar Zdeněk, Hortlík František, Zemskov Genadij

MPK: D01H 15/02

Značky: spřádacího, zapřádání, stroje, příze, zařízení

Text:

...způsobu.Na obr. 2 je v řezu detailně znázorněno přemisfovací ústrojí 33 sondy otâček 33 pro měření otáček spřádacího rotoru 3. Na zapřádací hlavě 3 zapřádacího ústrojí 33 je vedle zapřádacího kanálu 33 upraveno přemistovací ústrojí 33, které sestává z pístu 33, s nimž je spojena sonda otáčok 33 a ze vzduchového válce 33, který je prostřednictvím ovládacího ventílu 33, napojeného na řídící zařízení 33 zapřádacího procesu, spojen se...

Zařízení k navracení konce příze do spřádacího rotoru bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257408

Dátum: 16.05.1988

Autori: Bače Jiří, Buryšek František

MPK: D01H 15/02

Značky: příze, navracení, bezvřetenové, spřádacího, konce, spřádací, jednotky, zařízení, rotoru

Text:

...tlakového vzdu 2574 oschu a zároveň napříč otvorem, jehož.prostředníctvím je vnitřní prostor trysky pneumaticky spojen se zdrojem podtlaku. Podle vynálezu je také možné vytvorit konkrétně prostředekpro zrušení sání při zapojení.tlakového vzduchu jako ejektor, přes nějž je vnitřní prostor trysky pneumaticky spojen jak se. zdrojem tlakového vzduchu, tak i se zdrojem podtlaku. Výhodné podle vynálezu je, jestlíže ve vnitřním prostoru .trysky...

Způsob výroby pláště spřádacího rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256895

Dátum: 15.04.1988

Autori: Franěk Josef, Šafář Václav

MPK: D01H 1/12, D01H 7/885

Značky: spřádacího, výroby, způsob, pláště, rotoru

Text:

...zakřivení profilu sběrné drážký, načež stahování delší stěny polotovaru se provádí při jejím současném podepření alespoň na části jejího celého vnitřního obvodu.Uplatněním způsobu výroby podle vynálezu se dociluje vyšší životnosti spřádacích rotorů a vysoká výrobní produktivita. Použitím spřádacích rotorů se zvýšenou životnosti přináší úspory dosažením zkvalitnění spřádacího procesu. Významné úspory jsou rovněž docíleny tím,že...

Zařízení pro zapřádání příze u bezvřetenového spřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256814

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šilar Zdeněk, Zemskov Genadij, Buryšek František, Hortlík František, Ivanov Genadij

MPK: D01H 15/02

Značky: zapřádání, stroje, příze, spřádacího, zařízení, bezvřetenového

Text:

...prvky, které s vynálezem souvisí. Zapřadací hlava A má zapřádací kanál 5 pro převzetí konce příze § od vyhledávací trubice 1 a její zavedení do výstupní trubice § spřádací jednotky 3, opatřené známým spřádacím ro 256 814torem lg. Výkyvné páka 3 se zapřádací hlavou 1 je upravena jako přímoohodný člen. Tento přímochodný člen - výkyvná páka 3 je určen pro vedení zapřádací hlavy A alespoň v její konečné fází pohybu při nasunování na výstupní...

Zařízení bezvřetenového spřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255793

Dátum: 15.03.1988

Autori: Fait Lubomír, Bouček Miroslav, Sloupenský Jiří

MPK: D01H 13/32, D01H 15/02

Značky: zařízení, spřádacího, bezvřetenového, stroje

Text:

...a vlákenný materiál, dodávaný do rotoru v průběhu zastevování podávacího ústrojí, ee nevypředený hromadí v rotoru a znesnedňuje jeho následné čištění,Cílem vynálezu je vytvořit jednoduché zařízení pro přechodné přeruěení provozu pracovního místa přímým přerušenín pohonu podávání vlákenného nateriálu do apřádací jednotky vypnutím jedi iné elektromagnetické spojky pohonu podávacího ústrojí tak, abyzařízení pro měření délky přízenavinuté...

Způsob čištění spřádacích rotorů spřádacích jednotek bezvřetenového spřádacího stroje a zařízení k provádění způsobu čištění

Načítavanie...

