Patenty so značkou «spojovacím»

Prameň náhradných vlasov so spojovacím prvkom vlasov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18898

Dátum: 07.12.2012

Autor: Ott Gerhard

MPK: A41G 5/00

Značky: prvkom, vlasov, náhradných, pramen, spojovacím

Text:

...s ktorými vsadením do materiálu možno navzájom spojit dva alebo viac prvkov, pričom postup vsadenia a vytvrdzovania sa nespustí lisovaním za horúca, ale napríklad ultratialovým alebo laserovým svetlom. Takže tento vynález sa rozširuje na všetky materiály spojovacích prvkov vlasov, ktoré zaručujú v priebehu predlžovania alebo zahusťovania vlasov počiatočné vsadenie prameňovnáhradných vlasov a vsadenie prameňov vlastných vlasov.0007 S...

Roztiahnuteľné okuliare so zaklápavacím spojovacím mostíkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15476

Dátum: 01.06.2010

Autor: Lando Ron

MPK: G02C 5/20, G02C 3/00, G02C 5/02...

Značky: spojovacím, môstikom, roztiahnuteľné, okuliare, zaklápavacím

Text:

...v tvare oblúka umiestnená vzadu na hlave používateľa pričomkeď sa predmetné spojky uvoľnia jedna od druhej, predmetné vnútomé konce predmetných šošoviek sú navzájom oddeliteľné, takže predmetné okuliare sa jednoducho nasadia a zložia, a keď sú predmetné spojky spojené dokopy, predmetné šošovky sú zabezpečené vpozícii vo vzťahu jedna k druhej pre bezpečné a stabilné umiestnenie pred očami a charakterizované ďalej tým, že obsahujú teleskopický...

Stieracia lišta vybavená spojovacím dielom a spôsob montáže takejto lišty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11059

Dátum: 17.12.2008

Autori: Grasso Giuseppe, Espinasse Philippe

MPK: B60S 1/38

Značky: spojovacím, takejto, montáže, vybavená, spôsob, dielom, stieracia, lišty, lišta

Text:

...predpisom stanoveným konštruktérmi motorových vozidiel.0014 Nasledujúci opis, ktorý je uvedený len pre ilustráciu a nijako neobmedzuje rozsah vynálezu, slúži k lepšiemu pochopeniu podstaty vynálezu a možností jeho uskutočnenia. Odkazuje na priložené výkresy, na ktorých0015 Obr. 1 znázorňuje plochú stieraciu lištu podľa vynálezu.0016 Obr. 2 je rozložený perspektívny pohľad zhora na stieraciu lištu z obr. 1.0017 Obr. 3 predstavuje...

Spôsob upevnenia spojovacieho elementu na obrobok a súčasť z obrobku s na ňom pripevneným spojovacím elementom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16678

Dátum: 15.07.2008

Autori: Meyer Jürgen, Burtsche Daniel, Schreiner Sven, Berger Franz

MPK: F16B 2/00, B23K 26/00, B23K 26/22...

Značky: obrobků, spôsob, elementů, elementom, obrobok, spojovacieho, upevnenia, súčasť, spojovacím, pripevneným

Text:

...hriadeľa - vačkového hriadeľa. Zlyhanie tu obvyklého skrutkového spojenia môže viest k spontánnemu totálnemuAko riešenie bolo skúšané lepenie spojovacieho elementu na jednu zo spojovaných plôch spojovaných obrobkov. To vyžaduje absolútne čisté, odmastené a suché plochy, ktore sa pri stavbe motorov zaisťujú len s veľkými nákladmi. Zvyšky lepidla navyše poškodzujú charakteristický mechanizmus prenosu síl trení zvyšujúcich preložiek podľa...

Usporiadanie obvodov so spojovacím zariadením a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6575

Dátum: 19.01.2008

Autori: Heilbronner Heinrich, Göbl Christian, Braml Heiko, Beckedahl Peter

MPK: H01L 21/02

Značky: výroby, spojovacím, obvodov, usporiadanie, zariadením, spôsob

Text:

...usporiadaný izolačný materiál medzi okrajom polovodičového konštrukčneho prvku a spojovacím zariadením.0008 Dokument W 0 O 3/030247 A 2 uverejňuje ako spojovacie zariadenie podložky s polovodičovým konštrukčným prvkom na nej laminovanú izolačnú fóliu s kontaktnými vybraniami. Na to sa izolačna fólia pod vákuom laminuje v jednej rovine na podložkua na polovodičový konštrukćný prvok a nadväzne sa. odstrániizolačná fólia z potrebných kontaktných...

