Patenty so značkou «spouštění»

Zapojení pro využití kinetické energie při spouštění pracovního zařízení hydraulického zemního nebo stavebního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270063

Dátum: 13.06.1990

Autori: Suchý Jaroslav, Pelikán Svatopluk

MPK: E02F 9/22

Značky: zařízení, využití, zemního, energie, kinetické, stavebního, zapojení, stroje, spouštění, pracovního, hydraulického

Text:

...epouštäní pracovnnno zařízení v příkladném provedení podle obr. 1 ee püataví pomocný rozvaděč i do kra|ní polohy A, nebol tlak ovládání krajní polohy A je nlžší než ovládací tlak první krajní polohy l. rozvaděče g a tlakové kapalina z píatního proatoru g přímočarâho hydromotom g l z píatního prostoru § 1 druhého přlmočarěho hydromotoru g je pña pomocnýlrozvadčč i vytlačována na eací stranu hydrogeneratoru ł, který nyní pracuje ako hydromotor...

Zapojení pro spouštění stejnosměrných elektromagnetických prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 267844

Dátum: 12.02.1990

Autor: Mráz Stanislav

MPK: G05F 1/16

Značky: spouštění, elektromagnetických, zapojení, prvků, stejnosměrných

Text:

...průchodu proudu lze nastavit velikosti nabíjecího odporu a nalíjecíhc kondenzátoru. Další výhodou je jednoduchost a epolehlivost tohoto zapojení, oproL řešení s lcgickými integrovanými obvody odpadá nutnost napájení ze stabilizcvanćhozdroje napätí. Na přiloženćm výkrese je znázorněno schema zapojení podle vynálezu.Mezi kladnou svorku zdroje štejnosmřrnćho napätí a jeho svorku 5 nulovým pcten ciálem jsou v sérii zapojeny elektromagnetický prvek...

Elektromagnetické zařízení ke spouštění a regulaci přítlaku záznamového pera

Načítavanie...

Číslo patentu: 265927

Dátum: 14.11.1989

Autori: Crha Jindřich, Marek Jaroslav

MPK: G01D 9/10, G12B 3/02

Značky: elektromagnetické, záznamového, prítlaku, zařízení, regulaci, spouštění

Text:

...plášti, v jehož středové části je magnetickýnevodivé pouzdro, kterým prochází volně suvně vodicí čep, jedním koncem upevněný v magnetický vodivém osazení, neseném magnetický vodivým jádrem a druhým koncem dosedající na jednoramennou páku, uloženou jedním koncem kyvně na čepu a druhým koncem, nesoucím kolmo uspořádané záznamo vé pero, zavěšenou na tažné šroubové pružině tak, že střední silokřivka mezi pölovými nástavciplášte a pohyblivým...

Zařízení pro spouštění a boční vysunutí odkládacího stolu u tiskových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263283

Dátum: 11.04.1989

Autori: Gryc Vladimír, Horák Jaroslav

MPK: B65H 1/26

Značky: odkládacího, strojů, zařízení, tiskových, spouštění, stolu, boční, vysunutí

Text:

...3. Natáčením excentrických čepů lg se vymezuje vůle mezi nosnými rámy 5 a svislým vedením3, čímž je možné ustavlt do vodorovné polohy konzoly 1, na kterých je uložen odkládacístůl gl. Na nosných čepech gg uchycených v bočnicích 11 tiskového stroje jsou otočné uložena hnaná řetězová kola gg. Hnací řetězová kola § a hnaná řetězová kola gg jsou opásána zvedacími řetezy á. Zvedací řetězy § jsou spojeny prostřednictvím držáků gg, jež jsou opatřeny...

Zařízení pro spouštění válečkové stolice pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262438

Dátum: 14.03.1989

Autori: Gnilka Kazimierz, Majewski Wlodzimierz, Strzelczyk Wladzimierz

MPK: B65G 39/12

Značky: spouštění, válečkové, zařízení, dopravníku, pásového, stolice

Text:

...146 098, je válečková stolice zavěšena na dříku opatřeném okem v tř-menu uloženém otočně na nosníku rámu pásového dopravníku. Fřmen ve tvaru profile-ve desky je opatřen uprostřed podlouhlým otvorem s tvarovacími stěnami. Na straně, kde je třmen spojen s připevňovacím trnem uloženým v rámu, je podlouhlý otvor opatřen kolmou odbočkou. Válečková stolice se vypína z činnosti otočením třmenu o 90) kolem při-pevňovacího trnu.iné zařízení, známé...

