Patenty so značkou «spôsob»

Strana 57

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15570

Dátum: 03.06.2009

Autori: Hong Ho Taek, Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04L 1/00, H04L 27/26, H04L 27/34...

Značky: signálu, prístroj, prijímania, vysielania, prijímanie, spôsob, vysielanie

Text:

...Constant Coding and Modulation), alebo adaptívne kódovanie a moduIácia/variabilné kódovanie a modulácia (ACMNCM - Adaptive Coding and ModulationNariabIe Coding and Modulation). Môže sa minimalizovať réžia signalizovania L 1.0022 Ešte dalšie uskutočnenie vynálezu sa týka vysielania vkladacich parametrov času bloku L 1 v záhlaví preambuly. Okrem toho sa navrhuje ochranný mechanizmus na zabezpečenie odolnosti signalizovania.0023 Ešte dalšie...

Prístroj a spôsob na vysielanie a prijímanie vysielacieho signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15486

Dátum: 03.06.2009

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04L 27/26, H04L 1/00

Značky: vysielanie, spôsob, vysielacieho, prijímanie, signálu, prístroj

Text:

...o dĺžke rámca, pričom informácia o dĺžke rámca zodpovedá počtu balíkov dátových symbolov na rámec vysielacieho signálu.0015 Jedno uskutočnenie vynálezu sa týka digitálneho prenosového systému a spôsobu signalizovania fyzickej vrstvy. Ďalšie uskutočnenie vynálezu sa týka kvadratúrnej amplitúdovej modulácie (QAM - Quadrature Amplitude Modulation), konkrétne kombinácie moditikovanej QAM pomocou binárneho zrkadlového Grayovho kódu (BRGC -...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11157

Dátum: 03.06.2009

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04L 27/26, H04L 1/00

Značky: signálu, vysielanie, prijímania, prístroj, prijímanie, vysielania, spôsob

Text:

...signalizačných dát vrstvy 1, aby vytvorili štruktúru rámca, pričom signalizačné dáta vrstvy 1 zahrnujú informáciu PLPbundIeFIag, kde informácie PLPbundIeFIag označuje či PLP je alebo nie je zviazaný s inými PLP v rámci vysielacieho systému.0013 Priložené výkresy, ktoré sú zahrnuté s cieľom ďalšieho pochopenie vynálezu a sú začlenené v tejto prihláške a tvoria jej súčasť, zobrazujú uskutočnenie (uskutočnenia) vynálezu a spolu s opisom slúžia...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15305

Dátum: 03.06.2009

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H04H 20/65, H03M 13/00, H04H 20/76...

Značky: vysielanie, signálu, prístroj, prijímania, prijímanie, vysielania, spôsob

Text:

...symboly a symboly PLP dát, pričom preambulové symboly obsahujú najmenej jeden Tl blok L 1 a záhlavie L 1, kde najmenej jeden Tl blok L 1 a záhlavie L 1 sa opakuje vpreambulovom symbole prostriedok na modulovanie signálového rámca metódou ortogonálneho frekvenčne deleného multiplexovania, OFDM a prostriedok na vysielanie modulovaného signálového rámca, pričom záhlavie L 1 obsahuje informáciu o Tl móde L 1 naznačujúcu hĺbku časového...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11041

Dátum: 03.06.2009

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04L 1/00, H04L 27/26

Značky: vysielanie, spôsob, prijímanie, signálu, prijímania, prístroj, vysielania

Text:

...sa týka efektívneho modelu rozptýlených pilotov a štruktúry preambuly na odhad kanálov a štruktúry dekódovača na realizovanie efektívneho obrazca rozptýlených pilotov a štruktúry preambuly v systéme, keď je účinnosť spektra zvýšená pomocou viazania kanálov.0015 Konkrétne sa uskutočnenie vynálezu týka štruktúry preambuly na zvýšenie zisku kódovania zvýšením účinnosti spektra a prijímača na efektívne dekódovanie. Okrem toho sú opísane...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15276

Dátum: 03.06.2009

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk, Hong Ho Taek

MPK: H04L 27/26, H04L 1/00, H04L 27/34...

