Patenty so značkou «spôsob»

Strana 186

Spôsob detegovania rozloženia prevádzkových teplôt v technologickom procese

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3929

Dátum: 17.06.2003

Autori: Raone Cosimo, Stringhetti Gianpiero

MPK: G01J 5/04

Značky: technologickom, prevádzkových, spôsob, procese, detegovania, teplot, rozloženia

Text:

...ochrannú konštrukciu vzťahová značka 3 označuje clonu vzťahová značka 4 označuje snímač sálania na detegovanie teplotných parametrov procesu, ktoré majú byť skúrnané vzťahová značka 5 označuje zameriavací prostriedok na určovanie miesta detegovania vzťahová značka 6 označuje pripojovacie káble počítačového vybavenia vzťahová značka 7 označuje prípojku vzduchu, ktorá umožňuje zavádzanie vzduchu do ochrarmej konštrukcie vzťahová značka 8...

Spôsob výroby polotovaru na metalurgické spracovanie a lejárske zariadenie na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283412

Dátum: 16.06.2003

Autori: Shakhpazov Evgeny Khristoforovich, Dorofeev Genrikh Alexeevich, Zubarev Alexei Grigorievich, Ivashina Evgeny Nektarievich, Panfilov Alexandr Nikolaevich, Utkin Jury Viktorovich, Ryabov Vyacheslav Vasilievich, Afonin Serafim Zakharovich, Makurov Alexandr Vladimirovich, Sitnov Anatoly Georgievich, Tseitlin Mark Aronovich

MPK: B22D 5/00, B22D 3/00, C21C 5/28...

Značky: polotovarů, výroby, spracovanie, lejárske, zariadenie, výrobu, spôsob, metalurgické

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby polotovaru na metalurgické spracovanie, ktorý spočíva v tom, že sa získa polotovar zložený z tvrdého plniva, prevažne okysličovadla a tekutej liatiny v podobe bochníka vyhotoveného odliatím do lejacieho žľabu (2) lejárskeho zariadenia s následným ochladením. Pri odlievaní sa zabraňuje vynáraniu tvrdého plniva z tekutej liatiny buď mechanicky, a to namontovaním konzoly (8) na lejárske zariadenie, vybavenej dutým valčekom...

Syntetické polysacharidy, spôsob ich prípravy, farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú, a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283411

Dátum: 16.06.2003

Autori: Basten Johannes, Duchaussoy Philippe, Petitou Maurice, Dreef-tromp Cornelia, Herbert Jean-marc, Driguez Pierre Alexandre, Van Boeckel Constant

MPK: A61K 31/715, C08B 37/00

Značky: syntetické, použitie, farmaceutické, kompozície, spôsob, obsahujú, přípravy, polysacharidy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa syntetické polysacharidy v kyslej forme a ich farmaceuticky prijateľné soli. Uvedené polysacharidy sa dajú použiť pri liečení chorôb spojených s poruchami zrážania krvi.

Spôsob syntézy kyseliny (2S, 3aS, 7aS)-perhydroindol-2-karboxylovej a jej esterov a ich použitie pri syntéze perindoprilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 167

Dátum: 13.06.2003

Autori: Dubuffet Thierry, Langlois Pascal

MPK: C07K 5/02, C07K 5/06, C07D 209/42...

Značky: kyseliny, perindoprilu, syntéze, 7as)-perhydroindol-2-karboxylovej, spôsob, použitie, esterov, syntézy

Text:

...aminoesteru sN-benzyloxykarbonyl-(S)-fenylalanínom. oddelenie ízoméru (S, S,S) frakčnou kiyštalizáciou, uvoľnenie aminoskupiny sprípadným následným uvoľnením karboxylovej0011 Patenty EP O 308 339 a EP 0 308 341 používajú taktiež ako surovinu kyselinu índol« 2-karboxylovú, ktorá sa v prvom stupni redukuje na kyselinu indolin-Z-karboxylovú za vzniku zmesi kyselín 2 R a ZS indolínkarboxylových, ktoré sa potom delia frakčnott...

Spôsob výroby nízkoorientovaných termoplastických fólií, vyrobená fólia a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2645

Dátum: 13.06.2003

Autori: Numrich Uwe, Groothues Herbert, Lorenz Hans

MPK: B29C 47/90, B32B 37/14

Značky: použitie, vyrobená, výroby, fólia, spôsob, nízkoorientovaných, fólií, termoplastických

Text:

...povrchovým charakteristíkám.EP 165 075 (Exxon) opisuje spôsob výroby obojstranne hladkej fólie z 10 - 85 hmotnosti elastoméra a 90 - 15 hmotnosti polyoleñnu, pri ktorom sa vytláčaný pás vedie pri teplote vyššej, ako je jeho teplota mäknutia, cez štrbinu medzi protichodnými valcami. Jeden z valcov je vysoko hladký oceľový chladiaci valec, zatiaľ čo druhý valec je valec svysoko hladkým gumovým povrchom, pričom sa fólia chladí. Takto...