Číslo patentu: 246701

Dátum: 15.12.1987

Autori: Jablonec Nad Nisou, Körbl Jioa, Martanek Jaroslav, Bacak Zdenék

MPK: D01H 11/00, D01H 7/888

Značky: způsobu, zařízení, spřádacího, bezvřetenového, čištění, stroje, způsob, spřadacích, jednotek, provádění, rotoru

Text:

...Odstraňovací tryska 24 je spojena potrubím 28 se spouštěcím ventilem 29 ovládaným elektromagnetem 38. ľlakový vzduch 31 je k rozváděči 28 a spouštěcímu ventilu 29 rozváděn potrubím 32. Čidlo 19 je spojeno vedením 33 s řídicím obvodem 34, který je vytvořen např. na bázi integrovaných obvodů. Řídicí obvod 3 i 4 je vedeními 35, 36 propojen s príslušnými elektromagnety 27, 31 rozváděče 26 a spouštěcího ventilu 29. Řídicí obvod 34 zahrnuje...

Zařízení pro řízení spřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242367

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kubelka Vladislav, Pačák Jan

MPK: D01H 1/12

Značky: zařízení, řízení, stroje, spřádacího

Text:

...3 individuálním elektropohonem pracovních orgánů u každé spřádací jednotky, na obro 4 je schema řídícího ústrojí s blokoa vě znázorněnými prvky pro řízení pracovních orgánůo Na obr. 1 je znázorněn skupinový pohon pracovních orgánůo Každá spřádací jednotka § zahrnuje následující pracovní orgány navíjecí válec l pro navíjení hotové příze 53 na cívku gg, uložený na společném hřídeli g 1 procházejícím podél stroje, který je přes převodové...

Zařízení pro odtah příze ze spřádacího rotoru bezvřetenového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234502

Dátum: 01.11.1987

Autori: Jindra Karel, Nývlt Vladimír, Hanus Václav, Krmaš Antonín

MPK: D01H 7/882

Značky: dopřádacího, bezvřetenového, příze, stroje, odtah, rotoru, zařízení, spřádacího

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odtah příze ze spřádacího rotoru bezvřetenového dopřádacího stroje, u kterého je spřádní rotor uzavírán víkem s odtahovým otvorem pro vytvářenou přízi, přičemž styk příze se zařízením v odtahovém otvoru vytváří jednobodovou nebo dvoubodovou vodicí plochu mající za následek minimální narušení povrchové struktury příze.

Zařízení pro čištění spřádacího rotoru pro bezvřetenové předení

Načítavanie...

Číslo patentu: 252810

Dátum: 15.10.1987

Autor: Lattion André

MPK: D01H 11/00

Značky: rotoru, spřádacího, čištění, zařízení, bezvřetenové, předení

Text:

...ll, na něj se uloží víko lg, které svým pevným uložením dosedne na rotorové těleso ll a ten zakryje. V této pracovní fázi je píst gg, předpjatý tlačnou pružinou ll, v zadní poloze, znázorněné na obr. 1. V tomto postavení vytváří čelo ofukovaoí hlavice lg, přivrácené k spřádacímu rotoru ll, skokrajem ll spřádacího rotoru ll kruhovouPřitom je kruhová mezera 3 mezi dvěma rovnoběžnými rovinami, z nichž jedna je vymezena okrajem ll spřádacího...

Odtahová trubice pro odtah příze ze spřádacího rotoru pro bezvřetenové předení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238332

Dátum: 01.10.1987

Autori: Jiskra Miloslav, Kubový Josef

MPK: D01H 7/882

Značky: příze, rotoru, spřádacího, trubice, odtahová, bezvřetenové, předení, odtah

Zhrnutie / Anotácia:

Pro zlepšení průchodu zákrutu až ke stužce na sběrném povrchu spřádacího rotoru je mezi oblou prstencovou částí a válcovou průchozí částí odtahové trubice zařazena kuželová část, v níž jsou vytvořeny drážky, jejichž spodní konce zasahují až do válcové průchozí části.

Zařízení pro utěsnění pracovního prostoru spřádacího rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238330

Dátum: 01.10.1987

Autori: Procházka Miloslav, Mládek Miloš, Bureš Ladislav, Šimůnek Josef, Pacáková Zdenka

MPK: D01H 7/882

Značky: zařízení, pracovního, prostoru, utěsnění, spřádacího, rotoru

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro utěsnění pracovního prostoru spřádacího rotoru, u něhož jsou odstraněny problémy s mezerou mezí vnějším povrchem rotoru, základním tělesem pro uložení rotoru a víkem, tím, že do vnějšího pracovního prostoru spřádacího rotoru zasahuje okrouhlý kuželovitý výstupek na víku, který společně s vnějším povrchem spřádacího rotoru vytváří funkční těsnicí štěrbinu, uzavřenou pružným těsnicím kroužkem.