Značky: vysielania, prijímania, spôsob, vysielanie, prístroj, prijímanie, signálu

Text:

...signalizačných dát vrstvy 1 a depunktuovaného LDPC paritného bitu. pričom signalizačné dáta vrstvy 1 zahrnujú informáciu o začiatku pásma zárezu (notch),označujúcu začiatočnú polohu pridruženého pásma zárezu, pričom bitová šírka informácie o začiatku pásma zárezu sa zakladá na informácii o ochrannom intervale.0014 Jedno uskutočnenie vynálezu sa týka digitálneho prenosového systému a spôsobu signalizovania fyzickej vrstvy. Ďalšie...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15229

Dátum: 03.06.2009

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04L 1/00, H04L 27/34, H04L 27/26...

Značky: signálu, vysielanie, prístroj, spôsob, vysielania, prijímanie, prijímania

Text:

...v pozíciách rozptýlených pilotov a signalizačné dáta vrstvy 1 obsahujú informáciu o type PLP naznačujúcu typ PLP združenej PLP v dátovom segmente. pričom typ PLP je jedným zo spoločnej PLP, zoskupenej dátovej PLP alebo normálnej. dátovej PLP. pričom spoločná PLP je špeciálna PLP,ktorá obsahuje dáta zdieľané viacerými PLP, a pričom signalizačné dáta vrstvy 1 ďalej obsahujú identifikátor skupiny PLP, ktorý naznačuje, s ktorou skupinou PLP je...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15205

Dátum: 03.06.2009

Autori: Park Jeong Hwan, Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H04L 5/00, H04L 1/00, H03M 13/27...

Značky: vysielanie, signálu, vysielania, spôsob, prístroj, prijímania, prijímanie

Text:

...na vytvorenie signálového rámca na základe preambulových symbolov a najmenej jedného dátového segmentu zahrnujúceho časovo vložené dátové symboly, pričom preambulové symboly majú selektívne časovo vložené signalizačné informácie L 1 a záhlavie signalizačných informácií L 1, pričom záhlavie zahmuje informácie o hĺbke časového vkladania pre signalizačné informácie L 1 pričom blok L 1 sa opakuje vo frekvenčnej doméne s rovnakou šírkou...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15204

Dátum: 03.06.2009

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul, Hong Ho Taek

MPK: H04L 1/00, H04L 27/34, H04L 27/26...

Značky: signálu, prijímania, spôsob, vysielanie, prijímanie, vysielania, prístroj

Text:

...slová multiplexovanie konštelačne mapovaných bunkových slov na signalizačné dáta vrstvy 1 bitové rozkladanie multiplexovaných signalizačných dát vrstvy 1 vykonávanie depunktuovania na najmenej jednom LDPC paritnom bite na bitovo vložené signalizačné dáta vrstvy 1 LDPC dekódovanie signalizačných dát vrstvy 1 a depunktuovaného paritného bitu a BCH dekódovanie LDPC dekódovaných signalizačných dát vrstvy 1 adepunktuovaného paritného bitu,...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15203

Dátum: 03.06.2009

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H03M 13/25, H03M 13/00, H03M 13/27...

Značky: prijímania, vysielanie, vysielania, signálu, prijímanie, prístroj, spôsob

Text:

...type paketu dátového segmentu, pričom informácia o type naznačuje, či paket dátového segmentu zahrnuje, alebo nezahrnuje záhlavia FECFrame, pričom paket dátového segmentu zahrnuje XFECFame, keď informácia o type naznačuje prvý typ paketu dátového segmentu a paket dátového segmentu zahrnuje XFECFrame a záhlavie FECFrame, keď informácia o type naznačuje druhý typ paketu dátového segmentu.0009 Ešte ďalší aspekt tohto vynálezu poskytuje pristroj...

Pristroj a spôsob na vysielanie a prijímanie signálu pomocou časového vkladania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10787

Dátum: 03.06.2009

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul, Park Jeong Hwan

MPK: H04L 1/00, H04L 5/00, H03M 13/27...

