Patenty so značkou «spojování»

Způsob spojování přízí

Načítavanie...

Číslo patentu: 275593

Dátum: 19.02.1992

MPK: B65H 69/06, B65H 69/00

Značky: spojování, způsob, přízí

Zařízení pro nastavení vzájemné polohy dvou materiálů při jejich spojování

Načítavanie...

Číslo patentu: 270769

Dátum: 12.07.1990

Autor: Zýka Karel

MPK: B23K 37/04

Značky: materiálů, nastavení, zařízení, jejich, spojování, vzájemné, polohy

Text:

...Výhodou je rovněž jednoduchost konstrukčnlho provedení řeäení podle vynálezu a nižší energetickou náročností a menšími požadavky na údržbu.Příklad konkrétního provedení zařízení podle vynáiezu je znázornčn na výkresoch. kde obr. 1 znázorňuje zařízení v nárysu a obr. 2 znázorňuje zaHzení v půdorysu.Zařízení se skládá z rámu g. v nimž je upevnčno vodicí lože g. na kterém je uiožen pracovní vozík z s přĺtlačnými čslistmi 9 a podávací...

Způsob přípravy povrchu feritových dílů pro jejich vzájemné spojování sklednou pájkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268865

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vilím Jindřich, Matoušek Tomáš, Hedbávná Jindřiška, Kučera Jan

MPK: G11B 5/133

Značky: způsob, spojování, vzájemné, jejich, přípravy, povrchu, dílů, sklednou, pájkou, feritových

Text:

...broušením a následným leštěním rozrušené povrchové vrstvičky feritu. Tím nastane odhalení kompaktního nechanicky nezhmožděneho feritu a v důsledku toho í vyloučeni elementu kritického z hlediska pevnosti v prechodu ferit - sklo. Doba působení činidla, je ohranlčena shora,a tim je zabráněno hlubälmu odleptavání feritu, než je žádouci, což by mohlo vést například ke zhoršení relace magnetické šířka proti geometrické šiřce sklem vyplnené...

Způsob spojování dvou konstrukčních částí za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 268671

Dátum: 11.04.1990

Autor: Gál Pál

MPK: B23K 20/16

Značky: spojování, způsob, tepla, konstrukčních, částí

Text:

...na teplotě,času a tlačné oíle. Jsou-li čas a teplota stanovený předem jako technologické parametry,je spojení ovlivňováno tlačnou silou. Myšlenka vynálezu spoćívá v tom, že když zařížení pro vyvíjoní tlačné síly vyvíjí deformující tlsčnou sílu takové specifické velikosti, žena JGJÍ Pů 9 °b°ĺ Je nutno vzít ztetel jen ve vztahu ne průřez deformečního pomocného moteriálu, předetevuje-to jen zlomek práce, jí by bylo třeba k stlačení celé plechové...

Způsob spojování vnějšího a vnitřního pláště Dewarovy nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267235

Dátum: 12.02.1990

Autor: Dupák Jan

MPK: G01N 23/223

Značky: způsob, vnitřního, vnějšího, pláště, spojování, nádoby, dewarovy

Text:

...a vnitřního pláště Dewarovy nádoby, jehož podstatou je, že do nosného hrdla vnějšího plášte a otvoru ve vnitřním plášti z nerezové oceli nebo mědi se nasunou prstence z titanové slitiny a zapájí se ve vakuu pomocí stříbrné páäky a potomse závěsné hrdlo z titanovć slitiny zasune do obou prstenců a spojí s nimi svárem, například v elektronově svářečce.Hlavní pŕedností způsobu spojování vnějšího a vnitřního pláště Dewarovy nádoby spočíva v...

Obráběcí stroj ke spojování trubek a čel výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264331

Dátum: 12.07.1989

Autori: Trimborn Helmut, Daniels Manfred

MPK: B21D 53/08

Značky: trubek, spojování, výměníku, stroj, tepla, obráběcí

Text:

...předního čela łła zadního čela lg výměníku 3 přiváděn do pracovní polohy. Kotvy lg, lg jsou stejné a opatřenynarážknmi gg, gł, přičemž při dopravě výměníku 1 tepla uloženého na voze 5 dosedá na arážku gł vysunutý unašeč AQ.Ustavení polohy vozu É s uloženým výměníkem 1 tepla se děje upínacimi ústrcjimi gg, gg. Upínací ústrojí 33, gg jsou stejná a sestávají z pevné opěry gł, přes kterou mohous malou vůlí přejiždět kotvy lg, lg. Z näběhové...