Uložení hřídele spřádacího rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243022

Dátum: 15.05.1987

Autori: Pošta Jan, Pospíšil Josef, Fotul Ilja

MPK: D01H 7/04, D01H 1/12

Značky: hřídele, spřádacího, rotoru, uložení

Text:

...elektrickým motorom, jehož obrátky řídí menič frekvence elektrického proudu. Rotor elektrického motoru je na vnějším průměru obklopen statorem elektrického motoru s jeho vinutím, čímž zaujímá velký prostor.Problémom je velivé uložení hřídele elektromotoru e pružné uložení dvou trojic odvelovacích kladek, aby bylo zajištěno odpovídající uložení hřídele 1 přítlek odvelovacíoh H kladek .Uvedený problém je řeěen uložením hřídele spřádacího rotoru...

Odtahová trubice pro odtah příze, zejména složkové příze ze spřádacího rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250154

Dátum: 15.04.1987

Autori: Brynda Václav, Polák Václav, Jež Jan, Kubínek Jiří

MPK: D01H 7/882

Značky: zejména, spřádacího, trubice, složkové, příze, odtahová, rotoru, odtah

Text:

...povrchem odtahové trubice. V obou případech se osová síla v přízi v místě jejího odvádění po činném povrchu odtahové trubice sníží natolik, že výsledná naměřená hodnota osové síly v přízi je v místě za odväděcím kanálem stejná nebo i nižší než vypočtená hodnota osové síly v přízi před jejím vstupem na činný povrchodtahové trubice, vyvozená odstředivou eůlou působící na přízi ve spřádacím rotoru.Podstata vynálezu spočívá v tom, že do stěny...

Zařízení k brzdění vysokootáčkového pružně uloženého spřádacího rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249801

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pavlík Jiří, Buchta Josef

MPK: D01H 7/882, D01H 7/22

Značky: spřádacího, brzdění, uloženého, zařízení, vysokootáčkového, rotoru, pružné

Text:

...rotoru je na straně náhonu prostřednictvím čepu otočné uspořádáno tělísko opatřeně jednak výstupkem e jednek dalším čepem, který je e čepemrovnoběžný, a je ne něm otočné tuapořádáne brzdičke opetřená deotičkou z brzdného materiálu.Q Zařízení podle vynálezu je konetrukčně 1 výrobné jednoduché a nenáročná na údržbuJeho výhodou je, že eliminuje změnu polohy hřídele způsobenou brzdnou silou takže při ąždění dose dá destička z brzdného materiálu...

Zařízení bezvřetenového spřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 249066

Dátum: 12.03.1987

Autori: Bouček Miroslav, Čápová Hana, Sloupenský Jiří, Kultvašr Jiří

MPK: D01H 11/00

Značky: zařízení, bezvřetenového, spřádacího, stroje

Text:

...počet spřáda cích jednotek a při své cestě od zapředené spřádací jednotky k nejvzdálenějěí vyřazeně spřádací jednotce, je vyčištěno a zapředeno vždy stanovené množství spřádecích jednotek vyřazených z provozu, bez ohledu na to, zda jejích vyřazení bylo způsobeno přetrhem příze nebo řídícím zařízením z titulu překročené nasta~ vené provozní doby normálního předenío Tím se odstraní nejen ztrátové časy přejížděním čietícího a zapřádacího...

Způsob dopravy upraveného konce příze při zapřádacím procesu z místa úpravy konce příze k ústí odtahové trubice spřádacího rotoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236516

Dátum: 15.11.1986

Autori: Buryšek František, Mikulecký Karel, Šilar Zdeněk

MPK: D01H 15/02

Značky: provádění, trubice, zařízení, příze, konce, upraveného, rotoru, ústí, odtahové, tohoto, místa, dopravy, úpravy, zapřádacím, spřádacího, procesu, způsob, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu dopravy upraveného konce příze při zapřádacím procesu z místa úpravy konce příze k ústí odtahové trubice. Podstata způsobu spočívá v tom, že se upravený konec příze dopravuje a usměrňuje k ústí odtahové trubice proudem stlačeného vzduchu. Další podstatou je to, že se proud stlačeného vzduchu vytváří z dílčích proudu a že dílčí prou stlačeného vzduchu působí na upravený konec příze postupně. Zařízení je vyznačeno tím, že...