Značky: prístroj, signálu, prijímanie, vkladania, časového, vysielanie, spôsob, pomocou

Text:

...modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGCObrázok 32 zobrazuje príklad bitového mapovania modifikovanej QAM, kde 256-QAM je modifikované pomocou BRGC.Obrázok 33 zobrazuje príklad transformácie MQAM na nehomogénnu konšteláciu. Obrázok 34 zobrazuje príklad digitálneho prenosového systému. Obrázok 35 zobrazuje príklad vstupného procesora.Obrázok 36 zobrazuje informáciu, ktorá môže byt obsiahnutá v základnom pásme (BB Base...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15019

Dátum: 03.06.2009

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul, Park Jeong Hwan

MPK: H04L 1/00, H03M 13/27, H04L 5/00...

Značky: vysielania, prístroj, vysielanie, signálu, prijímanie, prijímania, spôsob

Text:

...pozície sú v čase vkladania vylúčené prostriedok na vytvorenie signálového rámca vrátane najmenej jedného dátového segmentu na základe preambulových symbolov a najmenej jedného dátového segmentu zahrnujúceho časovo vložené dátové symboly,pričom preambulové symboly majú selektívne časovo vložené signalizačné informácie L 1 a záhlavie signalizačných informácií L 1, pričom záhlavie zahmuje informácie o hĺbke časového vkladania pre signalizačné...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15018

Dátum: 03.06.2009

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H03M 13/00, H04H 20/65, H04H 20/76...

Značky: spôsob, vysielania, prijímanie, vysielanie, prijímania, signálu, prístroj

Text:

...kódovaných signalizačných dát L 1 spôsobom skrúcania riadkov a stlpcov, pričom spôsob skrúcania riadkov a stlpcov zahŕňa vstupné bunky signalizačných dát L 1 zapísané do vkladacej pamäte v diagonálnom smere a sériovo načítané po riadkoch bez zváženia pilotných pozícií, a privedenie na výstup Tl bloku L 1 prostriedok na vytváranie signálového rámca obsahujúceho preambulové symboly a symboly dátových segmentov, pričom preambulové symboly...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10456

Dátum: 03.06.2009

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04L 1/00, H04L 27/34, H04L 27/26...

Značky: vysielania, signálu, prijímanie, prijímania, spôsob, vysielanie, prístroj

Text:

...prihláške a tvoria jej súčasť, zobrazujú uskutočnenie (uskutočnenia) vynálezu a spolu s opisom slúžia na vysvetlenie princípu vynálezu. Na výkresoch0011 Obrázok 1 zobrazuje priklad 64 K kvadratúrnej amplitúdovej modulácie (QAM - Quadrature Amplitude Modulation), použlvanej v európskej DVB-T.0012 Obrázok 2 zobrazuje spôsob binámeho zrkadlového Grayovho kódu (BRGC - Binary Reflected Gray Code).0013 Obrázok 3 zobrazuje výstup blízko...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10453

Dátum: 03.06.2009

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04H 20/65, H04H 20/76, H03M 13/00...

Značky: signálu, spôsob, prístroj, vysielanie, vysielania, prijímania, prijímanie

Text:

...zobrazuje spôsob binárneho zrkadlového Grayovho kódu (BRGC - Binary Reflected Gray Code).0013 Obrázok 3 zobrazuje výstup blízko gaussíánu modiñkovaním 64-QAM, poživanej v DVB-T. 0014 Obrázok 4 zobrazuje Hammingovu vzdialenosť medzi zrkadlovým párom v BRGC.0015 Obrázok 5 zobrazuje charakteristiku v QAM, kde zrkadlový pár existuje pre každú os l a os Q.0016 Obrázok 6 zobrazuje spôsob modiñkovánia QAM pomocou zrkadlového páru BRGC. 0017 Obrázok...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10452

Dátum: 03.06.2009

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H04L 1/00, H04L 27/34, H04L 27/26...