Dlaha ke spojování spondiosních a kortikálních kostních fragmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264292

Dátum: 13.06.1989

Autori: Pilawski Kazimierz, Karas Wlodzimierz, Tuziemski Alexander, Granowski Robert, Ramotowski Witold

MPK: A61B 17/58

Značky: kortikálních, kostních, spojování, dlaha, spondiosních, fragmentu

Text:

...že v. příčném kratším spondiosním ramenu jsou ovälné kuželové přítlačně otvory směrované tak jako podelná osa .dalšího kortikálního ramene. V též ose, ve .ktoré je každý oválný kuželový přítlačný otvor, v. dolní časti kratšího spondiosni-ho ramene, je drážka.Dlaha podle vynálezu se používá spolu s kostními šrouby, které mají kortikállní závit z jedné strany a rnetrický ,závit z druhé strany. Dlaha položená na dřive zašroubované šrouby do...

Svařitelný lak na bázi roztoků akrylových kopolymerů v organických rozpouštědlech pro tepelné spojování celofánových fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 263924

Dátum: 12.05.1989

Autori: Rusnák Vladimír, Skokan Ján, Mandík Lumír, Svit, Lebduška Jan, Benko Martin, Dvořák Adolf, Ďurča Milan

MPK: C09D 3/80

Značky: fólií, roztoku, tepelně, spojování, celofánových, kopolymerů, bázi, organických, svařitelný, akrylových, rozpouštědlech

Text:

...v-ynálezu lze ještě upravit a zlepšit přídav-kem organických a/nebo anorganických látek. Významnou složkou svařitelného lepidla podle tohoto vynálezu je nituocelulóza. jedná se o typy rozpustné v .esterech s obsahem dusiku v rozmezi 11,7 až 12,3 U/o hmot. Další složkou svař-itelného laku jsou organické plastífikátory zvlàčňovadia). Pro tyt-o účely lze s výhodou použit plastifikátory na bázi mono, di-, tri- a vyšších esterů organických...

Způsob spojování opryžovaného textilu při výrobě gumotextilních nafukovacích výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263763

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kopřiva Antonín

MPK: B29C 65/48

Značky: výrobků, textilu, opryžovaného, spojování, výrobe, gumotextilních, způsob, nafukovacích

Text:

...výrobku, se před vulkanisací upravují prelepením dvěma pruhy opryäovaného textilu z lícní strany výrobku. vnitřní pruh o šíri 40 až 60 mm zabraňuje úniku vzduchu, vnější pruh o šíri so až 100 mm, ze stejnáho materiálu, jako je spodní nebo horní pas, spevňuje spoj. Uprava se provádí na odloučenám praoovičti. Je čssově, organizačné s prostorově náročná, nezaručuje 100 těsnost spoje.Takto upravený výrobek není estetický s predáva se se...

Zařízení ke spojování a kotvení sítí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263425

Dátum: 11.04.1989

Autori: Císař Zdeněk, Janošek Bohumil

MPK: E04H 15/62

Značky: zařízení, kotvení, sítí, spojování

Text:

...nevýhody odstraňuje zařízení ke spojování a kotvení sítí, jehož podstata spočívá v tom, že na Spodní straně zaoblené tvarované hlavy jsou umístěny nejméně dva svislé dříkygopatřené kolem celého obvodu a/nebo na vnější straně zpětnýn tvarováním.Výhody způsobu podle vynálezu spočívají především v jednoduchosti a spolehlivosti spoje. Sítě se ve styčných místech přessebe pouze přeloží a jejich vzájemného tahového spojení se dosáhne zaražením...

Způsob ultrazvukového spojování komponent systémů žárovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263208

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kuzmann Rudolf, Miklánek Laco, Pospíšil Jaromír, Švehla Štefan, Klepáč Lubomír, Haluza Jaroslav, Vítek Juraj

MPK: B23K 20/10

Značky: systému, ultrazvukového, spojování, komponent, žárovek, způsob

Text:

...a na obr. 3 je v řezu znázorněn ultrazvukový spoj sevřené vtlačované komponenty sPříkladem konkrétního provedení ultrazvukového spoje komponent systémů žárovek H 4/12 Vlznázorněného na výkresuije spoj W dálkově spirály jako vtlačované komponenty l.a M 081 držáku jako přijímající komponenty 2 Vtlačovaná komponenta l spolus komponentou gtje sevřena mezi nákovkou 4 a hrotem 5 a pocelou dobu realizování ultrazvukového spoje je mezi hrotem 5...