Zařízení pro bezpečnostní spouštění jednoprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260062

Dátum: 15.11.1988

Autori: Brodský Milan, Doné Jan

MPK: D03D 51/00

Značky: bezpečnostní, jednoprošlupních, strojů, spouštění, zařízení, tkacích

Text:

...tkaniny. U větších paprskových šíří může být ovládací lišta dálkově rozdělena na několik sekcí.Podle toho co je výhodnější, může být ovládací lišta umístěne nad nebo pod dráhou tkaniny na příslušném tkacím stroji.Výhodou zařízení je usnadnění obsluhy tkacího stroje, při dodržení bezpečnosti jeho provozu. Z ekonomického hlediska je výhodou snížení doby trvání prostojů tkacího stroje,zejména po osnovním přetrhu.Na přiloženém výkrese je...

Zapojení ke spouštění spalovacího motoru pomocí nejméně dvou startérů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259004

Dátum: 16.09.1988

Autori: Sieber Bernd, Martin Herbert

MPK: F02N 11/08

Značky: motorů, zapojení, nejméně, spalovacího, spouštění, startéru, pomocí

Text:

...npu nonHoM 3 auenne nan mecrepneň Qnauqecxu nauenxmrcn H nepexonnr B cocmonnne snexrpnuecxoň npononumocru.Hpu nycxe nocpecwsou 3 aMMKaHHH nuxnmqawens cepuecúaa cxeMa H 3 Brnrnnammeů OÓMOTKH H nycxonoro snexwposnrawena npncoenuxercn K HCTOHHHKY aanpntenun. 3 HeKTp 0 MaľHHT axcuanhuo nepeMemaeT,mecrepHm. H 3 ~ 3 a oôanoqnoro conpowuaneaus Brnrnaammeü oöMoTKn nycxonoü anexwponnrarenh paannaaew yueubmennuů Bpamammuň MoMeHT, Tax WTO ayönu...

Zařízení ke znemožnění vzniku útkových pruhů při spouštění tkalcovského stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258462

Dátum: 16.08.1988

Autori: Imamura Shuichiro, Arakawa Akira

MPK: D03D 49/10

Značky: zařízení, pruhů, vzniku, spouštění, útkových, stavu, tkalcovského, znemožnění

Text:

...k neznázorněnému detektoru přetrhu osnovy. k neznázorněnému útkovému detektoru, k detektoru přetrhu okrajových nití a k ručnímu vypínači stavu. V případě přetrhu osnovní nitě, chybného vnesení útkové nitě, přetržení okrajově nitě a podobné, nebo po vypnutí vypínače stavu vyšle zastavovací obvod A signál do hor- 4 málně uzavřeného kontaktu AQ, ktorý tím rozpojLą další signál do čitače 51 g, ktorý tím vynuluje. Relé Ag se tedy odbudí, všechny...

Zařízení pro spouštění ponorného čerpacího agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245435

Dátum: 01.07.1988

Autor: Rosal Eduard Jefimovie

MPK: F04D 13/06

Značky: ponorného, spouštění, zařízení, agregátu, čerpacího

Text:

...Spodní nápravy gg podvozku Q,bráno ve smeru sklonu šikmé plochy Ž kanálu. Na šikmé ploše Ž a na horní rovné manipulační ploše äl kanálu nebo břehu řeky,který je obvykle betonový, je ulozena vodící dráha Q tvořená vodící tyčí êl, která je v určitých vzdálenosteoh upevněna do ikmé plochy 2 kanálu. da vodící tyčí Ql ve Spodní částí šikmélochy Ž kanálu je vytvořena dojezdová cast 1 tvořena narážkoupodvozku g, která je připevněna k rámu Zł...

Výškově přestavitelné ložisko pro přenášení a zdvihání, případně spouštění těžkých břemen staveb, zejména mostních staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 257786

Dátum: 15.06.1988

Autori: Beyer Erwin, Bayer Karl, Andrä Wolfhart, Andrä Hans-peter, Lohmann Manfred

MPK: E01D 19/04

Značky: zejména, staveb, břemen, zdvíhaní, spouštění, případně, přenášení, těžkých, ložisko, výškově, mostních, přestavitelné

Text:

...tlakové prostředí, vyüsťujícím ze dna nádržky.Řešení podle vynálezu překomává všechny wpotí-že, které se vyskytovąly u až dosud známých a výše popsaných výškově pñestavitelných ložisek daného. provedení. Není zde již třeba membránový měchýř z ohebné, přípladně pružné. hmoty, a DDOÍO odp-adajístakovou membránou spojené nebo vytváření-í obtíže. Daným řešením se odstraní i podobný, avšak se dnem nádržky pev-ně spo Gjený membranový prvek, ktery...