Spôsob selektívneho vyhľadania a vyžiadania informácií, ktoré sú k dispozícii v mobilnej komunikačnej sieti, pomocou mobilného koncového prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2139

Dátum: 13.06.2003

Autor: Reischmann Klaus

MPK: H04L 12/56

Značky: selektívneho, vyhľadania, mobilného, komunikačnej, spôsob, pomocou, koncového, sietí, dispozícii, informácií, vyžiadania, prístroja, mobilnej

Text:

...je možnépoužit univerzálne pre rôzne aplikácie.0008 W 0 9 B/47270 A 2 vsúlade so znakmi úvodnej časti nároku 1 zverejňuje spôsob vyhľadávania a vyžiadavania informácií, ktoré sú k dispozícii vmobilnej komunikačnej sieti, pomocou mobilného koncového prístroja na základe zadávaných vyhIadávaných výrazov, pričom vyhľadávané výrazy sa zadajú prostredníctvom vstupnej jednotky mobilného koncového prístroja apomocou mobilného koncového prístroja sa...

Obal na balenie predmetov použitím plášťa zo zmršťovateľného materiálu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2079

Dátum: 13.06.2003

Autor: Fresnel Eric

MPK: B65D 23/00, B65D 75/00

Značky: plášťa, spôsob, predmetov, materiálů, výroby, balenie, použitím, zmršťovateľného

Text:

...podľa predom určeného motívu tak, aby sa tento motív objavil na vonkajšej a/alebo vnútornej strane plášťa a zachoval sa na obaľovanom predmete alebo predmetoch po zmrštení plášťa.0010 Vytlačenie predurčeného motívu umožňuje vytvoriť reliéf, ktorý je dvojnásobne vnímateľný na vonkajšej strane plášťa, a to jednak zrakom a jednak hmatom.0011 Film, tvoriaci plášť je výhodne polotuhý a vo svojej receptúre obsahuje elastomérnu fázu.0012 Ak...

Zvitok s vnútorným odvíjaním a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4814

Dátum: 12.06.2003

Autori: Malecot Yves-michel, Hungler Joel

MPK: B65H 18/00

Značky: spôsob, vnútorným, zvitok, odvíjaním, výroby

Text:

...operácia odvijania/navíjania strojom, nie je možné sa normálne vyhnúť zmenšeniu stredového otvoru povolením alebo zrútením prvých závitov v strede zvitku potom, čo bolo vytiahnuté vreteno. Toto zrútenie vzniká napríklad po vytiahnutívretena a/alebo v okamžiku rozrezávania logu (guľatiny), a to tlakom vyvíjaným pílou.0010 V každom pripade sa konštatuje čiastočné alebo úplné zmenšenie stredového otvoru počas manipulácií a dopravy, z dôvodov...

Spôsob lokalizovania dopadu na povrch a zariadenie na aplikovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4713

Dátum: 12.06.2003

Autori: Ing Ros Kiri, Catheline Stefan, Quieffin Nicolas, Fink Mathias

MPK: G06F 3/041, G06F 3/033

Značky: dopadu, spôsob, zariadenie, lokalizovania, tohto, spôsobu, aplikovanie, povrch

Text:

...rôzne veličiny,- použijú sa nanajvýš dva akustické snímače,- proces obsahuje počiatočnú poznávaciu etapu, v priebehu ktorej sa determinujeexperimentálne každý predurčený signál generujúci najmenej jeden dopad na každú aktívnu- každý predetirmovaný signál je signál teoretický (vypočítaný alebo stanovený experimentálne na identickom objekte alebo na veľmi podobnom zakustickěho hľadiska k tomu, ktorý bol použitý),- v priebehu poznávacej etapy...

Spôsob prípravy esteru kyseliny dioxánoctovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1512

Dátum: 12.06.2003

Autori: Bakel Van Hermanus Carolus Catherina Karel, Maas Peter Johannes Dominicus, Callant Dominique Monique Charles, Kooistra Jacob Hermanus Mattheus Hero

MPK: C07D 319/00

Značky: přípravy, spôsob, esterů, dioxánoctovej, kyseliny

Text:

...možno vybrať zo skupiny H, alkalickýchnapríklad horčíka alebo vápnika. sodík alebo draslík.Činidlo tvoriace chlorid kyseliny možno vybrat zo skupiny činidiel, ktoré sú takto známe. Vhodné príklady činidiel tvoriacichchlorid kyseliny sú oxalylchlorid, tionylchlorid, PCl 3, PCl 5 aPOCI 3. S výhodou sa činidlo tvoriace chlorid kyseliny používaV prebytku relatívne k množstvu soli vzorca napríklad medzi 1Pokiaľ je to žiadúce, môže byt pri vzniku...