Sada podlahových panelov opatrených uzamykacím systémom s oddeleným posúvateľným spojovacím perom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13237

Dátum: 24.09.2007

Autori: Palsson Agne, Pervan Darko, Bergelin Marcus

MPK: E04F 15/04, E04F 15/02

Značky: spojovacím, posúvateľným, uzamykacím, systémom, odděleným, perom, opatřených, podlahových, panelov

Text:

...spojovacieho pera.c) Nový panel musí byť nakoniec sklopený smerom dole k podlahe a v priebehu tohtoúkonu naklonenia je treba udržiavať tlak dopredu a do strany.0006 Spisy W 0 2008/017281 A 1 a W 0 2008/01730 lA 2, z ktorých žiadny nie je relevantný, čo sa týka otázky vynálezcovskej činnosti, opisujú podlahovú krytinu, ktorá pozostáva zo skupiny čiastkových panelových jednotiek. Na čelných stranách sú vytvorené drážky, ktoré...

Trecí zvarový spoj s viacerými na sebe ležiacimi plochými konštrukčnými časťami a spojovacím telesom s deformáciou nákružku spojovacieho telesa po trecom zváraní; spôsob výroby takéhoto trecieho zvarového spoja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16935

Dátum: 14.09.2007

Autori: Fuchs Torsten, Christ Eberhard, Dubiel Gerhard, Thiem Jörg

MPK: B23K 35/02, B23P 19/06, B23K 20/12...

Značky: spôsob, ležiacimi, trecieho, plochými, deformáciou, spojovacím, telesom, spojovacieho, nákružku, trecom, tělesa, zvarový, třecí, konštrukčnými, viacerými, takéhoto, výroby, zváraní, časťami, zvarového, spoja

Text:

...podľa obrázka 1 s dutým hnaclm priečnym profilom a prstencovou plochouObrázok 6 uskutočnenie podobné uskutočneniu podľa obrázka 1 s nasadeným prítlačnýmnástrojom a vytvorenou zónou trecieho zvárania-3 Obrázok 7 usporiadanie podľa obrázka 6 po pritlačení prítlačného nástroja a zdeforrnovaní nákružkuObrázok 8 modifikované uskutočnenie prítlačného nástrojaObrázok 9 spojovacie teleso vytvorené ako maticová súčiastkaObrázok 10 spojovacie teleso...

Zariadenie na priebené spájanie s rotujúcou matricou a rotujúcim spojovacím lisovníkom, ako aj spôsob priebeného spájania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5457

Dátum: 28.08.2007

Autor: Spreitzer Erich

MPK: B21D 39/03

Značky: matricou, spojovacím, rotujúcou, rotujúcim, priebeného, spôsob, priebené, zariadenie, lisovníkom, spájania, spájanie

Text:

...forma pre matricové koleso a/alebo programovanie na opracovanie matrice.Výhodné uskutočnenia sú nárokované vo vedľajších nárokoch.-3 Na dosiahnutie bežného spôsobu spracovania sa pre výrobu spojovacieho lisovníka a matríc podľa tohto vynálezu ukázalo byť výhodným,keď je spojovací Iisovník vytvorený na vonkajšom obvode spojovacieho kolesa a matricu tvorí prinajmenšom jeden obvodový povrch prinajmenšom jedného matricového kolesa.Ked sú dve...

Tyč obráteného T profilu vybavená zlepšeným spojovacím prvkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9326

Dátum: 23.03.2006

Autor: Barbuio Mauro

MPK: E04B 9/12

Značky: profilů, spojovacím, prvkom, zlepšeným, obráteného, vybavená

Text:

...stojiny 4 profilovej tyče 6 obráteneho T prierezu.0011 Spojovací prvok je vytvorený oddelene a obsahuje V podstate obdĺžnikovú dosku 8, ktorá. je používaná s nitmi 10 k ťahanej časti 12 konca stojiny 4.0012 Pri variante, ktorý nie je zobrazený na výkresoch, je spojovací prvok získaný priamo počas výroby profilovej tyče. 0013 V doske 8, ktorá obsahuje dve pozdĺžne drážky 14, je vytvorené rameno 16 vyrezaním a plastickou deformáciou,...

Upínacie zariadenie s prvým spojovacím mechanizmom a k nemu s rozoberateľne fixovateľným druhým spojovacím mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 746

Dátum: 20.10.2004

Autor: Greber Erich

MPK: B23Q 16/00, B23Q 1/00, B23H 7/26...

