Patenty so značkou «spracovávanie»

Spôsob na spracovávanie spojiva použitého pri výrobe rohože zo skleného sekaného vlákna, spôsob na recyklovanie spojiva a zariadenie na výrobu rohože zo skleného sekaného vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16959

Dátum: 06.12.2012

Autor: Nishie Satoshi

MPK: D04H 1/4209, D04H 1/4226, D04H 1/4218...

Značky: spojiva, rohože, spôsob, recyklovanie, výrobu, vlákna, použitého, výrobe, skleného, zariadenie, spracovávanie, sekaného

Text:

...1 opisuje, že sušenie pod zníženým tlakom zmäkčuje častice spojiva, ktoré sa z toho dôvodu nezoskupuje do más.0008 Patentový dokument 1 Japonská nepreskúmaná patentová prihlášková publikácia č. 2009-256866 iPODSTATA WNÁLETU PROBLÉM, KTORÝ MÁ BYŤ WRlEŠENÝ POMOCOU WNÁLEZU0009 Vspôsobe výroby rohože zo skleného sekaného vlákna Patentového dokumentu 1 je zvlhčené spojivo priamo vysušené pod zníženým tlakom. Preto aj keď čas potrebný na...

Zariadenie a systém na spracovávanie odpadu z domácnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9893

Dátum: 02.10.2008

Autor: Mazon Michel

MPK: B01F 9/00, B01F 9/06

Značky: zariadenie, systém, odpadů, spracovávanie, domácnosti

Text:

...v podstate v strede platne vstupného bubna 6.0018 Toto zariadenie obsahuje aj dvierka 2 na vypúšťanie odpadu V bubne. Tieto dvierka sú tvorené v druhej platni bubna, ktorá sa nazýva platňa vyprázdňovacieho bubna 7. Podávacia násypka ll a nekonečná skrutka l 2 umožňujú Zbieranie odpadu na výstupe dveri 2 a následne transport odpadu.0019 Pre zabezpečenie miešania vo vnútri bubna g sa nachádzajú lopatky 1 ĺà, 14 a cievky Li, 16 0020 Každá lopatka...

Spôsob a zariadenie na spracovávanie spalín obsahujúcich agresívne látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7579

Dátum: 04.05.2006

Autor: Ramharter Peter Michael

MPK: B01D 53/84

Značky: spalin, zariadenie, látky, agresívne, spracovávanie, obsahujúcich, spôsob

Text:

...aktivačnej nádrži, alebo sa môže dopraviť do zvláštnej kalovejnádrže alebo do vyhnívajúcej kolóny. Z týchto sa môže teplo priviesť do aktivačnej nádrže alebo do pred reakčným priestorom zaradeného Výmenníka tepla, ako bude nasledovne bližšie opísané. 0014 Po procese premeny baktériami opúšťa čistý vzduch reakčný priestor, tu najmä aktivačnú nádrž cez povrch a odovzdáva sa do okolia.0015 Podľa ďalšieho znaku vynálezu sa, ako je uvedené vyššie,...

Spôsob spracovávania kvapaliny a zariadenie na spracovávanie kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 284265

Dátum: 12.11.2004

Autor: Cook Brian George

MPK: C02F 9/00, C02F 1/46, C25B 11/03...

Značky: zariadenie, spracovávanie, spôsob, spracovávania, kvapaliny

Zhrnutie / Anotácia:

Kvapalina sa privádza do spracovávacej komory, nechá sa prechádzať touto komorou od jej vstupu k jej výstupu, v spracovávacej komore sa kvapalina núti prechádzať elektrolytickými článkami prepúšťajúcimi kvapalinu a obsahujúcimi každý medzi elektródami článku kanál. Pri priechode týmto kanálom sa kvapalina podrobuje elektrolýze a potom sa necháva vystupovať výstupom komory. Elektrolytické články sú umiestnené tak, že k prúdeniu kvapaliny...

Rotačné miešacie zariadenie na spracovávanie roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1038

Dátum: 17.12.2003

Autor: Schmeisser Dirk

MPK: C22B 21/00, C22B 9/00, B01F 3/04...

Značky: miešacie, spracovávanie, zariadenie, rotačné, roztaveného

Text:

...otvor (akéhokoľvek tvaru) cez striešku do jedného z priestorov.vo všetkých prípadoch je výhodné, ak druhé výstupy nesiahajú smerom dole až k základni rotora.Vo výhodnom uskutočnení má rotor štyri priechody alebo priestory (vymedzené štyrmi deliacimi priečkami alebo lopatkami) s ôsmimi druhými výstupmi v tvare polkruhových výrezov usporiadaných symetricky okolo rotora (to znamená dva na jeden priestor). Avšak počet výstupov na väčších...

Zariadenie na hromadné spracovávanie kovových drôtov a spôsob spracovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 281370

Dátum: 14.10.1992

Autori: Bicalho Mauricio, Meersschaut Dirk

MPK: C21D 9/54, C21D 9/60, C21D 9/52...

Značky: hromadné, zariadenie, drôtov, spracovania, kovových, spracovávanie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (1) zahrnuje frekvenčný generátor (2), jednu alebo viac indukčných cievok (4), ktoré sú napájané frekvenčným generátorom (2), a prostriedky (3) na vedenie kovových drôtov. Kovové drôty zahrnujú kovové drôty patriace k podskupine (8) a kovové drôty, ktoré do podskupiny nepatria. Zariadenie (1) rovnako zahrnuje (6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24) na zmenu úrovne čistej tepelnej energie, ktorá sa prenáša do kovových drôtov podskupiny (8) v...