Stroj a spôsob na tepelné čistenie a oddeľovanie kovových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3168

Dátum: 11.06.2003

Autor: Thoustrup Asbjorn

MPK: B08B 7/00

Značky: oddeľovanie, stroj, súčiastok, čistenie, kovových, spôsob, tepelně

Text:

...zahrievanim a v pNom rade pozostávajúciz odparených organických látok z izolácie v kryte statora je vedený uzatvoreným potrubným systémom do kondenzátora. V tomto kondenzátore sa uskutoční kondenzácia organických plynov. Potrubný systém je konštruovaný tak, že kondenzát vytvorený týmto spôsobom je ďalej vedený v uzatvorenom potrubnom systéme do nádrže čiastočne naplnenej kvapalinou. Obsah tejto nádrže pozostáva zo vzduchu a vody, a...

Spôsob mapovania a elimimácie T-bunkových epitopov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 682

Dátum: 11.06.2003

Autori: Carter Graham, Baker Matthew, Carr Francis

MPK: G01N 33/50

Značky: mapovania, elimimácie, spôsob, epitopov, t-bunkových

Text:

...teda prítomnosťobvykle definované ako sekvencia zvyškov aminokyselín so schopnosťou naviazať sa na molekuly MHC triedy II. Pod pojmom T-bunkový epitop sa implicitne rozumie epitop, ktorý, keď je naviazaný na molekuly MHC, môže byť rozpoznávaný receptorom Tbuniek (TCR) a ktorý aspoň principiálne môže vyvolávať aktiváciu týchto T-buniek tým, že obsadí TCR. za vzniku T bunkovej odpovede.Molekuly MHC triedy II sú skupinou vysoko polymorfných...

Spôsob a zariadenie na chladenie posúvajúceho sa kovového pása

Načítavanie...

Číslo patentu: E 355

Dátum: 11.06.2003

Autori: Mottoulle Jacques, Deweer Benoît, Greday Yann, Cornil Hugues, Lecomte Stéphane

MPK: C21D 9/573, C21D 9/00, C21D 9/56...

Značky: pása, zariadenie, posúvajúceho, spôsob, kovového, chladenie

Text:

...časť tepla pása, a najmenejjeden oporný valec na vonkajšej strane oblúka tvoreného pásom, uspôsobený udržovaťpás v kontakte na hlavnom chladiacom valci, pričom oporný valec alebo každý opornývalec je uložený vpodstate rovnobežne shlavným chladiacim valcom aje otáčavýokolo svojej vlastnej osi, pričom zariadenie sa vyznačuje tým, že oporný valec alebokaždý oporný valec je tvorený aspoň na obvode, pružne deformovatelným a tepelnekapacitným...

Rúrka na prestup tepla a spôsob a nástroj na jej výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2948

Dátum: 10.06.2003

Autori: Zoubkov Nikolai, Thors Petur

MPK: F28F 1/10, B21C 37/15

Značky: výrobu, přestup, spôsob, rúrka, nástroj, tepla

Text:

...rúrky.Obr. lc je čelný nárysový pohľad na rúrku zobrazenú na obr. la v smere šípky b.Obr. 1 d je pohľad zhora na rúrku zobrazenú na obr. la.Obr. 2 je mikrosnimka vnútomého povrchu jedného uskutočnenia rúrky podľa tohto vynálezu.Obr. 3 je mikrosnimka vnútorného povrchu iného uskutočnenia rúrky podľa tohto vynálezu. Obr. 4 je bočný nárysový pohľad na jedno uskutočnenie výrobného zariadenia, ktoré je možné použiť na výrobu rúrok podľa tohto...

Spôsob výroby vodotesného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1630

Dátum: 10.06.2003

Autori: Flynn Bryan Nicholas, Rostami Shamsedean

MPK: B32B 3/24, B32B 13/00, E02D 31/00...

Značky: materiálů, spôsob, vodotěsného, výroby

Text:

...PVC alebo polyetylénové alebo0012 Vurćitých uskutočneniach môže byt v stredovej vrstve usporiadanévýstužná sieť. Jedna z nosných vrstiev potom môže byt s vystužením spojenáprostredníctvom prvej sady ultrazvukových zvarov, zatial čo tá druhá z nosných vrstiev miôže byt s vystužením spojená prostredníctvom druhej sady ultrazvukovýoh zvarov, ktoré sú voči prvej sade posunutá. To má tu výhodu, že určitá hrúbka stredového vodotesného materiálu je...

