Patenty so značkou «spôsob»

Strana 183

Farmaceutická kompozícia v pevnej dávkovej forme obsahujúca desmopressin a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 245

Dátum: 25.07.2003

Autori: Olsson Lars-erik, Lomryd Hakan, Nicklasson Helena

MPK: A61K 38/11, A61K 9/20

Značky: farmaceutická, desmopressin, přípravy, kompozícia, dávkovej, spôsob, pevnej, formě, obsahujúca

Text:

...obrázkov na yýkresochObrázok 1 znázorňuje dosiahnuteľnú tvrdosć a rýchlosť lisovania na tablety pre predložený vynález V porovnanís granulátom podľa doterajšieho stavu techniky.Obrázok 2 znázorňuje detailne model distribúcie veľkostiProblém dosiahnutia požadovanej tvrdosti, vrátane jej vhodnej regulácie, v rovnováhe s ďalšími vyššie uvedenými hľadiskami, je v predloženom vynáleze úspešne adresný objavením účelného zníženia množstva...

Spôsob a zariadenie na varenie a stabilizáciu bioorganických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5767

Dátum: 25.07.2003

Autori: Pellegrin Ruggero, Morgantini Gianpiero

MPK: B09B 3/00, A61L 11/00, F26B 3/32...

Značky: varenie, bioorganických, spôsob, stabilizáciu, zariadenie, materiálov

Text:

...zahrnujúcej absorpciu vody a vytváranie páry.ihned po ukončení fázy prehrievania sa následná fáza varenia realizuje spôsobovaním absorpcie riacleného množstva horúcej vody cez materiál, ktorý sa stále udržuje v pohybu aohrieva sa mechanickým pôsobením pohyblivého prvku.Pridávaná voda sa absorbuje na povrchu a potom stále hlbšie do vnútra častíc, z ktorých sa teplo extrahuje prostrednictvom vytvárania pary. Obrázok 4 schematicky...

Piperazinylalkyltiopyrimidínové deriváty, spôsob ich prípravy, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283489

Dátum: 25.07.2003

Autori: Németh Gábor, Gacsáliy István, Tihanyi Károly, Simig Gyula, Rátzné Simonek Ildikó, Gyertyán István, Bilkei Gorzó András, Schmidt Éva, Blaskó Gábor, Jakóczi Iván, Miklósné Kovács Anikó, Egyed András, Szénasi Gábor, Bózsing Dániel

MPK: C07D 239/38, C07D 239/22, A61K 31/505...

Značky: farmaceutické, deriváty, obsahom, kompozície, použitie, přípravy, piperazinylalkyltiopyrimidínové, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú piperazinylalkyltiopyrimidínové deriváty vzorca (I), ktoré sú vhodné na prípravu liečiva na liečenie chorôb spôsobených hlavne patologickými zmenami centrálneho nervového systému, spôsob ich prípravy, farmaceutické kompozície obsahujúce uvedené deriváty a ich použitie.

Spôsob výroby polymérov s použitím konjugovaných diénov a vinylaromatických zlúčenín, polyméry vyrobené týmto spôsobom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2718

Dátum: 24.07.2003

Autori: Koch Herbert, Adametz Wolfgang

MPK: C08F 4/00, C08F 236/00

Značky: polymérov, konjugovaných, spôsob, týmto, výroby, vinylaromatických, použitím, diénov, vyrobené, polyméry, použitie, spôsobom, zlúčenín

Text:

...Nato musí byť regulátor mikroštruktúry voči živému koncu reťazca pri vysokých teplotách do značnej miery ínertný a nesmie0015 Pri technickej výrobe roztokového SBR sa často používajú uhľovodíky, ako hexán alebo cyklohexán, ako rozpúšťadlá. Aby sa rozpúšťadlo mohlo pre hospodárnu výrobu prevádzkovať v okruhu, musí byť zaručená úplná oddeliteľnosť kokatalyzátora od rozpúšťadla.0016 V doterajšom stave techniky je opísané množstvo...

Spôsob výroby imunostimulačného mucínu (MUC1)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17625

Dátum: 22.07.2003

Autori: Karsten Uwe, Goletz Steffen

MPK: C07K 14/47, C07K 1/22, A61K 39/00...