Zařízení pro pneumatické spouštění čtyřválcového a tříválcového naftového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256801

Dátum: 15.04.1988

Autor: Ort Jan

MPK: F02N 9/04

Značky: naftového, zařízení, spouštění, čtyřválcového, tříválcového, motorů, pneumatické

Text:

...spouštěcímvzduchem, aniž by se musela reverzovat převodovka, případně u přímovratnêho motoru se nemusí přesouvat vačkový hřídel. Další výhodou jsou minimální rozměry celého zařízení a jeho technologická jednoduchost. odpadá instalace složitýchpřídavných zaříě zení, jako jsou zejména pneumatické motory, elektromotory apod.,což přináší nespornê výhody zejména V těsných prostorách lodí.Příklad konkrětního provedení podle vynálezu je...

Zařízení ke spouštění bezvřetenového rotorového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255810

Dátum: 15.03.1988

Autori: Sloupenský Jiří, Buryšek František, Fajt Luboš

MPK: D01H 15/02

Značky: rotorového, spouštění, dopřádacího, zařízení, stroje, bezvřetenového

Text:

...délky intervalu t předvoleného rozběhu vyčesávacích válečků a délky měřícíhoPo připočtení předpovědi přírůstku otáček k hodnotě okamžitých otáček n spřádacĺch rotorů se podle vynálezu zjistí hodnota předpovědi np, což je předpovězený nárüst otáček,které spřádací rotozy dosáhnou během rozběhu vyčesávacích válečků. Hodnota předpovědi n se porovnává se zapřádací hodnotou nza celý proces opakuje tak dlouho, až hodnota před» povědi se...

Zařízení pro automatické spouštění spalovacích turbín vybavených regeneračními výměníky tepla s časově proměnným průběhem spouštění

Načítavanie...

Číslo patentu: 245126

Dátum: 15.12.1987

Autori: Mátyus Péter, Kosáry Judit, Huszti Zsuzsa

MPK: F02C 9/28

Značky: vybavených, spouštění, zařízení, proměnným, regeneračními, turbin, průběhem, výměníky, tepla, časově, automatické, spalovacích

Text:

...na operační úseky ~ kroky, během kterých se paralelné ovláda řada elektrospotřebičů, podle vynalezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že nejměně jedno čídlo teploty, umístěné v přívodu spalin, je přes vyhodnocovací člen, komparační člen a elektronickou jednotku podpregramu zvyšovaní otáček zapojeno na elektropolíon regulatoru otáček, přičemž na elektronickou jednotku podprogramíí zvyšovaní otačelk je zapojen rovněž elektrotechnický blok...

Zařízení k vypínání a spouštění automobilových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246614

Dátum: 16.11.1987

Autori: Hurt Vratislav, Škrobák Josef, Marcian Václav

MPK: F02N 11/08

Značky: zařízení, motorů, spouštění, vypínání, automobilových

Text:

...zapalovací soustavy 1 mezikonce přerušenáho kabelu přívodu proudu, vedeného od spínací skříňky g k zapalovací soustavě 1 a startovací spínač g je paralelné zapojen k vývodu proudu ze spínací skříňky g, který je pod napätím při zapnutém klíčku zapalování a na vývod proudu ze spínací skříňkyg ke startéru g, přičemž spínač spalování g je uspořádán jako ručně ovládaný dvoupolohový spínač bez samočinného návratu a startovací spínač g je...

Zařízení pro dvouruční ochranné spouštění hydraulického lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246613

Dátum: 16.11.1987

Autor: Imrýšek Jan

MPK: B30B 15/14

Značky: spouštění, ochranné, hydraulického, zařízení, dvouruční

Text:

...znázorněn mechanický systém dvouručního ochranného spouštění dle vynálezu. Systém zde je zakreslen ve výchozí poloze. Na obr. 2 je znázorněn systém dle obr. l v poloze spuštění lisu, tj. při eoučasném a souslednem stlačení ovládacích pák. Na obr. 3 je znázorněn systém dle obr. 1 v případě nesprávneho ovládání lieu, je zde kresleno stlačení pouze jedné z ovládacích pák, které neuvede lis do chodu.V rámu ł /obr. 1/ jsou suvně, s aretacííproti...

Zařízení na omezení rychlosti spouštění sklápěcí karoserie

Načítavanie...

