Patenty so značkou «spotřebou»

Spôsob dehydratácie etanolu na etylén charakterizovaný nízkou spotrebou energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20291

Dátum: 09.07.2012

Autori: Fleurier Stéphanie, Touchais Natacha, Adam Cindy, De Smedt Philip, Gonzalez Penas Helena, Minoux Delphine, Coupard Vincent, Vermeiren Walter

MPK: C07C 11/04, C07C 7/04, C07C 1/24...

Značky: charakterizovaný, spotřebou, nízkou, etylén, dehydratácie, etanolu, spôsob, energie

Text:

...je vsádzka zavádzaná do kroku a) odparenie vsádzky pri tlaku nižšom, ako je tlak efluentu na výstupe zposledného reaktora tak, aby sa dosiahla maximálna tepelná výmena medzi vsádzkou a efluentom z posledného reaktora, to znamená výmena celejentalpie odparenia vsádzky a entalpie kondenzácie uvedeného efluentu.Ďalším cieľom vynálezu je poskytnúť spôsob dehydratácie etanolu na etylén so zvýšenoučistotou, pričom uvedený spôsob umožňuje zvýšiť...

Rotačný motor pre motorové vozidlá s veľmi nízkou spotrebou a exhaláciami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3292

Dátum: 08.04.2003

Autor: Patrono Vittorio

MPK: F01C 1/00

Značky: motorové, nízkou, velmi, rotačný, motor, spotřebou, vozidla, exhaláciami

Text:

...možné je V dnešných podmienkach použiť.Vodik záskaný 2 výrobného postupu rafinerií je dostatočnýlen r na ich prevádzku, kde sa využíva hlavne naNaviac spotreba vodika na odstraňovanie síry z palív začala exponenciálne stúpať, pričom je potreba viac vodika,než sa dá získať pri normálnom výrobnom postupe, a iste nebude výhodné stavať Špeciálne prevádzky len na získavanie vodika z ropy, pretože by pri tom dochádzalo na vznikobrovských množstiev...

Způsob průběhu komprese plynu i páry s minimální spotřebou mechanické energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 253395

Dátum: 12.11.1987

Autori: Petrovský Ivan, Havelka Zdeněk

MPK: F28C 3/08, F04D 29/58

Značky: způsob, páry, spotřebou, průběhu, energie, mechanické, minimální, komprese, plynů

Text:

...s mírnou vlhkostí plynu a/nebo u páry v blízkosti křivky sytosti, za vnitřního chlazení průběžným vstřikováním s následným odpařovánímpřehřátého kapalného mědia, jehož teplota je vyšší než teplota sytosti v daném místě stroje. Vstřikování se provádí do protisěru proudění plynu a/neho páry. Vstřikované kapalné médium je současně vstřikováno do turbulentní mezní vrstvy a/nebo na povrch průtočného kanálu.Uvedeným způsobem podle vynálezu se...