Značky: mucínu, výroby, spôsob, muc1, imunostimulačného

Text:

...Toto ukazuje, že pri bežných MUCl nejde o žiadnu deñnovanú štruktúru, ale o veľkú heterogénnudochádza ku zmenám glykozylácie MUCl, ktoré vnášajú dodatočnú komplexnosťv heterogenite. Aj táto zmenená glykozylácia je silno heterogénna s ohľadom na druh nádoru,v rámci jedného druhu nádoru, s ohľadom na uhľovodíkový reťazec, rozdelenieJe opísané, že snádorom spojený MUCl pôsobí imunosupresívne na proliferáciu T-buniek. (Agrawal et al., Nat....

Spôsob kontroly tlaku vzduchu kolies vozidiel vybavených pneumatikou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2194

Dátum: 22.07.2003

Autori: Motzkus Andreas, Neumann Erwin, Schraudolf Siegfried

MPK: B60C 23/00, G01L 17/00, G01M 17/02...

Značky: vozidiel, kolies, vzduchu, kontroly, tlaku, vybavených, spôsob, pneumatikou

Text:

...pre kolesá vozidiel vybavené pneumatikami, s obežným bubnom a otočným upínacím vretenom pre koleso vozidla,ktoré sú relatívne posuvné proti sebe pomocou posuvného zariadenia, sa stroj na optimalizáciu dosadnutia na uskutočňovanie spôsobu vyznačuje tým, že je prítomné zariadenie na meranie sily stanovujúce pritlačnú silu kolesa vozidla a zariadenie na meranie dráhy, stanovujúce relatívnu polohu obežného bubna k upinaciemu vretenu a že...

Spôsob hromadného testovania a potenciálne protinádorové liečivo získané týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 454

Dátum: 22.07.2003

Autori: Millar Robert Peter, Maudsley Stuart Russell

MPK: C07K 14/435, G01N 33/74

Značky: spôsobom, hromadného, potenciálne, protinádorově, spôsob, liečivo, týmto, získané, testovania

Text:

...môže slúžiť ako východiskový bod pre dizajn iných zlúčenln, ktoré môžu mat viacej žiaduce vlastnosti.0012 Uvedeným testom na protinádorové účinky vstupní (b) spôsobu podľa prvého aspektu predmetného vynálezu môže byt akýkoľvek test, ktorý sa už vdanej oblasti techniky používa na testovanie protinádorovej aktivity ligandov GnRH. Ako je napísané nižšie. môžu byť Iigandy testované na ich antiproliferačné účinky napríklad na bunkovej kultúre...

Spôsob diagnostikovania preeklampsie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16071

Dátum: 21.07.2003

Autori: Maynard Sharon, Karumanchi Ananth, Sukhatme Vikas

MPK: A61P 43/00, A61K 39/395, C07K 1/00...

Značky: spôsob, diagnostikovania, preeklampsie

Text:

...for abnormal placenta angiogenesis in pathologic pregnancies, AMERICAN JOURNAL OF OBSTETRICS GYNECOLOGY, MOSBY, ST. LOUIS, MO, USA, Vol. 188, No. 1, l January 2003Objavili sme prostriedok na diagnostikovanie a účinné liečenie preeklampsie a eklampsie predPoužitím analýzy génovej expresie sme zistili, že hladiny sFlt-l vo vzorkách placentámeho tkaníva od tehotných žien trpiacich preeklampsiou sú výrazne zvýšené. O sFlt-l je známe, že...

Spôsob expresie rekombinantného proteínu v CHO bunkách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4807

Dátum: 21.07.2003

Autori: Kallmeier Robert, Gay Robert

MPK: C12N 15/85, C12N 15/87

Značky: buňkách, proteínu, rekombinantného, expresie, spôsob

Text:

...časti CHI exónu (Yamawaki-Kataoka, Y. a kol., Proc. Natl. Acad.Sci. U.S.A. (1982) 79 2623-2627 Hall, B. akol, Molecular Immunology (1989) 26 819826 Yamawaki-Kataoka, Y. akol., Nucleic Acid Research (1981) 9 1365-1381). Podľa predloženého vynálezu podpora polohovo-riadenej homologickej rekombinácíe nie je relevantnou vlastnosťou imunoglobulín gama 2 A génovej sekvencie (IgG 2 A). Podľa neho,akýkoľvek sekvenčný variant spomínanej IgG 2 A...

Spôsob a zariadenie na demineralizáciu vody prekonaním poklesu tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3372

Dátum: 21.07.2003

Autor: Wobben Aloys

MPK: C02F 1/44, F04B 11/00, B01D 61/02...