Číslo patentu: 245481

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kueera Antonín, Nimeeek Petr, Filouš Jioí

MPK: B60P 1/16

Značky: karosérie, omezení, zařízení, sklápěcí, rychlostí, spouštění

Text:

...onycxanua xyaona Boamoxaa auőpanna (necwaůmnznocrn nonomenna) aonornmxa B peaynsmame HYHLGBHMM nanneana 3 rnnpocncreue, xapaxmepnon uns paőomu rmnponpunona c Teñecxonnqecxnm rnnpoumnmnapou,oöuuno npuuenaeuuu 3 onpoxmnunammux uexanuauax cauocnanon, nwo cummaem HBĽBEHOCTB paóowu ycrpoücmna.uens naoñpemenma - uonumeuue Hanemnocmn padowu ycmpoñcwna uymeu cnmmeamn nnuamnuecuux Harpyaox 3 ysnax onpOKIAZIHBEIOHISPO MSXHHVIEME Byt-JOBS...

Zařízení ke zvedání a spouštění žací lišty samohybného stroje na sklízení krmiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 245285

Dátum: 15.06.1987

Autori: Slavík Miroslav, Sláma Ivo, Valenta Jaroslav Elen Korespondent Esav, Petrtýl Miroslav

MPK: A01D 34/24

Značky: stroje, spouštění, sklízení, zařízení, krmiv, samohybného, zvedání, lišty, žací

Text:

...mamenme nonomcozsmc map nocmvacwca. sa cqäT saxnambnsaxoumc -sa Bepxmařł noaonoxc runpanmmecrcznc padornnc mmnuxpoa. Cncmeraxa Tpyłllłirľ Meazcxçy 3 ep~ CHI/IM nonomcom n mącctz paarpyczcaem penyxmvxíł armapaw sa ctxěw TOPO, two B paóoqem IIOJIOJKBHIIM 01 mm zrawscrcerzrm npymrm nepeząmomcsi Ha nonoaxoxc. to 13 C 3010 oqopemçra cI-xzmaem, sa ctrör Mexmmecxcn çxąeiłcwnmoméro masaeuoxüero Ií 0 JíOJžC 8 llfLř,n 3 J 3 JIGI-ITIe upnAmma...

Elektrické zapojení pro spouštění motoru s vnitřním spalováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 245030

Dátum: 16.03.1987

Autor: Kováe Anton

MPK: F02N 11/08

Značky: zapojení, vnitřním, motorů, spaľovaním, spouštění, elektrické

Text:

...9 Toro oóa paöoqmx Bumnmqawena BCHOMOTaTeHBHOPO Konwanwopa samuamwcs M coenmnnm ynepmmsammym oóMoTKy anexwpomarnnma M anexwpnqecnn uocneonaTenLHo Haxonsmmeca Bmsrmsammym oómowxy anexwpomarnmma M nycxoaoñ 3 HeKTpOĽBHTaTeHb c HCTOHHMKOM Hanpamenma.-4 Bo 3 HMKammeenpM 9 ToM ounoBoe neñcmsme 9 HeKTp 0 MaFHMTa BĽBMPEGT Manym mecTepHm B syóqawuñ oóon. OnHoBpeMeHHo npm 9 ToM BCHOMOrawenbnuů EOHTaKTOp M 3 AeKTpoMarHnT HaTHMBamT no onHoñ...

Zdvihací naviják pro spoušťění měřicích přístrojů na elektrickém kabelu do vyvrtaných děr

Načítavanie...

Číslo patentu: 236784

Dátum: 15.02.1987

Autor: Gradys Slawomir

MPK: B66D 1/60

Značky: přístrojů, zdvihací, vyvrtaných, kabelů, elektrickém, měřicích, naviják, spouštění

Zhrnutie / Anotácia:

Výše zmíněný zdvihací naviják má podle vynálezu motor a převodové soukolí umístěny uvnitř dutého hřídele připojeného k upínací desce. Na vývodním hřídeli převodového soukolí je namontována komplexní jednosměrná válečková a třecí spojka sestávající ze zachycovací desky, válečků, ozubeného věnce, třecího kotouče a pojistné matice. Ozubený věnec je v záběru s ozubeným kolem připojeným k boční stěně bubnu. Na posuvovém šroubu navíjecího ústrojí...