Použitie fenylsubstituovaných 1,4-dihydropyridínov na výrobu liečiv, fenylsubstituované 1,4-dihadropyridíny a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283409

Dátum: 09.06.2003

Autori: De Jonge Maarten, Schuurman Teunis, Hartwig Wolfgang, Meier Heinrich, Schohe-loop Rudolf, Gao Zhan, Junge Bodo, Schmidt Bernard

MPK: A61K 31/455, C07D 211/90

Značky: spôsob, 1,4-dihadropyridíny, výrobu, 1,4-dihydropyridínov, liečiv, fenylsubstituovaných, fenylsubstituované, použitie, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Fenylsubstituované 1,4-dihydropyridíny všeobecného vzorca (I), spôsob ich výroby reakciou halogénfenyl-aldehydov s beta-ketoestermi, prípadne za izolácie ylidénových zlúčenín a s enamínmi a ich použitie v liečivách, najmä ako cerebrálne účinných prostriedkov.

Synergická herbicídna kompozícia a spôsob kontroly rastu nežiaducej vegetácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283407

Dátum: 09.06.2003

Autor: Shribbs John Martin

MPK: A01N 41/04, A01N 41/10

Značky: rastu, synergická, kontroly, nežiaducej, herbicídna, vegetácie, spôsob, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa synergická herbicídna kompozícia, ktorá obsahuje herbicídne účinné množstvo zmesi zložky (A) cyklohexándiónovej zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom n znamená 0 alebo 1
a zložky (B), ktorou je acetochlór, alachlór alebo metalochlór. Ďalej je opísaný spôsob kontroly rastu nežiaducej vegetácie, najmä v plodinách.

Spôsob prípravy chloridov azinylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 283406

Dátum: 09.06.2003

Autori: Brink Monika, Knell Marcus

MPK: C07C 51/00, C07C 51/62, C07C 51/58...

Značky: azinylových, přípravy, kyselin, spôsob, chloridov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa efektívny spôsob prípravy chloridov azinylových kyselín, ktorý zahŕňa ohriatie trichlórmetylazínu spoločne s kyselinou za vzniku chloridu kyseliny, ktorý je možné počas reakcie oddestilovať za tlaku 2 kPa až 40 kPa, v prítomnosti kyselinového katalyzátora zvoleného z kyseliny sírovej, chloridu železitého a chloridu zinočnatého pri teplote pohybujúcej sa v rozmedzí od teploty okolia až po refluxnú teplotu.

Tris-aryl-s-triazíny, spôsob ich prípravy, kompozícia stabilizovaná týmito triazínmi, ich použitie a spôsob ochrany organického polyméru proti degradácii

Načítavanie...

Číslo patentu: 283404

Dátum: 09.06.2003

Autori: Stevenson Tyler Arthur, Ravichandran Ramanathan, Phan Thuy Ngoc, Toan Vien Van, Holt Mark Stephen, Birbaum Jean-luc

MPK: C07D 403/12, C07D 403/10, C07D 251/24...

Značky: použitie, stabilizovaná, spôsob, kompozícia, přípravy, týmito, triazínmi, ochrany, polymerů, tris-aryl-s-triazíny, organického, degradácii, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Tris-aryl-s-triazíny, ktoré obsahujú jeden až tri od rezorcinolu odvodené zvyšky, pričom aspoň jeden z uvedených zvyškov je substituovaný v polohe 5 alkylovou skupinou, fenylalkylovou skupinou, halogénom, tio-skupinou alebo sulfonylovou skupinou, majú UV-spektrá posunuté do červenej oblasti priľahlej ultrafialovej oblasti a poskytujú stabilizáciu polymérnych materiálov proti škodlivým účinkom aktinického žiarenia.

Spôsob prípravy 5-amino-1-aryl-3-kyanopyrazolov, medziprodukty na ich prípravu a spôsob prípravy medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283403

Dátum: 09.06.2003

Autori: Ancel Jean-erick, D'silva Themistocles

MPK: C07C 251/76, C07C 243/22, C07C 249/16...

Značky: medziproduktov, přípravy, spôsob, 5-amino-1-aryl-3-kyanopyrazolov, medziprodukty, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorca (I), ktoré sa použijú ako medziprodukty pri syntéze pesticídne aktívnych zlúčenín
medziprodukty na ich prípravu a spôsob prípravy medziproduktov.

Spôsob výroby minerálnych vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 283402

Dátum: 09.06.2003

Autori: Ranlov Jens, Jensen Soren Lund, Christensen Vermund Rust

MPK: C03C 13/00, C03C 1/00, C03C 13/06...