Značky: poklesu, demineralizáciu, zariadenie, prekonaním, spôsob, tlaku

Text:

...sapritom dostaví výhodne samé od seba. Na riadenie zariadenia s piestovými valcarni, aby bola dosiahnutá požadovaná podpora tlaku, môže byť však plánované aj zodpovedajúce riadiace0012 Výhodné uskutočnenia tohto zariadenia s piestovými valcami sú uvedené v nárokoch 60013 Výhodne je plánované, že, napríklad vmomente prepnutia pri známom zariadení s dvoma zariadeniami s piestovými valcami, je pokles tlaku alebo pokles prúdenia prekonaný,aby...

Vodný dezinfekčný prostriedok, spôsob jeho prípravy, dvojnáplňový systém na prípravu tohto dezinfekčného prostriedku a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283516

Dátum: 21.07.2003

Autori: Simms Robert Ashley, Brougham Paul

MPK: A61L 2/18

Značky: prostriedok, dezinfekčný, tohto, použitie, dezinfekčného, spôsob, prostriedku, dvojnáplňový, přípravu, vodný, přípravy, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Vodný prostriedok obsahujúci nižšiu alifatickú perkyselinu s 2 až 9 atómami uhlíka, inhibítor korózie a stabilizátor peroxidu vodíka a/alebo stabilizátor perkyseliny, ktorý je vhodný na dezinfikovanie zdravotníckych pomôcok, hlavne kovových častí týchto pomôcok. Opísaný je tiež spôsob prípravy tohto prostriedku, dvojnáplňový systém pozostávajúci z jednej náplne obsahujúcej perkyselinu a druhej náplne obsahujúcej inhibítor korózie a stabilizátor...

Stavebný panel, spôsob jeho výroby a stavebná konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: 283514

Dátum: 21.07.2003

Autor: Abou-rached Roger Georges

MPK: E02D 27/02, E02D 27/34, E04B 1/98...

Značky: spôsob, stavebná, panel, konštrukcia, stavebný, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebný panel odolný proti zemetraseniu, ohňu a vetru zahrnuje množstvo rámových prvkov (150,152,154,155), ktoré sú spojené dohromady, aby vytvorili rám ležiaci v rámovej rovine, pričom tento rám definuje obvod panelu, ktorý ohraničuje vnútornú časť (270,272) panelu, pričom aspoň niektoré z rámových prvkov sú predpäté smerom dovnútra, všeobecne v rámovej rovine smerom do vnútornej časti panelu a prvá stuhnutá odlievateľná substancia (342,344)...

Spôsob prípravy kyseliny (±)-3-(aminometyl)-5-metylhexánovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 283507

Dátum: 21.07.2003

Autori: Mulhern Thomas, Sobieray Denis Martin, Huckabee Brian Keith, Grote Todd Michel, Titus Robert Daniel

MPK: C07C 227/04, C07C 229/08, C07C 255/19...

Značky: spôsob, kyseliny, ±)-3-(aminometyl)-5-metylhexánovej, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy kyseliny (+/-)-3-(aminometyl)-5-metylhexánovej použiteľnej pri príprave kyseliny (S)-3-(aminometyl)-5-metylhexánovej.

Pyrazolo(3,4-d)pyrimidín, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a použitie tejto zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 283506

Dátum: 21.07.2003

Autori: Tober Christine, Menzer Manfred, Rostock Angelika, Lankau Hans-joachim, Unverferth Klaus, Arnold Thomas

MPK: A61K 31/505, C07D 487/04

Značky: tejto, spôsob, zlúčeniny, pyrazolo(3,4-d)pyrimidín, farmaceutický, použitie, obsahom, přípravy, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde X znamená O alebo S, Y znamená atóm halogénu, C1-C4 alkylovú skupinu, C1-C4 alkoxyskupinu, trifluórmetylovú skupinu alebo trifluórmetoxyskupinu, m je 1 alebo 2 a ich tautoméry. Ďalej sú opísané spôsoby ich prípravy, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie na výrobu liečiva na ošetrovanie, najmä epilepsie rôznych foriem a alergicko/astmatických ochorení.

Spôsob úpravy pigmentov s inkorporovanou živicou na zníženie ich náchylnosti na samovoľné zohrievanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283504

Dátum: 21.07.2003

Autori: Macpherson Ian Alexander, Nimmo John Aldred, Tuck Brian

MPK: C09B 67/10, C09B 67/08

Značky: zohrievanie, inkorporovanou, samovolně, úpravy, spôsob, náchylnosti, pigmentov, živicou, zníženie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spočíva v tom, že sa na vodnú suspenziu pôsobí zlúčeninou viacmocného kovu alebo polokovu za podmienok, pri ktorých sa vyzráža nerozpustná zlúčenina kovu alebo polokovu na pigmente, a potom sa izoluje upravený pigment.