Zařízení k zvedání a spouštění bočních pracovních sekcí zemědělského stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 232820

Dátum: 15.01.1987

Autor: Diblík František

MPK: A01D 78/06

Značky: spouštění, zvedání, sekcí, bočních, zemědělského, stroje, zařízení, pracovních

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení řeší problém vykyvování bočních pracovních sekcí při zablokovaném hydromotoru v pracovní poloze a současně zajišťování a odjišťování bočních pracovních sekcí ve svislé poloze pro přepravu. Ovládací rameno je opatřeno vyrovnávacím ramenem, na kterém je uchycena pístnice hydromotoru. Vyrovnávací rameno má šikmou opěrnou stěnu a opačně skloněnou spojovací stěnu a je opatřeno odpruženou západkou a zámkovým čepem. Odpružená západka je...

Způsob zvyšování teploty vzduchu ve válci při spoušťění přeplňovaného naftového motoru s nízkým kompresním poměrem a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 232764

Dátum: 15.01.1987

Autor: Ort Jan

MPK: F02N 9/04

Značky: motorů, nízkým, přeplňovaného, naftového, zařízení, válci, kompresním, poměrem, vzduchu, provádění, spouštění, teploty, zvyšování, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zvýšení teploty vzduchu ve válci ke konci kompresního zdvihu nad zápalnou teplotu vstřikovacího paliva. Do válce motoru se přivádí spouštěcí vzduch na počátku kompresního zdvihu v rozmezí od 160° klikového hřídele před dolní úvratí do 160° za dolní úvratí pístu za použití přídavného rozdělovače na rozvodovém hřídeli motoru.

Spouštěcí přístroj pro spouštění osob a břemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 230160

Dátum: 15.09.1986

Autor: Pražan Oldřich

MPK: F16H 55/38

Značky: břemen, spouštění, spouštěcí, prístroj

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení bezpečnosti, snížení tělesné námahy a zjednodušení akcí, při kterých dochází ke spouštění osob a břemen. Uvedeného účelu se dosáhne použitím spouštěcího přístroje podle vynálezu, u kterého je brzdný účinek vyvoláván zatížením přístroje a je mu přímo úměrný. Spouštěcí přístroj je vybaven kladkou s klínovou drážkou pro vedení spouštěcího lana. Zatížením 1ana je vnější klínový tvar kladky přitlačen na brzdové obložení...

Způsob spouštění spřádacího stroje a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229585

Dátum: 15.09.1986

Autori: Sloupenský Jiří, Bouček Miroslav, Kutlvašr Jiří, Tyl Miloslav

MPK: D01H 15/02, D01H 1/12

Značky: spřádacího, provádění, zařízení, stroje, spouštění, způsob, způsobu, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém značné spotřeby energie při spouštění stroje a jeho rozbíhání do produkčního stavu a tím i dimense některých doprovodných zařízení na spřádacím stroji. Podstata vynálezu spočívá v tom, že spřádací stroj je opatřen centrální ovládací elektronickou jednotkou, na kterou jsou jednotlivé spřádací jednotky napojeny, a které jsou touto centrální ovládací elektronickou jednotkou uváděny postupně jedna po druhé do chodu s takovým...

Zařízení ke spouštění zážehového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231718

Dátum: 15.07.1986

Autori: Doubravský František, Doubravský Jiří

MPK: F02N 11/08

Značky: spouštění, motorů, zážehového, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Řeší problém usnadněného spouštění motoru za chladu i při poklesu napětí startovací baterie. U bateriového zapalovacího zařízení, u kterého je použito indukční zapalovací cívky s primárním vinutím pro nižší provozní napětí elektrické sítě automobilu a pro kterou je za chodu motoru toto napětí snižováno na její provozní hodnotu předřadným odporem, je vstupní svorka samotného primárního vinutí cívky spojena prostřednictvím polovodičové diody se...

Zařízení pro spouštění elektromotorku

Načítavanie...

Číslo patentu: 226504

Dátum: 15.05.1986

Autori: Herzmanský Karel, Maršo Jindřich

Značky: zařízení, elektromotorku, spouštění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro spouštění elektromotorku, vyznačené tím, že permanentní magnet (4) je dilatačně uložen v misce ( 3) prostřednictvím spojovacího elementu (2) nad rovinou dielektrika ( 5) horního rámku (11) stroje, přičemž feromagnetický talíř (7) ramene ( 71) spínače ( 10) je situovaný pod dielektrikem (5) horního rámku (11) v poloze zdvihu ramene (71) spínače (10) elektromotorku.