Značky: spôsob, výroby, minerálnych, vlákien

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedené vlákna sú vytvárané z taveniny vzniknutej zo zmesi nízko a vysoko halogénových odpadových materiálov. Tavenina obsahuje nad 15 % hmotn. vápnika, horčíka a železa vzhľadom na celkovú hmotnosť všetkých troch oxidov, pričom 80 až 98 % hmotn. minerálnych pevných látok tvoria nízko halogénové materiály, z ktorých každý obsahuje menej ako 0,5 % hmotn. Halogénu, a 2 až 20 % hmotn. minerálnych pevných látok tvoria vysoko halogénové minerálne...

Fungicídne zmesi a spôsob ničenia škodlivých húb

Načítavanie...

Číslo patentu: 283401

Dátum: 09.06.2003

Autori: Lorenz Gisela, Sauter Hubert, Scherer Maria, Schelberger Klaus, Ammermann Eberhard, Strathmann Siegfried, Leyendecker Joachim, Müller Bernd

MPK: A01N 47/24

Značky: ničenia, zmesí, škodlivých, fungicidně, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicídna zmes obsahuje v synergicky účinnom množstve karbamát vzorca (I), v ktorom X znamená CH a N, n je 0, 1 alebo 2 a R predstavuje halogén, C1-C4-alkyl a C1-C4-halogénalkyl, pričom zvyšky R môžu byť rozdielne, ak n znamená 2 alebo jeho soľ, alebo adukt, a anilid vzorca (II), v ktorom R1 znamená fluór alebo chlór, alebo jeho soli, alebo adukty, a jej použitie.

Spôsob prípravy ultračistého makropórovitého silikagélu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283387

Dátum: 09.06.2003

Autor: Berek Dušan

MPK: C01B 37/00

Značky: spôsob, makropórovitého, ultračistého, přípravy, silikagelu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob rozširovania pórov mezopórového silikagélu s priemermi pórov 6 až 12 nm na veľkosť priemeru 15 až 50 nm kombinovaným účinkom vody a hydroxidu amónneho, ktorý neobsahuje ióny kovov s koncentráciou 2 až 26 % hmotn., počas 1 až 5 hodín pri teplotách 150 až 200 °C. Z východiskového ultračistého materiálu (typ B) sa získa makropórový silikagél rovnakej čistoty, bez vnesenia iónov kovov do jeho matrice.

Spôsob analyzovania pracovnej tekutiny pomocou impedančnej spektroskopie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1372

Dátum: 06.06.2003

Autori: Lira-cantu Monica, Song Limin, Schilowitz Alan, Vann Walter

MPK: G01N 33/26, G01N 27/02

Značky: impedančnej, pomocou, pracovnej, spektroskopie, spôsob, tekutiny, analyzovania

Text:

...sú obvykle vyhotovované pri diskrétnych a fixných frekvenciách. a nie sú optimalizované pre0007 Navyše má veľké množstvo pracovných tekutín extrémne nízku vodivost. Napríklad priemyselné oleje majú značne nižšie vodivosti ako vnútorné mazivá spaľovacích nntorov, čo je nepochybne spôsobené vyššou viskozitou a nižšou koncentráciou prímesí priemyselných olejov. Navyše schopnost využitia elektrických Heraní, založených na meraniach pri...

Zvuková izolácia a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283398

Dátum: 06.06.2003

Autori: Oehl Heinz-dieter, Hoffmann Manfred, Riggers Edmund

MPK: B60R 13/08

Značky: výroby, izolácia, spôsob, zvuková

Zhrnutie / Anotácia:

Zvuková izolácia (1) pozostáva z tvarovanej krycej vrstvy (3), najmä z vrstvy kobercoviny, ktorej spodná strana (2) slúži ako spojovací povrch pre obkladové moduly (4 až 6) a voliteľne pre hutné vrstvy (7 až 9) s akusticky pružným dielcom, napríklad s penou (4) alebo s netkanou textíliou (5, 6) v spojení s ďalšími technickými, neakustickými modulmi na zabezpečenie polyfunkčnosti systému. Neakustické moduly medzi inými zahrnujú napríklad...

Azolové zlúčeniny, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283391

Dátum: 06.06.2003

Autori: Schioppacassi Giovanna, Albini Enrico, Napoletano Mauro, Fraire Cristina

MPK: C07D 233/60, A61K 31/41, C07D 249/08...