Benzamid, spôsob jeho prípravy, použitie a farmaceutická kompozícia s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283499

Dátum: 21.07.2003

Autori: Van Daele Georges Henri Paul (zomrel), Van Daele Peter Jules Victor (dedič), Schuurkes Joannes Adrianus Jacobus, Van Daele Glenn Kurt Ludo (dedič), Bosmans Jean-paul René Marie André, Hendrickx Marie-louise (dedič), Van Daele Kurt Godfried Cornelius Emile (dedič)

MPK: C07D 405/12, A61K 31/445

Značky: farmaceutická, přípravy, kompozícia, použitie, obsahom, benzamid, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný benzamidový derivát vzorca (I) a jeho soli. Sú tiež opísané farmaceutické kompozície obsahujúce uvedené zlúčeniny, postupy prípravy zlúčenín a ich použitie ako liečiv, predovšetkým pri liečení stavov týkajúcich sa zníženej motility čreva.

Spôsob tepelného tvarovania dutých predmetov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283495

Dátum: 21.07.2003

Autor: Padovani Pietro

MPK: B29C 51/18, B29C 51/46, B29C 51/08...

Značky: predmetov, tvarovania, vykonávanie, spôsob, dutých, tepelného, zariadenie, spôsobu, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob tepelného tvarovania dutých predmetov majúcich dno, pričom sa v jednom vopred určenom pracovnom cykle vyrába lisovaný dutý predmet z listu termoplastického materiálu tepelným tvarovaním a vyrezaním aspoň jedného dutého predmetu jednou polovicou pohyblivej dvojitej vonkajšej formy jednou časťou formy, ktorá je umiestnená v tvarovacej oblasti oproti jadru formy a vonkajšia forma, obsahujúca aspoň jeden tepelne tvarovaný dutý predmet sa...

Fúzny proteín, spôsob jeho výroby, použitie a farmaceutické kompozície na jeho báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 283494

Dátum: 21.07.2003

Autori: Jäggle Carlota-silvia, Hofmann Uwe, Strittmatter Wolfgang, Von Hoegen Ilka, Matzku Siegfried, Stadlmüller Jörg

MPK: C12N 15/64, C12N 15/72, C12N 15/19...

Značky: spôsob, farmaceutické, použitie, kompozície, báze, fúzny, proteín, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Fúzny proteín obsahujúci monoklonálnu protilátku alebo jej fragment zameranú na nádorovú bunku nesúcu epitop antigénu receptora epidermálneho rastového faktora (EGFR) a biologicky aktívny cytokín, ktorý je fúzovaný k protilátke alebo jej fragmentu a má cytotoxickú kapacitu na lýzu špecificky nádorových buniek, kde cytokínom je TNFalfa a protilátka pozostáva aspoň z variabilnej oblasti ťažkého reťazca protilátky, CH1, CH2 a CH3 domén konštantnej...

Spôsob a zariadenie na oplachovanie kusov mäsa

Načítavanie...

Číslo patentu: 283493

Dátum: 21.07.2003

Autor: Amstrup Fritz

MPK: B04B 15/06, A22C 17/08

Značky: kusov, mäsa, spôsob, oplachovanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob oplachovania kusov mäsa, ktoré by hlavne pri usmrcovaní boli vytriedené, pretože boli postriekané krvou. Kusy mäsa sú odstredené pri súčasnom pridávaní studenej oplachovacej vody počas doby 2 až 4 minút a tieto kusy mäsa sa potom odstreďujú bez pridávania vody počas doby 2 až 3 minút, potom sa opláchnuté a osušené mäso, ktoré už môže byť použité na spotrebné účely, vyberie z odstredivky, výhodne automaticky. Zariadenie vo forme...

Spôsob výroby pareného syra

Načítavanie...

Číslo patentu: 283492

Dátum: 21.07.2003

Autor: Orság Dušan

MPK: A01J 25/12, A23C 19/06

Značky: výroby, spôsob, pareného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby pareného syra spočíva v tom, že zmes mliekarensky upraveného mlieka, chloridu vápenatého, čistej smotanovej kultúry a syridla sa po zamiešaní nechá ustáliť a vyzrážať na syrové zrno. Po uložení do plachtičky, odkvapkaní a odstredení sa nechá hrudka vyzrieť tak, aby táto dosiahla najmenej 50 % sušiny, cca 80° SH a pH 5 kyslosti. Z takto vytvorenej hrudky sa narežú pásiky, ktoré sa vo vodnom kúpeli naparujú. Z nich sa vymiesia...