Způsob spojování kovových dílů dilfusním svařováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 262413

Dátum: 14.03.1989

Autor: Moe Per

MPK: B23K 20/00

Značky: dílů, kovových, svařováním, způsob, spojování, dilfusním

Text:

...obou spojovaných dílů 1, 2, přičemž upínací prstence jsou vzájemně propojeny hydraulickýmni válci. Lze samozřejmě použít i jiných provedení, což závisí na tvaru a průřezu spojvaných dílů. Potom začne zahřívání, například pomocí neznäzorněné induk-ční cívky. současně se přivádí spojovacím kanálem proplachovací plyn. Proplachovací plyn nejprve uniká po obvodu 7 dutiny 3 v důsledku menších nepravidelností nebo vroubků na omezovacích plochách 4,...

Zařízení pro automatické synchronizované řezání a automatické spojování pogumovaných kordů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262379

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kysilko Bedřich, Pitřík Václav

MPK: B29D 29/00

Značky: řezání, synchronizované, zařízení, kordu, automatické, spojování, pogumovaných

Text:

...snímače okraje pásu gg a účinkem zařízení pro příčné polohování odvíjače 33 odvíjen tak, že je hrana 5 udržována stáleKe straně odměřovacího dopravníku s probíhající hranou A je na horní část odmšřovacího dopravníku g upevněno horní spojovací zařízení 1 a dolní část odměřovacího dopravníku dolní spojovací zařízení 3. Na horní spojovací zařízení 1 navazuje přes horní spojovací desku li s kluznými prvky a horní přechodovou desku lg s...

Lepicí primer pro spojování kovů s polyvinylchloridem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262208

Dátum: 14.03.1989

Autori: Eder Martin, Tihlařík František, Zedník Milan

MPK: C09J 3/16

Značky: primer, polyvinylchloridem, lepicí, kovů, spojování

Text:

...získané reakcí směsi obsahující na molekulu .nejměně dvě alkoholické hydroxylově nebo fenolové hy-droxyvlové skupiny s epichlorhydrinem nebo dichlorhydrinem glycerolu. Tyto estery mohou být odvozeny od necyklických alikoholů, jako jsoua z alkoholu mající iaromaťcické jádro, jako jsou vNebo mohou být odv-ozeny cd jednojádrových fenolů, jako jeíPolyíN-glycidylové sloučeniny zahrnují například sloučeníny získané reakcí epichlorhydrinu s aminy...

Prostředek pro spojování pryže se zinkem a mosazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261200

Dátum: 12.01.1989

Autori: Červinka Karel, Skalský Jiří, Postava Miroslav

MPK: C09J 3/00

Značky: zinkem, prostředek, mosazi, pryže, spojování

Text:

...z 30 až 69 hmotnostních dílů minerálního oleje ropného původu s bodem vzplanutí nad 145 OC a o kinematické viskozitě při 50 °C v rozmezí od 5 do 50 cst a z 1 až 5 hmotnostnich dílů chlorovaného uhlovodíku, obsahujícíhc v uhlíkovém řetězci či jádře 1 až 6 atomů uhlíku. Použitá kobaltová sloučenina obsahuje pak pouze 1,18 až 4,12 mol. mastné kyseliny nad přesný stechiometrický poměr. Ropný olej je s výhodou jakostní olej ložiskový bez...

Dlaha pro kompresivní spojování kostních částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259654

Dátum: 17.10.1988

Autori: Šedý Milan, Dostál Robert

MPK: A61B 17/18

Značky: kostních, dlaha, částí, spojování, kompresivní

Text:

...2 je dlaha s poíjistnou.čepičkou pootočenou 0 90 ° do zajištovací polohy, Na obr. 3 je bokorysný pohled na vlastní dlahu. Na obr. 4 je půdorysdlahy ve směru pohledu na hrot s ostřím a na obr. 5 je půdprysný pohled na pojistnou čepičku. Na dalším výkresu je na obr. 6 zná» zorněn příklad praktického použití dlahy podle vynáiezu při zlomenině mezihrbolové v místě ga na obr. 7 je vyobrazeno použití.zmíněné dlahy při Mac Murrayově osteotomii...