Zařízení pro upínání vřeteníku a spouštění vřetena obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230545

Dátum: 15.05.1986

Autor: Švec Milan

MPK: B23B 47/04

Značky: stroje, vřetena, vřeteníku, upínání, obraběcího, zařízení, spouštění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ovládání upínání vřeteníku a spouštění vřetene obráběcího stroje, zejména otočné vrtačky, se vřeteníkem posuvně umístěným na vedení ramena, vybavené mechanismem pro zpevnění vřeteníku s ramenem, sestávajícím z klínu, úkosové vložky a pákového zařízení, ovládajícího vzpěrné kameny, s otočným vačkovým pouzdrem, uloženým ve vřeteníku, ovládajícím přes známé prvky, např. čepy, spínače pro spouštění vřetena, vyznačené tím, že v otvoru...

Zařízení ke spouštění motoru a k pohonu vodního čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 226399

Dátum: 01.11.1985

Autor: Smejkal Jan

Značky: motorů, spouštění, pohonů, čerpadla, zařízení, vodního

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke spouštění motoru a k pohonu vodního čerpadla pro motocykly a jiná jednostopá motorová vozidla vyznačené tím, že ozubené kolo (2) klikového hřídele je převod spojeno s posuvným ozubeným kolem (4) na hřídeli (5) vodního čerpadla, dále spojeným prostřednictvím volnoběžky (9) a spouštěcího kola (10) na hřídeli (5) vodního čerpadla se spouštěcím segmentem (7) spouštěcí kliky (12) uloženým na spouštěcím hřídeli (6), přičemž na hřídeli (5)...

Zapojení obvodu pro spouštění a přezkušování letadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 218798

Dátum: 15.04.1985

Autor: Solanský Jiří

Značky: obvodů, spouštění, letadel, přezkušování, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení obvodu pro spouštění a přezkušování letadel, obsahující řízené usměrňovače pro napájení paluby a motoru letadla, transformační blok, filtry a regulátory usměrňovačů, blok ovládání a čidlo spouštění se zvýšením napětí během spouštěcího cyklu. Podstatou vynálezu je připojení regulátorů, bloku ovládání, čidla proudu a čidla spouštění se zvýšením napětí během spouštěcího cyklu k řízeným usměrňovačům pro napájení...

Zařízení pro spouštění podávacích válců

Načítavanie...

Číslo patentu: 217904

Dátum: 15.12.1984

Autori: Koňařík Milan, Langer Rudolf

Značky: spouštění, podávacích, zařízení, válců

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru koželužských strojů, vratných válcových strojů malé pracovní šíře jako jsou stroje mízdřicí, vyrážecí, měkčící apod. Vynález řeší spouštění válců u mechanických válcových strojů, kdy se podstatně snižuje čas, a tím i délka části kůže. Podstata vynálezu spočívá ve spouštění stojících podávacích válců s hnací předlohou, z nichž dolní podávací válec se odklápí a po nahození kůže se opět zavírá. Těsně před dovřením se pomocí...

Zapojení pro spouštění indukčního motoru přepínačem hvězda-trojúhelník

Načítavanie...

Číslo patentu: 217110

Dátum: 01.08.1984

Autori: Řehoř František, Bučko Rudolf, Ouzký František

Značky: přepínačem, zapojení, motorů, hvězda-trojúhelník, spouštění, indukčního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro spouštění indukčních motorů přepínačem hvězda-trojúhelník. Vynález se týká spouštění motorů s řeší za pojení pro přepínání z hvězdy do trojúhelníku v závislosti na velikosti proudu odebíraného indukčním motorem. Velikost odebíraného proudu se měří v napájecích přívodech motoru a převádí se na stejnosměrný napěťový signál. Ten se v komparátoru po rovnává s nastavenou požadovanou hodnotou. Když překročí skutečná hodnota proudu...

Zapojení sekvenční logické soustavy pro spouštění přídavných odběhů časové základny osciloskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217071

Dátum: 01.07.1984

Autori: Najman Jiří, Stárek Jaroslav

Značky: časově, soustavy, přídavných, logické, sekvenční, osciloskopu, spouštění, základný, zapojení, odběhů

Zhrnutie / Anotácia:

Sekvenční logická soustava pro spouštění přídavných odběhů časové základny osciloskopu je vhodná zejména pro povelovou část zaváděče měrných úrovní pro měření metodou měrných linií, především pro signály se střídou 1:(n+2) a nižší, například 1:(n+100) kde n je počet zobrazovaných měrných linií. Typickým příkladem takovýchto signálů jsou signály měřicích řádků v televizní technice. Sekvenční logická soustava se skládá z čítače s dekodérem o...