Způsob spouštění spřádacího stroje a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229585

Dátum: 15.09.1986

Autori: Bouček Miroslav, Sloupenský Jiří, Tyl Miloslav, Kutlvašr Jiří

MPK: D01H 1/12, D01H 15/02

Značky: zařízení, spouštění, tohoto, způsobu, způsob, stroje, provádění, spřádacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém značné spotřeby energie při spouštění stroje a jeho rozbíhání do produkčního stavu a tím i dimense některých doprovodných zařízení na spřádacím stroji. Podstata vynálezu spočívá v tom, že spřádací stroj je opatřen centrální ovládací elektronickou jednotkou, na kterou jsou jednotlivé spřádací jednotky napojeny, a které jsou touto centrální ovládací elektronickou jednotkou uváděny postupně jedna po druhé do chodu s takovým...

Způsob odvádění nečistot ze sběrné drážky spřádacího rotoru bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 231061

Dátum: 01.03.1986

Autori: Filip František, Filipová Dagmar

MPK: D01H 7/888

Značky: spřádací, sběrné, odvádění, jednotky, spřádacího, nečistot, způsob, rotoru, drážky, bezvřetenové

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu se týká způsobu odvádění nečistot ze sběrné drážky spřádacího rotoru bezvřetenové spřádací jednotky, přiváděných společně s vlákny do sběrné drážky, ve které se vytváří vlákenná stužka, zakrucovaná do rotujícího konce příze. Podstata vynálezu spočívá v tom, že za účelem udržení nečistot ve vlákenné stužce, zakrucované do příze, se na nečistoty a vlákennou stužku vede směrem od dna sběrné drážky k její otevřené straně proud...

Zařízení k navíjení a vracení příze u bezvřetenového spřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 229213

Dátum: 01.03.1986

Autori: Hortlík František, Bureš Pavel, Škoda Stanislav, Buryšek František, Sloupenský Jiří

MPK: D01H 1/12, D01H 15/02

Značky: bezvřetenového, zařízení, vracení, příze, navíjení, spřádacího, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém zamezení prokluzu navíjené cívky na rozváděcím válci vlivem rozdílných setrvačných hmot. Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že cívka nebo její cívkový držák je ve spojení s přítlačným zařízením pro krátkodobé zvýšení přítlaku cívky k navíjecímu válci, které je spojeno s ovládacím ústrojím pro jeho uvádění do činnosti, propojené ovládacím vedením s čidlem přetrhu příze bud přímo, nebo prostřednictvím řídicího...

Uložení rotoru bezvřetenového spřádacího stroje pevně spojeného se hřídelem

Načítavanie...

Číslo patentu: 221539

Dátum: 15.02.1986

Autor: Donath Walter

Značky: spojeného, uložení, bezvřetenového, rotoru, stroje, pevně, spřádacího, hřídelem

Zhrnutie / Anotácia:

Uložení rotoru bezvřetenového spřádacího stroje pevně spojeného se hřídelem ve skříni, kde je hřídel rotoru umístěn mezi třemi nosnými válečky, vyznačující se tím, že hřídel (2) rotoru (1) je kuželovitou plášťovou plochou (3) umístěn v ložisku, které je tvořeno třemi, v rozích rovnostranného trojúhelníku upravenými kuželovitými nosnými válečky (4, 5, 6, 17) s osami probíhajícími šikmo k ose hřídele (2), přičemž osy a prodloužené površky...

Zařízení k ovládání spojky podávání vlákenného materiálu do spřádacího rotoru bezvřetenového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 224294

Dátum: 15.12.1985

Autori: Ešner Stanislav, Šilar Zdeněk, Mikulecký Karel, Buryšek František, Hrdličková Alena

Značky: zařízení, vlákenného, bezvřetenového, spřádacího, podávání, rotoru, stroje, dopřádacího, spojky, ovládání, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k ovládání spojky podávání vlákenného materiálu do spřádacího rotoru bez vřetenového dopřádacího stroje, zahrnujícího větší počet vedle sebe pracujících spřádacích míst, obsluhovaných při zapřádání objížděcím zapřádacím mechanismem, přičemž spojka podávání na každém spřádacím místě obsahuje dva třecí kotouče, z nichž jeden je axiálně pevný, zatímco druhý je axiálně posuvný, přičemž jeden z těchto třecích kotoučů je spojen s pohonným...