Sójový extrakt, spôsob jeho prípravy a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 283491

Dátum: 21.07.2003

Autori: Bombardelli Ezio, Gabetta Bruno

MPK: A61K 35/78

Značky: prostriedok, spôsob, extrakt, farmaceutický, sójový, obsahuje, ktorý, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané sójové extrakty s 0,6 až 1,5 hmotn. dielom sójových saponínov skupiny B na 1 hmotn. diel glukozidizoflavónov, spôsob ich prípravy a farmaceutický prostriedok, ktorý obsahuje tieto extrakty.

Spôsob a systém umožňujúci užívateľovi miešať v reálnom čase syntetické obrazy s video obrazmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7985

Dátum: 21.07.2003

Autor: Lefevre Valentin

MPK: G06T 15/00, H04N 5/262, H04N 5/272...

Značky: užívateľovi, obrazmi, systém, miešať, video, obrazy, umožňujúci, čase, reálnom, spôsob, syntetické

Text:

...približne každého pol roka zdvojnásobuje).0013 Predošlé riešenie je drahé z hľadiska údržby (všetky tri prístroje, ktoré ho tvoria, predpokladajú uzavretie špeciálnej zmluvy o údržbe).0014 Doterajšie riešenie nemôže fungovat na prenosnom počítači, nie je mobilné.0015 Doterajšie riešenie je veľmi komplikovaná z hľadiska nastavenia všetkých jeho prvkov.0016 Nie je možná žiadna úprava video obrazu- video nie je možné použiť pre miestnu textúru...

Spôsob čistenia preproinzulínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3251

Dátum: 18.07.2003

Autori: Thurow Horst, Blumenstock Hans, Havenith Chantalle

MPK: C07K 14/435

Značky: čistenia, spôsob, preproinzulínu

Text:

...zvyškami so sekvenciou C-reťazca humánnehoinzulínu alebo opičíeho inzulínu, alebo je to peptid s 29 aminokyselinami so sekvenciouR je peptid s 2 až 15 aminokyselinovými zvyškami, na ktorého karboxylovom konci je aminokyselinový zvyšok Arg, R 2 je aminokyselinový zvyšok Asn alebo Gly, a zvyšky A 1 -A 20 zodpovedajú aminokyselinovej sekvencií A-reťazca humánneho inzulínu azvyšky B 1- B 30 zodpovedajú aminokyselinovej sekvencií...

Spôsob výroby dreva impregnovaného polymérom na báze furánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8597

Dátum: 17.07.2003

Autor: Westin Mats

MPK: B27K 3/15, B27K 3/50

Značky: báze, spôsob, výroby, polymérom, impregnovaného, furanu, dřeva

Text:

...ošetrenie.0009 Spôsob podľa vynálezu poskytuje drevo impregnované polymérom nabáze furánu zahŕňajúcej zmenu bunečnej steny dreva rovnakým chemickýmmonomérom ako je opísaný v patente W 0 02130638, ale umožňuje použitie menších množstiev chemických látok.0010 Ďalším predmetom vynálezu je poskytnúť drevo impregnované polymérom na báze furánu so zlepšenými vlastnosťami, napr. stabilitou,odolnosťou voči rozkladu a počasiu.0011 Podľa...

Gén, ktorý kóduje lyzínovú dekarboxylázu, mikroorganizmus a spôsob výroby L-lyzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283478

Dátum: 17.07.2003

Autori: Kikuchi Yoshimi, Suzuki Tomoko, Kojima Hiroyuki

MPK: C12N 15/00, C12N 9/88

Značky: výroby, l-lyzínu, spôsob, dekarboxylázu, lyzínovú, mikroorganizmus, kóduje, ktorý, gén

Zhrnutie / Anotácia:

L-lyzín sa hospodárne vyrobí kultiváciou mikroorganizmu patriaceho k rodu Escherichia, ktorý má zníženú alebo potlačenú lyzínovú dekarboxylázovú aktivitu, relevantnú pre rozklad L-lyzínu. Výhodne kultiváciou baktérií patriacich k rodu Escherichia s potlačenou expresiou génu, kódujúceho lyzínovú dekarboxylázu, a/alebo génu cadA v tekutom prostredí, umožňujúcom tvorbu a akumuláciu L-lyzínu v kultivačnom médiu a oddelením L-lyzínu.