Značky: zlúčeniny, prostriedok, azolové, obsahom, přípravy, spôsob, použitie, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Azolové zlúčeniny všeobecného vzorca (II-A), kde R1 je atóm chlóru, fluóru, brómu alebo trifluórmetyl R2 je atóm vodíka, chlóru, fluóru, brómu alebo trifluórmetyl Z je CH alebo N R3, R4, R5, ktoré sú rovnaké alebo rozdielne, sú atóm vodíka alebo C1-C4alkyl s podmienkou, že ak je jeden z R3 alebo R4 vodík, potom ten druhý je odlišný od R5 X je SO alebo SO2 R6 je C1-C5polyfluóralkylová skupina obsahujúca aspoň dva atómy fluóru a prípadne iné...

n-Arylsulfonyl-3-substituované indoly, ktoré majú afinitu k serotonínovým receptorom, spôsob ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4253

Dátum: 05.06.2003

Autori: Kambhampati Rama Sastri, Rao Venkata Satya Veerabhadra Vadlamudi, Shirsath Vikas Shreekrishna, Ramakrishna Venkata Satya Nirogi, Jasti Venkateswarlu

MPK: C07D 209/00, A61K 31/403, A61P 25/00...

Značky: farmaceutická, indoly, afinitu, přípravy, kompozícia, spôsob, serotonínovým, n-arylsulfonyl-3-substituované, obsahom, receptorom

Text:

...Com. (1993), 193, 269-276). Niekoľko antidepresív a atypických antipsychotík sa viaže na 5-HT 5 receptor s vysokou afinitou, pričom táto väzba môže byť faktor v ich profile aktivít (Odkazy Roth et al, J. Pharm. Exp. Therapeut. (1994),268, 1403-1410 Sleight et al, Exp. Opin. Ther. Patents (1998), 8, 1217-1224 Bourson et al,Brit. J. Pharmacol. (1998), 125, 1562-1566 Boess et al, Mol. Pharmacol., 1998, 54, 577-583 Sleight et al, Brit. J....

Spôsob a zariadenie na výrobu disku kolesa, ako aj spôsob montáže kolesa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5833

Dátum: 04.06.2003

Autor: Vanetta Aldo

MPK: F16F 15/00, G01M 1/00, B60B 3/00...

Značky: disků, montáže, spôsob, zariadenie, kolesa, výrobu

Text:

...vysoké náklady, zatiaľ čo odstránenie nevyváženosti v prípade pneumatiky, najmä pri masovej produkcii, nie je vhodné. Vynálezcovská koncepcia okrem toho zohľadňuje okolnosť, že pri výrobe disku kolesa je nielen meranie stupňa nevyváženosti, ale aj odstránenie nevyváženosti pomerne jednoduché, pretože tak či tak sa robia mechanické opracovania. Zohľadňujúc tieto okolnosti pozostáva vynálezcovská koncepcia v tom, že odstránenie...

Orálne sa rozpadajúce tablety a spôsob ich získavania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5475

Dátum: 04.06.2003

Autor: Segado Ferran Javier

MPK: A61K 47/38, A61K 47/36, A61K 47/26...

Značky: tablety, rozpadajúce, orálne, spôsob, získavania

Text:

...Uvedená technológia je registrovaná. ako Flashtab® firmou Prographarm a je opísaná V patente EPd) Získanie orálne sa rozpadajúcich tabliet, ktoré sa rozpadnú V ústnej dutine za menej ako 60 sekúnd a ktoré obsahujú manitol sušený rozprašovanim, krospovidon a ďalšie pomocné látky, priamym stlačením. Uvedená technológia jeopísaná V patentovej prihláške WO O 0/57857 firmy Yuhan0007 Viac-menej všetky uvedené procesy získania tablietzahŕňajú vo...

Substituované tetracyklické deriváty tetrahydrofuránu, spôsob ich výroby, kompozície obsahujúce tieto deriváty a použitie týchto derivátov ako liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 283400

Dátum: 03.06.2003

Autori: Meert Theo Franz, Gil-lopetegui Pilar, Fernández-gadea Francisco Javier

MPK: A61K 31/445, A61K 31/495, A61K 31/34...

Značky: výroby, deriváty, tieto, tetracyklické, použitie, týchto, tetrahydrofuranu, kompozície, obsahujúce, substituované, spôsob, derivátov, liečivá

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa substituované tetracyklické deriváty tetrahydrofuránu všeobecného vzorca (I), ich N-oxidové formy, farmaceuticky prijateľné adičné soli a stereochemicky izomérne formy, v ktorých majú n, R1, R2 a X, významy definované v patentových nárokoch. Deriváty všeobecného vzorca (I) a farmaceutické kompozície obsahujúce tieto deriváty sa môžu použiť ako terapeutické činidlá na liečenie alebo prevenciu CNS chorôb, kardiovaskulárnych chorôb...