Značky: prijímanie, vysielania, vysielanie, prijímania, prístroj, spôsob, signálu

Text:

...signálového rámca založeného na datovom segmente a preambulových dátových symboloch, pričom preambulové dátové symboly majú informáciu FECHEADERTYPE naznačujúcu typ záhlavia, pričom informácia FECHEADERTYPE sa objavi, ked dátový segment je druhým typom dátového segmentu modulátor, nakonfigurovaný na modulovanie signálového rámca spôsobom ortogonálneho frekvenčne deleného multiplexovania(OFDM) a vysielaciu jednotku, nakonfigurovanú na...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10419

Dátum: 03.06.2009

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H03M 13/00, H04H 20/65, H04H 20/76...

Značky: prístroj, vysielania, prijímanie, signálu, spôsob, vysielanie, prijímania

Text:

...nehomogénnu konšteláciu. Obrázok 34 zobrazuje príklad digitálneho prenosového systému. Obrázok 35 zobrazuje priklad vstupného procesora.Obrázok 36 zobrazuje informácia, ktorá môže byt obsiahnuté v základnom pásme (BB Base Band).-3 Obrázok 37 zobrazuje príklad kódovanej modulácie s vkladaním bitov (BICM - Bitlnterleaved Coded Modulation).Obrázok 38 zobrazuje príklad skráteného/punktuovaného kódovača. Obrázok 39 zobrazuje príklad použitia...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10418

Dátum: 03.06.2009

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H03M 13/00, H04H 20/76, H04H 20/65...

Značky: signálu, prístroj, vysielania, spôsob, prijímanie, prijímania, vysielanie

Text:

...pričom časové vkladanie sa ďalej uskutočňuje bez zvažovania pozicie pilota spätný mapovač, nakonfigurovaný na spätné mapovanie časovo rozložených preambulových symbolov na bity a dekódovač. nakonñgurovaný na dekódovanie bitov skrátenou a punktuovanou dekódovacou schémou LDPC (kontrola parity s nízkou hustotou).0010 Priložené výkresy. ktoré sú zahrnuté s cielom ďalšieho pochopenie vynálezu a sú začlenené v tejto prihláška a tvoria jej...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10392

Dátum: 03.06.2009

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04L 27/34, H04L 1/00, H04L 27/26...

Značky: prijímanie, spôsob, vysielania, prijímania, vysielanie, prístroj, signálu

Text:

...dekódovanie LDPC kódovaných signalizačných dát vrstvy 1 a depunktuovaného LDPC paritného bitu, pričom signalizačné dáta vrstvy 1 obsahujú informácie o type PLP, naznačujúce typ pridruženej PLP, pričom informácie o type PLP sú informácie o spoločnej PLP, zoskupenej dátovej PLP a normálnej dátovej PLP, pričom spoločná PLP je špeciálnou PLP, ktorá obsahuje dáta zdielané viacerými PLP.0013 Jedno uskutočnenie vynálezu sa týka digitálneho...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10391

Dátum: 03.06.2009

Autori: Hong Ho Taek, Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H04L 1/00, H04L 27/34, H04L 27/26...

Značky: vysielania, prijímania, signálu, spôsob, vysielanie, prístroj, prijímanie

Text:

...LDPC kódovaných signalizačných dát vrstvy 1 a depunktuovaneho LDPC paritného bitu, pričom signalizačné dáta vrstvy 1 zahrnujú informáciu ozačiatku pásma zárezu (notch),označujúcu začiatočnú polohu pridruženého pásma zárezu, pričom bitová šírka informácie o začiatku pásma zárezu sa zakladá na informácii o ochrannom intervale.0013 Jedno uskutočnenie vynálezu sa týka digitálneho prenosového systému a spôsobu signalizovania fyzickej vrstvy....

Prístroj a spôsob na vysielanie a prijímanie signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9935

Dátum: 03.06.2009

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04L 27/26

Značky: prístroj, vysielanie, prijímanie, signálu, spôsob

Text:

...3 zobrazuje výstup blizko gaussiánu modifikovaním 64-QAM požívanej v DVB-T. 0015 Obrázok 4 zobrazuje Hammingova vzdialenosť medzi zrkadlovým párom v BRGC.0016 Obrázok 5 zobrazuje charakteristiku v QAM, kde zrkadlový pár existuje pre každú os I a os Q.0017 Obrázok 6 zobrazuje spôsob modifikovania QAM pomocou zrkadlového páru BRGC. 0018 Obrázok 7 zobrazuje príklad modifikovanej 64/256/1024/4096-QAM.0019 Obrázky 8 a 9 sú príkladom modifikovanej...