Potiahnuté častice, spojivo, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283477

Dátum: 17.07.2003

Autor: Thomas Remi

MPK: A23L 1/39, A23P 1/04

Značky: použitie, výroby, spojivo, potiahnuté, částice, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Potiahnuté častice, z ktorých každá má jadro z múčneho a/alebo proteínového materiálu, pričom vnútorné potiahnutie obsahuje emulzifikátor a vonkajšie potiahnutie obsahuje jedlý tuk, spôsob ich prípravy a ich použitie.

Spôsob výroby imidazo(1,2-B)pyridazínových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7248

Dátum: 16.07.2003

Autori: Tabuchi Takanori, Kajiwara Takeshi, Yamamoto Tetsuhiro

MPK: C07D 487/00, A01N 47/28

Značky: derivátov, spôsob, výroby, imidazo(1,2-b)pyridazínových

Text:

...imidazol,2-bpyridazín 3-ylsulfónamidovej zlúčeniny so substituentom naviazaným naatóm uhlíka V 6. polohe a ako výsledok zistili, že imidazol,2-bpyridazínový derivát, ktorý má substituent naviazaný na atóm uhlíka V 6. polohe, je možné získaťneočakávane výhodne s dobrým výťažkom reakciou imidazo 1,2 bpyridazínového derivátu s odstupujúcou skupinou v 6. polohe s organokovovou zlúčeninou v prítomnosti katalyzátora z prechodného kovu. Po dalsej...

Spôsob výroby všívaných textilných výrobkov, akými sú všívané textilné obkladačky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4013

Dátum: 16.07.2003

Autor: Lalonde Gérard

MPK: D06H 1/00, D05C 17/00, D06H 7/00...

Značky: textilné, výroby, výrobkov, textilných, spôsob, všívané, všívaných, obkladačky, akými

Text:

...vrstvy súčasne s dekoračnými motívmi. Chumáčiky tvoriace vodiacu linku resp. strihové značky tvoria takto indexačný systém všívaného pásu, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť uskutočňovaného všívanía. Pri technike všívania sa zavádzanie vlákien typicky uskutočňuje pomocou ihlových držíakov rozmiestnených po celej šírke podkladovej vrstvy. Podkladová vrstva sa posúva pod ihlovými držiakmi (v produkčnom smere), pričom sa zavádzanie vlákien...

Indexová štruktúra metadát, spôsob poskytovania indexov metadát a spôsob vyhľadávania metadát a zariadenie používajúce indexy metadát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3007

Dátum: 16.07.2003

Autor: Shin Hyoseop

MPK: G06F 17/30

Značky: zariadenie, indexová, spôsob, metadát, indexy, indexov, vyhľadávania, struktura, používajúce, poskytovania

Text:

...definovaná použitím schémy jazyka XML (viď. XML 1.0 od W 3 C), normy od W 3 C (čo je konzorcium na podporu noriem pre XML), a tiež je definovaná sémantika a sú definovanéatribúty príslušných prvkov metadát. TVA metadáta, relevantnépre obsah vysielania, sú usporiadané pomocou XML dokumentu,ktorý má koreňový uzol, TVAMain (300) tak, ako je to znázornené na obr. 3. TVA metadáta, ktoré sú relevantné pre programy, sú usporiadané napríklad s...

Spôsob poskytovania indexovej štruktúry pre metadáta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2985

Dátum: 16.07.2003

Autor: Shin Hyoseop

MPK: G06F 17/30

Značky: metadáta, indexovej, poskytovania, struktury, spôsob

Text:

...od W 3 C), normy od W 3 C (čo je konzorcium na podporu noriem pre XML), a tiež je definovaná sémantika a sú definovanéatribúty príslušných prvkov metadát. TVA metadáta, relevantnépre obsah vysielania, sú usporiadané pomocou XML dokumentu,ktorý má koreňový uzol, TVAMain (300) tak, ako je to znázornené na obr. 3. TVA metadáta, ktoré sú relevantné pre programy, sú usporiadané napríklad s uzlami, ako je Programľnformation Table, Groupľnformation...

Spôsob vyhľadávania metadát týkajúcich sa obsahu vysielania a zariadenie na vyhľadávanie metadát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2494

Dátum: 16.07.2003

Autor: Shin Hyoseop

MPK: G06F 17/30

Značky: obsahu, zariadenie, vyhladávanie, vyhľadávania, týkajúcich, metadát, vysielania, spôsob

Text:

...schémy jazyka XML (viď. XML1.0 od W 3 C), normy od W 3 C (W 3 C je konzorcium na podporu noriem pre XML), a tiež je definovaná sémantika a atribúty príslušných prvkov metadát. TVA metadáta, relevantné pre obsah vysielaní, sú konfigurované dokumentom vo formáte XML, majúcom koreňový uzol,TVAMain (300) tak, ako je to znázornené na obr. 3. TVA metadáta, relevantné pre programy, sú konfigurované napríklad s uzlami ako je tabuľka informácií...