Pyrazolový derivát, spôsob jeho prípravy, medziprodukt a farmaceutické prostriedky na jeho báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 283399

Dátum: 03.06.2003

Autori: Rinaldi Murielle, Casellas Pierre, Martinez Serge, Barth Francis, Congy Christian

MPK: C07D 231/12, C07D 231/22

Značky: farmaceutické, spôsob, báze, pyrazolový, přípravy, medziprodukt, prostriedky, derivát

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa pyrazolové deriváty všeobecného vzorca (I)
alebo ich prípadné soli majúce dobrú afinitu pre receptor kannabinoidov.

Spôsob spracovania zvyškov organického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5418

Dátum: 02.06.2003

Autor: Järventie Jussi

MPK: C05F 1/00

Značky: materiálů, zvyškov, spracovania, organického, spôsob

Text:

...spôsob na spracovanie organického materiálu a jeho zvyškov a na oddelenie vápnika a zachytenie kyseliny fosforečnej, a tiež spôsob na ich dalšie využitie na čistenie plynov a ako pomocných pôdnych látok a hnojív. Predmet vynálezubol dosiahnutý spôsobonx a systémom, ktoré sú charakterizovanétým, čo je opísané v nezávislých nárokoch. Výhodne uskutočnenievynálezu je opisané V závislých nárokoch.0009 Vynález je založený na premene...

Membránový deliaci spôsob obohacovania kyslíkom v prúde plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2882

Dátum: 02.06.2003

Autori: Backhaus Clemens, Werneke Hubert

MPK: C01B 31/00, B01D 53/22, C01B 13/02...

Značky: spôsob, membránový, plynů, deliaci, prúde, obohacovania, kyslíkom

Text:

...cez membránu do prúdu permeátu. Na druhejgí strane sa úroveň tlaku na retentátovej strane môže znížiť,pričom prúd plynu membránového deliaceho zariadenia sa privedie na okolitý tlak. V tomto prípade je nutné, aby sa úroveň tlaku na permeátovej strane v porovnaní s výstupným tlakom prúdu retentátu znížila tak, aby sa mohlo uskutočňovaťprenikanie obohacovanej zložky cez membránu do prúdu permeátu.Hoci sa spôsob podľa vynálezu má používať na...

Mikroorganizmy rodu Amycolatopsis alebo Actinomadura, enzýmy z nich získané a spôsob výroby amidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283395

Dátum: 02.06.2003

Autori: Robins Karen Tracey, Nagasawa Toru

MPK: C12N 9/88, C12P 13/02, C12N 1/20...

Značky: amycolatopsis, amidov, enzymy, mikroorganizmy, získané, actinomadura, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa nový biotechnologický spôsob výroby amidov z nitrilov. Na tento spôsob sa používajú mikroorganizmy rodu Amycolatopsis, Actinomadura alebo Rhodococcus.

Fungicídne zmesi a spôsob ničenia škodlivých húb

Načítavanie...

Číslo patentu: 283379

Dátum: 02.06.2003

Autori: Ammermann Eberhard, Müller Bernd, Leyendecker Joachim, Sauter Hubert, Saur Reinhold, Birner Erich, Schelberger Klaus, Scherer Maria, Lorenz Gisela, Strathmann Siegfried

MPK: A01N 37/50, A01N 47/24, A01N 37/06...

Značky: zmesí, ničenia, škodlivých, fungicidně, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa fungicídna zmes a jej použitie, ktorá obsahuje synergicky účinné množstvo a1) derivátu fenylbenzyléteru vzorca (I) a/alebo a2) karbamátu vzorca (I) a b) derivátov dinitrofenolu všeobecného vzorca (II.a) a/alebo (II.b). Ďalej sa opisuje spôsob ničenia škodlivých húb, pri ktorom sa miesto výskytu alebo rastliny, semená, pôda, plochy, materiály alebo priestory, ktoré sa majú pred nimi chrániť, ošetria zlúčeninou vzorca (I) v synergicky...

Spôsob spracovania ľanových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6387

Dátum: 30.05.2003

Autor: Maximov Vladimir Vladimirovich

MPK: D01G 21/00, D01B 1/00

Značky: vlákien, lanových, spracovania, spôsob

Text:

...samočinného podávača - rozvoľňovacieho stroja l balíka, kde sú z balíka odoberané vlákna. a rozvoľňované a potom sú rozvoľnené vlákna podávané do natriasacieho stroja 2, kde sú pazderie a ďalšie rastlinné látky čiastočne odstránené.0008 Hneď ako sú vlákna podané do sekcie 3, ktorá pozostáva z štiepacieho - kypriaceho - čistiaceho stroja (ako je typ RChK 1), kde sú vlákna natriasané súpravou bubnov, a ďalej uskutočňované odstraňovanie...