Prístroj a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9825

Dátum: 03.06.2009

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04L 27/26

Značky: spôsob, prijímania, signálu, prístroj, vysielania

Text:

...Obrázok 67 je príklad rýchlosti opakovania bloku L 1 8 MHz.0067 Obrázok 68 je príklad rýchlosti opakovania bloku L 1 8 MHz.0068 Obrázok 69 je nová rýchlosť opakovania bloku L 1 7,61 MHz.0069 Obrázok 70 je priklad signalizovania L 1, ktoré sa prenáša v záhlaví rámca. 0070 Obrázok 71 je výsledok simulácie preambuly a štruktúry L 1.0071 Obrázok 72 je príklad symbolového vkladača.0072 Obrázok 73 je príklad prenosu bloku L 1.0073 Obrazok 74 je...

Zariadenie a spôsob na vysielanie a prijímanie signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20316

Dátum: 03.06.2009

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H04L 27/26

Značky: signálu, spôsob, zariadenie, vysielanie, prijímanie

Text:

...zobrazuje príklad profilu oneskorenia káblového kanála.Obrázok 50 zobrazuje rozptýlenú pilotnú štruktúru, ktorá používa z 56 a z 112. Obrázok 51 zobrazuje príklad modulátora založenom na OFDM.Obrázok 52 zobrazuje priklad štruktúry preambuly.Obrázok 53 zobrazuje príklad dekódovania preambuly.Obrázok 54 zobrazuje proces navrhovania optimalizovanejšej preambuly. Obrázok 55 zobrazuje další priklad štruktúry preambuly.Obrázok 56 zobrazuje další...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14979

Dátum: 03.06.2009

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04L 1/00, H04L 27/34, H04L 27/26...

Značky: spôsob, prijímanie, vysielanie, prijímania, vysielania, prístroj, signálu

Text:

...sú, alebo nie sú časovo vkladaná vytvárač rámcov na vytvorenie signáloveho rámca obsahujúceho preambulové symboly a dátový segment modulátor na modulovanie signálového rámca metódou ortogonálneho frekvenčne deleného multiplexovania,OFDM vysielač na vysielanie modulovaného signáloveho rámca. pričom signalizačne dáta L 1 obsahujú identifikátor PLP dát pre prvý typ dátového segmentu a modulačné a kódovacie parametra PLP dát pre prvý typ...

Prístroj a spôsob na vysielanie a prijímanie signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8206

Dátum: 03.06.2009

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H04L 27/26

Značky: vysielanie, spôsob, prijímanie, prístroj, signálu

Text:

...23 sú priklad modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páruBRGC(1536 až 2047). 0027 Obrázky 24 a 25 sú príklad modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páruBRGC(2048 až 2559). 0028 Obrázky 26 a 27 sú príklad modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páruBRGC(2560 až 3071). 0029 Obrázky 28 a 29 sú príklad modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru3 0030 Obrázky 30 a 31 sú priklad modiñkovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru0031...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14842

Dátum: 03.06.2009

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

MPK: H04L 27/26, H04L 1/00

Značky: prijímanie, vysielania, prístroj, prijímania, spôsob, signálu, vysielanie

Text:

...vysielacom systéme, a pričom združená PLP, ktorá prenáša najmenej jednu službu, sa demultiplexuje na mnohonásobne dátové segmenty.0012 Ešte ďalšie uskutočnenie tohto vynálezu uvádza spôsob vysielania vysielacich dát, pričom spôsob zahrnuje FEC kódovanie PLP dát FEC kódovanie signalizačných dát L 1 a zostavenie FEC kódovaných PLP dát a F EC kódovaných signalizačných dát L 1, aby sa vytvoril signálový rámec,pričom signálový rámec obsahuje...