Značky: mechanizmom, druhým, upínacie, spojovacím, prvým, rozoberateľné, zariadenie, fixovateľným

Text:

...líšt dosadajúcich na chlopne sa držiak elektródy nastaví do správnej polohy voči skľučovadlu pri upínaní v smere X asmere Y, ako aj do správnej polohy voči ose Z.Zo spisu US-A-3,380,267 je známa spojka tvorená dvoma valcovými polovicanú. spojky, ktoré sú vybavené vždy jedným ozubeným vencom, ktorého zuby sa rozkladajú v axiálnom smere. Jedna polovica spojky pozostáva z materiálu s väčšou elastičnosťou ako druhá polovica spojky. Zatiaľ čo...

Zařízení pro zajištění injekční stříkačky na spojovacím tělese

Načítavanie...

Číslo patentu: 270228

Dátum: 13.06.1990

Autori: Valentini Luigi, Coccia Mario

MPK: A61M 5/315

Značky: stříkačky, zařízení, zajištění, tělese, injekční, spojovacím

Text:

...telesa i je válcová stěna Q, jejíž jeden neznázorněný konec navazuje na spojovací prostředky pro připojení k lahvíčce a druhý konec, který je na obr. 1 zobrazen, je jednakopatřen manipulačním rozšířemim ll s podélným drážkováním pro usnadnění a jednak je opatŕen sedlem lg pro uložení volného konce Q injekční stříkačky 4, jejíž injekční jehla 5prochází otvorem, vytvořeným uprostřed sedla gg.Ve znázorněném příkladném provedení tvoří...

Výložník s teleskopickým spojovacím mostem pro těžbu skrývky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267586

Dátum: 12.02.1990

Autor: Farský Milan

MPK: B65G 65/28

Značky: teleskopickým, spojovacím, skrývky, výložník, těžbu, mostem

Text:

...nutnost použití technologicky nevyužívaného protizávaží. Jeho funkci převezme spojovací most. Tím se znečně sníží hmotnost zařízení. Použitím jednoho dopravního pásu se zároven sníži energetické nároky na dopravu materiálu, který nemusí být urychlován z nulová rychlosti jako u zakladače. Také je sníženo přesypovć místo a tím se získávâ další energetická usporn pro zbytečnou přepravu materiálu do vyšší polohy. Pro jeden výložníkový pás lze...

Zapojení převodových polí na spojovacím stupni telefonní ústředny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255560

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kříž Petr

MPK: H04M 3/00

Značky: polí, telefonní, zapojení, spojovacím, stupni, prevodových, ústředny

Text:

...práce a pro údržbu, protože usnadňuje orientaci ve schématu i realizaci převodového pole. Pracovníci si zapojení zapamatují a nepotřebují často nahlížet do dokumentace. Prevodové pole je hospodárné ve spotřebě materiálu, je-li součet délky všech propojek V převodovém poli co nejmenší. Snadné provádění změn v převodovém poli je velmi důležitým požadavkem na převodové pole,protože jsou tyto změny prováděny poměrně často pod vlivem změn v...

Zapojení převodových polí na spojovacím stupni telefonní ústředny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255559

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kříž Petr

MPK: H04M 3/00

Značky: prevodových, polí, spojovacím, telefonní, ústředny, zapojení, stupni

Text:

...údržbu, protože usnadňuje orientaci ve sche 3 255 559matu i realizaci převodového pole. Pracovníci si zapojení zapamatují a nepotřebují často nahlížet do dokumentace. Převodové pole je hospodárné ve spotřebě materiálu, je-li součet délky všech propojek v převodovém poli co nejmenší. snadné provádění změn v převodovém poli je velmi důležitým požadavkem na převodové pole,protože jsou tyto změny prováděny poměrně často pod vlívem změn v...

Licí pánev se šoupátkovým uzávěrem a spojovacím mezikusem pro vakuové lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 253839

Dátum: 17.12.1987

Autor: Bernat Stanislav

MPK: B22D 1/00, B22D 41/08

Značky: uzávěrem, lití, šoupátkovým, mezikusem, vákuové, licí, spojovacím, pánev

Text:

...osazení je zasunuto do posuvného dílu § a je zespodu uchyceno přírubou ll, upevněnou k tomuto posuvnému dílu g a jejíž dolní část je umístěna nad kanálem ll šikmeho odváděcího žlabu.l§, který je zhotoven ze šamotové čtvercové trubky vsazené do ocelověho rámu, k němuž jsou připevněna závěsná oka lg, nasunutá na vodorovnou tyč ll, připevněnou k nástavci lg posuvného dílu §, v němž je umístěna dolní keramická výlevka lg, jejíž otvor je shodného...

Zapojení převodových polí na spojovacím stupni telefonní ústředny

Načítavanie...