Spôsob ošetrovania poťahových materiálov pre súčasti vnútorného vybavenia, najmä motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12085

Dátum: 30.05.2003

Autor: Wurm Henry

MPK: B60N 2/58, D06F 73/02, D06C 15/00...

Značky: motorových, spôsob, súčastí, najmä, materiálov, potahových, ošetrovania, vybavenia, vnútorného, vozidiel

Text:

...stlačíteľnú podložku, alebo sa môže v manipulačnej komore zvlhčiť a až následne sapri elastickom stlačení podložky na ňu umiestniť.0012 Výhodne sa poťahový materiál po zvlhčcní usuší, pričom by obsah vlhkosti vlákien po usušení mal mať hodnotu v rozsahu 0 až 1,0 hmotn., výhodne v rozsahu 0,05 až 0,250013 Na zníženie potrieb investícií sa môže použiť usporiadanie, kedy sa sušenie uskutočňuje v rovnakej manipulačnej komore ako...

Spôsob prípravy xantínových inhibítorov fosfodiesterázy V a ich prekurzorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1145

Dátum: 30.05.2003

Autori: Dahanukar Vilas, Orr Cecilia, Zhang Fucheng, Zavialov Ilia, Nguyen Hoa

MPK: C07D 473/00

Značky: xantínových, inhibítorov, přípravy, fosfodiesterázy, spôsob, prekurzorov

Text:

...uvedené ako aj ďalšie výhody, ktoré budú zrejmé z ďalej uvedeného opisu.Jedno zuskutočnení tohto vynálezu je spôsob prípravy zlúčeniny 13, pričom uvedený spôsob zahŕňa(a) reakciu etylesteru glycínu alebo jeho soli skde Et je cHgçcHg-j(b) redukciu INCHzCOzEľ Nl-lCHgdJzñ Rx-©J za vzniku zlúčeniny l lll-Q(c) reakciu kyanamidu s nadbytkom trietylortomravčanu, pričom vzniká zlúčenina 2(d) reakciu zlúčeniny 2 so zlúčeninou 1, pričom vzniká...

Spôsob prípravy 3-etyl-5-metyl-2-(2-aminoetoxymetyl)-4-(2-chlórfenyl)-6-metyl-1,4- dihydro-3,5-pyridíndikarboxylátovej soli benzénsulfónovej kyseliny a medziprodukty na jej prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283422

Dátum: 30.05.2003

Autori: Bózsing Dániel, Nagy Kalman, Németh Norbert, Donáth Vereczkey Györgyi, Német Gábor, Krasznai György, Simig Gyula, Blaskó Gábor, Lax Koványi Györgyi, Tömpe Péter

MPK: C07D 211/86, C07D 211/82

Značky: spôsob, přípravu, přípravy, kyseliny, dihydro-3,5-pyridíndikarboxylátovej, benzénsulfónovej, 3-etyl-5-metyl-2-(2-aminoetoxymetyl)-4-(2-chlórfenyl)-6-metyl-1,4, medziprodukty

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 3-etyl-5-metyl-2-(2-aminoetoxymetyl)-4-(2-chlórfenyl)-6-metyl-1,4- dihydro-3,5-pyridíndikarboxylátovej soli benzénsulfónovej kyseliny vzorca (I), ktorého podstata spočíva v tom, že sa 2-chlóretanol použije na O alkyláciu v inertnom rozpúšťadle pri teplote v rozsahu -20 °C až -10 °C s etyl-(4-brómacetoacetátom) za vzniku etyl-(4-(2-chlóretoxy)acetoacetátu), ktorý sa podrobí aldolovej kondenzácii v polárnom rozpúšťadle pri teplote...

Orálny farmaceutický prostriedok pre mäkké kapsuly obsahujúci vinorelbín a spôsob liečenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7434

Dátum: 28.05.2003

Autori: Leverd Elie, Bougaret Joel, Bohn Marie-madeleine, Heintz Norbert

MPK: A61K 31/4738, A61K 9/48

Značky: kapsuly, orálny, vinorelbín, mäkké, spôsob, farmaceutický, liečenia, prostriedok, obsahujúci

Text:

...na základezáklade prejavených antineoplastických a antimitotických aktivít lieku in vivo. 0012 Vynález zahrnuje lepší farmaceutický prostriedok, ktorý sa môže orálne podávať, obsahujúci vinorelbín, vhodný na zapuzdreníe do dávkovej formy vpodobe mäkkej kapsuly. Zistilo sa, že tekutý náplňový prostriedok obsahujúci vinorelbín ako aktívnu zložku môže byť vytvorený tak, aby poskytol zvýšenú rozpustnost a biodostupnosť na orálne podávanie, pričom...