Zariadenie na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14841

Dátum: 03.06.2009

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04L 27/26, H04L 27/34, H04L 1/00...

Značky: prijímanie, zariadenie, spôsob, vysielanie, prijímania, vysielania, signálu

Text:

...dátové symboly majú informáciu FECHEADERTYPE naznačujúcu typ záhlavia, pričom informácia FECHEADERTYPE sa objaví, keď dátový segment je druhým typom dátového segmentu modulátor, nakonfigurovaný na modulovanie signálového rámca sposobom ortogonálneho frekvenčne deleného multiplexovania(OFDM) a vysielaciu jednotku, nakontigurovanú na vysielanie modulovaného signálového rámca.0013 Ešte další aspekt tohto vynálezu poskytuje prijímač na...

Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14654

Dátum: 03.06.2009

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04L 27/34, H04L 1/00, H04L 27/26...

Značky: prístroj, prijímanie, signálu, vysielanie, spôsob, vysielania, prijímania

Text:

...na dekódovanie časovo rozloženého Tl bloku L 1, pričom prijímač je nakonfigurovaný na spracovanie signálov, pričom záhlavie L 1 má informáciu o Tl móde L 1, ktorá naznačuje hĺbku časového vkladania preambulových dát, pričom hĺbka časového vkladania zodpovedá počtu OFDM0011 Priložené výkresy, ktoré sú zahrnuté s cieľom ďalšieho pochopenie vynálezu a sú začlenené v tejto prihláška a tvoria jej súčasť, zobrazujú uskutočnenie (uskutočnenia)...

Prístroj a spôsob na vysielanie a prijímanie vysielacieho signálu za požitia časového vkladania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14455

Dátum: 03.06.2009

Autori: Park Jeong Hwan, Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

MPK: H04L 1/00, H04L 5/00, H03M 13/27...

Značky: vkladania, časového, vysielanie, požitia, spôsob, prijímanie, signálu, vysielacieho, prístroj

Text:

...majú selektívne časovo vložené signalizačné informácie L 1 a záhlavie signalizačných informácií L 1, pričom záhlavie zahrnuje informácie o hĺbke časového vkladania pre signalizačné informácie L 1 prostriedok na modulovanie signálového rámca pomocou spôsobu ortogonálneho frekvenčne deleného multiplexovania. OFDM a prostriedok na vysielanie modulovaného signálového rámca, pričom časové vkladanie dátových symbolov sa uskutočňuje na úrovni...

Spôsob prípravy enantiomérne čistých amínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17286

Dátum: 02.06.2009

Autori: Gore Vinayak, Manojkumar Bindu, Tank Sinderpal, Kokane Dattatrey, Sonawane Sandeep

MPK: A61K 31/135, C07C 211/42

Značky: čistých, přípravy, spôsob, amínov, enantiomérne

Text:

...môžeme rozdeliť do troch hlavných kategórií po prvé, reakcia (R)-1 aminoindánu (2) s propargylovým alkylačným činidlom po druhé, reakcia racemického 1-aminoindánu s propargylovým alkylačným činidlom nasledovaná rezolúciou vzniknutého racemického rasagilínu po tretie, dlhšia chemická syntéza zahŕňajúca rezolúciu alebo stereošpeciñckú syntézu rôznych intermediátov.0011 Na komerčnú prípravu rasagilínu (1) a jeho farmaceuticky prijateľných...

Penové polyestery a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15604

Dátum: 02.06.2009

Autori: Rüger Heinrich, Gisler Michael, Villiger Linus, Münger Cédric

MPK: C08J 9/00, C08J 3/22, C08K 5/092...

Značky: pěnové, polyestery, spôsob, výroby

Text:

...Príklady diolov zahmujú glykoly, ako je etylénglykol, tetraetylenglykol,cyklohexandiemtanol, lA-butandiol a 1,2-etandiol.0015 Výhodné sú polyestery, ktoré obsahujú alebo sú tvorené polyetyléntereñalátom,polybutylentereñalátom a polyetylentereñalátovými kopolymérmi s obsahom až 20 jednotiek kyseliny ízoñalovej.0016 Zvlášť dôležitým parametrom polyesterov, použitých ako východzí materiál, ktoré sa podľa vynálezu modiñkujú a napeňujú k...