Způsob spojování dopravních pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259408

Dátum: 17.10.1988

Autor: Rychtr Ladislav

MPK: B29K 7/00, B29D 29/06

Značky: dopravních, způsob, spojování, pásu

Text:

...obě složky adhezního systému na bázi rezorcinu a hexametyiéntetramínu jsou při spojováni aplikovány, respektive přidávány ve formě pravého roztoku .v polárnich rozpustldlech. e-li základní kaučukový roztok dodáván a uchováván v menších nádobách a roztok adheznich složek v odměřeném množství, nejlépe v množství odpovídající jednomu spojí,je tímto postupem v podstatě možné zaručit správné složení adhezního roztoku a tím i patřičnou kvalitu...

Způsob spojování dopravního pásu pásových dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258066

Dátum: 15.07.1988

Autori: Hudeček Jiří, Haša Stanislav, Šimíček Adolf, Kordek František

MPK: F16G 3/07, B65G 15/30

Značky: dopravníku, pásu, způsob, spojování, dopravního, pásových

Text:

...příloží k sobě.a do šikmo protilehlýoh dvojíc válcových otvorů se vloží ze spodu pásuspojky, orientované šipovitě k podélné ose dopravniho pásu, na jejichž konce, vyčnivajíci z pasu spojek,se nasunou dutá tčlesa a pak se tyto zaŕazi do dopravního pásu a konce spojek se ohnou na dopravní pás směrem k sobě a nebo po směru dopravy materiálu, přičemž se vytvoŕi spoj dopravního pásu IZpůsob spojování oásů pásových dopraýníků podle ýynálezu sef...

Zařízení pro rozebíratelné spojování

Načítavanie...

Číslo patentu: 244258

Dátum: 01.05.1988

Autor: Oulehla František

MPK: F16L 37/12

Značky: zařízení, spojování, rozebíratelné

Text:

...čímž se zvyšují náklady na výrobu. Z hlediska výrobního je nutno zhotovit dva spojovací členy různého provedení různou technologií a různým strojním zařízením. Rozšiřuje se jednak strojní park a jednak sortiment výrobků.Cílem vynálezu je jednak zjednodušení technologie při výrobě a jednak zlepšení orientace při spojováný a tím urychlení spojování.Zařízení pro rozebíratelné spojování je tvořeno dvěma koncovkami a západkou. Podstata...

Způsob spojování potrubí, zejména sklolaminátového navíjeného tlakového potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255935

Dátum: 15.03.1988

Autori: Horany Milan, Vlasák Viliam

MPK: B29D 22/00, B29C 65/40

Značky: zejména, potrubí, způsob, navíjeného, tlakového, sklolaminátového, spojování

Text:

...proti prosakovéní, zvlâště pak agresivních médií.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob spojování potrubí,zejména sklolaminátového nevíjeného tlakového potrubí podle vynálezu. Jeho podstata spočívá-v tom, že se konce tlakového potrubí umístí s mezerou proti sobě, k místu spoje se z vnější strany potrubí příloží tuhé objímka, jejíž vnitřní průměr je větší než vnější průměr potrubí, konce mezery vzniklé mezi tuhou objímkou a vnější stranou...

Způsob spojování laminátových trubek s kovovými výlisky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255736

Dátum: 15.03.1988

Autor: Hurda Vladimír

MPK: B29C 27/30, F16L 47/00

Značky: trubek, výlisky, spojování, kovovými, způsob, laminátových

Text:

...stejném součíniteli tepelné roztažnosti. Do laminátového hrdla je v místě spoje zali- 2 255 736 sována vložka z ontíkorozní oceli. Na hrdlo je nalíeována hliníková trubka a nákružkem a to pomocí dalšího kroužku. Přesah za~ ručuje alioování hliníku a laminátu. styčné plochy jsou těeněny lepidlem. U dalšího zpúsobu Je použito dvou nákružků z hliníku zekončených kuželen. Jeden z kuželů je přiveřen do hliníkové nádoby. Do kroužku se vaune hrdlo a...