Spôsob výroby kovového pásu z odliatku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9440

Dátum: 16.07.2003

Autori: Koppinen Ilpo, Meyer George, Hall Dan, Swank Brian

MPK: B21B 1/18, B21B 1/16, B21B 1/24...

Značky: kovového, výroby, spôsob, pásu, odliatku

Text:

...a úzka oblasť sa opäť dotkne materiálu na dalšie sploštenie a rozšírenie, prípadne aby sa vyrobil pás. Kým týmto spôsobom sa dá vyrobiť široký pás, výkonnosť spôsobu je pomerne nizka a mechanizmus vykonávania takého pohybu je komplikovaný pri0005 US patent 4,233,832 opisuje spôsob a zariadenie na valcovanie kovového drôtu alebo tyče do širokého plochého pásu. Pri tomto spôsobe kovový drôt alebo tyč prechádza medzi dvoma valcami jednou,...

Spôsob výroby vysoko čistej soli a jej použitie v elektrolytických procesoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1735

Dátum: 16.07.2003

Autori: Geertman Robert Michael, Mayer Mateo Jozef Jacques, Demmer René Lodewijk Maria

MPK: C01D 3/00, B01D 9/00

Značky: použitie, spôsob, elektrolytických, procesoch, vysoko, čistej, výroby

Text:

...soľ s obsahom NaCl viac ako 90 hmotn. Soľou môže byť Solárna sol(soľ získaná odparovaním vody z roztoku s použitím slnečného tepla), kamenná soľ a/alebo podzemné usadeniny soli. Výhodne sa použijú podzemné nánosy soli získané ťažbou rozpustením.Výrazom mokrá soľ sa označuje chlorid sodný obsahujúci podstatné množstvo vody. Konkrétne ide o soľ obsahujúcu vodu, pričom podiel NaCl v tejto soli je väčší ako S 0 °/n hmotn. Výhodne takáto soľ...

Spôsob výroby dutého predvalku z kovového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 872

Dátum: 16.07.2003

Autori: Pietsch Jürgen, Salomon Frank, Leisten Thomas

MPK: B21B 1/46, B21B 19/00

Značky: dutého, materiálů, výroby, předvalků, spôsob, kovového

Text:

...Spôsob sa môže mimoriadne výhodne použiť, ak sa zahrieva východiskový materiál pred dierovanim na teplotu medzi 1050 C a 1140 °C. výhodne na teplotu medzi 1060 °C a 1080 °C.0019 Výhodne sa uskutočňuje proces dierovania s divergentne nastavenými valcami.Pri divergentnom valcovani sa osi valcov v smere valcovania od seba vzďalujú, zatial čo pri konvergentnom valcovani sa osi valcov v smere valcovania stale viac približujú, 0020...

Spôsob prípravy pioglitazónov cez niekoľko medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3441

Dátum: 15.07.2003

Autori: Lohray Vidya Bhushan, Lohray Braj Bhushan, Pandey Bipin

MPK: C07D 417/00

Značky: pioglitazónov, přípravy, medziproduktov, niekoľko, spôsob

Text:

...syntézy a niekedy je zložité kontrolovat Meerweinovu reakciu V priemyselnou meradle, pretože táto reakcia je exotermická,spojená so vznikom veľkého množstva plynného dusíka, manipulácia s ktorým je zložitá. Pretože sa tvoriaspoluprodukty, je potrebné zložité čistenie. Okrem toho,V Meerweinovej reakcii sú potrebné špeciálne opatrenia na elimináciu extrémne nepríjemného zápachu esteru kyseliny akrylovej, ktorý je potrebné použiť V nadbytku....