Spôsob vytlačovania plastických hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14339

Dátum: 30.05.2009

Autori: Rechner Johann, Kohlgrüber Klemens, Liesenfelder Ulrich, König Thomas, Bierdel Michael

MPK: B29B 7/48, B29C 47/40

Značky: spôsob, plastických, vytlačovania, hmot

Text:

...stenu. Uhol takéhoto kruhového oblúku, vzhľadom na stred otáčania, sa označuje ako hrebeňový uhol KWO. V oblasti hrebeňového uhla je vonkajší polomer profilu zhodný s polomerom plášťa. KWO nie je podľa doterajšieho stavu techniky veličinou, ktorá samôže nastavit a upraviť na požadovanú hodnotu, ale vyplýva z rovnice G 1.lKWO š- 2 arccosçj-E) (G 1.l), kde KWO je hrebeňový uhol presne sa oškrabávajúceho profilu v radiánoch a 1 je...

Spôsob prípravy amorfnej vápenatej soli atorvastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286861

Dátum: 29.05.2009

Autori: Barkóczy József, Domán Imre, Greff Zoltán, Kótay Nagy Peter, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Rátkai Zoltán, Seres Péter, Simig Gyula, Bartha Ferenc, Balázs László, Nagy Kalman, Szent Királlyi Zsuzsa

MPK: C07D 207/00

Značky: atorvastatínu, vápenatej, amorfnej, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy amorfnej vápenatej soli atorvastatínu rekryštalizáciou atorvastatínu z organického rozpúšťadla, ktorý zahŕňa rozpustenie surovej vápenatej soli atorvastatínu v nižšom alkanole obsahujúcom 2 až 4 atómy uhlíka alebo v zmesi týchto alkanolov za zahrievania, a izoluje sa amorfná vápenatá soľ atorvastatínu vyzrážaného po ochladení. Získaný atorvastatín je známou látkou použiteľnou na liečenie hyperlipidémie a hypercholesterolémie.

Spôsob prípravy substituovaných fenylacetonitrilov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286860

Dátum: 29.05.2009

Autori: Paingankar Niranjan, Ekkundi Vadiraj, Van Der Schaaf Paul Adriaan, Mumbaikar Vilas

MPK: C07C 255/00, C07C 253/00

Značky: přípravy, fenylacetonitrilov, spôsob, substituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy zlúčeniny všeobecného vzorca (1), v ktorom R1 znamená nesubstituovanú alebo substituovanú alkylovú skupinu, pri ktorom sa zlúčenina všeobecného vzorca (2) podrobí reakcii so zlúčeninou všeobecného vzorca (3) v prítomnosti vodnej zásady a katalyzátora fázového prenosu.

6-Alkenyl, 6-alkinyl- a 6-epoxyepotilonové deriváty, spôsob ich prípravy a použitie vo farmaceutických prostriedkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 286858

Dátum: 29.05.2009

Autori: Schwede Wolfgang, Skuballa Werner, Hoffmann Jens, Klar Ulrich, Buchmann Bernd, Lichtner Rosemarie

MPK: C07C 49/00, A61P 35/00, A61K 31/335...

Značky: 6-epoxyepotilonové, spôsob, 6-alkinyl, použitie, farmaceutických, přípravy, deriváty, prostriedkoch, 6-alkenyl

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú epotilonové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), spôsob ich prípravy, ich použitie pri liečení ochorení alebo stavov spojených s rastom, delením a/alebo proliferáciou buniek a farmaceutické kompozície s ich obsahom. Epotilonové zlúčeniny všeobecného vzorca (I) vzájomne reagujú s tubulínom, čím stabilizujú mikrotubuly, a sú tak schopné ovplyvňovať bunkové delenie fázovo-špecifickým spôsobom, čo ich predurčuje na použitie pri liečbe...