Číslo patentu: 242403

Dátum: 01.12.1987

Autor: Paoík Bohuslav

MPK: H04M 3/00

Značky: ústředny, zapojení, polí, spojovacím, stupni, prevodových, telefonní

Text:

...dosavadních převodových polí spočívejí v tom, že byla navrhována individuálně jen podle svých paramet 3 242 403rů - podle počtu stojanů a počtu vedení odchozího svazku. Převodová pole podobných či dokonce shodných parametrů často měla výrazně odlišné zapojení. K zajištění dobré provozní propustnosti převodového pole měly být při návrhu respektovány rámcové zásady ohledně stupňování a rovnoměrnosti ve vzájemném spojeníjednotlivých atojanů...

Zapojení převodových polí na spojovacím stupni telefonní ústředny

Načítavanie...

Číslo patentu: 242402

Dátum: 01.12.1987

Autor: Bár Josef

MPK: H04M 3/00

Značky: zapojení, stupni, spojovacím, ústředny, prevodových, polí, telefonní

Text:

...propustnost. Uvedené poža- j davky ne převodové pole si částečně odporují, proto je návrh ipřevodového pole vždy kompromisem.Hlavní nevýhody dosavadních převodových polí spočívají V tom, že byla navrhována individuálně jen podle svých paramet irů - podle počtu stojanů a počtu vedení odchozího svazku. Převodová pole podobných či dokonce shodných parametrů často měla výrazně odlišné zapojení. K.zajištění dobré provozní propustnosti převodového...

Zapojení vstupního obvodu s optoelektronickým spojovacím členem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236196

Dátum: 01.12.1987

Autori: Tauš Viktor, Průcha Josef

MPK: H03K 17/66, G06K 11/00

Značky: obvodů, optoelektronickým, vstupního, členem, zapojení, spojovacím

Zhrnutie / Anotácia:

Na vstupní svorky přichází řídicí proud. Při jedné jeho polaritě svítí první elektroluminiscenční dioda a uzavírá se proud v obvodu první fotodiody. Na prvním odporu vzniká úbytek napětí, který je přiveden na invertující vstup diferenciálního zesilovače. Na neinvertujícím vstupu deferenciálního zesilovače je poteciál země. Na výstupu diferenciálního zesilovače je úroveň 10 g 0. Přichází-li na vstupní svorky řídicí proud opačné polarity, pracuje...

Zapojení pro vícekanálový sériový přenos dvouúrovňových signálů jedním optickým spojovacím členem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246136

Dátum: 15.09.1987

Autor: Jagieiski Jerzy

MPK: H04B 9/00

Značky: vícekanálový, sériový, jedním, optickým, dvouúrovňových, prenos, spojovacím, signálu, členem, zapojení

Text:

...zesilovače absolutní hodnoty.Výhodou popsaného zařízení je jednoduchost vzhledem k zařízením pracujícím na principu frekvenčního a časového multiplexu pro stejný počet kanálů, velká odolnost proti rušení a menší energetická spotřeba, která je zajištěna tím, že při nepřítomnosti přenášeného signálu optický spojovací člen neodebírá žádnou energii.Na připojeném výkresu je znázorněno zapojení podle vynálezu, kde výstup řízeného astabilního...

Spojení pružné trubky se spojovacím prvkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 250436

Dátum: 15.04.1987

Autor: Dubravský František

MPK: F16L 15/00

Značky: pružné, spojení, trubky, spojovacím, prvkem

Text:

...prstenec a převlečnou matici je na povrch trubky ulrožen jisticí kro-užek z tvrdého, pružného materialu. Tento je opatřen segmentya jeho vnitřní, kruhová část stěny svírá s povrchem trubky ve směru jejího nasunutí ostrý úhel. Část čelní stěny prstence, přivrácená k jisticímu kroužku, je zkosena pod stejným úhlem.Přidáním uvedeného jisticího kroužku se dosáhne toho, že nasunutou trubku nelze z hrdla spojovacího prvku nebo koncovky...

Pružné upevnění tyčí v spojovacím kruhu klece rotoru elektrických strojů točivých

Načítavanie...

Číslo patentu: 231593

Dátum: 05.06.1985

Autori: Platzbecker Kurt, Macioschek Georg

MPK: H02K 3/10, H02K 17/20

Značky: upevnění, strojů, rotoru, elektrických, točivých, tyčí, klece, pružné, kruhu, spojovacím

Zhrnutie / Anotácia:

Elastické spojení sloupků s kroužky v klecích elektrických strojů, zvláště vysokootáčkových asynchronních motorů středního a velkého výkonu s hliníkovými klecemi rotoru s hlubokými drážkami. Cílem vynálezu je vytvořené spojení velké pružností mezi sloupky a zkratovacími kroužky, umožňující zvýšit spouštěcí zátěž nebo kmitočet zapínání stroje. Úkolem vynálezu je vytvořit spojení velké pružností sloupků s kroužky pro klece rotoru s hlubokými...