Patenty so značkou «spojitých»

Rejekčný filter spojitých signálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5838

Dátum: 04.10.2011

Autori: Balara Milan, Balara Alexander

MPK: H04N 5/00, H04B 1/10

Značky: signálov, spojitých, filter, rejekčný

Text:

...pri určitej, ľubovoľne nastavenej frekvencii, zosilnenie strmo klesá na nulovú hodnotu a pri ďalšom vzraste frekvencie prudko vystupuje na pôvodnú hodnotu zosilnenia (rejekcia zosilnenia). Rejekčný člen pozostáva z fázových členov, ktoré sú zapojené do série a ich výstup je sčitaný so vstupným signálom. Fázový člen má konštantné zosilnenie a premenlivý fázový posun(0 ° pri nulovej frekvencii, l 80 ° pri nekonečnej frekvencii). Pripojením...

Spôsob a zariadenie na objektívne posudzovanie kvality videa na základe spojitých odhadov viditeľnosti straty paketov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18749

Dátum: 02.09.2011

Autori: Garcia Marie-neige, Feiten Bernhard, Argyropoulos Savvas, Raake Alexander, List Peter

MPK: H04N 19/00

Značky: spojitých, objektívne, straty, zariadenie, videa, odhadov, paketov, základě, viditeľnosti, spôsob, kvality, posudzovanie

Text:

...straty paketov binárnym spôsobom viditeľná alebo neviditeľná. V dokumente S. Kanumuri, PC Cosman, AR Reibman, VA Vaishampayan, Modeling packet-loss vislbility in MPEG-2 video, IEEE Trans. On Multimedia, roč. 8, č. 2, apríl 2004, str. 341-355, bola extrahovaná sériaznakov z bitového prúdu MPEG-2 a boli použité dva modelovacie prístupy,GLM modelu (Generalized Linear Model, GLM) k odhadovaniu relatívneho počtu divákov, ktorí detegovali chybu , a...

Spôsob záznamu, reprodukcie alebo projekcie digitálnych alebo analógových, vzorkovaných alebo spojitých audio- a/alebo videozáznamov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282249

Dátum: 25.10.2001

Autor: Kellyér Juraj

MPK: H04N 5/92

Značky: reprodukcie, projekcie, videozáznamov, vzorkovaných, spôsob, audio, digitálnych, spojitých, záznamu, analogových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob je založený na tom, že pri zázname audio- a/alebo videozáznamov je synchronizácia najmenej jedného audio- a/alebo videozáznamu uskutočnená reálnym časom. Aspoň pre jednu obrazovú alebo zvukovú vzorku je synchronizujúcim prvkom pri jej reprodukcii alebo projekcii reálny čas záznamu. Pritom audio- a/alebo videozáznamy môžu byť lokálne aj funkčne nezávislé a môže im byť priradený aj identifikačný kód.

Způsob válcování úhelníků na spojitých profilových válcovnách

Načítavanie...

Číslo patentu: 261902

Dátum: 10.02.1989

Autori: Rakowski Martin, Rakowski Rudolf

MPK: B21B 1/00

Značky: profilových, spojitých, válcování, válcovnách, způsob, úhelníků

Text:

...průřezu Tohoto rozdelení se dosáhne pouze jediným uzavřeným proťilovýn kelibrem.Toto vstupní rozdelení kovu do jednotlivých remen je rozhodujioí pre další průbäh tvářoni a zajiäĺuje apolehlivä váloovúní úhelniků v předepeanýoh tolereneíoh se opolehlivä doplněnou hranou-na vrcholu remen. V~Předoatí je dále to, že pre potřebnou přetvárnou prácise používá nejmenší nevyhnutelný počet profilovýeh průohodů e tim i válooveoíoh etolio. VJedotný...

Zapojení pro určování polohy materiálu ve spojitých technologických procesech

Načítavanie...

Číslo patentu: 258345

Dátum: 16.08.1988

Autori: Pleskanka Jan, Kalášek Pavel, Veselý Karel, Pavelka Jan, Mrkvička Miloš

MPK: G05B 19/18

Značky: materiálů, technologických, zapojení, spojitých, procesech, určování, polohy

Text:

...2 je spojen 9 prvním vstupom zálo~ hovacího bloku 1. První výstup ll rozhodovacího bloku g je spojen s třetím vstupom výpočtového u slodovacího bloku l, jeho druhý výstup gg je epojen s druhým vstupom zálohovacího bloku 3,. jeho třetí výstup Al je spojen e prvním vstupom stavového bloku 3 a jeho čtvrtý výstup.§ł je spojen s prvním vstupom akčního b 1 o~ ku Q. První výstup lg zálohovocího bloku 2 je opojon se čtvrtým vstupom výpočtového a...

Stroj k současné výrobě spojitých cigaretových tyček

Načítavanie...

