Patenty so značkou «spouštěč»

Volnoběžná spojka, zejména pro elektrický spouštěč spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242821

Dátum: 01.04.1988

Autor: Slavík Jioí

MPK: F02N 15/06

Značky: spouštěč, zejména, spalovacích, spojka, voľnobežná, motorů, elektricky

Text:

...z rotační vnější objímky 1 a tvarové vnitřní objimky 4. Mezi vnější a vnitřní objimkou Jsou válečky 5, na které působí jednotlivé pružné výstupky L, pňlnžky Q. Pŕiložka Q je opěrnýní částni Z pružných výstupků opřena 0 tvarovú plochy na objince 4. Proti vysunutí pŕiložky Q působíkryt 1 Nä obr. 3 a 4 je znázorněna příložka Q, na které Jsou vytvořeny pružné výstupky L. Počet pružných výstupků L odpovídá počtu válečků 1. Výstupky L jsou...

Elektrický spouštěč pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 242103

Dátum: 01.02.1988

Autor: Dvooák Pavel

MPK: F02N 11/02

Značky: spalovací, elektricky, spouštěč, motory

Text:

...takže se posuvy nepřenášejí na celou kotvu a tím je sniženo dynamické namáhání celého mechanismu. Umistěním pružiny vyvozujicí axiálni tlak na lamely spojky mezi vičko unašeče a přirubu záběrového pouzdra spojky sedocilí toho, že při volnobehu dojde k úplnému uvolněnílemel spojky. Novým uspořádání spojky rovněž dojde ke spolehlivčjöímu zaeouviní pestorku do věnce setrveěníku epelovecího motoru i bez použití omezovecí lamely.Příklad provedení...

Elektrický spouštěč s výsuvným pastorkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246123

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hrdlieka Jaroslav, Holata Miroslav

MPK: F02N 11/02, F02N 15/02

Značky: pastorkem, spouštěč, výsuvným, elektricky

Text:

...vyšší otáčky než jsou otáčky apouštěče. Jakmile takový stav nestane prestane být pastorek 1 g působením volnoběžky v pevném spojení s hřídelem 11, záběrově pouzdro I 1 se prestane opírat svými dražkami o závíty šroubovice 13 a působením stlečené zadní pružiny 31 začne se záběrovć pouzdro l 1 posouvat ve eměru šípky. současně prestane zadní pružina 31 vyvozovat axiální tlak na hřídel l 1 a stlačovací ústrojí § 12pdsobí na hřídel l 1 ve směru...

Automatický elektronický spouštěč elektrických pohonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237047

Dátum: 15.02.1987

Autor: Tušla Petr

MPK: H02P 1/04

Značky: spouštěč, automatický, pohonů, elektronický, elektrických

Zhrnutie / Anotácia:

Při automatickém spouštění elektrických pohonů je třeba zajistit posloupnost řady úkonu, jako je odbrzdění, přepínáni a hlavně postupné vyřazování rozběhových odporů. Při spouštění složitých pohonů, kde je velký počet pomocných úkonů, odstraní navržený spouštěč řadu nedostatků. V komparátorech jsou porovnávány žádaná rychlost se skutečnou podle tabulky přiřazování. Vratný čítač podle signálů z komparátorů řídí pomocí elektronické paměti PROM,...

Indukční rotorový spouštěč asynchronního kroužkového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 248339

Dátum: 12.02.1987

Autori: Zajíc Vladimír, Ledr Zdeněk

MPK: H02P 1/26

Značky: spouštěč, kroužkového, asynchronního, motorů, rotorový, indukční

Text:

...jakobude počet stupňů jednotlivých modulů.Na připojenêm vykresu je na obr. 1 naznačen příklad trojpôlového índukčního rotorovêho spouštěče asynchronního kroužkovêho motoru podle vynàlezu a na obr. 2 je pro lepší názornoatjeho jednopôlovê schéma. Na obr. 3 je v magnetickêm pětieloupkovêm obvodu naznačen průběh magnetického toku QŠ 5 třetí harmonické bez dalších magnetických toků konfàzových lichých harmonických dělitelných třemi.Magnetický...

Elektrický spouštěč pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 230392

Dátum: 15.11.1986

Autor: Mrhálek Karel

MPK: F02N 11/00

Značky: motory, elektricky, spalovací, spouštěč

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrický spouštěč pro spalovací motory, obsahující dvojramennou vysouvací páku pastorku otočnou kolem čepu uspořádaného v tělese břemenového víka spouštěče, vyznačený tím, že konce čepu (6) jsou otočně uloženy v obdélníkových příložkách (7), které jsou uspořádány uvnitř tělesa břemenového víka (1) a zajištěny opřením o mezistěnu (14), uspořádanou mezi tělesem břemenového víka (1) a tělesem statoru (15).

Spouštěč posuvného okna

Načítavanie...

Číslo patentu: 223951

Dátum: 15.12.1985

Autori: Herrmann Friedrich, Blankenburg Heinz, Schäfer Peter

Značky: spouštěč, posuvného

Zhrnutie / Anotácia:

Spouštěč posuvného okna, zejména u automobilů, spouštěného do okenní dutiny, opatřený závitovým kabelem posuvným ve vodicí trubce nepoddajně v tahu 1 tlaku, který zabírá do hnacího pastorku ozubeného pohonu, opatřeného vlečnou pružinovou brzdou, pevně ne otočně spojeného a hnacím hřídelem, uloženým v obou polovinách krytu hnacího ústroji a který je přímo nebo nepřímo připojen k oknu pomoci nejméně jednoho unášeče upevněného na závitovém kabelu...