Mechanismus pro upínání skleněných oušek, jejich seřízení a přitisknutí k nádobám, zejména šálkům, při spojování současně několika oušek se svisle ustavenými nádobami stavováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 255725

Dátum: 15.03.1988

Autori: Štědra Rudolf, Brandejský Josef

MPK: C03B 23/213

Značky: šálkům, nádobám, několika, zejména, oušek, seřízení, upínání, nádobami, stavováním, současné, svisle, mechanismus, spojování, ustavenými, sklenených, jejich, přitisknutí

Text:

...několik oušek, např. tři, při seřízení a přitisknutí k ná l) - u Vss 725dobám pomocí jedné ovládací tvarové vačky, což umožňuje v jedné technologické stanici současně přitavovat více oušek, např. tři, k nádobám. Natáčení tvarové vačky pomocí narážek uožňuje ustavit pohyblivá svěrná ramena vůči pevným svěrným ramenům tak, aby bylo možno ouěka volně vložit do výkyvných lůžek a pak ouška sevřít přiměřeným přítlakem, nižším při seřizování...

Spojování trubek a hadiček malých průměrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255721

Dátum: 15.03.1988

Autori: Ernest Jan, Křikava Antonín, Schier Karel

MPK: F16L 19/00

Značky: spojování, hadiček, průměru, trubek, malých

Text:

...pružné těsnicí prvky, které jsou překryty přítlačnou destičkou s odpovídajícími otvory pro připojované trubky pomocí přítlačného šroubu, a tím je provedeno zatěsnění spoje ve spojovacím tělese. Využitím pružnosti těsnicich prvků a axiálním přítlakem vytvořeným přítlačnou destičkou a přínąačným šroubem,lze provést radiální deformaci pružných těsnicích prvků ve více než jednom spojení pouze V takové míře, která je nutná pro bezpečné...

Zařízení pro mechanické spojování volných konců přízí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254962

Dátum: 15.02.1988

Autor: Badiali Roberto

MPK: B65H 69/06

Značky: konců, volných, spojování, mechanické, zařízení, přízí

Text:

...řemeny 112líylzi změněna. Rovněž je možno i nastavovut polohu svěracího ústrojí 23 přízí v podélnem směru spojovaných přízí 2 h, 21.Obr. 2 a 7 a znázorňují odváděcí ústrojí žil n odvádění přebytečných konců 12 s, spojovaných přízí 2 D, 21. Ddváděcí úrojíje tvořeno odsávací hubicí 129,32111.22) Však být také provedeno jako meChíílllCKťĚ, případně Ineclíaiíickopneumaticre.Na obr. 5, 73 a Ba jsou znázornený motory 39 pro políoíl řemenic 14...

Zařízení ke spojování dvou konců filmového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236264

Dátum: 01.02.1988

Autor: Machač Antonín

MPK: G03D 15/04

Značky: pásu, filmového, spojování, zařízení, konců

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke spojování dvou konců filmového pásu s jednostrannou nebo oboustrannou perforací pomocí průsvitné lepicí pásky, které je tvořeno základní deskou s vytvořenou vodicí dráhou a přítlačnou deskou s děrovacími kolíky. Pod základní deskou je rovněž uložena kulisa, která přikrývá celý prostor perforačních otvorů ve vodicí dráze. Na horní stěně této kulisy ulpívají výstřižky samolepicí pásky, vystřižené a přitlačené děrovacími kolíky....

Způsob spojování plastových trnů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239973

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kocourek Milan, Sedláeek Alois, Skrziszowski Amandus

MPK: B29C 53/36

Značky: způsob, způsobu, trnů, tohoto, provádění, spojování, zařízení, plášťových

Text:

...konce trnu.l, kde na jedné části je kuželový čep g o vreholovám úhlu jí, dál. ee Q e velkém průměru 2. Na druhé části trnu 1 je znázorněne kuželovd dutina 1 o vroholovám úhlu,9 L hloubce Q a velkém průměru 2. Kuželový čep g je zhotoven pomocí rotačního okružovaoího nástroje Q, jež je v řezu a pohledu znázorněn na obr. 3. Rotační okružovaeí nástroj Q seetávä z těleee 1 opatřeného kuželem Morze pro upevnční nástroje v předloze obráběcí...

Způsob spojování měděných vodičů vinutí transformátoru se sběrným pasem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254573

Dátum: 15.01.1988

Autori: Chramosta Josef, Schlixbier Michal, Picek Miroslav, Kroupa Václav, Čermák Miroslav

MPK: H01F 27/06, H01F 15/10, H01F 41/10...

Značky: transformátoru, způsob, spojování, měděných, vodičů, sběrným, vinutí, pásem

Text:

...mědi.Výhodou způsobu spojování měděných vodičů podle vynálezu je, že ohřátí oblasti spojení se tímto způsobem sníží na teplotu maximálně 300 °C. Teplota ohřátí závisí na počtu a průměru vodičů vinutí a tlouščce sběrného pasu.Snížením teploty ohřevu na maximálně 300 OC použitou technologii svařování a lokálním ohřevem se prakticky odstráni nežádoucí opal ą následná oprava izolace vinutí.Příklad provádění způsobu podla vynálezu je zobrnzen...