Substituované benzimidazoly, spôsob ich prípravy, ich použitie a liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 286857

Dátum: 29.05.2009

Autori: Ritzeler Olaf, Stilz Hans-ulrich, Neises Bernhard, Flynn Gary, Bock William Jerome, Walser Armin

MPK: A61K 31/415, A61P 29/00, C07D 401/00...

Značky: obsahuje, přípravy, spôsob, substituované, liečivo, benzimidazoly, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ktoré sú vhodné na výrobu liečiv. Uvedené liečivá sa používajú na profylaxiu a liečenie ochorení, na ktorých priebeh má vplyv zvýšená aktivita NFkB.

Spôsob aplikácie uzatváracej dosky ku koncu rúrkového prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17798

Dátum: 29.05.2009

Autor: Lolli Valter

MPK: F28F 9/02, F28F 9/26

Značky: spôsob, prvků, dosky, uzatváracej, konců, rúrkového, aplikácie

Text:

...na jeho bokoch, pričom pokial je fixáciauskutočnená pomocou zvárania, nie je estetický výsledok uspokojivý ani po brúseni, zatial čo s pastou na zváranie teplom alebo s krúžkom tavitelného materiálu je situácia zlepšená, hoci línia je stále viditeľná, ako je zvýraznená0016 Potreba realizovať osadenie v doske znamená, že doska musí mat celkovú hrúbku, ktorá je dostatočná na ponechanie u svojho okraja adekvátnej zvyškovej hrúbky, pričom v praxi...

Nadstavba úžitkového vozidla, úžitkové vozidlo a spôsob výroby takejto nadstavby úžitkového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15582

Dátum: 29.05.2009

Autor: Lima Joachim

MPK: B62D 29/00

Značky: vozidla, takejto, nadstavby, vozidlo, spôsob, výroby, užitkové, užitkového, nadstavba

Text:

...pretože u spojov Iisovaným nitom,resp. prestupujúcim pripojením na rozdiel od známych spojov plným nitom,resp. slepým nitom v podstate nie sú tvárnené žiadne hlavy nitov, ktorévyčnievajú cez používané konštrukčné súčasti. Tým sa zlepšuje aj optický vzhľad nadstavby úžitkového vozidla.0010 Rohový stĺpik má dve alebo viacero pozdĺžnych častí, ktoré sú spojené prostredníctvom Iisovaného nitovania a/alebo prestupujúceho pripájania. Rohový stĺpik...

Spôsob a zariadenie na meranie fázového posunu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9134

Dátum: 29.05.2009

Autor: Arthaber Holger

MPK: G01S 3/48

Značky: spôsob, meranie, posunu, fázového, zariadenie

Text:

...hardvérových prvkoch nie sú potrebné ani vysokorýchlostné analógovočíslicové prevodníky (ADCs) na vzorkovanie celej šírky frekvenčného pásma signálu, ani demodulačné stupne, ani rozsiahle zariadenia na spracovanie digitálneho signálu. Spôsob je založenýha vlastnej inlerferencii jedného signálu sfrekvenčne posunutou verziou druhého aodhadovaná velkosť fázového posunu sa dá vypočítať nízko-rýchlostnými a nízko-nákladovými0007 Vprvom výhodnom...

Spôsob výroby toastového chleba bez kôrky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13354

Dátum: 28.05.2009

Autori: Nadaud Francis, Du Réau De La Gaignonniére Enguerran

MPK: A47J 43/00, A21D 15/00, A21C 15/00...

Značky: toastového, výroby, kôrky, chleba, spôsob

Text:

...Samotné rotačné rezacie prostriedky 20 obsahujú nože 26 upevnené na rotujúcom bubne 24, ktorý sa otáča vysokou rýchlosťou, rádovo od 5 000 do 20 000 otáčok/min.0014 Samozrejme, počas kroku odstraňovania kôrky sú jej kusy odtrhnuté od toastového chleba odstraňované podľa šípky A napríklad odsávacíml prostriedkami 30 umiestnenými pokiaľ možno čo najbližšie k rotačným rezacím prostriedkom 20. 0015 Pred privedením na dopravné prostriedky...