Způsob znovuzahájení spřádacího procesu po nezdařené automatické výměně cívek nebo při provádění číselné měny na bezvřetenových dopřádacích strojích a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224293

Dátum: 15.12.1985

Autori: Buryšek František, Ešner Stanislav, Mikulecký Karel

Značky: strojích, provádění, bezvřetenových, způsobu, dopřádacích, spřádacího, automatické, procesu, cívek, zařízení, výměně, číselné, způsob, měny, nezdařené, tohoto, znovuzahájení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob znovuzahájení spřádacího procesu po nezdařené automatické výměně cívek nebo při provádění číselné měny na bezvřetenových dopřádacích strojích opatřených automatickým zařízením pro výměnu plných cívek bez přerušení spřádacího procesu, vyznačený tím, že na každou dutinku, u které při automatické výměně plných cívek došlo k přerušení spřádacího procesu a na jejímž povrchu chybí příze k zapředení, se navine pomocná příze potřebných parametrů...

Transportní kanál pro zavádění vláken do spřádacího rotoru u bezvřetenového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 222310

Dátum: 01.12.1985

Autori: Švarc Stanislav, Rambousek Miroslav

Značky: spřádacího, dopřádacího, zavádění, vláken, stroje, bezvřetenového, rotoru, kanál, transportní

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o kanál upravený v nehybném čelním krytu spřádacího rotoru, jímž jsou jednotlivá vlákna, nesená proudem vzduchu od ojednocovacího orgánu, zaváděna do rotujícího spřádacího rotoru s nesouměrně zásobovanou sběrnou plochou, přičemž spřádací rotor má za účelem vytváření příze s pravým zákrutem nebo s levým zákrutem volitelný smysl otáčení. Tento kanál má zadní usměrňovací stěnu, která je přivrácená ke spřádacímu rotoru, a protilehlou...

Zařízení pro zabrzdění a nastavení spřádacího nebo skacího vřetena

Načítavanie...

Číslo patentu: 219927

Dátum: 15.09.1985

Autor: Inger Siegfried

Značky: zabrzdění, spřádacího, zařízení, nastavení, skacího, vřetena

Zhrnutie / Anotácia:

Pro provádění různých prací na spřádacím nebo skacím vřetenu je třeba rotor vřetena zabrzdit a nastavit jej do polohy, vhodné například pro navlékání niti. Zatím co doposud se považovalo jako nutné, nastavit, respektive aretovat rotor vřetena v přesné poloze, ukázalo se, že například pro pneumatické navlékání niti, je dostačující zastavení, respektive aretování rotoru vřetena také v poloze, odchylující se od přesné střední polohy o určitý...

Zařízení k odvádění technologického vzduchu z tělesa spřádacího ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217176

Dátum: 15.02.1985

Autori: Doulebský Ctibor, Čáp Antonín, Ferkl František

Značky: odvádění, tělesa, spřádacího, ústrojí, zařízení, technologického, vzduchu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k odvádění technologického vzduchu z tělesa spřádacího ústrojí za ventilačními otvory spřádací ho rotoru. V zadní části spřádacího rotoru jsou mezi tělesem spřádacího ústrojí a spřádacím rotorem upraveny radiální a axiální těsnicí štěrbiny, mezi nimiž je vytvořena vzduchová komora.

Způsob přechodného uvádění spřádacího místa mimo provoz a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215096

Dátum: 15.12.1984

Autor: Raasch Hans

Značky: způsob, spřádacího, provoz, uvádění, provádění, zařízení, způsobu, tohoto, místa, přechodného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přechodného uvádění spřádacího místa mimo provoz u spřádacího stroje, opatřeného zařízením pro samočinné prohlížení nebo/a čištění stroje po přerušení spřádacího provozu a pro následující opětné uvedení příslušného spřádacího místa do provozu, vyznačující se tím, že při dosažení nebo překročení předem určené velikosti nepřerušeného spřádacího provozu se vyvolá úmyslné přerušení spřádacího provozu na příslušném spřádacím místě teprve...

Obsluhovací zařízení spřádacího stroje pro předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 214789

Dátum: 15.09.1984

Autori: Sarcander Hans, Blohm Reinhard, Rupert Karl

Značky: spřádacího, koncem, obsluhovací, předení, otevřeným, stroje, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obsluhovacího zařízení, využívaného na dopřádacím stroji pro předení s otevřeným kancem a určeného ze jména k provádění zdlouhavějších pracovních operací, spojených se zapřádáním pří ze, odstraňováním přetrhů a odstraňováním jiných závad. Obsluhovací zařízení sestává z pevné části a pojízdné části, vybavené pojezdovým pohonem, ze spínacího ústrojí pro spouštění pojezdového pohonu a z vypínacího ústrojí pro vypínání pojezdového...