Číslo patentu: 238647

Dátum: 15.05.1987

Autor: Seragnoli Enzo

MPK: A24C 5/39

Značky: stroj, výrobe, tyček, současné, cigaretových, spojitých

Zhrnutie / Anotácia:

Přívodní jednotka tabáku ve stroji má vzestupné kanály, uložené vedle sebe a napříč ke směru pohybu sacích dopravních pásů, které unášejí tabák spojitě nad pruhy papíru nařezané podélně z pásu. Svislé vstupní úseky vzestupných kanálů začínají těsně nad pásovým dopravníkem, který přivádí nařezaný tabák, leží vedle sebe a jsou od sebe odděleny pevnou nebo pohyblivou přepážkou.

Zařízení k udržení výšky hladiny fluidní vrstvy ve spojitých fluidních nádobách

Načítavanie...

Číslo patentu: 232233

Dátum: 01.03.1987

Autor: Večerek Jaromír

MPK: F15D 1/00

Značky: spojitých, udržení, fluidní, vrstvy, hladiny, nádobách, výšky, fluidních, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k udržení výšky hladiny fluidní vrstvy ve spojitých fluidních nádobách. Podstata spočívá v tom, že fluidní vrstva (15) s vyšší hladinou (2) v první fluidní nádobě (1) je propojena s fluidní vrstvou (16) s nižší hladinou (4) ve druhé uzavřené fluidní nádobě (3). Vyhodnocovací blok (7) je propojen potrubími (5 a 6) s prostory nad fluidními vrstvami (15 a 16) a zároveň s ovládacím blokem (8). Ovládací blok (8) je propojen...

Zařízení k současné výrobě dvou spojitých cigaretových tyček

Načítavanie...

Číslo patentu: 228132

Dátum: 15.07.1986

Autor: Seragnoli Enzo

Značky: spojitých, tyček, cigaretových, výrobe, současné, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

V zařízení se papírový pás rozřezává v podélné ose na dva pruhy, které se vedou do plnicí stanice, kde se na ně spojitě ukládají náplně nařezaného tabáku, přiváděného ze společné násypky přes čechrací jednotku a dva přívodní kanály na spodní stranu sacích dopravních pásů. Přebytečná vlákna tabáku vyčnívající z náplní, unášených sacími dopravními pásy, se odřezávají dvojicí protiběžných odřezávacích kotoučů.

Vložka pro potlačení sacího účinku při vypouštění spojitých nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 231662

Dátum: 01.05.1986

Autor: Cyprián Karel

MPK: B01J 4/00

Značky: účinků, spojitých, potlačení, vložka, sacího, nádob, vypouštění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vložky pro potlačování sacího účinku při vypouštění spojitých nádob, která je tvořena pravoúhle zahnutou trubkou opatřenou horní a dolní přírubou, svislá část trubky je opatřena jedním či více otvory a vodorovná část jedním vykapávacím otvorem. Trubka je umístěna v plášti, který je ve spodní části opatřen odvodní trubkou zakončenou odvodní přírubou. Vložka podle vynálezu se připojuje k vypouštěcímu hrdlu technologické nádoby a...

Zařízení k současnému řezání dvou spojitých cigaretových tyček

Načítavanie...

Číslo patentu: 227338

Dátum: 15.03.1986

Autor: Seragnoli Enzo

Značky: současnému, řezání, spojitých, cigaretových, zařízení, tyček

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k současnému řezání dvou spojitých cigaretových tyček, vyráběných jediným cigaretovým strojem a uložených vedle sebe ve stejné rovině, které obsahuje řeznou hlavu a řezný reakční mechanizmus podpírající tabákové tyčky během řezu, přičemž řezná hlava je umístěna proti tabákovým tyčkám a obsahuje hnací hřídel rovnoběžný s tabákovými tyčkami a válcový buben nesoucí otočně alespoň jeden nůž, který vyčnívá radiálně z bubnu a je nastavitelný...

Zapojení k odměřování délkových rozměrů zejména vývalků na spojitých tratích

Načítavanie...

Číslo patentu: 217717

Dátum: 15.02.1985

Autori: Bocek Karel, Tomanek Ervin, Feber Stanislav

Značky: odměřování, tratích, rozměrů, spojitých, zapojení, zejména, vývalků, délkových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zadávání a nastavování hodnot délkového rozměru při dělení materiálu, zejména vývalků, a řeší zapojení logických obvodů a čítačů impulsů k účelu automatického odměřování těchto hodnot. Podstata vynálezu záleží v tom, že generátor impulsů je spojen se vstupem prvního hradla a se vstupem druhého hradla, kde výstup prvního hradla je spojen se vstupem prvního čítače impulsů s předvolbou, jehož výstup je spojen jednak s druhým...