Zařízení pro spojování dvou vzájemně kolmých protínajících se plošných prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 246067

Dátum: 15.12.1987

Autor: Stanik Václav

MPK: F161 0/0

Značky: vzájemné, zařízení, plošných, prvků, kolmých, spojování, protínajících

Text:

...středu šířky plošhného prviku 2 a rozšířený na svém vnitřním konci do kruhového otvoru Sa o stejném průměru jako kruhový otvor 5 a v plošném prvku 1. Do prostoru vytvořeného dvěma vzájemné si od.povídajícíml otvory 53 je vloženo stabilizační těleso Sa ve tvaru kuličky.U pro-vedení podle obr. 4 až 6 je ve vrchním okraji plošného prvku 1 proveden zářez 4 zasahující do středu šířky plošného prvku 1 a rozšířený ve zvolené vzdálenosti od vrchního...

Způsob spojování hliníkových slitin a pozinkované oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 253400

Dátum: 12.11.1987

Autor: Wagner Jan

MPK: B23K 20/12

Značky: slitin, způsob, pozinkované, spojování, hliníkových, oceli

Text:

...ocelový nátrubek a celá sestava se po dosažení tavící teploty v místě svaru v rozmezí 660 až 730 °C a délky přesahu v rozmezí 12 až 20 mm prudce zastaví a ponechá v klidu po dobu 8 až 15 sec. až do vychladnutí na teplotu spoje v rozsahu 60 až 250 °C.Vyssiho účinku se dosahuje podle vynálezu tím, že dochází k podstatnému zvýšení produktivity práce, snížení spotřeby materiálu, větší těsnosti spoje a tím možnosti čerpatýžozsah médií než doposud....

Způsob spojování přehybů sít

Načítavanie...

Číslo patentu: 234539

Dátum: 01.11.1987

Autori: Výsmek Miroslav, Teplík František, Raszka Karel

MPK: D21F 1/16

Značky: spojování, způsob, přehybů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení šitého spoje přehybů sít utkaných z termoplastických vláken. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že v místě šití se na síto přivádí horký vzduch a stehy šicí příze se pak ukládají do zplastifikovaných vláken pod povrch síta. Vynálezu lze využít při výrobě nekončitých, zejména papírenských sít.

Dolní lisovací část zařízení pro spojování dřevěných příhradových nosníků vícehřebovými styčníkovými deskami

Načítavanie...

Číslo patentu: 238032

Dátum: 15.10.1987

Autori: Brož Václav, Tůma Václav, Houdek Josef

MPK: B27F 7/02, B30B 15/30

Značky: dřevěných, příhradových, lisovací, styčníkovými, deskami, zařízení, dolní, část, vícehřebovými, nosníků, spojování

Zhrnutie / Anotácia:

Dolní lisovací část je součástí zařízení, které je určeno pro spojování dřevěných příhradových nosníků pomocí vícehřebových styčníkových desek. Zařízení je sestaveno z více lisovacích jednotek, které mají pohyblivou dolní lisovací desku a k dolní lisovací desce jsou přestavitelně upevněny transportní válečky. Transportní válečky mohou mít dvě výškové polohy - činnou a sníženou. Dolní lisovací deska je upravena pro zajištění polohy styčníků.

Způsob spojování přízí zakrucování a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252807

Dátum: 15.10.1987

Autor: Garnsworthy Rusell Kurt

MPK: D01H 15/00, B65H 69/06

Značky: způsob, přízí, provádění, způsobu, spojování, tohoto, zakrucování, zařízení

Text:

...svěrek 33, 3 §. Prstencové kotouče13, 33 se potom sevřou a vymezí svěrnou štěrbinou 33, v níž jsou sevřeny úseky gg 13 přĺzíOtáčení ozubených kol 33 vyvoláva protiběžne otáčení prstencovým kotoučům 33, 33,čímž dochází Vlivem tření ke kroucení přízí É a 1. Tímto účinkem dojde ke zrušení zákrutu vláken V úseku ga a 15 přízí, popřípadě i ke vzniku malého protisměrného zákrutu. V koncových úsecích přízí É a 1 a v hlavních úsecích těchto...