Spôsob odlučovania ortuti zo spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3199

Dátum: 15.07.2003

Autori: Wieland Andrea, Beyer Joachim, Pohontsch Andreas, Fleth Olaf, Nolte Michael, Bonkhofer Theodor-gerhard, Standau Ewa, Kölser Heinz, Vosteen Bernhard, Müller Claus, Kanefke Rico

MPK: B01D 53/46

Značky: ortuti, spalin, odlučovania, spôsob

Text:

...kúreniska spôsobuje za daných podmienok vysokoteplotného procesu alebo podobne za prítomnosti zlúčeniny obsahujúcej síru, obzvlášť za prítomnosti oxidu siričitého, daIekosiahlu, 5131386 655 B 1 3280 l/Hv podstate úplnú oxidáciu ortuti a dovoľuje teda velký podiel odlúčenia ortuti zo spalín.0008 Pod vysokoteplotnými zariadeniami sa rozumejú v zmysle predloženého vynálezu obzvlášť zariadenia na spaľovanie odpadov, napr. zariadenia na spaľovanie...

Spôsob cementovania výrobkov z antikoróznej ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2769

Dátum: 15.07.2003

Autori: Moller Per, Christiansen Thomas, Somers Marcel

MPK: C23C 8/24, C23C 8/08, C23C 8/06...

Značky: výrobkov, spôsob, ocele, antikoróznej, cementovania

Text:

...vtom istom čase a preexpozicia s fluoróm môže iniciovať jamkovú koróziu3 antikoróznej ocele. Ďalšou nevýhodou je škodlivý efekt fluóru na kovových častiach priemyselných pecí.Ďalšie známe riešenie cementovania je nauhličovanie plynom obsahujúcim uhlík, napríklad C 0, pričom vrchná vrstva neobsahuje železo. Ked výrobok z antikoróznej ocele je tvorený železnou vrchnou vrstvou, atómy železa budú prenikať do výrobku z antikoróznej ocele....

Spôsob, používateľské zariadenie, ako aj rádiový komunikačný systém na prenos správ obsahujúcich používateľské dáta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 501

Dátum: 15.07.2003

Autori: Hans Martin, Otte Andreas, Eckert Michael, Beckmann Mark

MPK: H04Q 7/22

Značky: používateľské, správ, dáta, prenos, obsahujúcich, spôsob, zariadenie, komunikačný, rádiový, systém

Text:

...priebehu jedného známeho spôsobu prenosu dát sa medzi sieťou a nwbilným rádiovým prístrojom normálne vo vnútri určitej doby vymení vždy určité množstvo rámcovlebo frames. Jeden rámec je pritom časovou štruktúrou, naktorej spočíva napríklad v UMTS (Universal Mobile Telecommunícations Systém - univerzálny mobilny telekomunikačný systém ) celkové spracovanie signálov aKeď sú všetky tieto rámce nepretržite prenášané a prijímané mobilným rádiovým...

Potravinársky výrobok skrutkovitej konfigurácie, spôsob jeho výroby a zariadenie na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283488

Dátum: 14.07.2003

Autori: Joll David John, Wilson David Norman, Matthews Bernard Trevor, Roberts Peter Elywn, Barker John Harry

MPK: A23L 1/10, A23J 3/26, A23L 1/31...

Značky: výrobu, výroby, výrobok, spôsob, konfigurácie, potravinářský, skrutkovitej, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Potravinársky výrobok, pozostávajúci z jedného alebo niekoľkých tvárnych potravinových substrátov vytvarovaných do skrutkovitej konfigurácie a opatrený povlakom kvapalného činidla proti zlepovaniu, ktoré pôsobí ako prostriedok na zabránenie vzájomného spájania navzájom protiľahlých závitov uvedeného výrobku zlepovaním. Takýmto kvapalným činidlom proti zlepovaniu môže byť rastlinný pokrmový olej ako hydrogenovaný rastlinný olej, sójový olej,...

Deriváty parathormónu, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 283485

Dátum: 14.07.2003

Autori: Breckenridge Robin, Cardinaux Francois, Bauer Wilfried, Gram Hermann, Lewis Ian, Ramage Paul, Schneider Helmut, Gombert Frank, Albert Rainer, Waelchli Rudolf

MPK: C12N 1/20, C07K 14/635, A61K 38/29...

Značky: obsahujú, deriváty, spôsob, kompozície, přípravy, parathormónu, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané deriváty parathormónu vykazujúce aktivitu podobnú PTH, ktoré obsahujú aspoň jednu modifikáciu, ktorá spočíva v tom, že 1) je ku koncovej aminoskupine PTH a/alebo k jednej, alebo niekoľkým aminoskupinám bočných reťazcov PTH naviazaný aspoň jeden organický zvyšok, alebo 2) je aspoň jedna alfa-aminokyselinová jednotka v polohách 1 až 38 prirodzene sa vyskytujúcej sekvencie PTH nahradená prirodzenou alebo neprirodzenou aminokyselinovou...